Dokument & lagar (142 träffar)

Motion 1997/98:A32 av Bengt Harding Olson m.fl. (fp, c, m, kd)

Motion till riksdagen 1997/98:A32 av Bengt Harding Olson m.fl. fp, c, m, kd med anledning av prop. 1997/98:62 Regional tillväxt för arbete och välfärd I regeringens proposition Regional tillväxt för arbete och välfärd 1997/98:62 beskrivs det övergripande målet för regionalpolitiken som att utifrån de förutsättningar


Utskottsberedning: -1997/98:AU11
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Motion 1997/98:Sk26 av Kenth Skårvik m.fl. (fp, c, m, kd)

Motion till riksdagen 1997/98:Sk26 av Kenth Skårvik m.fl. fp, c, m, kd med anledning av prop. 1997/98:33 Utfärdande av F-skattsedel, m.m. Företagarskattsedel är numera i praktiken ett villkor för företagare att kunna bedriva sin verksamhet. Reglerna för tilldelning av F-skattsedel till företagare har därför varit föremål


Utskottsberedning: -1997/98:SkU9
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Motion 1997/98:Ub251 av Sten Svensson m.fl. (m, c, fp, kd)

Motion till riksdagen 1997/98:Ub251 av Sten Svensson m.fl. m, c, fp, kd Lärlingsutbildningen Idag står många ungdomar utanför arbetslivet efter gymnasieskolan. Mycket beroende på att de valt fel utbildning eller inte fått den kontakt med arbetslivet som är nödvändig för att kunna göra sig känd och fått visa vad man duger


Utskottsberedning: -1997/98:UbU10
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Motion 1997/98:U627 av Michael Stjernström m.fl. (kd, c, fp, m)

Motion till riksdagen 1997/98:U627 av Michael Stjernström m.fl. kd, c, fp, m Sveriges relationer med Taiwan Motion till riksdagen 1997/98:U627 av Michael Stjernstr�m m.fl. kd, m, c, fp Sveriges relationer med Taiwan I mitten av 1800-talet blev Taiwan en plats f�r internationella handelsm�n och dess hamnar ppnades


Utskottsberedning: ---1997/98:SkU15 1997/98:UU1
Riksdagsbeslut (6 yrkanden): , , 3 saknar beslutsinformation

Motion 1997/98:Sk824 av Bengt Harding Olson m.fl. (fp, c, m, s, kd)

Motion till riksdagen 1997/98:Sk824 av Bengt Harding Olson m.fl. fp, c, m, s, kd Ensamföretagare Småföretagens betydelse i svensk ekonomi har ökat och kommer att öka i framtiden. Faktorer som rekordhög arbetslöshet och neddragningar inom den offentliga verksamheten har aktualiserat frågan ytterligare. Den internationella


Utskottsberedning: -1997/98:SkU27
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Motion 1997/98:Sk823 av Kenth Skårvik m.fl. (fp, c, m, kd)

Motion till riksdagen 1997/98:Sk823 av Kenth Skårvik m.fl. fp, c, m, kd Småföretagens bokföring och deklaration En frivillig förenklad självdeklaration för företagare som driver sin verksamhet som enskild firma och handelsbolag bör införas. Skälet för en sådan förhållandevis omfattande reform är att det absoluta flertalet


Utskottsberedning: -1997/98:SkU27
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Motion 1997/98:Sk822 av Kenth Skårvik m.fl. (fp, c, m, kd)

Motion till riksdagen 1997/98:Sk822 av Kenth Skårvik m.fl. fp, c, m, kd F-skattesedel Företagarskattsedel är numera i praktiken ett villkor för företagare att kunna driva sin verksamhet. Alla skattskyldiga som så önskar bör därför få en sådan utan annan prövning än om personen har näringsförbud. I gengäld bör skattemyndigheten


Utskottsberedning: -1997/98:SkU9
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Motion 1997/98:Sk821 av Kjell Ericsson m.fl. (c, fp, m, kd)

Motion till riksdagen 1997/98:Sk821 av Kjell Ericsson m.fl. c, fp, m, kd Dröjsmålsräntan i skattemål Skattelagstiftningen tenderar alltjämt att bli alltmer komplicerad. Tyvärr är detta i stor utsträckning även en internationell utveckling. Med ett högt skattetryck, så som det svenska, ökar även kraven på reglernas precision


Utskottsberedning: -1997/98:SkU19
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Motion 1997/98:Sk723 av Kjell Ericsson m.fl. (c, fp, m, kd)

Motion till riksdagen 1997/98:Sk723 av Kjell Ericsson m.fl. c, fp, m, kd Konkurrensneutral energibeskattning Enligt gällande regler för energibeskattning belastas inte industriell verksamhet med någon allmän energibeskattning. SNI-koden används som allmän vägledning när det gäller att avgöra vad som skall räknas till


Utskottsberedning: -1997/98:SkU18
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Motion 1997/98:Sk677 av Inga Berggren m.fl. (m, c, fp, kd)

Motion till riksdagen 1997/98:Sk677 av Inga Berggren m.fl. m, c, fp, kd Arvs- och gåvoskatt på företagsförmögenhet Förmögenhetsskatten på kapital bundet i förmögenhet i onoterade företag är sedan flera år slopad. Skälen för detta är väl kända och motsägs inte av något politiskt parti. Skatten betalades med redan inkomstbeskattade


