Dokument & lagar (79 träffar)

Skriftlig fråga 2019/20:507 av Cecilia Widegren (M)

Fråga 2019/20:507 Möjligheter till ökad vildsvinsjakt av Cecilia Widegren M till Statsrådet Jennie Nilsson S Vildsvinsstammen i Sverige har vuxit kraftigt på kort tid och orsakar stora skador i markerna. Nu krävs krafttag för att få bukt med utvecklingen. Vildsvinens återkomst i Sverige kan nu få ha undgått. Trafikolyckor,

Inlämnad: 2019-11-28 Svarsdatum: 2019-12-11 Besvarare: Statsrådet Jennie Nilsson (S)

Skriftlig fråga 2019/20:507 av Cecilia Widegren (M) (pdf, 89 kB)

Skriftlig fråga 2017/18:340 av Cecilia Widegren (M)

Fråga 2017/18:340 Statliga myndigheter som konkurrerar med privata aktörer av Cecilia Widegren M till Statsrådet Ardalan Shekarabi S Varje år upphandlar den offentliga sektorn varor och tjänster för över 625 miljarder kronor. I den nationella upphandlingsstrategin lyfts bland annat målet om mångfald av leverantörer och

Inlämnad: 2017-11-27 Svarsdatum: 2017-12-06 Besvarare: Statsrådet Ardalan Shekarabi (S)

Skriftlig fråga 2017/18:340 av Cecilia Widegren (M) (pdf, 98 kB)

Skriftlig fråga 2016/17:1776 av Cecilia Widegren (M)

Fråga 2016/17:1776 Riktade statsbidrag av Cecilia Widegren M till Statsrådet Ardalan Shekarabi S Med anledning av det stora flyktingmottagande som inleddes hösten 2015, och de utmaningar som uppstod, utgick riktade statsbidrag för att landsting/regioner och kommuner skulle kunna fullföra sina lagfästa skyldigheter. Dessa

Inlämnad: 2017-08-02 Besvarare: Statsrådet Ardalan Shekarabi (S)

Skriftlig fråga 2016/17:1776 av Cecilia Widegren (M) (pdf, 76 kB)

Skriftlig fråga 2016/17:1492 av Cecilia Widegren (M)

Fråga 2016/17:1492 Potentialen i insjöfart av Cecilia Widegren M till Statsrådet Anna Johansson S Ur miljö-effektivitets- och kostnadsperspektiv är transport med fartyg ofta fördelaktigt. Exempelvis lastar ett fartyg som använder maximalt utrymme i Trollhätte kanals slussar lika mycket som fem godståg eller 135 lastbilar.

Inlämnad: 2017-05-29 Besvarare: Statsrådet Anna Johansson (S)

Skriftlig fråga 2016/17:1492 av Cecilia Widegren (M) (pdf, 90 kB)

Skriftlig fråga 2016/17:1491 av Cecilia Widegren (M)

Fråga 2016/17:1491 Utvecklingspotentialen för svensk insjöfart av Cecilia Widegren M till Statsrådet Anna Johansson S Svensk insjöfart har stor utvecklingspotential. Exempelvis lastar ett fartyg som använder maximalt utrymme i Trollhätte kanals slussar lika mycket som fem godståg eller 135 lastbilar. Skulle Vänersjöfarten

Inlämnad: 2017-05-29 Besvarare: Statsrådet Anna Johansson (S)

Skriftlig fråga 2016/17:1491 av Cecilia Widegren (M) (pdf, 90 kB)

Skriftlig fråga 2016/17:1084 av Cecilia Widegren (M)

Fråga 2016/17:1084 Miljösmarta hastighetsbeslut av Cecilia Widegren M till Miljöminister Karolina Skog MP Att kunna färdas över landsbygden innebär för unga människor en ökad frihet. Det är inte alltid kollektivtrafiken räcker till utanför tätorter. Därför är ungas tillgång till komplement till dessa färdmedel avgörande

Inlämnad: 2017-03-21 Besvarare: Statsrådet Anna Johansson (S)

Skriftlig fråga 2016/17:1084 av Cecilia Widegren (M) (pdf, 83 kB)

Skriftlig fråga 2016/17:1067 av Cecilia Widegren (M)

Fråga 2016/17:1067 Miljösmarta hastighetsbeslut av Cecilia Widegren M till Miljöminister Karolina Skog MP Att kunna färdas över landsbygden innebär för unga människor en ökad frihet. Det är inte alltid kollektivtrafiken räcker till utanför tätorter. Därför är ungas tillgång till komplement till dessa färdmedel avgörande

