Witamy w szwedzkim parlamencie

Szwedzki parlament czyli Riksdag jest najwyższym organem decyzyjnym w Szwecji. Tutaj znajdziesz więcej informacji o zadaniach i pracy Riksdagu.

Zadania parlamentu

Szwedzki parlament czyli Riksdag jest najwyższym organem decyzyjnym w Szwecji. Co cztery lata obywatele Szwecji wybierają 349 osób, które będą ich reprezentować w Riksdagu. Osoby zasiadające w Riksdagu nazywane są posłami.

Demokrati

Demokracja oznacza mniej więcej rządy ludu lub władzę ludu. Podstawową ideą demokracji jest to, że każdy obywatel lub mieszkaniec danego kraju powinien mieć możliwość uczestniczenia w decydowaniu o tym, jak kraj ma być rządzony. Zazwyczaj odbywa się to poprzez regularne wybory.

Jak powstaje rząd

Rząd może sprawować swoją funkcję, jeżeli ma wystarczające poparcie w parlamencie. Istnieje kilka powodów, które mogą wymusić ustąpienie rządu i powołanie nowego.

Jak powstaje rząd

Kontakt i wizyta w Riksdagu

Chcesz uzyskać odpowiedzi na pytania dotyczące pracy parlamentu lub przyjrzeć się debacie w izbie plenarnej Riksdagu? Oto dane kontaktowe Riksdagu.

Kontakt i wizyta w Riksdagu

Informacje o Unii Europejskiej

Do Unii Europejskiej (UE) należy 27 krajów. Szwecja została członkiem Unii Europejskiej 1 stycznia 1995 roku. Kraje UE współpracują ze sobą w wielu kwestiach gospodarczych i politycznych.