Särskild debatt med anledning av det höga antalet dödsolyckor i arbetslivet

Särskild debatt 17 januari 2024
Hoppa över anförandelistan

Anförandelista

  1. Hoppa till i videospelarenCiczie Weidby (V)
  2. Hoppa till i videospelarenStatsrådet Paulina Brandberg (L)
  3. Hoppa till i videospelarenTeresa Carvalho (S)
  4. Hoppa till i videospelarenMagnus Persson (SD)
  5. Hoppa till i videospelarenSaila Quicklund (M)
  6. Hoppa till i videospelarenCiczie Weidby (V)
  7. Hoppa till i videospelarenJonny Cato (C)
  8. Hoppa till i videospelarenMagnus Jacobsson (KD)
  9. Hoppa till i videospelarenLeila Ali Elmi (MP)
  10. Hoppa till i videospelarenStatsrådet Paulina Brandberg (L)
  11. Hoppa till i videospelarenTeresa Carvalho (S)
  12. Hoppa till i videospelarenStatsrådet Paulina Brandberg (L)
  13. Hoppa till i videospelarenTeresa Carvalho (S)
  14. Hoppa till i videospelarenStatsrådet Paulina Brandberg (L)
  15. Hoppa till i videospelarenCiczie Weidby (V)
  16. Hoppa till i videospelarenStatsrådet Paulina Brandberg (L)
  17. Hoppa till i videospelarenCiczie Weidby (V)
  18. Hoppa till i videospelarenStatsrådet Paulina Brandberg (L)
  19. Hoppa till i videospelarenTeresa Carvalho (S)
  20. Hoppa till i videospelarenMagnus Persson (SD)
  21. Hoppa till i videospelarenTeresa Carvalho (S)
  22. Hoppa till i videospelarenMagnus Persson (SD)
  23. Hoppa till i videospelarenTeresa Carvalho (S)
  24. Hoppa till i videospelarenSaila Quicklund (M)
  25. Hoppa till i videospelarenTeresa Carvalho (S)
  26. Hoppa till i videospelarenSaila Quicklund (M)
  27. Hoppa till i videospelarenTeresa Carvalho (S)
  28. Hoppa till i videospelarenMagnus Jacobsson (KD)
  29. Hoppa till i videospelarenTeresa Carvalho (S)
  30. Hoppa till i videospelarenMagnus Jacobsson (KD)
  31. Hoppa till i videospelarenTeresa Carvalho (S)
  32. Hoppa till i videospelarenMagnus Persson (SD)
  33. Hoppa till i videospelarenTeresa Carvalho (S)
  34. Hoppa till i videospelarenMagnus Persson (SD)
  35. Hoppa till i videospelarenTeresa Carvalho (S)
  36. Hoppa till i videospelarenMagnus Persson (SD)
  37. Hoppa till i videospelarenSaila Quicklund (M)
  38. Hoppa till i videospelarenTeresa Carvalho (S)
  39. Hoppa till i videospelarenSaila Quicklund (M)
  40. Hoppa till i videospelarenTeresa Carvalho (S)
  41. Hoppa till i videospelarenSaila Quicklund (M)
  42. Hoppa till i videospelarenCiczie Weidby (V)
  43. Hoppa till i videospelarenSaila Quicklund (M)
  44. Hoppa till i videospelarenCiczie Weidby (V)
  45. Hoppa till i videospelarenSaila Quicklund (M)
  46. Hoppa till i videospelarenCiczie Weidby (V)
  47. Hoppa till i videospelarenStatsrådet Paulina Brandberg (L)
  48. Hoppa till i videospelarenCiczie Weidby (V)
  49. Hoppa till i videospelarenStatsrådet Paulina Brandberg (L)
  50. Hoppa till i videospelarenCiczie Weidby (V)
  51. Hoppa till i videospelarenJonny Cato (C)
  52. Hoppa till i videospelarenMagnus Jacobsson (KD)
  53. Hoppa till i videospelarenTeresa Carvalho (S)
  54. Hoppa till i videospelarenMagnus Jacobsson (KD)
  55. Hoppa till i videospelarenTeresa Carvalho (S)
  56. Hoppa till i videospelarenMagnus Jacobsson (KD)
  57. Hoppa till i videospelarenCiczie Weidby (V)
  58. Hoppa till i videospelarenMagnus Jacobsson (KD)
  59. Hoppa till i videospelarenCiczie Weidby (V)
  60. Hoppa till i videospelarenMagnus Jacobsson (KD)
  61. Hoppa till i videospelarenLeila Ali Elmi (MP)
  62. Hoppa till i videospelarenStatsrådet Paulina Brandberg (L)
  • Bädda in video

