Riksrevisionens rapport om polisens forensiska organisation

Justitieutskottets betänkande 2017/18:JuU22

Utskottet arbetar med ärendet

Planerat beslutsdatum: 28 mars 2018

Nästa händelse: Justering 22 mars 2018

Hela betänkandet

Dokumentet är inte publicerat

Ärendets gång

1

Förslag

2 motioner, 1 skrivelse
2

Beredning

Beredning i utskottet: 2018-02-15
Justering: 2018-03-22
Trycklov: 2018-03-23
Betänkande 2017/18:JuU22
3

Debatt

Bordläggning: 2018-03-26
Debatt i kammaren: 2018-03-27
4

Beslut

Beslut: 2018-03-28