KU:s utfrågningar om granskningsärenden den 9 och 11 april

Publicerad:

Konstitutionsutskottet, KU, håller den 9 och 11 april öppna sammanträden med utfrågningar inom ramen för sin granskning av statsrådens tjänsteutövning och regeringsärendenas handläggning. Granskningen bygger på riksdagsledamöternas KU-anmälningar. Utrikesminister Tobias Billström (M), utbildningsminister Mats Persson (L) och energi- och näringsminister Ebba Busch (KD) frågas ut den här veckan. 

Utfrågning tisdag 9 april

Klockan 12: Utrikesminister Tobias Billström (M)

Granskningsärende 14:
Utrikesministerns användning av begreppet proportionalitet

Utfrågningar torsdag 11 april

Klockan 10: Utbildningsminister Mats Persson (L)

Granskningsärende 7: 
Regeringens förordnande av ledamöter i styrelser vid universitet och högskolor

Klockan 11: Energi- och näringsminister Ebba Busch (KD)

Granskningsärende 6: 
Beredningen av förslag om elstöd till företag

KU:s utfrågningar om granskningsärenden 2024

Plats för utfrågningarna

Granskningsutfrågningarna hålls i Andrakammarsalen och är öppna för allmänhet och media om inget annat meddelas.

Hitta till riksdagen

Webb-tv

Utfrågningarna kan ses direkt och i efterhand via riksdagens webb-tv.

Webb-tv

Pressackreditering till riksdagen

Journalister och fotografer som vill arbeta på egen hand i riksdagens lokaler behöver ha riksdagens pressackreditering. Information och ansökningsformulär finns på riksdagens webbplats.

Pressackreditering

Mer information och kontaktperson för media

För mer information kontakta Peder Nielsen, kanslichef, konstitutionsutskottet, telefon 08-786 40 72, e-post peder.nielsen@riksdagen.se