Dokument & lagar (6 träffar)

Skriftlig fråga 1997/98:1012 av Nordgren, Annika (mp)

Fråga 1997/98:1012 av Annika Nordgren mp till försvarsministern om FOA:s djurförsök den 13 augusti I en interpellationsdebatt om djurförsök inom FOA lovade försvarsministern att ge FOA i uppdrag att undersöka möjligheterna att öka det internationella samarbetet, med syfte att samordna djurförsöken så att dessa kan

Inlämnad: 1998-08-13 Besvarare: försvarsminister Björn von Sydow (S)

Skriftlig fråga 1997/98:1010 av Nordgren, Annika (mp)

Fråga 1997/98:1010 av Annika Nordgren mp till försvarsministern om Försvarsmaktens anpassning till år 2000 den 13 augusti Försvarsdepartementet har tidigare ställt ett antal frågor till Försvarsmakten beträffande tusenårsskiftets effekter på datorsystem m.m. Försvarsmakten har svarat att man inte kan garantera att

Inlämnad: 1998-08-13 Besvarare: försvarsminister Björn von Sydow (S)

Skriftlig fråga 1997/98:443 av Nordgren, Annika (mp)

Fråga 1997/98:443 av Annika Nordgren mp till försvarsministern om försvaret och personer med främlingsfientliga åsikter Försvarsmakten får aldrig vara en utbildningsanstalt för antidemokrater, rasister och kriminella Efter en motion från Miljöpartiet har riksdagen slagit fast att rasism och andra former av främlingsfientlighet

Inlämnad: 1998-02-13 Besvarare: försvarsminister Björn von Sydow (S)

Skriftlig fråga 1997/98:302 av Nordgren, Annika (mp)

Fråga 1997/98:302 av Annika Nordgren mp till försvarsministern om kryssningsrobotar Enligt uppgift i Svenska Dagbladet den 8 januari 1998 utvecklar Sverige en kryssningsrobot tillsammans med Tyskland. Detta sker utan att riksdagen har informerats, trots att försvarsutskottet vid ett flertal tillfällen har uttalat att

Inlämnad: 1998-01-09 Besvarare: försvarsminister Björn von Sydow (S)

Skriftlig fråga 1997/98:130 av Nordgren, Annika (mp)

Fråga 1997/98:130 av Annika Nordgren mp till försvarsministern om Försvarsmaktens IT-verksamhet Under den senaste tiden har allmänheten nåtts av allvarliga signaler om brister i Försvarsmaktens IT-verksamhet. Riksrevisionsverket och Statskontoret har slagit larm. Det gäller bl.a. förseningar och fördyringar för datorsystemet

Inlämnad: 1997-11-11 Besvarare: försvarsminister Björn von Sydow (S)

Skriftlig fråga 1997/98:129 av Nordgren, Annika (mp)

Fråga 1997/98:129 av Annika Nordgren mp till statsrådet Leif Blomberg om servicen på Statens invandrarverk Det är så gott som omöjligt att komma fram på Statens invandrarverks telefon. Jag har under en månads tid ringt upprepade gånger varje dag och det tutar upptaget hela tiden. Om man ringer före eller efter telefontiden

Inlämnad: 1997-11-11 Besvarare: statsrådet Pierre Schori (S)