  • Ladda ner

Protokoll från debatten

Anföranden: 62

Anf. 125 Ciczie Weidby (V)

Herr talman! År 2023 blev ett mörkt år på svensk arbetsmarknad. Totalt dog 65 personer på jobbet. Och fast det bara har gått 17 dagar på det nya året har ytterligare 3 personer omkommit. Det kan aldrig accepteras att människor dör på jobbet. Varje enskilt dödsfall är en tragedi, både för arbetsgivaren och för samhället.

Vänsterpartiet har lyft frågorna om dödsolyckor i arbetslivet i riksdagen under många år, och denna debatt hålls alltså på begäran av Vänsterpartiet.

Herr talman! Jag och landets arbetare förväntar oss att övriga partier här i dag presenterar konkreta förslag på åtgärder och att regeringen genomför riktade åtgärder i närtid för att vända denna utveckling. Ingen ska behöva dö på jobbet.


Anf. 126 Statsrådet Paulina Brandberg (L)

Herr talman! Det år vi lämnat bakom oss var ett otroligt mörkt år på svensk arbetsmarknad. Som ledamoten sa var det 65 personer som miste livet till följd av arbetsplatsolyckor, och det är 65 personer för mycket. Det var ett år där december, den månad då många ser fram emot ledighet med familj och vänner, blev den mest olycksdrabbade månaden på hela året och 11 personer inte kom hem till nära och kära efter arbetsdagens slut.

Så ska det inte vara på svenska arbetsplatser. Ingen ska dö, bli skadad eller bli sjuk till följd av sitt arbete. Därför arbetar denna regering, likt den förra, utifrån en nollvision för arbetsrelaterade dödsfall, i linje med arbetsmiljöstrategin för 2021-2025. Det är tillfredsställande att vi över partigränserna i grunden har en samsyn i dessa allvarliga frågor.

Jag besökte olycksplatsen i Sundbyberg dagarna efter den tragiska hissolyckan, och det var skakande att se den med egna ögon. Vi är många som har uttryckt bestörtning med anledning av det som har hänt, och mina och regeringens tankar går såklart till de drabbade, deras anhöriga och deras kollegor.

Vi vet fortfarande inte exakt vad som orsakade just den här olyckan. Polismyndigheten, Arbetsmiljöverket och Statens haverikommission bedriver alla sina utredningar för att gå till botten med vad som har hänt, i syfte att se till så att inget liknande ska kunna hända igen. Från regeringens sida följer vi myndigheternas arbete. Jag har själv fått särskilda föredragningar från såväl Statens haverikommission som Arbetsmiljöverket. Det är av yttersta vikt att vi nu låter myndigheternas viktiga arbete ha sin gång. Detta är komplexa utredningar som måste få ta tid.

Men fram till dess att läget klarnar kring vad som faktiskt har hänt i detta fall och vilka konsekvenser det får behöver alla aktörer påminnas om det tydliga regelverk som finns i vår arbetsmiljölag - där ansvariga för arbetsmiljön pekas ut och samverkan i vardagen, i det systematiska arbetsmiljöarbetet, är själva kärnan. Det handlar om ett systematiskt arbetsmiljöarbete där varje arbetsgivare, stor som liten, tillsammans med representanter för arbetstagarna arbetar förebyggande för att förhindra alla typer av risker i arbetet.

