Kosovos ansökan om medlemskap i Europarådet och situationen för oppositionella i Ryssland på agendan för Europarådets parlamentariska församlings vårsession

Publicerad:

Den 15–19 april hålls Europarådets parlamentariska församlings (PACE) vårsession. Sju ledamöter från riksdagens delegation deltar och församlingens ledamöter kommer debattera och rösta om ett antal förslag till gemensamma uttalanden, resolutioner. 

Vid vårsessionen planeras en debatt och omröstning om Kosovos ansökan om medlemskap i Europarådet. Från den svenska delegationen är Azadeh Rojhan (S) medrapportör för ett utskottsyttrande om Kosovos medlemsansökan.

Debatt om vikten av att motverka den antidemokratiska utvecklingen i Ryssland

På agendan står en brådskande debatt om ryska oppositionspolitikern Aleksej Navalnyjs död och behovet av att motverka den antidemokratiska utvecklingen i Ryssland. Även frihetsberövandet av Vladimir Kara-Murza, rysk journalist och oppositionspolitiker, och den systematiska förföljelsen av antikrigsdemonstranter i Ryssland och Belarus ska debatteras.

Församlingen avser också att diskutera stöd för återuppbyggnaden av Ukraina, inklusive ett förslag om att använda frysta statliga ryska tillgångar för detta ändamål. Vid denna debatt avser Ukrainas talman, Ruslan Stefanchuk, delta.

Det har även begärts en debatt om den humanitära katastrofen i Gaza.

Debatt om AI, mänskliga rättigheter, demokrati och rättsstatens principer

En brådskande debatt om ett utkast till en gemensam överenskommelse, en konvention, har begärts gällande artificiell intelligens, mänskliga rättigheter, demokrati och rättsstatens principer.

Andra planerade debatter inkluderar yttrande- och mötesfriheten för HBTQI-personer i Europa, hur man kan skydda barn mot våld på nätet, vikten av människors rätt till en säker, hälsosam och hållbar miljö samt Europarådets strategi för friska hav.

Slutligen kommer församlingen att diskutera Albaniens uppfyllande av skyldigheter och åtaganden som medlem i Europarådet.

Moldaviens utrikesminister är en av gästtalarna

Moldaviens utrikesminister, Mihail Popşoi, är en av sessionens gästtalare. Andra gästtalare är arvprins Alois av Liechtenstein och Liechtensteins utrikesminister, Dominique Hasler, som i egenskap av nuvarande ordförande i Europarådet kommer att presentera information från ministerkommittén.

Församlingen kommer att anta sin slutliga dagordning under sessionens första dag.

Ledamöter

Ledamöter som deltar vid vårsessionen:

Alla ledamöter i delegationen:

Ledamöter i Europarådets svenska delegation

Bakgrund

Europarådet arbetar för att skapa en gemensam värdegrund baserad på mänskliga rättigheter, demokrati och rättsstatens principer. Sverige var med och grundade Europarådet och dess parlamentariska församling år 1949. Europarådet har i dag 46 medlemsländer.

Mer information

Kontaktperson för media

Eva Östlund, senior internationell rådgivare, riksdagens internationella kansli, telefon: 070-609 67 39, e-post: eva.ostlund@riksdagen.se