Dokument & lagar (576 träffar)

Motion 2010/11:K410 av Jan-Evert Rådhström och Magdalena Andersson (M)

Motion till riksdagen 2010/11:K410 av Jan-Evert Rådhström och Magdalena Andersson M Rätten till metaller i sin kropp m1764 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att människor ska ha rätt att bestämma över metallen i sin kropp. Motivering I dag


Utskottsberedning: 2011/12:KU12
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2010/11:K410 av Jan-Evert Rådhström och Magdalena Andersson (M) (doc, 49 kB)

Motion 2010/11:K407 av Gustav Blix (M)

Motion till riksdagen 2010/11:K407 av Gustav Blix M Personval på riktigt m1443 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att dagens personvalsspärrar bör avskaffas till riksdag, kommun, landsting och Europaparlament. Motivering Personvalsinslaget


Utskottsberedning: 2011/12:KU3
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2010/11:K407 av Gustav Blix (M) (doc, 55 kB)

Motion 2010/11:K391 av Krister Hammarbergh (M)

Motion till riksdagen 2010/11:K391 av Krister Hammarbergh M Lokal beslutanderätt över valkretsindelning vid kommunala val m1723 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om lokal beslutanderätt över valkretsindelning vid kommunala val. Motivering För


Utskottsberedning: 2010/11:KU24
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2010/11:K391 av Krister Hammarbergh (M) (doc, 48 kB)

Motion 2010/11:K381 av Mikael Oscarsson (KD)

Motion till riksdagen 2010/11:K381 av Mikael Oscarsson KD Samvetsfrihet kd765 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att ta fram föreskrifter i enlighet med Europarådets resolution 1763 2010 om abort och samvetsfrihet. Motivering Friheten inom


Utskottsberedning: 2011/12:KU14
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2010/11:K381 av Mikael Oscarsson (KD) (doc, 52 kB)

Motion 2010/11:K369 av Annie Johansson (C)

Motion till riksdagen 2010/11:K369 av Annie Johansson C Personvalsspärrarna i de allmänna valen c380 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att se över det svenska personvalssystemet. Motivering Personval innebär att man som väljare har möjlighet,


Utskottsberedning: 2011/12:KU3
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2010/11:K369 av Annie Johansson (C) (doc, 50 kB)

Motion 2010/11:K345 av Yvonne Andersson (KD)

Motion till riksdagen 2010/11:K345 av Yvonne Andersson KD Trossamfundens roll i integrationsarbetet Förslag till riksdagsbeslut Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om en dialog med religiösa samfund kring integrationsfrågor. Motivering I en Gallupundersökning


Utskottsberedning: 2011/12:KU12
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2010/11:K345 av Yvonne Andersson (KD) (doc, 47 kB)

Motion 2010/11:K338 av Ulf Holm m.fl. (MP)

Motion till riksdagen 2010/11:K338 av Ulf Holm m.fl. MP Generaldirektörers villkor MP2206 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om villkoren för generaldirektörer. Motivering Generaldirektörer och andra myndighetschefer utses i regel av regeringen


Utskottsberedning: 2010/11:KU23
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2010/11:K338 av Ulf Holm m.fl. (MP) (doc, 50 kB)

Motion 2010/11:K335 av Tuve Skånberg (KD)

Motion till riksdagen 2010/11:K335 av Tuve Skånberg KD Alkoholfri representation kd593 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för riksdagsstyrelsen vad som anförs i motionen om alkoholfri representation i riksdagen. Motivering Det är inte ovanligt att riksdagsledamöter bjuds på vin, öl och till och med


Utskottsberedning: 2010/11:KU19
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2010/11:K335 av Tuve Skånberg (KD) (doc, 47 kB)

Motion 2010/11:K327 av Andreas Carlson (KD)

Motion till riksdagen 2010/11:K327 av Andreas Carlson KD Tillskrivna namn på valsedlar kd600 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att utreda hur tillskrivna namn på valsedlar ska hanteras. Motivering För partier som inte anmält sina kandidater


Utskottsberedning: 2010/11:KU28
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2010/11:K327 av Andreas Carlson (KD) (doc, 47 kB)

Motion 2010/11:K312 av Malin Löfsjögård (M)

Motion till riksdagen 2010/11:K312 av Malin Löfsjögård M Riksdagens motionsinstrument och arbetsformer m1485 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för riksdagsstyrelsen som sin mening vad som anförs i motionen om att genomföra en övergripande översyn av riksdagens arbetsformer med syfte att förbättra och


Utskottsberedning: 2010/11:KU19
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2010/11:K312 av Malin Löfsjögård (M) (doc, 47 kB)

Motion 2010/11:K293 av Esabelle Dingizian och Gunvor G Ericson (MP)

Motion till riksdagen 2010/11:K293 av Esabelle Dingizian och Gunvor G Ericson MP Utbildning i genuskunskap för riksdagens ledamöter MP1504 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för riksdagsstyrelsen som sin mening vad som anförs i motionen om att riksdagens ledamöter ska erbjudas utbildning i genuskunskap.


