Dokument & lagar (269 träffar)

Statens offentliga utredningar 2015:108

Strandskyddet i praktiken Slutrapport från Strandskyddsdelegationen nationell arena för samverkan Betänkande av Strandskyddsdelegationen Stockholm 2015 SOU 2015:108 SOU och Ds kan köpas från Wolters Kluwers kundservice. Beställningsadress: Wolters Kluwers kundservice, 106 47 Stockholm Ordertelefon: 08-598 191 90 E-post:

2015-12-15

Statens offentliga utredningar 2015:108 (pdf, 4605 kB)

Statens offentliga utredningar 2015:105

sou 2015 105 Plats för fler som bygger mer Betänkande av Utredningen om bättre konkurrens för ökat bostadsbyggande Stockholm 2015 SOU 2015:105 SOU och Ds kan köpas från Wolters Kluwers kundservice. Beställningsadress: Wolters Kluwers kundservice, 106 47 Stockholm Ordertelefon: 08-598 191 90 E-post: kundservicewolterskluwer.se

2015-12-15

Statens offentliga utredningar 2015:105 (pdf, 5416 kB)

Statens offentliga utredningar 2015:102 Nya perspektiv i klagomål och tillsyn SOU 2015:102

Fråga patienten Nya perspektiv i klagomål och tillsyn Slutbetänkande av Klagomålsutredningen Stockholm 2015 SOU 2015:102 SOU och Ds kan köpas från Wolters Kluwers kundservice. Beställningsadress: Wolters Kluwers kundservice, 106 47 Stockholm Ordertelefon: 08-598 191 90 E-post: kundservicewolterskluwer.se Webbplats:

2015-12-14

Statens offentliga utredningar 2015:102 Nya perspektiv i klagomål och tillsyn SOU 2015:102 (pdf, 1829 kB)

Fakta-PM om EU-förslag 2015/16:FPM21 KOM(2015) 442

Regeringskansliet Faktapromemoria 2015/16:FPM21 Viseringsförenklingsavtal med 2015/16:FPM21 Jordanien Justitiedepartementet 2015-12-14 Dokumentbeteckning KOM2015 442 Rekommendation till rådets beslut om bemyndigande för kommissionen att inleda förhandlingar om ingående av ett avtal mellan Europeiska unionen och

2015-12-14

Fakta-PM om EU-förslag 2015/16:FPM21 KOM(2015) 442 (doc, 72 kB) Fakta-PM om EU-förslag 2015/16:FPM21 KOM(2015) 442 (pdf, 67 kB)

Fakta-PM om EU-förslag 2015/16:FPM20 KOM (2015) 445 slutlig

Regeringskansliet Faktapromemoria 2015/16:FPM20 Återtagandeavtal mellan EU och 2015/16:FPM20 Jordanien Justitiedepartementet 2015-12-14 Dokumentbeteckning KOM 2015 445 slutlig Rekommendation till rådets beslut om bemyndigande att inleda förhandlingar om ett återtagandeavtal mellan Europeiska unionen och Jordanien

2015-12-14

Fakta-PM om EU-förslag 2015/16:FPM20 KOM (2015) 445 slutlig (doc, 93 kB) Fakta-PM om EU-förslag 2015/16:FPM20 KOM (2015) 445 slutlig (pdf, 64 kB)

Statens offentliga utredningar 2015:101

sou 2015 101 Demografins regionala utmaningar Sverker Lindblad Ulf Tynelius Torbjörn Danell Wolfgang Pichler Christer Anderstig Bilaga 7 till Långtidsutredningen 2015 Stockholm 2015 SOU 2015:101 SOU och Ds kan köpas från Wolters Kluwers kundservice. Beställningsadress: Wolters Kluwers kundservice, 106 47 Stockholm

2015-12-09

Statens offentliga utredningar 2015:101 (pdf, 5281 kB)

Statens offentliga utredningar 2015:104 SOU 2015:104

sou 2015 104 Långtidsutredningen 2015 Huvudbetänkande Betänkande av Långtidsutredningen Stockholm 2015 SOU 2015:104 SOU och Ds kan köpas från Wolters Kluwers kundservice. Beställningsadress: Wolters Kluwers kundservice, 106 47 Stockholm Ordertelefon: 08-598 191 90 E-post: kundservicewolterskluwer.se Webbplats: wolterskluwer.se/offentligapublikationer

