Dokument & lagar (15 träffar)

Skriftlig fråga 2002/03:1316 av Gunnarsson, Rolf (m)

den 20 augusti Fråga 2002/03:1316 av Rolf Gunnarsson m till försvarsminister Leni Björklund om värnpliktiga årskull 2003 Försvaret har ålagts att spara. I kommentarer kring detta har, enligt min mening, kommit mycket negativa uttalanden om de värnpliktiga som just nu finns inne i det svenska försvaret för att göra

Inlämnad: 2003-08-20 Besvarare: Leni Björklund (S)

Skriftlig fråga 2002/03:1278 av Johnsson, Jeppe (m)

den 6 augusti Fråga 2002/03:1278 av Jeppe Johnsson m till försvarsminister Leni Björklund om stridsbåtar från försvaret Sjöräddningssällskapet disponerar sedan några år, först tre och sedan ytterligare sju, av försvarets stridsbåtar, med det villkoret att Sjöräddningssällskapet står för drift och underhåll. Detta har

Inlämnad: 2003-08-06 Besvarare: Leni Björklund (S)

Skriftlig fråga 2002/03:1101 av Gunnarsson, Rolf (m)

den 11 juni Fråga 2002/03:1101 av Rolf Gunnarsson m till försvarsminister Leni Björklund om regeringsplanet Försvaret har ont om pengar, det fattas pengar för att genomföra den verksamhet som riksdagen beslutat om. En ekonomisk uppgörelse tycks finnas mellan regeringen och flygvapnet då det gäller det så kallade regeringsplanet.

Inlämnad: 2003-06-11 Besvarare: Leni Björklund (S)

Skriftlig fråga 2002/03:1100 av de Pourbaix Lundin, Marietta (m)

den 11 juni Fråga 2002/03:1100 av Marietta de Pourbaix Lundin m till försvarsminister Leni Björklund om sjöräddningen och Sjöräddningssällskapet Sjöräddningssällskapet stod enligt Sjöfartsverkets statistik för hela 40 av sjöräddningsfallen 2002, det vill säga 644 av totalt 1 605 sjöräddningsfall. Sjöräddningssällskapet

Inlämnad: 2003-06-11 Besvarare: Leni Björklund (S)

Skriftlig fråga 2002/03:936 av Roslund, Carl-Axel (m)

den 15 maj Fråga 2002/03:936 av Carl-Axel Roslund m till försvarsminister Leni Björklund om civil meritvärdering Försvarsmakten framhåller med allt större oro att underlaget för värnpliktsförsvaret krymper. I dag är det färre än en tredjedel av pojkarna som fullgör värnplikten. Därmed kan man i en framtid förespå problem

Inlämnad: 2003-05-15 Besvarare: Leni Björklund (S)

Skriftlig fråga 2002/03:919 av Westman, Henrik (m)

den 13 maj Fråga 2002/03:919 av Henrik Westman m till försvarsminister Leni Björklund om Tjurkö I mars frågade jag kulturministern vilka åtgärder hon ämnade vidta för att inte ytterligare av Riksantikvarieämbetet RAÄ utpekade befästningar läggs ned inom de närmaste månaderna på grund av otydliga ansvarsförhållanden

Inlämnad: 2003-05-13 Besvarare: Leni Björklund (S)

Interpellation 2002/03:272 av Westerberg, Per (m)

den 3 april Interpellation 2002/03:272 av Per Westerberg m till försvarsminister Leni Björklund om destruktion av icke användbar ammunition En inte obetydlig verksamhet kring försvaret är i dag så kallad störtning/destruktion av icke användbar ammunition. Denna verksamhet upphandlas i konkurrens där även svenska företag

Inlämnad: 2003-04-03 Besvarare: Leni Björklund (S)

Skriftlig fråga 2002/03:685 av S Järrel, Henrik (m)

den 17 mars Fråga 2002/03:685 av Henrik S Järrel m till försvarsminister Leni Björklund om nätverksbaserat försvar Motköp har inte sällan stor betydelse även för forsknings- och utvecklingssamarbete inom olika områden, vilket för ett litet land som vårt är viktigt om vi ska ha en rimlig möjlighet att bevara, förädla

