Stärkta rättigheter för kollektivtrafikresenärer

Civilutskottets betänkande 2015/16:CU9

Ärendet är avslutat

Beslutat: 9 december 2015

Beslut

Ökade rättigheter för resenärer i kollektivtrafiken (CU9)

Spela video
Laddar {{loadingpercent}}%
Spela video
Spela video

00:00 00:00
00:00

För att få fler att använda kollektivtrafiken stärks resenärernas rättigheter. Den som utför transporter blir bland annat skyldig att tillhandahålla information om störningar i trafiken och om de trafiktjänster som erbjuds. Om det uppstår förseningar som är längre än 20 minuter ska resenärer ha rätt till ersättning för rimliga kostnader för annan transport. Dessutom får en resenär som har köpt en biljett för en viss tidsperiod rätt att i vissa fall få pengarna tillbaka, om trafikutbudet ändras efter köpet.

De nya reglerna börjar gälla den 1 april 2016. Riksdagen sa ja till regeringens förslag.

Beslutat: 9 december 2015
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag.
Utskottets förslag till beslut: Bifall till propositionen. Avslag på motionen.

Hela betänkandet

Ärendets gång

1

Förslag

1 motion, 1 proposition
2

Beredning

Beredning i utskottet: 2015-11-05
Justering: 2015-11-26
Trycklov: 2015-12-01
Reservationer 1
Betänkande 2015/16:CU9

Ökade rättigheter för resenärer i kollektivtrafiken (CU9)

För att få fler att använda kollektivtrafiken stärks resenärernas rättigheter. Den som utför transporter blir bland annat skyldig att tillhandahålla information om störningar i trafiken och om de trafiktjänster som erbjuds. Om det uppstår förseningar som är längre än 20 minuter ska resenärer ha rätt till ersättning för rimliga kostnader för annan transport. Dessutom får en resenär som har köpt en biljett för en viss tidsperiod rätt att i vissa fall få pengarna tillbaka, om trafikutbudet ändras efter köpet.

De nya reglerna börjar gälla den 1 april 2016. Civilutskottet föreslår att riksdagen säger ja till regeringens förslag.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Bordläggning: 2015-12-02
Debatt i kammaren: 2015-12-03
4

Beslut

Beslut: 2015-12-09
2 förslagspunkter, 1 acklamation, 1 votering

Webb-tv: Beslut

  • 9 december 2015

Protokoll med beslut

Riksdagsskrivelse

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Regeringens lagförslag

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen antar regeringens förslag till
1. lag om kollektivtrafikresenärers rättigheter,
2. lag om ändring i järnvägstrafiklagen (1985:192),
3. lag om ändring i marknadsföringslagen (2008:486),
4. lag om ändring i lagen (2014:1344) med kompletterande bestämmelser till EU:s tåg-, fartygs- och busspassagerarförordningar.2. Färdtjänstresor och förbeställda sjukresor

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2015/16:3251 av Lotta Johnsson Fornarve m.fl. (V).

Reservation 1 (V)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 1 (V)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 94 0 0 19
M 70 0 0 14
SD 34 0 0 14
MP 19 0 0 6
C 19 0 0 3
V 0 18 0 3
L 14 0 0 5
KD 13 0 0 3
- 0 0 0 1
Totalt 263 18 0 68