Dokument & lagar (172 träffar)

Interpellation 2014/15:274 av Edward Riedl (M)

Interpellation 2014/15:274 Flygstrategi av Edward Riedl M till Statsrådet Anna Johansson S I december förra året skrev statsrådet Anna Johansson i Svenska Dagbladet att regeringen kommer att presentera en strategi för flygets utveckling i Sverige under 2015. Jag välkomnar detta eftersom ett konkurrenskraftigt flyg är

Inlämnad: 2015-02-09 Besvarare: Statsrådet Anna Johansson (S)

Interpellation 2014/15:274 av Edward Riedl (M) (pdf, 76 kB) Webb-tv interpellationsdebatt: Flygstrategi

Interpellation 2014/15:268 av Johan Hultberg (M)

Interpellation 2014/15:268 Skogsnäringens roll i klimatomställningen av Johan Hultberg M till Klimat- och miljöminister Åsa Romson MP Skogsnäringen är fundamentalt viktig för svensk ekonomi men också för möjligheterna att möta klimatutmaningen och ställa om vår ekonomi till en hållbar biobaserad sådan. Alliansregeringen

Inlämnad: 2015-02-06 Besvarare: Sven-Erik Bucht (S)

Interpellation 2014/15:268 av Johan Hultberg (M) (pdf, 78 kB) Webb-tv interpellationsdebatt: Skogsnäringens roll i klimatomställningen

Interpellation 2014/15:264 av Ulf Berg (M)

Interpellation 2014/15:264 Skogsnäringens konkurrenskraft av Ulf Berg M till Statsrådet Sven-Erik Bucht S Skogsnäringen är en av de bärande näringarna i Sverige och är samtidigt en av nycklarna till att vi ska ha en levande landsbygd. Genom att ta vara på tekniska framsteg och nya produkter kan skogsnäringens konkurrenskraft

Inlämnad: 2015-02-06 Besvarare: Sven-Erik Bucht (S)

Interpellation 2014/15:264 av Ulf Berg (M) (pdf, 84 kB) Webb-tv interpellationsdebatt: Skogsnäringens konkurrenskraft

Skriftlig fråga 2014/15:204 av Johan Hultberg (M)

Fråga 2014/15:204 Effektivare transporter av Johan Hultberg M till Statsrådet Anna Johansson S Skogsnäringen är en oerhört viktig del av svensk ekonomi. Skogsindustrin sysselsätter direkt nära 60 000 personer, och indirekt ger branschen jobb till uppskattningsvis 200 000 personer. Liksom för alla näringar behöver skogsnäringens

Inlämnad: 2015-02-06 Besvarare: Anna Johansson (S)

Skriftlig fråga 2014/15:204 av Johan Hultberg (M) (pdf, 77 kB)

Interpellation 2014/15:251 av Boriana Åberg (M)

Interpellation 2014/15:251 Efterlevnad av svaveldirektivet av Boriana Åberg M till Statsrådet Anna Johansson S Den 1 januari 2015 infördes svaveldirektivet, som innebär en sänkning av den högsta tillåtna svavelhalten i marina bränslen till 0,10 viktprocent i svavelkontrollområdena Östersjön, Nordsjön, Engelska kanalen

Inlämnad: 2015-02-04 Besvarare: Statsrådet Anna Johansson (S)

Interpellation 2014/15:251 av Boriana Åberg (M) (pdf, 90 kB) Webb-tv interpellationsdebatt: Efterlevnad av svaveldirektivet

Interpellation 2014/15:248 av Edward Riedl (M)

Interpellation 2014/15:248 Regler kring gränsöverskridande skoterkörning av Edward Riedl M till Statsrådet Anna Johansson S Dagens lagstiftning gör det möjligt för norrmän som har norska förarbevis för skoter att köra in i Sverige. Svenskar som har svenska förarbevis för skoter åtnjuter dock inte rätten att köra in i

Inlämnad: 2015-02-04 Besvarare: Statsrådet Anna Johansson (S)

Interpellation 2014/15:248 av Edward Riedl (M) (pdf, 66 kB) Webb-tv interpellationsdebatt: Regler kring gränsöverskridande skoterkörning

Interpellation 2014/15:247 av Gunilla Nordgren (M)

Interpellation 2014/15:247 Rättsosäkert läge för bönderna av Gunilla Nordgren M till Statsrådet Sven-Erik Bucht S Det nya landsbygdsprogrammet som alliansregeringen beslutade om den 5 juni 2014 löper från 2014 till 2020. Programmet består av stöd och ersättningar för att utveckla skogs- och lantbruk och landsbygdsutveckling.

