Dokument & lagar (16 träffar)

Skriftlig fråga 2011/12:707 av Haddad, Roger (FP)

den 23 juli Fråga 2011/12:707 Ökad trafiksäkerhet Västerås-Enköping av Roger Haddad FP till statsrådet Catharina Elmsäter-Svärd M Regeringen har de senaste åren prioriterat satsningar på infrastruktur och vägunderhåll. I Mälardalen finns det flera viktiga sträckor som behöver åtgärdas för att öka trafiksäkerheten

Inlämnad: 2012-07-23 Besvarare: Catharina Elmsäter-Svärd (M)

Skriftlig fråga 2011/12:656 av Lundström, Nina (FP)

den 13 juni Fråga 2011/12:656 Bilfritt försök på Vätternrundan av Nina Lundström FP till statsrådet Catharina Elmsäter-Svärd M Ett dilemma som många cyklister upplever, inte minst på motionslopp, är dålig säkerhet på vägarna genom att trafiken är blandad. Vätternrundan är ett av de största motionsloppen på cykel

Inlämnad: 2012-06-13 Besvarare: Catharina Elmsäter-Svärd (M)

Skriftlig fråga 2011/12:612 av Lundqvist-Brömster, Maria (FP)

den 31 maj Fråga 2011/12:612 Botniabanans signalsystem av Maria Lundqvist-Brömster FP till statsrådet Catharina Elmsäter-Svärd M Botniabanan har signalsystemet ERTMS, vilket har visat sig vara mer eller mindre ett försöksobjekt. Trafikverket vill nu bromsa utbyggnaden och införandet av signalsystemet ERTMS som standard

Inlämnad: 2012-05-31 Besvarare: Catharina Elmsäter-Svärd (M)

Skriftlig fråga 2011/12:568 av Backman, Hans (FP)

den 7 maj Fråga 2011/12:568 Fri fondering för företagare upp till 5 miljoner kronor av Hans Backman FP till finansminister Anders Borg M Många verksamheter inom företagandet ger olika intäkter år från år. De goda åren kan följas av mindre goda år. Det innebär höga intäkter vissa år och förlust andra. Att få tillgång

Inlämnad: 2012-05-07 Besvarare: Anders Borg (M)

Skriftlig fråga 2011/12:512 av Lundström, Nina (FP)

den 10 april Fråga 2011/12:512 Dubbdäckens betydelse för luftkvalitet kontra trafiksäkerhet av Nina Lundström FP till infrastruktur- och försvarsminister Catharina Elmsäter-Svärd M Intresset för luftpartiklar, exempelvis PM10, har ökat under senare år genom troliga samband mellan partikelhalter och olika negativa

Inlämnad: 2012-04-10 Besvarare: Catharina Elmsäter-Svärd (M)

Skriftlig fråga 2011/12:509 av Backman, Hans (FP)

den 4 april Fråga 2011/12:509 Översyn av beskattningen av personaloptioner av Hans Backman FP till finansminister Anders Borg M Sverige behöver många nya företag, särskilt innovativa företag som har tillväxtambitioner. För den som ger sig in i en sådan verksamhet är riskerna stora, inte bara för den som startar

Inlämnad: 2012-04-04 Besvarare: Anders Borg (M)

Skriftlig fråga 2011/12:412 av Lundström, Nina (FP)

den 23 februari Fråga 2011/12:412 Väg 225 i Stockholms län av Nina Lundström FP till statsrådet Catharina Elmsäter-Svärd M Stockholm och Mälardalsregionen växer. År 2030 förväntas befolkningen vara ca 3,5 miljoner. Ca 95 procent av alla importerade varor, från platt-tv till livsmedel, kommer sjövägen. Nynäshamn

Inlämnad: 2012-02-23 Besvarare: Catharina Elmsäter-Svärd (M)

Skriftlig fråga 2011/12:296 av Brodén, Anita (FP)

den 13 januari Fråga 2011/12:296 Akuta trafiksäkerhetsinsatser på E20 av Anita Brodén FP till statsrådet Catharina Elmsäter-Svärd M Under den gångna veckan har flera olyckor ånyo skett på E20. En av olyckorna var mycket svår. Den skedde söder om Vara och skördade fem människoliv, en trebarnsfamilj. Ett antal sträckor

Inlämnad: 2012-01-13 Besvarare: Catharina Elmsäter-Svärd (M)

