Dokument & lagar (291 träffar)

Interpellation 2006/07:602 av Omanovic, Jasenko (s)

den 29 maj Interpellation 2006/07:602 Villkor för basindustrins överlevnad av Jasenko Omanovic s till näringsminister Maud Olofsson c Höga elpriser är en avgörande faktor för överlevnad för basindustrierna i Sverige. Utansjö pappersbruk lägger ned verksamheten i Härnösand och flyttar den till Sydafrika. Omkring

Inlämnad: 2007-05-29 Besvarare: Maud Olofsson (C)

Webb-tv interpellationsdebatt: Villkor för basindustrins överlevnad

Interpellation 2006/07:600 av Sonidsson, Eva (s)

den 29 maj Interpellation 2006/07:600 Utvecklingen i södra Ångermanland av Eva Sonidsson s till näringsminister Maud Olofsson c Efter försvarsnedläggningen i Sollefteå utlokaliserades huvudkontoret för Folke Bernadotteakademin till Sandö i Kramfors kommun för snart fem år sedan. Syftet var att stödja den lokala

Inlämnad: 2007-05-29 Besvarare: Maud Olofsson (C)

Webb-tv interpellationsdebatt: Utvecklingen i södra Ångermanland

Interpellation 2006/07:592 av Hultqvist, Peter (s)

den 29 maj Interpellation 2006/07:592 Utvecklingsarbete i Älvdalen av Peter Hultqvist s till näringsminister Maud Olofsson c I ett svar på en enkel fråga 2006/07:1174 från undertecknad säger näringsministern bland annat: Det konkreta arbetet med näringslivsutveckling i Älvdalen måste därför utföras på lokal och

Inlämnad: 2007-05-29 Besvarare: Maud Olofsson (C)

Webb-tv interpellationsdebatt: Utvecklingsarbete i Älvdalen

Interpellation 2006/07:589 av Örnfjäder, Krister (s)

den 29 maj Interpellation 2006/07:589 Västervik som en del av Östergötlands arbetsmarknad av Krister Örnfjäder s till näringsminister Maud Olofsson c Att bo i en kommun som tillhör en stor och expansiv arbetsmarknadsregion är något som alla talar om men något som några bara kan drömma om. Västerviks kommun är

Inlämnad: 2007-05-29 Besvarare: Maud Olofsson (C)

Webb-tv interpellationsdebatt: Västervik som en del av Östergötlands arbetsmarknad

Interpellation 2006/07:581 av Johansson, Ann-Kristine (s)

den 28 maj Interpellation 2006/07:581 En sammanhållen landsbygdspolitik av Ann-Kristine Johansson s till jordbruksminister Eskil Erlandsson c Landsbygdskommitténs betänkande från förra året, Se landsbygden myter, sanningar och framtidsstrategier var efterlängtat. Med sina nydanande förslag för landsbygdens utveckling

Inlämnad: 2007-05-28 Besvarare: Eskil Erlandsson (C)

Webb-tv interpellationsdebatt: En sammanhållen landsbygdspolitik

Skriftlig fråga 2006/07:1247 av Rådström, Britta (s)

den 25 maj Fråga 2006/07:1247 Norrbotniabanans positiva inverkan på miljön och samhällsekonomin av Britta Rådström s till statsrådet Åsa Torstensson c Norrbotniabanan, planerna på en ny kustnära järnväg mellan Umeå och Luleå, ger möjlighet till både tyngre och längre tåg. Banverket har gjort samhällsekonomiska kalkyler

Inlämnad: 2007-05-25 Besvarare: Åsa Torstensson (C)

Interpellation 2006/07:571 av Vestlund, Börje (s)

den 24 maj Interpellation 2006/07:571 Postlådor i glesbygd av Börje Vestlund s till statsrådet Åsa Torstensson c Årböle är en liten by i Tierps kommun. Denna by har drabbats sällsamt hårt av de tillämpningar som Post- och telestyrelsen tillämpat vad gäller hur långt ett hushåll ska ha till sin postlåda. I flera

Inlämnad: 2007-05-24 Besvarare: Åsa Torstensson (C)

Webb-tv interpellationsdebatt: Postlådor i glesbygd

Interpellation 2006/07:569 av Åström, Karin (s)

den 24 maj Interpellation 2006/07:569 Resurser till forskningsprogrammet Forska och väx av Karin Åström s till näringsminister Maud Olofsson c Vinnova annonserade nyligen att myndigheten via forskningsprogrammet Forska och väx nu finansierar 39 småföretag med 50 miljoner kronor. Forska och väx har sedan starten

Inlämnad: 2007-05-24 Besvarare: Maud Olofsson (C)

Webb-tv interpellationsdebatt: Resurser till forskningsprogrammet Forska och väx

Interpellation 2006/07:568 av Abramsson, Karl Gustav (s)

den 24 maj Interpellation 2006/07:568 Ökat företagande i Norrland av Karl Gustav Abramsson s till näringsminister Maud Olofsson c Förutsättningarna för att bo och arbeta i Sverige varierar kraftigt mellan landets olika delar. Detta har konstaterats i olika utredningar och senast nu av Långtidsutredningen. Fortfarande

Inlämnad: 2007-05-24 Besvarare: Maud Olofsson (C)

Interpellation 2006/07:567 av Lundberg, Agneta (s)

den 24 maj Interpellation 2006/07:567 Minskade klyftor mellan landets regioner av Agneta Lundberg s till näringsminister Maud Olofsson c Förutsättningarna för att bo och arbeta i Sverige varierar kraftigt mellan landets olika delar. Detta har konstaterats i olika utredningar och senast nu av Långtidsutredningen.

