Teckenspråkstolkat beslut: Rättigheter för barn och vuxna i skydddat boende stärks

Beslut 15 februari 2024
  • Bädda in video

  • Ladda ner

Rättigheter för barn och vuxna i skyddat boende stärks (SoU6)

Riksdagen sa ja till nya regleringar för att förbättra skyddet för och stödet till personer som behöver skyddat boende och stärka barnrättsperspektivet för barn som följer med en vårdnadshavare till ett skyddat boende.

Lagändringarna innebär bland annat att skyddat boende ska regleras i socialtjänstlagen. Barn som följer med en vårdnadshavare till ett skyddat boende ska bedömas och beviljas insatsen individuellt, och socialnämnden ska ansvara för att tillgodose barnets behov av stöd- och hjälpinsatser.

Lagändringarna börjar gälla den 1 april 2024.