Riksrevisionens rapport om investeringsstödet till särskilda boenden för äldre

Socialutskottets betänkande 2018/19:SoU14

Utskottet arbetar med ärendet

Planerat beslutsdatum: 28 mars 2019

Nästa händelse: Beredning 7 mars 2019

Hela betänkandet

Dokumentet är inte publicerat