Stor majoritet röstade för Kosovos medlemskap i Europarådet vid Europarådets parlamentariska församlings vårsession

Publicerad:

Den 15–19 april hölls Europarådets parlamentariska församlings (PACE) vårsession. Sju ledamöter från riksdagens delegation deltog och församlingens ledamöter debatterade och röstade om ett antal förslag till gemensamma uttalanden, resolutioner. 

Vid vårsessionen hölls en debatt och omröstning om Kosovos ansökan om medlemskap i Europarådet. Från den svenska delegationen presenterade Azadeh Rojhan (S) ett utskottsyttrande i ärendet. Efter en tre timmar lång debatt röstades förslaget om att Kosovo ska bli medlem i Europarådet igenom med stor majoritet. Det slutliga beslutet behöver tas med två tredjedelars majoritet i Europarådets ministerkommitté som möts nästa gång i maj i år.

Debatt om vikten av att motverka den antidemokratiska utvecklingen i Ryssland

På agendan stod en debatt om ryska oppositionspolitikern Aleksej Navalnyjs död och behovet av att motverka den antidemokratiska utvecklingen i Ryssland. Även frihetsberövandet av Vladimir Kara-Murza, rysk journalist och oppositionspolitiker, och den systematiska förföljelsen av antikrigsdemonstranter i Ryssland och Belarus debatterades. 

Församlingen diskuterade även stöd för återuppbyggnaden av Ukraina och antog ett förslag om att använda frysta ryska statliga tillgångar för detta ändamål. Vid denna debatt deltog Ukrainas talman, Ruslan Stefanchuk.

Det hölls också en debatt om den humanitära katastrofen i Gaza och den eskalerande situationen i Mellanöstern efter Irans attack mot Israel.

Debatt om AI, mänskliga rättigheter, demokrati och rättsstatens principer

En debatt hölls om ett utkast till en gemensam överenskommelse, en konvention, gällande artificiell intelligens, mänskliga rättigheter, demokrati och rättsstatens principer, som godkändes.

Det hölls även debatter om yttrande- och mötesfriheten för HBTQI-personer i Europa, hur man kan skydda barn mot våld på nätet, vikten av människors rätt till en säker, hälsosam och hållbar miljö samt Europarådets strategi för friska hav där flera resolutioner antogs.

Vidare diskuterades även Albaniens uppfyllande av skyldigheter och åtaganden som medlem i Europarådet.

Moldaviens utrikesminister var en av gästtalarna

Moldaviens utrikesminister, Mihail Popşoi, var en av sessionens gästtalare. Svenska ledamoten Gustaf Göthberg (M) deltog i frågestunden med utrikesministern. Andra gästtalare var arvprins Alois av Liechtenstein och Liechtensteins utrikesminister, Dominique Hasler, som i egenskap av nuvarande ordförande i Europarådet presenterade information från ministerkommittén.

Ledamöter

Ledamöter som deltog vid vårsessionen:

Alla ledamöter i delegationen:

Ledamöter i Europarådets svenska delegation

Bakgrund

Europarådet arbetar för att skapa en gemensam värdegrund baserad på mänskliga rättigheter, demokrati och rättsstatens principer. Sverige var med och grundade Europarådet och dess parlamentariska församling år 1949. Europarådet har i dag 46 medlemsländer.

Mer information

Kontaktperson för media

Eva Östlund, senior internationell rådgivare, riksdagens internationella kansli, telefon: 070-609 67 39, e-post: eva.ostlund@riksdagen.se