Ledamöterna

Här hittar du ledamöter och ersättare i kammaren. Ledamöterna representerar sitt parti och sin valkrets. Om en ledamot beviljas ledighet i minst en månad får han eller hon en ersättare.

Hitta din ledamot

Ledamöterna representerar sitt parti och sin valkrets. Här hittar du alla ledamöter, kontaktuppgifter och vad de sagt och gjort i riksdagen. 

Ledamöterna