En nationell strategi för ESS och den omgivande kunskapsmiljön

Utbildningsutskottets betänkande 2018/19:UbU4

Utskottet arbetar med ärendet

Planerat beslutsdatum: 21 november 2018

Nästa händelse: Bordläggning 14 november 2018

Hela betänkandet

Dokumentet är inte publicerat

Ärendets gång

1

Förslag

1 motion, 1 skrivelse
2

Beredning

Beredning i utskottet: 2018-10-11
Betänkande 2018/19:UbU4
3

Debatt

Bordläggning: 2018-11-14
Debatt i kammaren: 2018-11-15
4

Beslut

Beslut: 2018-11-21