به پارلمان سوئد خوش آمدید

پارلمان بالاترین مجمع تصمیم گیری در سوئد می‌باشد. در اینجا اطلاعات بیشتری پیرامون وظایف و کار پارلمان می‌یابید.

وظایف پارلمان

پارلمان بالاترین مجمع تصمیم گیری در سوئد می‌باشد. هر چهار سال یکبار، مردم سوئد ٣٤٩ نفری که بایستی در پارلمان نمایندگی آنها را برعهده گیرند، را برمی‌گزینند. کسانی که در مجلس کرسی دارند را نماینده می‌نامند.

دمکراسی

دمکراسی تقریبا بمعنای حکومت مردم یا قدرت مردم می‌باشد. یکی ازایده‌های بنیانی دمکراسی آن است که شهروند یا فردی که در یک کشور زندگی می‌کند بایستی امکان مشارکت و اظهار نظر پیرامون نحوه مدیریت کشور مذکور را داشته باشد.  این امر معمولا از طریق انتخابات منظم انجام می‌گیرد. 

دولت اینگونه تشکیل داده می‌شود

یک دولت تا زمانی که از پشتیبانی کافی در پارلمان برخوردار باشد می‌تواند قدرت را در دست داشته باشد.  چندین دلیل برای آنکه یک دولت مجبور به استعفا شده و دولت جدیدی تشکیل شود، وجود دارد. 

دولت اینگونه تشکیل داده می‌شود

با پارلمان تماس گرفته و از آن بازدید نمایید

آیا خواهان دریافت پاسخ به پرسش‌های خود پیرامون کارهای پارلمان می‌باشید و یا مایلید در یک مباحثه در صحن پارلمان شرکت کنید؟ در اینجا اطلاعات تماس با پارلمان می‌آید.

با پارلمان تماس گرفته و از آن بازدید کنید

این اتحادیه اروپاست

٢٧ کشور عضو اتحادیه اروپا، EU می‌باشند. سوئد در اول ژانویه ١٩٩٥ عضو اتحادیه اروپا شد. کشورهای عضو EU در بسیاری مسائل ‌اقتصادی و سیاسی با یکدیگر مشارکت می‌نمایند.