Arbetsmiljöverket är såklart en myndighet med en mycket viktig uppgift, inspektionsverksamheten. Även om vi nu styr Arbetsmiljöverket mot att göra fler oanmälda fysiska inspektioner kan de inte finnas på alla tusentals arbetsplatser i Sverige varje dag. Arbetsmiljöarbetet sker lokalt, och varje verksamhetsansvarig måste ta det ansvaret fullt ut.

Jag har därför kallat till mig representanter för arbetsgivarna för att höra vad de gör för att förhindra olyckor. Jag har även bjudit in representanter för facken i de olycksdrabbade branscherna för att lyssna in vad de ser som viktigt att göra, på såväl kort som lång sikt, för att vända denna utveckling.

STYLEREF Kantrubrik \* MERGEFORMAT Särskild debatt med anledning av det höga antalet dödsolyckor i arbetslivet

Vi har nu även center mot arbetslivskriminalitet på plats i varje region. Regeringen har i budgetpropositionen för 2024 föreslagit stora satsningar på rättsväsendet, bland annat på fler poliser och åklagare. Satsningen på myndighetssamverkan mot arbetslivskriminalitet är ett led i att skapa ett tryggt arbetsliv, där ingen ska behöva riskera liv och hälsa eller drabbas av brott eller fusk, och att bekämpa organiserad brottslighet.

Vi har en nollvision mot arbetsrelaterade dödsolyckor, och detta tar vi på allra största allvar.

(Applåder)


Anf. 127 Teresa Carvalho (S)

Herr talman! Med 65 döda i arbetsplatsolyckor summeras 2023 till ett nattsvart år. Inte sedan 2011 har så många människor mist livet på svensk arbetsmarknad. Det är fullkomligt horribelt att folk ska behöva dö på jobbet, och varje enskild dödsolycka är en tragedi, givetvis främst för familj, närstående och arbetskamrater - men också för samhället. I vårt Sverige ska alla jobb vara trygga jobb. Ingen annan målsättning duger.

Att det skedde många dödsolyckor förra året är givetvis inte regeringens fel, men politiken har ofrånkomligen ett ansvar. Och när kurvorna pekar i fel riktning måste man agera. Tyvärr kan jag konstatera att regeringen hittills har uppvisat en uppenbar passivitet i arbetsmarknadspolitiken generellt, så också när det gäller frågor som rör arbetsmiljö, sjysta villkor och brottslighet i arbetslivet. Precis så här brukar det se ut när högerpartierna har makten. Förra gången vi hade en borgerlig arbetsmarknadsminister slaktades arbetsmiljöpolitiken genom massiva neddragningar på Arbetsmiljöverket och nedläggning av Arbetslivsinstitutet.

Efter alliansregeringens nedskärningar växlade vi socialdemokrater stegvis upp resurserna. Vi antog en nollvision för dödsolyckor, som högerpartierna först röstade nej till. Vi inrättade Myndigheten för arbetsmiljökunskap. Vi höjde kraftigt maxbeloppet för företagsbot, och vi inledde en tung offensiv mot fusk och brott i arbetslivet, bland annat genom att inrätta de regionala a-krimcentren, som nu fungerar som nav i arbetet mot detta.

Vi gick också fram med ett lagförslag om att ge de regionala skyddsombuden tillträde till fler arbetsplatser. Tyvärr nyttjade högerpartierna sin majoritet för att rösta ned det här i riksdagen. Nu öppnar SD-regeringen dessutom för att försvaga skyddsombuden genom att frikoppla dem från facket, vilket skulle göra svenska arbetsplatser farligare.

Trots allt vi socialdemokrater gjorde finns det bevisligen mycket kvar att göra. Vi har därför bland annat föreslagit en kriskommission för att motverka dödsolyckor i den hårt drabbade byggbranschen, liksom kraftigt ökade anslag till Arbetsmiljöverket.