2015-12-08

Statens offentliga utredningar 2015:104 SOU 2015:104 (pdf, 1758 kB)

Statens offentliga utredningar 2015:103 SOU 2015:103

sou 2015 103 Ett utvidgat straffrättsligt skydd för transpersoner m.m. Betänkande av Utredningen om transpersoners straffrättsliga skydd m.m. Stockholm 2015 SOU 2015:103 SOU och Ds kan köpas från Wolters Kluwers kundservice. Beställningsadress: Wolters Kluwers kundservice, 106 47 Stockholm Ordertelefon: 08-598 191 90

2015-12-08

Statens offentliga utredningar 2015:103 SOU 2015:103 (pdf, 1443 kB)

Fakta-PM om EU-förslag 2015/16:FPM19 KOM(2015) 559

Regeringskansliet Faktapromemoria 2015/16:FPM19 Förordning om fiskemöjligheter i 2015/16:FPM19 Västerhavet 2016 Näringsdepartementet 2015-12-07 Dokumentbeteckning KOM2015 559 Förslag till rådets förordning om fastställande för 2016 av fiskemöjligheter för vissa fiskbestånd och grupper av fiskbestånd i Västerhavet

2015-12-07

Fakta-PM om EU-förslag 2015/16:FPM19 KOM(2015) 559 (doc, 294 kB) Fakta-PM om EU-förslag 2015/16:FPM19 KOM(2015) 559 (pdf, 50 kB)

Statens offentliga utredningar 2015:99

DEL V Konsekvenser 14 Konsekvenser I kommittéförordningen 1998:1474 och förordningen om konsekvensutredning vid regelgivning 2007:1244 finns bestämmelser om redovisning av konsekvenser av förslagen i ett betänkande. Enligt direktivet ska utredaren särskilt uppmärksamma de ekonomiska konsekvenserna för staten, kommuner,


Bilaga, se huvuddokumentet för mer information

Statens offentliga utredningar 2015:99 (pdf, 2413 kB)

Statens offentliga utredningar 2015:99

Planering och beslut för hållbar utveckling Översiktsplanering 5 Översiktsplanering Enligt direktivet ska utredaren särskilt utvärdera hur bestämmelserna i 3 kap. miljöbalken och i förordningen om hushållning med mark- och vattenområden tillämpas i fråga om utpekande och angivande av områden lik- som hur dessa bestämmelser


Bilaga, se huvuddokumentet för mer information

Statens offentliga utredningar 2015:99 (pdf, 3185 kB)

Statens offentliga utredningar 2015:99

Planering och beslut för hållbar utveckling Miljöbalkens hushållningsbestämmelser Slutbetänkande av Riksintresseutredningen Stockholm 2015 SOU 2015:99 SOU och Ds kan köpas från Wolters Kluwers kundservice. Beställningsadress: Wolters Kluwers kundservice, 106 47 Stockholm Ordertelefon: 08-598 191 90 E-post: kundservicewolterskluwer.se

2015-12-04

Statens offentliga utredningar 2015:99 (pdf, 1179 kB)

Statens offentliga utredningar 2015:95

Migration, en åldrande befolkning och offentliga inanser Lennart Flood Joakim Ruist Bilaga 6 till Långtidsutredningen 2015 Stockholm 2015 SOU 2015:95 SOU och Ds kan köpas från Wolters Kluwers kundservice. Beställningsadress: Wolters Kluwers kundservice, 106 47 Stockholm Ordertelefon: 08-598 191 90 E-post: kundservicewolterskluwer.se

2015-12-04

Statens offentliga utredningar 2015:95 (pdf, 1550 kB)

Fakta-PM om EU-förslag 2015/16:FPM18 KOM(2015) 497

Regeringskansliet Faktapromemoria 2015/16:FPM18 Meddelande om kommissionens nya 2015/16:FPM18 handelsstrategi Handel för alla Utrikesdepartementet 2015-12-04 Dokumentbeteckning KOM2015 497 Meddelande från kommissionen till Europaparlamentet, rådet, Europeiska ekonomiska och sociala kommittén samt Regionkommittén.Handel

2015-12-04

Fakta-PM om EU-förslag 2015/16:FPM18 KOM(2015) 497 (doc, 102 kB) Fakta-PM om EU-förslag 2015/16:FPM18 KOM(2015) 497 (pdf, 54 kB)

