Dokument & lagar (5 träffar)

Interpellation 1999/2000:396 av Nilsson, Ulf (fp)

den 28 april Interpellation 1999/2000:396 av Ulf Nilsson fp till statsrådet Ingegerd Wärnersson om speciallärare i skolan Många uppgifter tyder på att elever med särskilt behov av stöd inte får det stöd de är berättigade till. De många misslyckandena i gymnasieskolan tyder på att grundskolan inte fyller sin uppgift.

Inlämnad: 2000-04-28 Besvarare: statsrådet Ingegerd Wärnersson (S)

Interpellation 1999/2000:185 av Nilsson, Ulf (fp)

den 10 januari Interpellation 1999/2000:185 av Ulf Nilsson fp till statsrådet Ingegerd Wärnersson om information till föräldrar om elevers prestation I Stockholm har möjligheten getts till föräldrar att erhålla regelbunden skriftlig information om hur det går för deras barn i olika ämnen i skolan. Denna information

Inlämnad: 2000-01-11 Besvarare: statsrådet Ingegerd Wärnersson (S)

Interpellation 1999/2000:169 av Nilsson, Ulf (fp)

den 22 december Interpellation 1999/2000:169 av Ulf Nilsson fp till statsrådet Ingegerd Wärnersson om skolornas resurser De nya friskolorna har inneburit ökade möjligheter för föräldrar och elever att välja skola. Valfriheten är dock begränsad för de elever som har särskilt behov av stöd i skolan. I dagens gymnasieskola

Inlämnad: 1999-12-22 Besvarare: statsrådet Ingegerd Wärnersson (S)

Interpellation 1999/2000:142 av Nilsson, Ulf (fp)

den 8 december Interpellation 1999/2000:142 av Ulf Nilsson fp till statsrådet Ingegerd Wärnersson om elevers och lärares möjligheter att påverka sin arbetssituation Skolverket redovisar i rapporten Läroplanerna i praktiken resultatet av en utvärdering av skolan 1998 avseende läroplanernas mål. Utvärderingen är inriktad

Inlämnad: 1999-12-09 Besvarare: statsrådet Ingegerd Wärnersson (S)

Interpellation 1999/2000:39 av Silfverstrand, Bengt (s)

den 20 oktober Interpellation 1999/2000:39 av Bengt Silfverstrand s till statsrådet Ingegerd Wärnersson om fristående skolor Även om fortfarande bara ca 3 av landets skolelever går i en fristående skola och att denna typ av skolor bara finns i 124 av landets kommuner, så har antalet elever i fristående grundskolor

Inlämnad: 1999-10-20 Besvarare: statsrådet Ingegerd Wärnersson (S)