Men nu ser vi i stället hur historien upprepar sig. När Sverige får en högerregering försummas arbetsmiljöpolitiken. Och även om regeringen nu i ett pressat läge låter påskina att man satsar på Arbetsmiljöverket är sanningen att man visserligen inflationsjusterar anslaget marginellt men också gör en generell besparing. Man skjuter alltså inte till resurser som räcker för att växla upp arbetet, vilket gör myndighetens uppdrag att öka andelen oanmälda inspektioner tandlöst.

Herr talman! Regeringens agerande har hittills varit svagt, yrvaket och reaktivt. En tom propositionsförteckning och magra budgettabeller kommer inte att göra situationen bättre. Nu behöver regeringen agera.

STYLEREF Kantrubrik \* MERGEFORMAT Särskild debatt med anledning av det höga antalet dödsolyckor i arbetslivet

(Applåder)


Anf. 128 Magnus Persson (SD)

Herr talman! År 2019 stod vi här i exakt samma debatt, även då efter erinran från Vänsterpartiet. Ändå har vi inte lyckats vända utvecklingen. Det är ett underbetyg till oss alla i denna kammare och visar att vi måste ta ett rejält omtag på hela arbetsmiljöpolitiken, men störst underbetyg är det till Socialdemokraterna. De satt vid makten i tre år efter den debatten, och det hände ingenting. Den förra regeringens arbetsmiljöstrategi har uppenbarligen inte haft önskad effekt, trots goda intentioner. Det är inte många här som var med på den debatten. Det är jag och Saila, tror jag, men sedan är det ganska tomt. Men nog om detta, herr talman.

Bygg och transport är två områden som sticker ut. Jag är inte ett dugg förvånad. Jag har själv verkat i byggbranschen i 26 år och har vid fler än ett tillfälle fått uppleva att arbetskamrater mist sitt liv av skäl som hade kunnat undvikas. Då, herr talman, ställer man sig frågan: Varför blir det så här? Anledningarna är många. Några är stress och pressade priser kopplat till korta byggtider, men framför allt är det stora problem med utländsk arbetskraft. De flesta är utstationerade enligt det regelverk som gäller, men tyvärr uppvisar de stora brister i kunskap om den svenska arbetsmiljölagstiftningen.

Många står helt utanför myndighetens kontroll. De är en del av det skuggsamhälle som man i åratal har blundat för och låtit växa fram. Det är arbetare som utnyttjas hänsynslöst av oseriösa arbetsgivare som verkar långt ned i entreprenörsleden. Det är personer som inte ens skulle vara i detta land.

Herr talman! Detta är ett ämne där vi alla vill nå samma mål men där lösningarna och vägen dit kanske ser lite annorlunda ut. För Sverigedemokraternas del handlar det om tydliga direktiv till Arbetsmiljöverket. Det handlar om att skapa möjligheter för fler löntagare att bli skyddsombud och att renodla deras uppdrag så att det blir fullt fokus på arbetsmiljöarbetet.

Regionala skyddsombud ska inte ha tillträde bara till arbetsplatser med fackliga medlemmar. Det är rent galet och horribelt att av staten avlönade skyddsombud inte har tillträde till Sveriges samtliga arbetsplatser. Det är en åsikt som stöds av bland andra LO och Byggnads, enligt remissvaren om den proposition som vi hade för ett antal år sedan.

Det handlar om forskning och utveckling av arbetet med arbetsmiljörelaterade problem. SAM, systematiskt arbetsmiljöarbete, måste vara ett krav. Men, herr talman, det handlar också om att skärpa kraven och införa en kraftigt reglerad arbetskraftsinvandring och utvisa dem som inte ska vara i landet. Först då tar man verktygen ur händerna på många oseriösa företag inom framför allt byggbranschen som utnyttjar dessa människor hänsynslöst.

Vi behöver se hårdare straff och tydlig lagstiftning. Vi behöver se utökade preskriptionstider för arbetsmiljöbrott. Ingen ansvarig arbetsgivare ska komma undan enbart för att preskriptionstiden är för kort.