Utskottsberedning: -1997/98:SkU16
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Motion 1997/98:Sk667 av Bengt Harding Olson m.fl. (fp, c, m, kd)

Motion till riksdagen 1997/98:Sk667 av Bengt Harding Olson m.fl. fp, c, m, kd Lönebaserad reserveringsmöjlighet Sverige behöver i dag fler mindre företag. Det är inom denna sektor som sysselsättningen i första hand förväntas öka för att arbetslösheten skall komma ner på en acceptabel nivå. Så måste också ske för att


Utskottsberedning: -1997/98:SkU16
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Motion 1997/98:Sk666 av Marianne Andersson m.fl. (c, fp, m, kd)

Motion till riksdagen 1997/98:Sk666 av Marianne Andersson m.fl. c, fp, m, kd Avdragsmöjligheter för företag i hemmet Starten av ett litet företag sker allt oftare i hemmet som bas. Att driva företaget från den egna bostaden har flera fördelar. Det är ekonomiskt rationellt, företagaren kommer närmare familjen och kan


Utskottsberedning: -1997/98:SkU16
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Motion 1997/98:Sk664 av Marianne Andersson m.fl. (c, m, kd)

Motion till riksdagen 1997/98:Sk664 av Marianne Andersson m.fl. c, m, kd Reavinstskatten Även om riskkapitalförsörjningen till innovationsbaserade tillväxtföretag förbättrats betydligt under de senaste två åren i samband med att de nya listorna SBIlistan och IMInnovationsmarknaden startats har unga, främst innovationsbaserade


Utskottsberedning: -1997/98:SkU16
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Motion 1997/98:Sk663 av Sten Svensson m.fl. (m, c, fp, kd)

Motion till riksdagen 1997/98:Sk663 av Sten Svensson m.fl. m, c, fp, kd Beskattning för fåmansbolag Det förslag till beskattning av utdelning och reavinst från fåmansaktiebolagsägare som Företagarnas Riksorganisation presenterade inför Företagsskatteutredningen innebär i korthet följande: I princip bör skattesystemet


Utskottsberedning: -1997/98:SkU16
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Motion 1997/98:Sk662 av Bengt Harding Olson m.fl. (fp, c, m, kd)

Motion till riksdagen 1997/98:Sk662 av Bengt Harding Olson m.fl. fp, c, m, kd Dubbelbeskattning av aktier Dubbelbeskattningen av aktier bör slopas helt för alla företag eller i vart fall till fullo för de onoterade företagen. De lättnader i dubbelbeskattningen som infördes från 1 januari 1997 innebär endast att skatten


Utskottsberedning: -1997/98:SkU16
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Motion 1997/98:Sk660 av Marianne Andersson m.fl. (c, fp, m, kd)

Motion till riksdagen 1997/98:Sk660 av Marianne Andersson m.fl. c, fp, m, kd Förmånsbeskattning för företagsbilar Bilförmånsbeskattningen har ändrats flera gånger under senare år, senast 1 januari 1997. Trots detta är beskattningen idag inte anpassad till förhållandena i knappt en halv miljon småföretag utan reglerna


Utskottsberedning: -1997/98:SkU15
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Motion 1997/98:Sk316 av Inga Berggren m.fl. (m, fp, kd)

Motion till riksdagen 1997/98:Sk316 av Inga Berggren m.fl. m, fp, kd Inbetalningstid för mervärdesskatt I våras beslutade riksdagen förlänga inbetalningstidperioden för moms från den 5:e andra månaden efter deklarationsperiodens utgång till den 12:e, med undantag av månaderna januari och augusti, för företag som omsätter


Utskottsberedning: -1997/98:FiU1
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Motion 1997/98:Sk314 av Sten Svensson m.fl. (m, kd)

Motion till riksdagen 1997/98:Sk314 av Sten Svensson m.fl. m, kd Privat riskkapital Försörjningen av riskkapital till företagen fungerar ännu inte trots olika försök att lösa problemet. Detta hämmar särskilt tillväxtinriktade innovationsbaserade företag. Samtidigt är det bland dessa Sveriges nya generation exportföretag


Utskottsberedning: --1997/98:FiU1
Riksdagsbeslut (4 yrkanden): , , 2 saknar beslutsinformation

Motion 1997/98:N263 av Michael Stjernström m.fl. (kd, c, fp, m)

Motion till riksdagen 1997/98:N263 av Michael Stjernström m.fl. kd, c, fp, m Avreglering Sverige lider av en oacceptabelt hög arbetslöshet. De små och medelstora företagen har en viktig roll för att få ned arbetslösheten. Dessa företag lider i sin tur av ett företagsklimat som är tyngt av regleringar och krångel. En


Utskottsberedning: -1997/98:NU10
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Motion 1997/98:N262 av Ola Rask m.fl. (s, c, fp, m, kd)

Motion till riksdagen 1997/98:N262 av Ola Rask m.fl. s, c, fp, m, kd Småföretagens idéutveckling En högt utvecklad ekonomis viktigaste källa till ökad produktivitet är dess innovationskraft. Innovationskraften bestäms av hur väl dvs. snabbt och fullständigt exploateringen av idéer, ny teknik och kunskap görs. Ett större


Utskottsberedning: -1997/98:NU10
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation