Information om ledamöternas uppdrag

Felaktiga uppgifter om sluttider för vissa av ledamöternas uppdrag kan förekomma på webbplatsen. Vi kvalitetssäkrar just nu informationen. Vid frågor kontakta riksdagsinformation

Extra ändringsbudget för 2015

Finansutskottets betänkande 2015/16:FiU18

Ja till extra ändringsbudget (FiU18)

Ja till extra pengar till flyktingar

Mer pengar ska gå till att hjälpa
flyktingar i Sverige.
Det har riksdagen bestämt.
Ungefär 11 miljarder kronor ska det kosta.

Bland annat ska en miljard gå till asylsökande
och kostnader för bostäder.

Pengarna läggs till i Sveriges budget för 2015.
En budget är en plan
för vilka utgifter och inkomster
som man tror ska komma.

Spela video
Laddar {{loadingpercent}}%
Spela video
Spela video

00:00 00:00
00:00

Riksdagen sa ja till det förslag till extra ändringsbudget för 2015 som regeringen lämnat med anledning av flyktingsituationen. Det innebär att utgifterna i statens budget för 2015 ökar med cirka 11 miljarder kronor. Merparten av utgiftsökningen, 9,8 miljarder kronor, ska avsättas till ett tillfälligt stöd till kommuner och landsting. Anslaget för ersättningar och bostadskostnader för asylsökande ökas med 1 miljard kronor. Det civila samhället får 200 miljoner kronor extra som stöd till insatser för asylsökande och nyanlända. Beslutet innebär höjda ramar för tre utgiftsområden och sammanlagt fem ändrade och nya anslag.

Den 23 oktober 2015 kom regeringen överens med Moderaterna, Centerpartiet, Folkpartiet och Kristdemokraterna om att öka utgifterna i statens budget för 2015 med anledning av flyktingsituationen. Regeringens förslag till extra ändringsbudget bygger på den överenskommelsen.

Datum för beslutet: 10 december 2015
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag.
Utskottets förslag till beslut: Bifall till propositionen avslag på motionen.

Hela betänkandet

Betänkande 2015/16:FiU18 (pdf, 467 kB)
Sammanfattning
I betänkandet behandlar finansutskottet propositionen Extra ändringsbudget för 2015 (prop. 2015/16:47) och en motion som väckts med anledning av propositionen. Regeringen föreslår höjda ramar för tre utgiftsområden och sammanlagt fem ändrade och nya anslag i den extra ändringsbudgeten. Anslagsförändringarna innebär att de anvisade medlen ökar med ca 11 miljarder kronor med anledning av flyktingsituationen. Av dessa medel föreslås 9,8 miljarder kronor avsättas till ett tillfälligt stöd till kommuner och landsting. Vidare föreslås en ökning av anslaget för ersättningar och bostadskostnader för asylsökande med 1 miljard kronor, och 200 miljoner kronor föreslås tillföras det civila samhället för att stödja dess insatser för asylsökande och nyanlända.
Utskottet tillstyrker regeringens
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
2

Beredning

Beredning i utskottet: 2015-12-01
Justering: 2015-12-03
Trycklov: 2015-12-04
Reservationer 1
Betänkande 2015/16:FiU18
3

Debatt

Bordläggning: 2015-12-08
Debatt i kammaren: 2015-12-09
4

Beslut

Beslut: 2015-12-10
1 förslagspunkt, 1 votering