Herr talman! Enligt alla prognoser har vi sämre tider att vänta. En lågkonjunktur står för dörren, och då vet vi att priserna pressas, att pressen och stressen ökar och att billig arbetskraft blir den största konkurrensfaktorn. Då kommer också antalet olyckor att öka. Om vi ska vända denna trend 2024 behöver vi starta arbetet nu, tillsammans.


Anf. 129 Saila Quicklund (M)

STYLEREF Kantrubrik \* MERGEFORMAT Särskild debatt med anledning av det höga antalet dödsolyckor i arbetslivet

Herr talman! Ingen ska behöva dö till följd av sitt arbete. Varje dödsolycka är en tragedi för de inblandade och deras anhöriga. En arbetsplatsolycka med dödlig utgång är oacceptabel i ett modernt arbetsliv. För den moderatledda regeringen är detta en mycket viktig fråga.

Jag har fått samtal från föräldrar både i Jämtland och i Västra Götaland - föräldrar som har mist sina söner, bägge i 20-årsåldern, i arbetsplatsolyckor. De har oberoende av varandra kontaktat mig för att beskriva sin frustration och sorg över att de har mist sina söner i olyckor som aldrig borde ha kunnat ske.

De har också önskat beskriva sin upplevelse av hur rättsprocesserna har hanterats efter olyckan. Här finns enligt dem en stor förbättringspotential. Detta är synpunkter att beakta. Jag känner starkt med dem i deras sorg och är fast övertygad om att en förändring måste till och är nödvändig.

Det är arbetsgivaren som har arbetsmiljöansvaret, enligt arbetsmiljölagstiftningen. Med kunskap och systematiskt arbetsmiljöarbete kan de allra flesta dödsolyckor och arbetsrelaterade dödsfall förebyggas. År 2023 är ett svart år i statistiken över dödsolyckor. Utifrån Arbetsmiljöverkets statistik kan man se att antalet dödsolyckor inom arbetslivet under de senaste åren, 2013-2022, ligger mellan 24 och 40 personer per år. År 2023 visar tyvärr på högre dödssiffror.

Sedan regeringen tillträdde har Arbetsmiljöverket fått mer resurser för att myndigheten till exempel ska kunna stärka sitt tillsynsarbete och genomföra ett utökat antal inspektioner. Dagens 278 arbetsmiljöinspektörer och de cirka 25 000 inspektionerna ska alltså också utökas.

Att ständigt arbeta med förbättringar i arbetsmiljön är oerhört viktigt och något som inte ska prioriteras bort. Varje tillbud ska rapporteras och utredas. Detta arbete är oerhört viktigt för att förhindra att ytterligare en person inte kommer hem efter avslutad arbetsdag.


Anf. 130 Ciczie Weidby (V)

Herr talman! Att döden på jobbet inte uppmärksammas i samhällsdebatten på ett sätt som faktiskt står i proportion till antalet drabbade är en följd av att vi lever i ett klassamhälle. Företagens vinstjakt är ofta grunden till arbetsplatsolyckor med dödlig utgång. Jakten på vinst och höga överskott leder till dålig arbetsmiljö, slarv med skyddsutrustning och undermåliga arbetsredskap. För att komma till rätta med arbetsplatsolyckor behövs ett samhälle där människors bästa prioriteras framför företagens vinster.

Arbetslivet präglas i dag av ett allt högre tempo där arbetstagarna pressas till det yttersta. Många har otrygga anställningar och vågar inte ifrågasätta säkerhetsbrister av rädsla för att förlora jobbet, och på många arbetsplatser, särskilt inom byggsektorn, finns det en mängd underentreprenörer, vilket påverkar möjligheterna att bedriva just det viktiga systematiska arbetsmiljöarbetet och utkräva ansvar om något händer.

Utöver detta finns det en utbredd arbetslivskriminalitet i många branscher där oseriösa arbetsgivare utnyttjar arbetstagare och migrantarbetare till låga löner och usla villkor, och det statliga arbetsmiljöarbetet har under lång tid varit mycket eftersatt.

