Dokument & lagar (37 träffar)

Skriftlig fråga 2019/20:639 av Mikael Larsson (C)

Fråga 2019/20:639 Postmarknaden av Mikael Larsson C till Statsrådet Anders Ygeman S Postmarknaden genomgår en förändring där minskade volymer brev skickas, och samtidigt skickas allt fler paket. Mycket av detta kan härledas till digitaliseringen och till e-handeln. Samtidigt är det viktigt att kunna fortsätta att tillhandahålla

Inlämnad: 2019-12-13 Svarsdatum: 2019-12-30 Besvarare: Statsrådet Anders Ygeman (S)

Skriftlig fråga 2019/20:639 av Mikael Larsson (C) (pdf, 102 kB)

Skriftlig fråga 2018/19:954 av Mikael Larsson (C)

Fråga 2018/19:954 Samhällsekonomiska lönsamhetsbedömningar vid nätinvesteringar av Mikael Larsson C till Statsrådet Anders Ygeman S År 2017 riktade riksdagen ett tillkännagivande till regeringen om att utreda behovet av att fristående aktörer utför samhällsekonomiska lönsamhetsbedömningar vid nätinvesteringar. I dag är

Inlämnad: 2019-09-04 Svarsdatum: 2019-09-11 Besvarare: Statsrådet Anders Ygeman (S)

Skriftlig fråga 2018/19:954 av Mikael Larsson (C) (pdf, 78 kB)

Skriftlig fråga 2018/19:834 av Mikael Larsson (C)

Fråga 2018/19:834 Konkurrensfrågor och 5G-utbyggnaden av Mikael Larsson C till Statsrådet Anders Ygeman S Den svenska telekommarknaden har en mycket stor betydelse för svensk ekonomi och tillväxt. Nya och innovativa tjänster och produkter har under 2000-talet skapats genom en fungerande konkurrens. 5G kommer att driva

Inlämnad: 2019-06-28 Svarsdatum: 2019-07-15 Besvarare: Statsrådet Anders Ygeman (S)

Skriftlig fråga 2018/19:834 av Mikael Larsson (C) (pdf, 93 kB)

Skriftlig fråga 2018/19:796 av Mikael Larsson (C)

Fråga 2018/19:796 5G och landsbygden av Mikael Larsson C till Statsrådet Anders Ygeman S Nästa generation av mobila nät, 5G, är något som ska börja rullas ut i Sverige. 5G kommer att kunna stärka bland annat industrin genom ökad mobilitet men också vara en förutsättning för fortsatt utveckling och ett stärkt mobilnät

Inlämnad: 2019-06-18 Svarsdatum: 2019-06-26 Besvarare: Statsrådet Anders Ygeman (S)

Skriftlig fråga 2018/19:796 av Mikael Larsson (C) (pdf, 86 kB)

Skriftlig fråga 2018/19:748 av Mikael Larsson (C)

Fråga 2018/19:748 Mindre ändringar av ledningars sträckning av Mikael Larsson C till Statsrådet Anders Ygeman S Svenska kraftnät håller på att planera för nya högspänningsledningar i bland annat södra och västra Sverige. Dessa projekt är kopplade till att öka överföringskapaciteten på elnätet. Flera aspekter till denna

Inlämnad: 2019-06-11 Svarsdatum: 2019-06-19 Besvarare: Statsrådet Anders Ygeman (S)

Skriftlig fråga 2018/19:748 av Mikael Larsson (C) (pdf, 88 kB)

Skriftlig fråga 2018/19:595 av Mikael Larsson (C)

Fråga 2018/19:595 Framtidens blåljuskommunikation och Rakel G2 av Mikael Larsson C till Statsrådet Mikael Damberg S Radiokommunikationssystemet för blåljusmyndigheter och samhällets krisberedskap, Rakel, behöver moderniseras för att framtidssäkras. Det skapades för att ersätta 200 enskilda radiokommunikationssystem. I

Inlämnad: 2019-04-29 Svarsdatum: 2019-05-08 Besvarare: Statsrådet Mikael Damberg (S)

