Dokument & lagar (300 träffar)

Skriftlig fråga 2004/05:2197 av Grönlund Krantz, Anna (fp)

den 12 september Fråga 2004/05:2197 av Anna Grönlund Krantz fp till utbildnings- och kulturminister Leif Pagrotsky om högskolornas tillgänglighet Vid Luleå tekniska universitet finns det i dagsläget 135 studenter med funktionshinder. Snedrekryteringen till landets högskolor och universitet fortsätter dessvärre trots

Inlämnad: 2005-09-12 Besvarare: Leif Pagrotsky (S)

Skriftlig fråga 2004/05:2189 av Gunnar Persson, Sven (kd)

den 12 september Fråga 2004/05:2189 av Sven Gunnar Persson kd till samhällsbyggnadsminister Mona Sahlin om energiinventering av fastighetsbeståndet Utredningen om byggnaders energiprestanda överlämnade nyligen sitt slutbetänkande SOU 2005:67 till samhällsbyggnadsministern. Av utredningens förslag framgår att man i

Inlämnad: 2005-09-12 Besvarare: Mona Sahlin (S)

Skriftlig fråga 2004/05:2149 av Wahlgren, Marie (fp)

den 31 augusti Fråga 2004/05:2149 av Marie Wahlgren fp till samhällsbyggnadsminister Mona Sahlin om Hy Ways I dag byggs vårt samhälle i stor utsträckning på en energi- och teknologibas som är mycket beroende av olja och andra fossila bränslen. Det är uppenbart att världen behöver en omställning bort från en teknologi

Inlämnad: 2005-08-31 Besvarare: Mona Sahlin (S)

Skriftlig fråga 2004/05:2148 av Billström, Tobias (m)

den 31 augusti Fråga 2004/05:2148 av Tobias Billström m till statsrådet Barbro Holmberg om utländska studenter Migrationsverket visade nyligen att av de 6 000 utländska studenter som fått uppehållstillstånd för studier i Sverige registrerar sig mer än var fjärde aldrig för studier. På Malmö högskola har polisen gripit

Inlämnad: 2005-08-31 Besvarare: Leif Pagrotsky (S)

Skriftlig fråga 2004/05:2147 av Billström, Tobias (m)

den 31 augusti Fråga 2004/05:2147 av Tobias Billström m till utbildnings- och kulturminister Leif Pagrotsky om kontroll av utländska studenter Migrationsverket visade nyligen att av de 6 000 utländska studenter som fått uppehållstillstånd för studier i Sverige registrerar sig mer än var fjärde aldrig för studier. På

Inlämnad: 2005-08-31 Besvarare: Leif Pagrotsky (S)

Skriftlig fråga 2004/05:2135 av Andrén, Gunnar (fp)

den 29 augusti Fråga 2004/05:2135 av Gunnar Andrén fp till utbildnings- och kulturminister Leif Pagrotsky om filmavtalet Den 1 januari 2000 trädde nuvarande filmavtal i kraft, det löper ut den 31 december 2005. Alla som vet något om filmproduktion känner till att planeringstiderna är långa, oklarheter om finansieringen

Inlämnad: 2005-08-29 Besvarare: Leif Pagrotsky (S)

Skriftlig fråga 2004/05:2132 av Wahlgren, Marie (fp)

den 26 augusti Fråga 2004/05:2132 av Marie Wahlgren fp till utbildnings- och kulturminister Leif Pagrotsky om grannlandstelevision Tillgången till grannlandstelevision har varit viktig för kontakten och förståelsen i Öresundsregionen. Danskar och svenskar har lärt sig att förstå varandras språk, kultur och samhälle

Inlämnad: 2005-08-26 Besvarare: Leif Pagrotsky (S)

Skriftlig fråga 2004/05:2116 av Marcelind, Ragnwi (kd)

den 19 augusti Fråga 2004/05:2116 av Ragnwi Marcelind kd till samhällsbyggnadsminister Mona Sahlin om kommunal markpolitik De allt högre priserna på kommunal mark hämmar byggandet av bostäder. Främst i tillväxtkommunerna och för byggande av bostadsrätter har priserna ökat drastiskt de sista åren. Priserna på tomtmark

Inlämnad: 2005-08-19 Besvarare: Mona Sahlin (S)

Skriftlig fråga 2004/05:2115 av Marcelind, Ragnwi (kd)

den 19 augusti Fråga 2004/05:2115 av Ragnwi Marcelind kd till samhällsbyggnadsminister Mona Sahlin om åtgärder mot bostadsbristen Boverkets senaste bostadsmarknadsenkät visar att det nu råder bostadsbrist i hela 111 kommuner. För fem år sedan var siffran 16 kommuner och 27 kommuner år 2002. Under innevarande mandatperiod

Inlämnad: 2005-08-19 Besvarare: Mona Sahlin (S)

Skriftlig fråga 2004/05:2100 av Bergström, Sven (c)

den 15 augusti Fråga 2004/05:2100 av Sven Bergström c till samhällsbyggnadsminister Mona Sahlin om hotet mot torvnäringen i Sverige Alltsedan det energipolitiska uppvaknandet i Sverige i början på 70-talet har miljöriktiga inhemska biobränslen successivt fått en allt större roll på energimarknaden. Trädbränslen av

Inlämnad: 2005-08-15 Besvarare: Mona Sahlin (S)