STYLEREF Kantrubrik \* MERGEFORMAT Särskild debatt med anledning av det höga antalet dödsolyckor i arbetslivet

Regeringen och SD vill till varje pris ha kvar obegränsade entreprenörsled som gör det nästan omöjligt att ha kontroll över vilka som arbetar och vem som ansvarar för arbetsmiljön på till exempel ett bygge. Den tragiska hissolyckan i december, då fem byggnadsarbetare omkom, är ett av många exempel. Ingen av de omkomna var anställd av huvudentreprenören. På den arbetsplatsen fanns totalt 119 underentreprenörer i fyra led.

Dessutom vill regeringen även försvåra för skyddsombud och regionala skyddsombud att utföra kontroller och upptäcka brister i arbetsmiljön. Vänsterpartiet ser även allvarligt på bristerna i det rättsliga efterspelet till de dödsolyckor som sker. Det tar i genomsnitt 1 000 dagar innan åtal väcks, och därefter kan det dröja ytterligare ett år innan dom faller. Och då är det bara 15 procent av dödsolyckorna som leder till åtal.

Om vi ska kunna vända denna utveckling och motverka de dödliga arbetsplatsolyckorna krävs det åtgärder på flera olika områden parallellt, såväl förebyggande åtgärder som hårdare straff. Det är dags att gå från ord till handling. Sveriges arbetstagare förväntar sig denna förändring, och de omkomnas anhöriga och vänner förväntar sig denna förändring.

(Applåder)


Anf. 131 Jonny Cato (C)

Herr talman! Först och främst vill jag rikta ett tack till Vänsterpartiet som har initierat denna mycket viktiga debatt.

Det stora antalet dödsolyckor i arbetslivet 2023 är givetvis ett stort misslyckande. 65 dödsolyckor är 65 för många. Varje dödsfall är ett för mycket.

Jag vill inledningsvis visa mitt deltagande för alla som fortfarande sörjer sin partner, sin förälder, sina barn, sina vänner och sina kollegor. Det är ett misslyckande som kräver handlingskraft från såväl politiker som arbetsgivare. Målet med arbetsmiljön måste vara att man ska må bra på jobbet och må bra av jobbet. I stället ser vi att människor går till arbetet med livet som insats. Det är såklart oacceptabelt.

Staten spelar en viktig roll i att möjliggöra ett bra arbetsmiljöarbete för arbetsgivare, samtidigt som kraven ska vara skyhöga, kontrollerna gedigna och konsekvenserna för att slarva och fuska stenhårda. Det behövs specifika satsningar på bättre förutsättningar för arbetsgivare att bedriva ett förebyggande arbetsmiljöarbete. I satsningarna behövs ett speciellt fokus på mindre företag. Det är naturligt eftersom de har mer begränsade resurser än de stora jättarna. Satsningarna kan innebära kunskapsspridning, rådgivning och bättre verktyg för att underlätta det systematiska arbetsmiljöarbetet.

Herr talman! I denna debatt är det också oundvikligt att lyfta fram arbetslivskriminaliteten som är ett mycket allvarligt problem. Människor ska aldrig utnyttjas på jobbet och av arbetsgivare. Mer behöver göras.

Jag vill ändå lyfta fram det arbete som Centerpartiet tillsammans med den förra regeringen gjorde under den förra mandatperioden när vi drev igenom bland annat ökade resurser till arbetet med att bekämpa just arbetslivskriminalitet.

En viktig del är att förbättra myndighetssamverkan för att upptäcka fler fall av fusk. Mer behöver även göras för att förhindra fusk och utnyttjade av exempelvis arbetstillstånd när det gäller skenanställningar och handel med arbetstillstånd.