Skriftlig fråga 2018/19:595 av Mikael Larsson (C) (pdf, 90 kB)

Skriftlig fråga 2018/19:475 av Mikael Larsson (C)

Fråga 2018/19:475 Svenska kraftnät av Mikael Larsson C till Statsrådet Anders Ygeman S Svenska kraftnät planerar att bygga om en av 400-kilovoltsledningarna mellan stationerna Horred i Västra Götalands län och Breared i Hallands län. Ledningen är en växelströmsledning. Svenska kraftnät har genomfört en myndighetsdialog

Inlämnad: 2019-04-03 Svarsdatum: 2019-04-10 Besvarare: Statsrådet Anders Ygeman (S)

Skriftlig fråga 2018/19:475 av Mikael Larsson (C) (pdf, 87 kB)

Skriftlig fråga 2018/19:461 av Mikael Larsson (C)

Fråga 2018/19:461 Effekterna av den nya postlagen av Mikael Larsson C till Statsrådet Anders Ygeman S Efter en dom i EU-domstolen 2015 slogs det fast att Sverige måste upphöra med att ta ut moms på posttjänster för de aktörer som ålagts att tillhandahålla samhällsomfattande tjänster. Sverige har en omfattande definition

Inlämnad: 2019-03-28 Svarsdatum: 2019-04-10 Besvarare: Statsrådet Anders Ygeman (S)

Skriftlig fråga 2018/19:461 av Mikael Larsson (C) (pdf, 89 kB)

Skriftlig fråga 2018/19:120 av Mikael Larsson (C)

Fråga 2018/19:120 Samdistribution av post, paket och tidningar av Mikael Larsson C till Statsrådet Anders Ygeman S Postmarknaden genomgår nu en snabb förändring. Med ny digitalteknik har antalet brev som skickas minskat och samtidigt har antalet paket ökat drastiskt då fler och fler väljer att handla via nätet. Till detta

Inlämnad: 2019-02-04 Svarsdatum: 2019-02-13 Besvarare: Statsrådet Anders Ygeman (S)

Skriftlig fråga 2018/19:120 av Mikael Larsson (C) (pdf, 86 kB)

Skriftlig fråga 2018/19:117 av Mikael Larsson (C)

Fråga 2018/19:117 Mobiltäckning i hela landet av Mikael Larsson C till Statsrådet Anders Ygeman S De mobila tjänsterna har blivit alltmer viktiga för att kunna bo, leva och verka i hela landet. Marknaden är duktig på att bygga ut mobilnätet med täckning över Sverige, men på många håll saknas det fortfarande eller så är

Inlämnad: 2019-02-04 Svarsdatum: 2019-02-13 Besvarare: Statsrådet Anders Ygeman (S)

Skriftlig fråga 2018/19:117 av Mikael Larsson (C) (pdf, 85 kB)

Skriftlig fråga 2007/08:1324 av Ericson, Lars-Ivar (c)

den 11 juni Fråga 2007/08:1324 Kultursponsring av Lars-Ivar Ericson c till finansminister Anders Borg m En ny undersökning från Demoskop visar att kultursponsring i Sverige svarar för en liten del av intäkterna till kulturlivet. I Storbritannien ligger kultursponsringen på 140 kronor per invånare och år. I Sverige

Inlämnad: 2008-06-11 Besvarare: Anders Borg (M)

Interpellation 2005/06:103 av Ericson, Lars-Ivar (c)

den 9 november Interpellation 2005/06:103 av Lars-Ivar Ericson c till näringsminister Thomas Östros s Åtgärder för utländska filmbolags inspelningar i Sverige Filmen är i dag en viktig näring i Sverige. Intresset för film är bra för samhällsekonomin och vi har på olika håll i landet fått regionala produktionscentrum,

Inlämnad: 2005-11-09 Besvarare: Thomas Östros (S)

Webb-tv interpellationsdebatt: Åtgärder för utländska filmbolags inspelningar i Sverige

