En modernare och mer ändamålsenlig prövning av hyres- och arrendeärenden

Justitieutskottets betänkande 2018/19:JuU22

Ärendet är klart för debatt

Planerat beslutsdatum: 2 maj 2019

Nästa händelse: Justering 25 april 2019

Hela betänkandet

Dokumentet är inte publicerat

Ärendets gång

1

Förslag

1 proposition
2

Beredning

Beredning i utskottet: 2019-04-04
Justering: 2019-04-25
Trycklov: 2019-04-26
Betänkande 2018/19:JuU22
3

Debatt

Bordläggning: 2019-04-30
Debatt i kammaren: 2019-05-02
4

Beslut

Beslut: 2019-05-02