Utskott står bakom reform av arbetslöshetsförsäkringen

Publicerad:

Regeringen föreslår att arbetslöshetsförsäkringen ska vara baserad på inkomster i stället för på arbetad tid. Arbetsmarknadsutskottet ställer sig bakom regeringens förslag till ny lag om arbetslöshetsförsäkring och följdändringar i ett antal lagar. I reservationer har S, V, C och MP bland annat invändningar mot olika delar av den nya lagstiftningen. 

Reformen innebär enligt regeringen inte någon principiell ändring av försäkringens roll som omställningsförsäkring för den som har förlorat sitt arbete och söker ett nytt, utan handlar framför allt om ett annat och mer tillförlitligt sätt att mäta sökandens arbetsmarknadsförankring. Med den nya reformen kommer även fler att kunna kvalificera sig för ersättning.

Det nya regelverket innebär att den som ansöker om arbetslöshetsersättning måste uppfylla ett inkomstvillkor. Enligt förslaget ska ersättningsperiodens längd, till skillnad från i dag, variera utifrån sökandens inkomst och tid i arbete. Som längst ska perioden kunna vara 300 ersättningsdagar och som kortast 66 dagar. Samma inkomster som har använts för att kvalificera sig för rätt till arbetslöshetsersättning ska användas vid beräkningen av ersättningens storlek. Ersättningsnivån ska även vara kopplad till sökandens tid som medlem i en arbetslöshetskassa.

Enhetlig nedtrappning av arbetslöshetsersättningen

Enligt regeringens förslag ska arbetslöshetsersättningen trappas ned efter en viss tid med ersättning. Ersättningsnivån ska minska med 10 procentenheter efter 100 ersättningsdagar och med ytterligare fem procentenheter efter 200 ersättningsdagar. Införandet av en enhetlig nedtrappning syftar till att stärka omställningsprincipen i försäkringen. 

Den nya lagen och ändringarna i andra lagar föreslås börja gälla 1 oktober 2025. 

Reservationer

Vänsterpartiet menar att riksdagen bör avslå regeringens förslag. Även Socialdemokraterna, Centerpartiet och Miljöpartiet har i reservationer bland annat olika invändningar mot lagstiftningens utformning. Kritiken avser bland annat den brantare nedtrappning av arbetslöshetsersättningen som regeringen föreslår. 

Planerad dag för debatt och beslut

Planerad dag för debatt är den 17 juni och beslut är den 18 juni. Debatt och beslut sänds via riksdagens webb-tv och går att se direkt eller i efterhand.

Webb-tv

Dokument

Arbetsmarknadsutskottets betänkande 2023/24:AU9 En arbetslöshetsförsäkring baserad på inkomster (publiceras den 3 juni)

Ledamöter

Arbetsmarknadsutskottets ledamöter

Kontaktpersoner för media