Fakta-PM om EU-förslag 2015/16:FPM17 KOM (2015) 550

Regeringskansliet Faktapromemoria 2015/16:FPM17 Inremarknadsstrategin 2015/16:FPM17 Utrikesdepartementet 2015-12-02 Dokumentbeteckning KOM 2015 550 Meddelande från kommissionen till Europaparlamentet, rådet, europwiska ekonomiska och sociala kommittén samt regionkommittén Att förbättra den inre marknaden: bättre

2015-12-02

Fakta-PM om EU-förslag 2015/16:FPM17 KOM (2015) 550 (doc, 98 kB) Fakta-PM om EU-förslag 2015/16:FPM17 KOM (2015) 550 (pdf, 56 kB)

Statens offentliga utredningar 2015:91

sou 2015 91 Digitaliseringens transformerande kraft vägval för framtiden SOU 2015:91 Digitaliseringens transformerande kraft vägval för framtiden Slutbetänkande av Digitaliseringskommissionen Stockholm 2015 SOU 2015:91 SOU och Ds kan köpas från Wolters Kluwers kundservice. Beställningsadress: Wolters Kluwers kundservice,

2015-12-01

Statens offentliga utredningar 2015:91 (pdf, 2044 kB)

Statens offentliga utredningar 2015:100

sou 2015 100 Kroppsbehandlingar Åtgärder för ett stärkt konsumentskydd Betänkande av Skönhetsutredningen Stockholm 2015 SOU 2015:100 SOU och Ds kan köpas från Wolters Kluwers kundservice. Beställningsadress: Wolters Kluwers kundservice, 106 47 Stockholm Ordertelefon: 08-598 191 90 E-post: kundservicewolterskluwer.se

2015-11-30

Statens offentliga utredningar 2015:100 (pdf, 1417 kB)

Fakta-PM om EU-förslag 2015/16:FPM16 KOM(2015) 610

Regeringskansliet Faktapromemoria 2015/16:FPM16 Kommissionens arbetsprogram 2016 2015/16:FPM16 Statsrådsberedningen 2015-11-30 Dokumentbeteckning KOM2015 610 Meddelande från kommissionen till Europaparlamentet, rådet, Europeiska ekonomiska och sociala kommittén samt regionkommittén Kommissionens arbetsprogram 2016

2015-11-30

Fakta-PM om EU-förslag 2015/16:FPM16 KOM(2015) 610 (doc, 117 kB) Fakta-PM om EU-förslag 2015/16:FPM16 KOM(2015) 610 (pdf, 118 kB)

Fakta-PM om EU-förslag 2015/16:FPM15 COM(2015)600, COM(2015)601, COM(2015)602, COM(2015)603, C(2015)8000, C(2015)8001

Regeringskansliet Faktapromemoria 2015/16:FPM15 Kommissionens paket med förslag om 2015/16:FPM15 uppföljning av rapporten Färdigställandet av den ekonomiska och monetära unionen Finansdepartementet 2015-11-24 Dokumentbeteckning COM2015600 Meddelande från kommissionen Stegen mot färdigställandet av den ekonomiska

2015-11-24

Fakta-PM om EU-förslag 2015/16:FPM15 COM(2015)600, COM(2015)601, COM(2015)602, COM(2015)603, C(2015)8000, C(2015)8001 (doc, 110 kB) Fakta-PM om EU-förslag 2015/16:FPM15 COM(2015)600, COM(2015)601, COM(2015)602, COM(2015)603, C(2015)8000, C(2015)8001 (pdf, 140 kB)

Fakta-PM om EU-förslag 2015/16:FPM14 JOIN(2015) 33

Regeringskansliet Faktapromemoria 2015/16:FPM14 Samarbete med AVS-länderna efter 2015/16:FPM14 Cotonou-avtalet Utrikesdepartementet 2015-11-10 Dokumentbeteckning JOIN2015 33 Gemensamt samrådsdokument: På väg mot ett nytt partnerskap mellan Europeiska unionen och länderna i Afrika, Västindien och Stillahavsområdet

2015-11-10

Fakta-PM om EU-förslag 2015/16:FPM14 JOIN(2015) 33 (doc, 83 kB) Fakta-PM om EU-förslag 2015/16:FPM14 JOIN(2015) 33 (pdf, 83 kB)