Inlämnad: 2017-03-15 Besvarare: Statsrådet Anna Johansson (S)

Skriftlig fråga 2016/17:1067 av Cecilia Widegren (M) (pdf, 82 kB)

Skriftlig fråga 2016/17:1010 av Cecilia Widegren (M)

Fråga 2016/17:1010 A-traktorer av Cecilia Widegren M till Statsrådet Anna Johansson S Att färdas över landsbygden är för unga människor en ökad frihet. Det är inte alltid så att kollektivtrafiken räcker till utanför tätorter. Därav är ungas intresse och komplement till färdmedel avgörande för deras möjlighet att kunna

Inlämnad: 2017-03-06 Besvarare: Statsrådet Anna Johansson (S)

Skriftlig fråga 2016/17:1010 av Cecilia Widegren (M) (pdf, 77 kB)

Skriftlig fråga 2016/17:339 av Cecilia Widegren (M)

Fråga 2016/17:339 Oro för välfärdens valfrihet av Cecilia Widegren M till Statsrådet Ardalan Shekarabi S Den 8 november presenterade Välfärdsutredningen ett delbetänkande, Ordning och reda i välfärden, SOU 2016:78. Det slutliga uppdraget ska vara redovisat senast den 2 maj 2017. Enligt regeringens ursprungliga direktiv

Inlämnad: 2016-11-16 Besvarare: Statsrådet Ardalan Shekarabi (S)

Skriftlig fråga 2016/17:339 av Cecilia Widegren (M) (pdf, 79 kB)

Skriftlig fråga 2015/16:1458 av Cecilia Widegren (M)

Fråga 2015/16:1458 Ny högre hastighet för EPA-traktorer av Cecilia Widegren M till Statsrådet Sven-Erik Bucht S Regler för EPA- och A-traktorer har stagnerat och föråldrats. Utvecklingen för fordon har rört på sig i övrigt, till exempel för EU-mopeder, men inte för EPA- och A-traktorer. Dagens lagstiftning gör gällande

Inlämnad: 2016-07-13 Besvarare: Statsrådet Anna Johansson (S)

Skriftlig fråga 2015/16:1458 av Cecilia Widegren (M) (pdf, 79 kB)

Skriftlig fråga 2015/16:1451 av Cecilia Widegren (M)

Fråga 2015/16:1451 Ny högre hastighet för EPA-traktorer av Cecilia Widegren M till Statsrådet Anna Johansson S Regler för EPA- och A-traktorer har stagnerat och föråldrats. Utvecklingen för fordon har rört på sig i övrigt, till exempel för EU-mopeder, men inte för EPA- och A-traktorer. Dagens lagstiftning gör gällande

Inlämnad: 2016-07-13 Besvarare: Statsrådet Anna Johansson (S)

Skriftlig fråga 2015/16:1451 av Cecilia Widegren (M) (pdf, 80 kB)

Skriftlig fråga 2015/16:1448 av Cecilia Widegren (M)

Fråga 2015/16:1448 Vänersjöfartens förutsättningar att utvecklas av Cecilia Widegren M till Statsrådet Sven-Erik Bucht S Insjötrafiken i Sverige spelar en viktig roll. I framtiden skulle den kunna växa i betydelse om den fick rimliga förutsättningar att utvecklas. Varje år fraktas 1,9 miljoner ton gods med fartyg till

Inlämnad: 2016-07-12 Besvarare: Statsrådet Anna Johansson (S)

Skriftlig fråga 2015/16:1448 av Cecilia Widegren (M) (pdf, 81 kB)

Skriftlig fråga 2015/16:1447 av Cecilia Widegren (M)

Fråga 2015/16:1447 Vänersjöfartens förutsättningar att utvecklas av Cecilia Widegren M till Statsrådet Anna Johansson S Insjötrafiken i Sverige spelar en viktig roll. I framtiden skulle den kunna växa i betydelse om den fick rimliga förutsättningar att utvecklas. Varje år fraktas 1,9 miljoner ton gods med fartyg till

Inlämnad: 2016-07-12 Besvarare: Statsrådet Anna Johansson (S)

Skriftlig fråga 2015/16:1447 av Cecilia Widegren (M) (pdf, 81 kB)

