Dokument & lagar (3 träffar)

Skriftlig fråga 2002/03:1069 av Skånberg, Tuve (kd)

den 5 juni Fråga 2002/03:1069 av Tuve Skånberg kd till statsrådet Mona Sahlin om Demokratiutredningen och marginalisering Etniska och religiösa grupper liksom folkrörelser med flera uttrycker sin stora frustration över att bli marginaliserade i det socialdemokratiska samhällsbygget. Nu senast skrev företrädare för

Inlämnad: 2003-06-05 Besvarare: Mona Sahlin (S)

Skriftlig fråga 2002/03:681 av Lindström, Torsten (kd)

den 17 mars Fråga 2002/03:681 av Torsten Lindström kd till statsrådet Mona Sahlin om valdeltagande bland arbetssökande I en undersökning från Västerås stad efter kommunfullmäktigevalet 2002 konstateras att arbetslöshet är den faktor som enskilt väger tyngst för personer som inte utnyttjar sin rösträtt. Demokratin är

Inlämnad: 2003-03-17 Besvarare: Mona Sahlin (S)

Interpellation 2002/03:140 av Lindström, Torsten (kd)

den 23 januari Interpellation 2002/03:140 av Torsten Lindström kd till statsrådet Mona Sahlin om kommunala folkomröstningar Demokrati betyder i sin bokstavliga mening folkstyre. Ett demokratiskt styrelseskick fordrar att det är folkets vilja som avgör hur samhället formas och utvecklas. Men demokratin innebär långt

Inlämnad: 2003-01-23 Besvarare: Mona Sahlin (S)