Dokument & lagar (3 träffar)

Interpellation 2001/02:339 av Ludvigsson, Anne (s)

den 25 mars Interpellation 2001/02:339 av Anne Ludvigsson s till statsrådet Leif Pagrotsky om fri rörlighet av varor inom EU Parallellimport inom EU är ett sätt att påskynda utvecklingen av en gemensam inre marknad. En större marknad innebär nästan alltid lägre priser. Det kommer alltid att finnas goda argument för

Inlämnad: 2002-03-25 Besvarare: socialminister Lars Engqvist (S)

Skriftlig fråga 2001/02:906 av Ludvigsson, Anne (s)

den 15 mars Fråga 2001/02:906 av Anne Ludvigsson s till statsrådet Jan O Karlsson om utlänningslagen Anknytningsvillkor enligt nuvarande lag innebär att man etablerat sig socialt vad gäller vänner och arbete. Dessa villkor är svåra att uppnå för dem som uppnått hög ålder vid ankomsten till Sverige. Klimatet har hårdnat,

Inlämnad: 2002-03-15 Besvarare: statsrådet Jan O Karlsson (S)

Skriftlig fråga 2001/02:206 av Ludvigsson, Anne (s)

den 14 november Fråga 2001/02:206 av Anne Ludvigsson s till socialminister Lars Engqvist om Riksförsäkringsverket och prissättning av läkemedel Kostnaden för läkemedel är en stor utgiftspost i statens budget. Det är därför viktigt att beakta alla möjligheter till besparingar som finns. Av de läkemedel som säljs är

Inlämnad: 2001-11-14 Besvarare: socialminister Lars Engqvist (S)