Inlämnad: 2003-03-17 Besvarare: Leni Björklund (S)

Skriftlig fråga 2002/03:684 av S Järrel, Henrik (m)

den 17 mars Fråga 2002/03:684 av Henrik S Järrel m till försvarsminister Leni Björklund om motköpspolicyn Motköp, så kallad offset, har en längre tid varit villkorsinslag vid större affärer på den civila sidan mellan företag i olika länder. Även när det gäller affärer med försvarsmateriel har offset som allt oftare

Inlämnad: 2003-03-17 Besvarare: Leni Björklund (S)

Interpellation 2002/03:234 av Gunnarsson, Rolf (m)

den 13 mars Interpellation 2002/03:234 av Rolf Gunnarsson m till försvarsminister Leni Björklund om flytten av Swedint till Kungsängen Jag har i tre gånger tidigare ställt frågor kring flytten av Swedint från Almnäs till Kungsängen. I augusti 2000 svarade dåvarande försvarsministern att omlokaliseringen skall vara

Inlämnad: 2003-03-13 Besvarare: Leni Björklund (S)

Skriftlig fråga 2002/03:534 av René, Inger (m)

den 14 februari Fråga 2002/03:534 av Inger René m till försvarsminister Leni Björklund om helikoptrarna på Säve Återigen är helikopterbasen på Säve i farozonen. Argumenten för att basen ska vara kvar är många och välkända och har bäring ur såväl försvarssynpunkt som samhällsekonomi såtillvida att helikoptrarna går

Inlämnad: 2003-02-14 Besvarare: Leni Björklund (S)

Skriftlig fråga 2002/03:468 av Gunnarsson, Rolf (m)

den 5 februari Fråga 2002/03:468 av Rolf Gunnarsson m till försvarsminister Leni Björklund om flygtransporter för våra utlandsstyrkor Då svenskar deltager i utlandsstyrkan inom Försvarsmakten måste säkerheten sättas högt. Detta har vi moderater tidigare framhållit i motioner och i andra sammanhang. Därför blir man

Inlämnad: 2003-02-05 Besvarare: Leni Björklund (S)

Interpellation 2002/03:63 av de Pourbaix-Lundin, Marietta (m)

den 25 november Interpellation 2002/03:63 av Marietta de Pourbaix-Lundin m till försvarsminister Leni Björklund om beredskapen för oljebekämpning i Östersjön I dagarna har en ny stor oljekatastrof till sjöss inträffat. Denna gång är det den spanska kusten som drabbats och orsaken är ett fartygshaveri. Olyckan förvärras

Inlämnad: 2002-11-25 Besvarare: Leni Björklund (S)

Webb-tv interpellationsdebatt: beredskapen för oljebekämpning i Östersjön

Skriftlig fråga 2002/03:33 av Johansson, Carl-Axel (m)

den 10 oktober Fråga 2002/03:33 av Carl-Axel Johansson m till miljöminister Kjell Larsson om samordningsansvar för erosionsfrågor Myndighetsansvaret för stranderosionen bereds sedan drygt två år inom Regeringskansliet. Naturvårdsverket hade i redovisning till Miljödepartementet kommit fram till att Statens Geologiska

Inlämnad: 2002-10-10 Besvarare: Kjell Larsson (S)

Interpellation 2002/03:6 av Gunnarsson, Rolf (m)

den 8 oktober Interpellation 2002/03:6 av Rolf Gunnarsson m till vice statsminister Lena Hjelm-Wallén om försvarets ansvar för det gamla övningsområdet i Falun Socialdemokraterna med stöd av ett antal andra partier valde att efter olika politiska uppgörelser med klar inriktning på regionalpolitik, lägga ned anrika

Inlämnad: 2002-10-08 Besvarare: Leni Björklund (S)