Skriftlig fråga 2015/16:1350 av Cecilia Widegren (M)

Fråga 2015/16:1350 Epatraktorer av Cecilia Widegren M till Statsrådet Anna Johansson S Traktorer får efter Sveriges EU-inträde köras i högst 40 kilometer per timme och mopeder får gå upp till 45 kilometer per timme. Men med samma körkort, ett så kallat AM-körkort, får man fortfarande bara köra 30 kilometer per timme med

Inlämnad: 2016-06-15 Besvarare: Statsrådet Anna Johansson (S)

Skriftlig fråga 2015/16:1350 av Cecilia Widegren (M) (pdf, 75 kB)

Skriftlig fråga 2015/16:148 av Cecilia Widegren (M)

Fråga 2015/16:148 Vänsterregeringens stöt mot vårdens mångfald av Cecilia Widegren M till Statsrådet Ardalan Shekarabi S Det är djupt oroande att den så kallade Reepaluutredningen om vinster i välfärden getts förlängd utredningstid med över ett år, till senast den 1 november 2016, för att utreda och komma med förslag

Inlämnad: 2015-10-19 Besvarare: Statsrådet Ardalan Shekarabi (S)

Skriftlig fråga 2015/16:148 av Cecilia Widegren (M) (pdf, 78 kB)

Skriftlig fråga 2014/15:780 av Cecilia Widegren (M)

Fråga 2014/15:780 Ordning och reda i välfärdsverksamheter av Cecilia Widegren M till Statsrådet Åsa Regnér S Missförhållanden, försumlighet och okvalificerade insatser som drabbar utsatta och sjuka är långt ifrån det välfärdssamhälle vi vill ha i Sverige. Den senaste tiden har en rad försummelser kring till exempel stödboendeverksamheter

Inlämnad: 2015-09-10 Besvarare: Statsrådet Ardalan Shekarabi (S)

Skriftlig fråga 2014/15:780 av Cecilia Widegren (M) (pdf, 80 kB)

Skriftlig fråga 2014/15:510 av Cecilia Widegren (M)

Fråga 2014/15:510 Mat av bra kvalitet i skolor och inom äldreomsorg av Cecilia Widegren M till Statsrådet Ardalan Shekarabi S Fler elever i skolan och äldre i omsorgen borde få lokalt närodlad mat på sina tallrikar. I en nyligen gjord granskning i Skaraborg spårades köttets ursprung i tre olika kommuner och resultatet

Inlämnad: 2015-05-07 Besvarare: Ardalan Shekarabi (S)

Skriftlig fråga 2014/15:510 av Cecilia Widegren (M) (pdf, 78 kB)

Skriftlig fråga 2014/15:90 av Cecilia Widegren (M)

Fråga 2014/15:90 Fortsatt utbyggnad av E20 av Cecilia Widegren M till Statsrådet Anna Johansson S E20 är pulsåder mellan Sveriges första och andra stad. E20 kan tyvärr också beskrivas som dödens väg. Fortsatt utbyggnad av E20 är inte bara viktig för trafiksäkerheten, utan också för fortsatt tillväxt och handel längs ett

Inlämnad: 2014-11-20 Besvarare: Anna Johansson (S)

Skriftlig fråga 2014/15:90 av Cecilia Widegren (M) (pdf, 77 kB)

Interpellation 2012/13:102 av Pettersson, Leif (S)

den 8 november Interpellation 2012/13:102 Försvaret i Boden av Leif Pettersson S till försvarsminister Karin Enström M Sedan beslutet 2010 är det svenska försvaret numer ett yrkesförsvar. Det innebär att försvaret i konkurrens med andra arbetsgivare ska rekrytera och anställa sina soldater. Enligt de uppgifter som

Inlämnad: 2012-11-08 Besvarare: Karin Enström (M)

Webb-tv interpellationsdebatt: Försvaret i Boden

Skriftlig fråga 2007/08:1187 av Widegren, Cecilia (m)

den 9 maj Fråga 2007/08:1187 Svenska småtillverkare av öl, vin och snaps av Cecilia Widegren m till statsrådet Maria Larsson kd Svenska småtillverkare av vin, öl eller annan alkohol har svårt att komma med i Systembolagets butiker. Systembolaget har ett fast sortiment om 2 000 artiklar som bedöms som en standardefterfrågan

Inlämnad: 2008-05-09 Besvarare: Maria Larsson (KD)

Paginering