Vissa frågor om personlig assistans

Proposition 1995/96:146

Regeringens proposition

1995/96:146

Vissa frågor om personlig assistans

Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen.

Stockholm den 7 mars 1996

Lena Hjelm-Wallén

Ingela Thalén

(Socialdepartementet)

Propositionens huvudsakliga innehåll

I propositionen föreslås åtgärder som syftar till att uppnå en bättre kost-

nadskontroll och vissa besparingar inom statlig assistansersättning. Huvuddelen

av förslagen avser vissa förtydliganden i lagen (1993:387) om stöd och service

till vissa funktionshindrade samt i lagen (1993:389) om assistansersättning.

Förslagen innebär inte någon förändring av de grundläggande principerna för

personlig assistans. Förslagen bedöms innebära att den årliga kostnaden
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida

Händelser

Inlämning: 1996-03-13 Bordläggning: 1996-03-13 Hänvisning: 1996-03-14 Motionstid slutar: 1996-03-28
Förslagspunkter (2)
Följdmotioner (16)