Interpellation 2005/06:102 av Ericson, Lars-Ivar (c)

den 9 november Interpellation 2005/06:102 av Lars-Ivar Ericson c till näringsminister Thomas Östros s Framtiden i Östra Göinge Skånes Norrland detta uttryck används ibland för att beteckna läget i vissa delar av norra och nordöstra Skåne. Tankarna går då till problemen med utflyttning och nedläggning av företag,

Inlämnad: 2005-11-09 Besvarare: Thomas Östros (S)

Webb-tv interpellationsdebatt: Framtiden i Östra Göinge

Skriftlig fråga 2005/06:1376 av Ericson, Lars-Ivar (c)

den 6 april Fråga 2005/06:1376 av Lars-Ivar Ericson c till näringsminister Thomas Östros s Invandrarföretag Vart femte nytt företag i Sverige startas av en person med invandrarbakgrund och det finns i dag många företag som drivs av invandrare. Samtidigt anser många av dessa företagare med invandrarbakgrund att

Inlämnad: 2006-04-06 Besvarare: Thomas Östros (S)

Skriftlig fråga 2005/06:1282 av Ericson, Lars-Ivar (c)

den 23 mars Fråga 2005/06:1282 av Lars-Ivar Ericson c till försvarsminister Leni Björklund s Självmord bland värnpliktiga Självmord är en av de vanligaste dödsorsakerna bland värnpliktiga vanligare än både skjutolyckor och sjukdomar. Bara transportolyckor tar fler liv. Att se och förstå depressioner och självmordstendenser

Inlämnad: 2006-03-23 Besvarare: Leni Björklund (S)

Skriftlig fråga 2005/06:699 av Ericson, Lars-Ivar (c)

den 21 december Fråga 2005/06:699 av Lars-Ivar Ericson c till statsrådet Ibrahim Baylan s Vuxenutbildning för personer med funktionshinder Enligt skollagen är kommunerna skyldiga att verka för att vuxna som saknar grundläggande och gymnasial utbildning deltar i sådana studier. Varje år får kommunerna över 1 miljard

Inlämnad: 2005-12-21 Besvarare: Lena Hallengren (S)

Skriftlig fråga 2004/05:1606 av Ericson, Lars-Ivar (c)

den 12 maj Fråga 2004/05:1606 av Lars-Ivar Ericson c till statsrådet Lena Hallengren om öppna förskolor Antalet öppna förskolor blir allt färre. På ett år har drygt hundra öppna förskolor lagts ned. Hösten 2004 fanns 447 öppna förskolor i landet. Ett år tidigare var de 551 till antalet Samtidigt så har Svenska kyrkan

Inlämnad: 2005-05-12 Besvarare: Lena Hallengren (S)

Skriftlig fråga 2004/05:1201 av Ericson, Lars-Ivar (c)

den 10 mars Fråga 2004/05:1201 av Lars-Ivar Ericson c till statsrådet Lena Hallengren om kompetensutveckling för lärare Fortbildning av personal i förskola och skola är en viktig faktor för personalens trivsel och för att orka med framtida arbetsuppgifter. Det är därför inte bra när det på många håll i Sverige är så

Inlämnad: 2005-03-10 Besvarare: Lena Hallengren (S)

Skriftlig fråga 2004/05:1050 av Ericson, Lars-Ivar (c)

den 22 februari Fråga 2004/05:1050 av Lars-Ivar Ericson c till försvarsminister Leni Björklund om löneskillnader i försvaret En nyligen publicerad kartläggning av lönerna inom försvaret visar att det finns stora löneskillnader mellan män och kvinnor. Män tjänar ca 5 mer än kvinnor för samma jobb. Löneskillnaderna mellan

Inlämnad: 2005-02-22 Besvarare: Leni Björklund (S)

Skriftlig fråga 2004/05:743 av Ericson, Lars-Ivar (c)

den 19 januari Fråga 2004/05:743 av Lars-Ivar Ericson c till statsrådet Ulrica Messing om orkanberedskap Under och efter stormen med orkaninslag som drabbade Sverige lördagen den 8 januari så har samhällets sårbarhet på olika sätt bekräftats. Informationen i form av varningar och hänvisningar har inte fungerat. Som

Inlämnad: 2005-01-19 Besvarare: Leni Björklund (S)

Paginering