Utskottsberedning: 2010/11:KU19
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2010/11:K293 av Esabelle Dingizian och Gunvor G Ericson (MP) (doc, 52 kB)

Motion 2010/11:K291 av Peter Eriksson m.fl. (MP)

Motion till riksdagen 2010/11:K291 av Peter Eriksson m.fl. MP Offentliggörande av partiers bidragsgivare MP1005 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen begär att regeringen återkommer med förslag till lagstiftning om offentlig redovisning av juridiska personers bidrag till partier. Riksdagen begär att regeringen återkommer


Utskottsberedning: 2010/11:JuU1 2010/11:KU1
Riksdagsbeslut (8 yrkanden): 8 avslag

Motion 2010/11:K291 av Peter Eriksson m.fl. (MP) (doc, 77 kB)

Motion 2010/11:K290 av Ulf Holm (MP)

Motion till riksdagen 2010/11:K290 av Ulf Holm MP Begränsning av annonstiderna i radio och tv MP2207 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att begränsa annonstiderna i radio och tv. Motivering Det är många människor som tycker att det är för mycket


Utskottsberedning: 2011/12:KU16
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 bifall,

Motion 2010/11:K290 av Ulf Holm (MP) (doc, 47 kB)

Motion 2010/11:K289 av Gustav Fridolin m.fl. (MP)

Motion till riksdagen 2010/11:K289 av Gustav Fridolin m.fl. MP Riksdagsarvoden MP2103 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen beslutar ändra lagen 1993:1426 med instruktion för riksdagens arvodesnämnd och lagen 1994:1065 om ekonomiska villkor för riksdagens ledamöter på ett sådant sätt att riksdagen fattar beslut om


Utskottsberedning: 2010/11:KU19 2011/12:KU3
Riksdagsbeslut (7 yrkanden): 7 avslag

Motion 2010/11:K289 av Gustav Fridolin m.fl. (MP) (doc, 61 kB)

Motion 2010/11:K281 av Hans Wallmark m.fl. (M)

Motion till riksdagen 2010/11:K281 av Hans Wallmark m.fl. M Synkronisering av valkretsar m1786 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att vallagen ska kompletteras med en bestämmelse som motverkar att gränserna mellan riksdagsvalkretsar och landstingsvalkretsar


Utskottsberedning: 2010/11:KU28
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2010/11:K281 av Hans Wallmark m.fl. (M) (doc, 51 kB)

Motion 2010/11:K280 av Jan Ertsborn m.fl. (FP)

Motion till riksdagen 2010/11:K280 av Jan Ertsborn m.fl. FP Vallagen fp1277 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om en översyn av vallagstiftningen. Motivering Det har under årets val förekommit en hel del omständigheter, som inte är tillfredsställande


Utskottsberedning: 2010/11:KU28
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 bifall,

Motion 2010/11:K280 av Jan Ertsborn m.fl. (FP) (doc, 49 kB)

Motion 2010/11:K279 av Jan Ertsborn och Gunnar Andrén (FP)

Motion till riksdagen 2010/11:K279 av Jan Ertsborn och Gunnar Andrén FP Utjämningsmandat i kommunalval fp1275 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om en översyn av vallagen så att en uppdelning av kommuner i valkretsar också kräver utjämningsmandat.


Utskottsberedning: 2010/11:KU24
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2010/11:K279 av Jan Ertsborn och Gunnar Andrén (FP) (doc, 51 kB)

Motion 2010/11:K277 av Lars Ohly m.fl. (V)

Motion till riksdagen 2010/11:K277 av Lars Ohly m.fl. V Meddelarfrihet för privatanställda i offentligt finansierad verksamhet V301 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att tillsätta en utredning med uppdrag att återkomma med lagförslag som garanterar


Utskottsberedning: 2010/11:KU22
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): 2 avslag

Motion 2010/11:K277 av Lars Ohly m.fl. (V) (doc, 54 kB)

Motion 2010/11:K276 av Katarina Brännström (M)

Motion till riksdagen 2010/11:K276 av Katarina Brännström M Skydd av den personliga integriteten m1191 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att se över aktuella regelverk så att den personliga integriteten skyddas på ett bättre sätt. Motivering


Utskottsberedning: 2011/12:KU9
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2010/11:K276 av Katarina Brännström (M) (doc, 47 kB)

Motion 2010/11:K264 av Lars Tysklind (FP)

Motion till riksdagen 2010/11:K264 av Lars Tysklind FP Rätten för väljare att själva lägga valsedlarna i förseglade valurnor fp1091 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att utreda möjligheten att ge svenska väljare rättighet att personligen få


Utskottsberedning: 2010/11:KU28
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2010/11:K264 av Lars Tysklind (FP) (doc, 48 kB)