Dokument & lagar (5 träffar)

Skriftlig fråga 2006/07:1462 av Astudillo, Luciano (s)

den 4 juli Fråga 2006/07:1462 Lågt svenskt deltagande i studentutbyte av Luciano Astudillo s till utbildningsminister Lars Leijonborg fp Enligt nyligen presenterad EU-statistik ligger Sverige i botten när det gäller studentutbytet via Erasmusprogrammet. Av de 15 EU-länder som varit med en längre tid är det bara

Inlämnad: 2007-07-04 Besvarare: Lars Leijonborg (FP)

Skriftlig fråga 2006/07:1064 av Petersson, Helene i Stockaryd (s)

den 20 april Fråga 2006/07:1064 Studiemedel vid sjuk- eller aktivitetsersättning av Helene Petersson i Stockaryd s till utbildningsminister Lars Leijonborg fp Från den 1 januari 2007 kan den som ansöker om studiemedel inte få detta för samma tid som man har sjuk- eller aktivitetsersättning. Samtidigt infördes

Inlämnad: 2007-04-20 Besvarare: Lars Leijonborg (FP)

Interpellation 2006/07:375 av Astudillo, Luciano (s)

den 2 mars Interpellation 2006/07:375 Svensk imamutbildning av Luciano Astudillo s till utbildningsminister Lars Leijonborg fp Imam Abd al Haqq Kielan underströk i Expressen den 27 februari behovet av en svensk imamutbildning. Det är en angelägen fråga som jag länge drivit. Först när den muslimska religionstillhörigheten

Inlämnad: 2007-03-02 Besvarare: Lars Leijonborg (FP)

Webb-tv interpellationsdebatt: Svensk imamutbildning

Skriftlig fråga 2006/07:761 av Astudillo, Luciano (s)

den 1 mars Fråga 2006/07:761 Utvärdering av svensk arbetsmiljöforskning av Luciano Astudillo s till utbildningsminister Lars Leijonborg fp Forskningsrådet för arbetsliv och socialvetenskap har haft uppdraget att analysera svensk forskning inom området arbetsmiljö, främst forskning om kemiska, fysikaliska och biologiska

Inlämnad: 2007-03-01 Besvarare: Lars Leijonborg (FP)

Interpellation 2006/07:223 av Petersson, Helene i Stockaryd (s)

den 16 januari Interpellation 2006/07:223 Studiemedel vid sjuk- eller aktivitetsersättning av Helene Petersson i Stockaryd s till utbildningsminister Lars Leijonborg fp Från den 1 januari 2007 kan den som har eller ansöker om studiemedel inte få detta för samma tid som man har sjuk- eller aktivitetsersättning.

Inlämnad: 2007-01-16 Besvarare: Lars Leijonborg (FP)

Webb-tv interpellationsdebatt: Studiemedel vid sjuk- eller aktivitetsersättning