Skriftlig fråga 2011/12:284 av Lundqvist-Brömster, Maria (FP)

den 9 januari Fråga 2011/12:284 Konsekvenser för flyget till Norrland av föråldrat miljötillstånd vid Arlanda av Maria Lundqvist-Brömster FP till statsrådet Catharina Elmsäter-Svärd M I bland annat mitt hemlän Västerbotten finns en stark oro för att länets tillgänglighet kraftigt riskerar att försämras inom några

Inlämnad: 2012-01-09 Besvarare: Catharina Elmsäter-Svärd (M)

Skriftlig fråga 2011/12:140 av Haddad, Roger (FP)

den 17 november Fråga 2011/12:140 Tågproblem i Kungsör av Roger Haddad FP till statsrådet Catharina Elmsäter-Svärd M Sedan en tid tillbaka har Mälardalen drabbats av tågförseningar och inställda tåg. Att regeringen avsätter resurser för underhåll är mycket viktigt för vår region och för att förebygga brister i

Inlämnad: 2011-11-17 Besvarare: Catharina Elmsäter-Svärd (M)

Skriftlig fråga 2011/12:136 av Lundqvist-Brömster, Maria (FP)

den 16 november Fråga 2011/12:136 Kvarken och persontrafiken av Maria Lundqvist-Brömster FP till statsrådet Catharina Elmsäter-Svärd M Färjetrafiken mellan Umeå och Vasa har i perioder sett mycket oviss ut. Så har det varit och så är tyvärr även fallet nu. Det tidigare svenska statliga stödet till persontrafiken

Inlämnad: 2011-11-16 Besvarare: Catharina Elmsäter-Svärd (M)

Skriftlig fråga 2011/12:74 av Lundqvist-Brömster, Maria (FP)

den 26 oktober Fråga 2011/12:74 Tillgänglighet vid sjukflygtransporter av Maria Lundqvist-Brömster FP till statsrådet Catharina Elmsäter-Svärd M Trafikverket har upphandlat sjukflygtransport mellan Östersund och Umeå. Direktflyg har fått avtalet och börjar trafikera denna sträcka den 31 oktober. På Direktflygs

Inlämnad: 2011-10-26 Besvarare: Catharina Elmsäter-Svärd (M)

Skriftlig fråga 2011/12:71 av Widman, Allan (FP)

den 26 oktober Fråga 2011/12:71 Sjökortens riktighet av Allan Widman FP till statsrådet Catharina Elmsäter-Svärd M Det är väl känt bland yrkes- och fritidsskeppare att svenska sjökort felar till följd av landhöjning och bytet av geodetiskt referenssystem till WGS 84. Därmed kan de ta hänsyn till dessa felkällor

Inlämnad: 2011-10-26 Besvarare: Catharina Elmsäter-Svärd (M)

Skriftlig fråga 2011/12:37 av Granbom Ellison, Karin (FP)

den 12 oktober Fråga 2011/12:37 Satsning på Södra stambanan och Ostlänken av Karin Granbom Ellison FP till statsrådet Catharina Elmsäter-Svärd M De stora kapacitetsbegränsningar som råder på Södra stambanan måste avhjälpas. Förseningar tillhör vardagen, och trängseln i tågen och på spåren är enorm. Punktligheten

Inlämnad: 2011-10-12 Besvarare: Catharina Elmsäter-Svärd (M)

Skriftlig fråga 2011/12:14 av Brodén, Anita (FP)

den 23 september Fråga 2011/12:14 Kabeldragning av Sydvästlänken av Anita Brodén FP till närings- och energiminister Maud Olofsson C Sydvästlänken som är tänkt att förbättra elförsörjningen till Sydsverige är en välkommen satsning. Det blir en kabeldragning mellan Nässjö och Väne-Ryr, därefter planeras för luftledning

Inlämnad: 2011-09-23 Besvarare: Anna-Karin Hatt (C)

Skriftlig fråga 2011/12:1 av Haddad, Roger (FP)

den 15 september Fråga 2011/12:1 Infrastruktursatsningar i Mälardalen av Roger Haddad FP till statsrådet Catharina Elmsäter-Svärd M Sveriges tillväxt påverkas av om vi har en fungerande infrastruktur eller inte. I en av de viktigaste ekonomiska regionerna i landet, Stockholm-Mälardalen, har förtroendevalda från

Inlämnad: 2011-09-15 Besvarare: Catharina Elmsäter-Svärd (M)