Inlämnad: 2007-05-24 Besvarare: Maud Olofsson (C)

Interpellation 2006/07:566 av Zakrisson, Kristina (s)

den 24 maj Interpellation 2006/07:566 Småföretagen i Norrlands inland av Kristina Zakrisson s till näringsminister Maud Olofsson c Förutsättningarna för att bo och arbeta i Sverige varierar kraftigt mellan landets olika delar. Detta har konstaterats i olika utredningar och senast nu av Långtidsutredningen. Fortfarande

Inlämnad: 2007-05-24 Besvarare: Maud Olofsson (C)

Interpellation 2006/07:565 av Nordén, Marie (s)

den 24 maj Interpellation 2006/07:565 Utvecklingen i Norrlands glesbygd av Marie Nordén s till näringsminister Maud Olofsson c Förutsättningarna för att bo och arbeta i Sverige varierar kraftigt mellan landets olika delar. Detta har konstaterats i olika utredningar och senast nu av Långtidsutredningen. Fortfarande

Inlämnad: 2007-05-24 Besvarare: Maud Olofsson (C)

Interpellation 2006/07:558 av Hagberg, Christin (s)

den 24 maj Interpellation 2006/07:558 Europakorridoren av Christin Hagberg s till statsrådet Åsa Torstensson c Europakorridoren är den regionen som sträcker sig från Stockholm och Göteborg via Öresundsregionen och Köpenhamn ned till Hamburg. Här lever och arbetar ca 20 miljoner människor. I denna region produceras

Inlämnad: 2007-05-24 Besvarare: Åsa Torstensson (C)

Webb-tv interpellationsdebatt: Europakorridoren

Skriftlig fråga 2006/07:1210 av Wikén, Stefan (s)

den 18 maj Fråga 2006/07:1210 Bredband åt alla av Stefan Wikén s till statsrådet Åsa Torstensson c Fram till 2011 satsar elnätbolagen på att vädersäkra elnätet. Mängder av elkablar grävs ned och allt sker i ett mycket högt tempo totalt beräknas elnätbolagen investera 50 miljarder. De nya elkablarna kan till låg

Inlämnad: 2007-05-18 Besvarare: Åsa Torstensson (C)

Skriftlig fråga 2006/07:1204 av Olsson, Hans (s)

den 16 maj Fråga 2006/07:1204 Djurparker, besöksnäring och artbevarande av Hans Olsson s till näringsminister Maud Olofsson c Borås Djurpark en riktig djurpark men också ett rekreations- och strövområde för medborgarna. Djurparken har närmare 500 djur av 80 arter som visas på väl tilltagna områden och i en miljö

Inlämnad: 2007-05-16 Besvarare: Maud Olofsson (C)

Skriftlig fråga 2006/07:1203 av Olsson, Hans (s)

den 16 maj Fråga 2006/07:1203 Främjandet av svensk textilindustri av Hans Olsson s till näringsminister Maud Olofsson c Tekoindustrin har en gammal och stark historia i Borås och Sjuhäradsbygden. Många förknippar tekoindustrin med den tidiga industrialismen och tror att den är mer eller mindre nedlagd i Sverige.

Inlämnad: 2007-05-16 Besvarare: Maud Olofsson (C)

Skriftlig fråga 2006/07:1177 av Wikén, Stefan (s)

den 16 maj Fråga 2006/07:1177 Initiativ för att etablera en så kallad Jeremiefond av Stefan Wikén s till näringsminister Maud Olofsson c Inför den kommande strukturfondsperioden har enligt Nutek alla strukturfondsregionerna och de operativa programmen inom regionalfonden skapat möjlighet att använda sig av fondering

Inlämnad: 2007-05-16 Besvarare: Maud Olofsson (C)

Skriftlig fråga 2006/07:1176 av Wikén, Stefan (s)

den 16 maj Fråga 2006/07:1176 Utredning om återbäring till vattenkraftskommunerna av Stefan Wikén s till näringsminister Maud Olofsson c Vattenkraften är en viktig energikälla i landet. Drygt 90 procent av produktionen sker i Norrland till stor nytta för hela landet. Samtidigt har många av de kraftproducerande

Inlämnad: 2007-05-16 Besvarare: Maud Olofsson (C)

Skriftlig fråga 2006/07:1174 av Hultqvist, Peter (s)

den 16 maj Fråga 2006/07:1174 Arbetstillfällen i Idre i Älvdalens kommun av Peter Hultqvist s till näringsminister Maud Olofsson c Under många har Älvdalens kommun arbetat med projektet Tre toppar. Syftet var att bidra till en stark utveckling av näringslivet i framför allt Idreområdet. Enligt planerna så har en

Inlämnad: 2007-05-16 Besvarare: Maud Olofsson (C)

Skriftlig fråga 2006/07:1145 av Bohlin, Sinikka (s)

den 11 maj Fråga 2006/07:1145 Markering av 1809 då Finland avskiljs från Sverige av Sinikka Bohlin s till kulturminister Lena Adelsohn Liljeroth m Händelserna 18081809 kan ses som historiska brytpunkter för såväl Sverige som Finland: i bägge länderna inleddes någonting helt nytt, där det gamla dock ständigt var

Inlämnad: 2007-05-11 Besvarare: Carl Bildt (M)