Skriftlig fråga 2004/05:2076 av Thalén Finné, Ewa (m)

den 29 juli Fråga 2004/05:2076 av Ewa Thalén Finné m till utbildnings- och kulturminister Leif Pagrotsky om ekonomiutbildning för designer År 2005 är utnämnt till designår och design och designer uppmärksammas välförtjänt. Design är spännande och intressant både för dem som njuter av det och de som skapar. Möjligheterna

Inlämnad: 2005-07-29 Besvarare: Leif Pagrotsky (S)

Skriftlig fråga 2004/05:2049 av Lindblad, Lars (m)

den 20 juli Fråga 2004/05:2049 av Lars Lindblad m till utbildnings- och kulturminister Leif Pagrotsky om placeringen av European Spallation Source I juli 2004 gav regeringen i uppdrag till den förre finansministern Allan Larsson att undersöka möjligheten att placera den planerade neutron-material- och strukturforskningsanläggningen

Inlämnad: 2005-07-20 Besvarare: Leif Pagrotsky (S)

Skriftlig fråga 2004/05:2048 av Ångström, Lars (mp)

den 20 juli Fråga 2004/05:2048 av Lars Ångström mp till samhällsbyggnadsminister Mona Sahlin om vindkraftens planeringsmål Vindkraften har en mycket stor potential. Regeringens planeringsmål är att vindkraften år 2015 ska stå för tio terawattimmar el. Arbetet med att utse områden av riksintresse för vindkraft, att

Inlämnad: 2005-07-20 Besvarare: Mona Sahlin (S)

Skriftlig fråga 2004/05:2028 av Lindgren, Anna (m)

den 12 juli Fråga 2004/05:2028 av Anna Lindgren m till utbildnings- och kulturminister Leif Pagrotsky om Tobaks- och tändsticksmuseets framtid I och med att det från den 1 juli i år är förbjudet för tobaksbolag att sponsra verksamhet tvingas Tobaks- och tändsticksmuseet på Skansen i Stockholm att stänga. Detta museum

Inlämnad: 2005-07-12 Besvarare: Leif Pagrotsky (S)

Skriftlig fråga 2004/05:2013 av Andersson, Yvonne (kd)

den 8 juli Fråga 2004/05:2013 av Yvonne Andersson kd till statsminister Göran Persson om kunskap och politiska beslut Som forskare och riksdagsledamot är jag starkt kritisk till att politiken blivit alltmer kortsiktig. Politiska förslag och beslut i dag tenderar att i huvudsak vara populistiska i stället för kunskapsbaserade

Inlämnad: 2005-07-08 Besvarare: Leif Pagrotsky (S)

Skriftlig fråga 2004/05:2012 av Davidson, Inger (kd)

den 8 juli Fråga 2004/05:2012 av Inger Davidson kd till utbildnings- och kulturminister Leif Pagrotsky om konflikthantering i lärarutbildningen Tidigare i vår beslutade riksdagen att undervisning i konflikthantering ska ingå i lärarutbildningen. I utbildningsutskottets betänkande UbU4 står: Mobbning är ett oacceptabelt

Inlämnad: 2005-07-08 Besvarare: Leif Pagrotsky (S)

Skriftlig fråga 2004/05:2011 av Tjernberg, Gunilla (kd)

den 8 juli Fråga 2004/05:2011 av Gunilla Tjernberg kd till utbildnings- och kulturminister Leif Pagrotsky om Riksteatern som opinionsbildare För ett par dagar sedan gjordes ett utspel i Almedalen som fått stora rubriker i medierna. Det så kallade kulturpartiet presenterades. Kulturpartiet beskrevs som ett parti bestående

Inlämnad: 2005-07-08 Besvarare: Leif Pagrotsky (S)

Skriftlig fråga 2004/05:2003 av Gunnarsson, Rolf (m)

den 6 juli Fråga 2004/05:2003 av Rolf Gunnarsson m till utbildnings- och kulturminister Leif Pagrotsky om anslaget till Riksteatern Enligt uppgifter i medierna har Riksteatern använt statliga medel för att genomföra någon sorts marknadsföring i tron att ett nytt kulturparti ska bildas. Det talas om sexsiffriga belopp

Inlämnad: 2005-07-06 Besvarare: Leif Pagrotsky (S)

Skriftlig fråga 2004/05:1999 av Olsson, Kent (m)

den 5 juli Fråga 2004/05:1999 av Kent Olsson m till utbildnings- och kulturminister Leif Pagrotsky om kulturpartiet I går presenterades ett nytt kulturparti i samband med Almedalsdagarna i Visby. Presentationen genomfördes av en rad kända kulturpersoner. Enligt uppgift ska presentationen inneburit kostnader på hundratusentals

Inlämnad: 2005-07-05 Besvarare: Leif Pagrotsky (S)

Skriftlig fråga 2004/05:1983 av Widegren, Cecilia (m)

den 4 juli Fråga 2004/05:1983 av Cecilia Widegren m till försvarsminister Leni Björklund om samordning av energipolitiken och försvarspolitiken Det går trögt att ställa om den framtida energiförsörjningen så att den blir hållbar. S-regeringen har länge lyft fram omställningen av energisystemen som en prioriterad fråga,

Inlämnad: 2005-07-04 Besvarare: Mona Sahlin (S)