Inlämnad: 2015-02-03 Besvarare: Sven-Erik Bucht (S)

Interpellation 2014/15:247 av Gunilla Nordgren (M) (pdf, 81 kB) Webb-tv interpellationsdebatt: Rättsosäkert läge för bönderna

Interpellation 2014/15:237 av Åsa Coenraads (M)

Interpellation 2014/15:237 Framtidens livsmedelsförsörjning av Åsa Coenraads M till Statsrådet Sven-Erik Bucht S Vid beslut om godkännande för nya GMO-produkter inom EU i november förra året lade den svenska representanten oväntat ned sin röst. Representanten hade enligt uppgift fått instruktion om detta, vilket är ett

Inlämnad: 2015-01-29 Besvarare: Sven-Erik Bucht (S)

Interpellation 2014/15:237 av Åsa Coenraads (M) (pdf, 79 kB) Webb-tv interpellationsdebatt: Framtidens livsmedelsförsörjning

Interpellation 2014/15:216 av Sten Bergheden (M)

Interpellation 2014/15:216 Alkobommar vid alla hamnar och gränsstationer av Sten Bergheden M till Statsrådet Anders Ygeman S I genomsnitt är en bilist av 500 rattfull. Det motsvarar ca 0,2 procent av trafiken, och 19 procent av dödsolyckorna är alkoholrelaterade. Rattfylleri är vanligare vid hamnar jämfört med trafiken

Inlämnad: 2015-01-22 Besvarare: Statsrådet Anna Johansson (S)

Interpellation 2014/15:216 av Sten Bergheden (M) (pdf, 78 kB) Webb-tv interpellationsdebatt: Alkobommar vid alla hamnar och gränsstationer

Skriftlig fråga 2014/15:174 av Sten Bergheden (M)

Fråga 2014/15:174 Minskat strandskydd av Sten Bergheden M till Statsrådet Sven-Erik Bucht S Vid landsbygdsdebatten i Skövde den 19 januari 2015 diskuterades strandskyddet. Vid debatten menade statsrådet att nuvarande regelverk inte är acceptabelt. Statsrådet ansåg vidare att det var lättare att bygga sjönära i Stockholms

Inlämnad: 2015-01-20 Besvarare: Åsa Romson (MP)

Skriftlig fråga 2014/15:174 av Sten Bergheden (M) (pdf, 72 kB)

Interpellation 2014/15:213 av Boriana Åberg (M)

Interpellation 2014/15:213 Trafikskolor som ej betalar moms eller arbetsgivaravgifter av Boriana Åberg M till Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson S Fenomenet med så kallade svarta trafikskolor, som inte betalar moms och arbetsgivaravgifter, har funnits länge. I februari 2012 begränsade Trafikstyrelsen antalet

Inlämnad: 2015-01-18 Besvarare: Statsrådet Anna Johansson (S)

Interpellation 2014/15:213 av Boriana Åberg (M) (pdf, 77 kB) Webb-tv interpellationsdebatt: Trafikskolor som ej betalar moms eller arbetsgivaravgifter

Interpellation 2014/15:209 av Ulf Berg (M)

Interpellation 2014/15:209 Vargjakten i Dalarnas län av Ulf Berg M till Statsrådet Sven-Erik Bucht S Riksdagen beslutade i december 2013 att Naturvårdsverket ska få fatta beslut om vargjakt, och som ett led i att besluten ska kunna tas närmare berörda har verket möjlighet att delegera beslutet till länsstyrelserna. Länsstyrelserna

Inlämnad: 2015-01-16 Besvarare: Sven-Erik Bucht (S)

Interpellation 2014/15:209 av Ulf Berg (M) (pdf, 76 kB) Webb-tv interpellationsdebatt: Vargjakten i Dalarnas län

Skriftlig fråga 2014/15:152 av Krister Hammarbergh (M)

Fråga 2014/15:152 Trafikledning i norra Sverige av Krister Hammarbergh M till Statsrådet Anna Johansson S Trafikverket har i utredningen Rätt funktion på rätt plats tittat på behovet av att fortsätta att modernisera trafikledningssystemet. Trafikverket har även beslutat om att köpa in ett nytt trafikledningssystem för

Inlämnad: 2014-12-22 Besvarare: Anna Johansson (S)

Skriftlig fråga 2014/15:152 av Krister Hammarbergh (M) (pdf, 102 kB)

Interpellation 2014/15:197 av Sten Bergheden (M)

Interpellation 2014/15:197 Sveriges företag som väntar på svar när längre och tyngre lastbilar ska bli godkända i Sverige av Sten Bergheden M till Statsrådet Anna Johansson S Den 23 april fick Transportstyrelsen i uppdrag att utreda möjligheterna att tillåta högre bruttovikt och längre lastbilar. Utredningen är klar och

Inlämnad: 2014-12-19 Besvarare: Statsrådet Anna Johansson (S)

Interpellation 2014/15:197 av Sten Bergheden (M) (pdf, 70 kB) Webb-tv interpellationsdebatt: Sveriges företag som väntar på svar när längre och tyngre lastbilar ska bli godkända i Sverige

Interpellation 2014/15:184 av Edward Riedl (M)

Interpellation 2014/15:184 Effekterna av en frysning av Förbifart Stockholm av Edward Riedl M till Statsrådet Anna Johansson S Då regeringen har valt att frysa det påbörjade infrastrukturprojektet Förbifart Stockholm innebär det ökade kostnader i mångmiljonklassen. Enligt beräkningar kostar en frysning av Förbifart Stockholm

Inlämnad: 2014-12-15 Besvarare: Statsrådet Anna Johansson (S)

Interpellation 2014/15:184 av Edward Riedl (M) (pdf, 78 kB) Webb-tv interpellationsdebatt: Effekterna av en frysning av Förbifart Stockholm

Skriftlig fråga 2014/15:127 av Annicka Engblom (M)

Fråga 2014/15:127 Osäkerhet om infrastruktursatsningarna i Blekinge av Annicka Engblom M till Statsrådet Anna Johansson S Före valet lovade Socialdemokraterna att satsa 37 miljarder kronor mer än Alliansen på upprustning av järnvägarna, detta bland annat för att tidigare än planerat kunna satsa på snabbtåg. Det mesta

Inlämnad: 2014-12-10 Besvarare: Anna Johansson (S)

Skriftlig fråga 2014/15:127 av Annicka Engblom (M) (pdf, 78 kB)

Interpellation 2014/15:163 av Cecilia Magnusson (M)

Interpellation 2014/15:163 MU-avtalet av Cecilia Magnusson M till Kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke MP Många professionella konstnärer och konsthantverkare har svårt att leva på sin konst. Konstnärernas Riksorganisation och Sveriges Konsthantverkare och Industriformgivare, KRO/KIF har redovisat att snittinkomsten

Inlämnad: 2014-11-26 Besvarare: Kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke (MP)

Interpellation 2014/15:163 av Cecilia Magnusson (M) (pdf, 75 kB) Webb-tv interpellationsdebatt: MU-avtalet

Interpellation 2014/15:158 av Johan Hultberg (M)

Interpellation 2014/15:158 Omställning av fordonsflottan av Johan Hultberg M till Klimat- och miljöminister Åsa Romson MP Sverige är ett klimatpolitiskt föregångsland tack vare att vi har lyckats förena snabbt sjunkande utsläpp med en stark ekonomisk utveckling. Sedan år 1990, det vill säga basåret för Kyotoprotokollet,

Inlämnad: 2014-11-24 Besvarare: Klimat- och miljöminister Åsa Romson (MP)

Interpellation 2014/15:158 av Johan Hultberg (M) (pdf, 81 kB) Webb-tv interpellationsdebatt: Omställning av fordonsflottan

Interpellation 2014/15:157 av Johan Hultberg (M)

Interpellation 2014/15:157 Nedläggning av Miljömålsberedningen av Johan Hultberg M till Klimat- och miljöminister Åsa Romson MP Miljömålsberedningen inrättades av alliansregeringen 2010 för att nå långsiktighet och bred politisk samsyn kring miljöfrågorna. Beredningen är parlamentariskt sammansatt med representanter från

Inlämnad: 2014-11-24 Besvarare: Klimat- och miljöminister Åsa Romson (MP)

Interpellation 2014/15:157 av Johan Hultberg (M) (pdf, 79 kB) Webb-tv interpellationsdebatt: Nedläggning av Miljömålsberedningen

Interpellation 2014/15:149 av Sten Bergheden (M)

Interpellation 2014/15:149 Miljösatsningar på vägtrafiken av Sten Bergheden M till Klimat- och miljöminister Åsa Romson MP I Sverige stod inrikes transporter för 33 procent av utsläppen av växthusgaser 2012. Växthuseffekten är ett faktum, och vi måste arbeta på flera plan för skapa ett mer hållbart samhälle. Utsläppen

Inlämnad: 2014-11-20 Besvarare: Klimat- och miljöminister Åsa Romson (MP)

Interpellation 2014/15:149 av Sten Bergheden (M) (pdf, 69 kB) Webb-tv interpellationsdebatt: Miljösatsningar på vägtrafiken