STYLEREF Kantrubrik \* MERGEFORMAT Särskild debatt med anledning av det höga antalet dödsolyckor i arbetslivet

Varje förlorat liv är en oerhörd tragedi och sätter fokus på bristerna i dagens arbetsmiljöarbete. Varje arbetare har rätt till en bra och säker arbetsmiljö, och det är ytterst arbetsgivarnas ansvar att säkerställa en god arbetsmiljö.


Anf. 132 Magnus Jacobsson (KD)

Herr talman! År 2023 dog 65 personer på jobbet. År 2022 dog 116 personer på grund av dödligt våld. Och 2022 dog 1 254 personer på grund av självmord.

Även om döden är en del av livet ska ingen behöva dö på jobbet, på grund av våld eller för att man inte längre orkar leva.

I det goda samhället har vi trygga och väl fungerande arbetsplatser. Där är ingen rädd för att vara ute på kvällen. Och där drömmer man om en bättre framtid.

Herr talman! För oss kristdemokrater är det uppenbart att vi har problem när enskilda personer åker till jobbet men på grund av säkerhetsbrister, dåligt underhåll, bristande rutiner, arbetslivskriminalitet eller slarv inte kommer hem efter utfört arbete då de har drabbats av en olycka.

Som politiker måste vi göra det som vi kan för att minska risken för olyckor. Vi måste samverka för att hitta lösningar som ökar säkerheten på våra arbetsplatser. Samtidigt räcker det inte med att vi arbetar med dessa frågor. Ska vi få till bättre och tryggare arbetsplatser måste det ske i samverkan med arbetsmarknadens parter.

Ytterst är det arbetsgivarna som ansvarar för arbetsmiljön. Och i samverkan med fackförbund och skyddsombud har de ett gemensamt ansvar för att säkerställa att ingen far illa på jobbet.

Det betyder inte att vi inte har något ansvar. Tvärtom är det viktigt att politiken är engagerad och arbetar aktivt för att skapa så goda förutsättningar som möjligt för våra företag och för dem som arbetar. Därför är det bra att regeringen redan gör en hel del för att minska risken för olyckor. Men det går alltid att göra mer för att försöka hindra att personer skadas på jobbet.

Herr talman! Jag kommer i mitt andra anförande att återkomma med mer konkreta åtgärder. Jag avslutar därför detta anförande med att konstatera att vi bör ha en nollvision för dödsolyckor på jobbet. Ingen ska behöva gå till jobbet och vara orolig för om man kommer hem med hälsan och livet i behåll.


Anf. 133 Leila Ali Elmi (MP)

Herr talman! Jag vill börja med att tacka Vänsterpartiet som har initierat denna debatt.

Mina tankar går till de familjer som har drabbats av det ofattbara att förlora familjemedlemmar som aldrig kom hem efter en arbetsdag. Det är en ofattbar tragedi, likt något taget ur en Dickensroman. Men det rör sig faktiskt inte om fiktiva personer i en roman. Bakom siffrorna finns riktiga människor och riktiga liv som har gått förlorade och riktiga familjer som har förlorat sina nära och kära.

STYLEREF Kantrubrik \* MERGEFORMAT Särskild debatt med anledning av det höga antalet dödsolyckor i arbetslivet

Människor säljer sin arbetskraft, inte sina liv. I dagens moderna samhälle ska det inte vara möjligt att förlora livet på jobbet.

Trots vår starka arbetsmiljölagstiftning och den förbättrade strategin från den tidigare S-MP-regeringen, och trots en nollvision mot dödsolyckor på arbetsplatser, visar statistiken en oroande ökning. Förra året förlorade 65 personer sina liv på jobbet, enligt Arbetsmiljöverket. Det är hög tid att vi reflekterar över dessa dystra fakta och vidta åtgärder för att vända den negativa trenden.

Herr talman! Per Nylén, avdelningsdirektör på Arbetsmiljöverket, har lyft fram behovet av attitydförändringar och ett ändrat språkbruk när vi talar om dödsfall på arbetsplatser. Han föreslår att vi i stället för ordet dödsolycka bör säga skadehändelse med dödlig utgång. Det blir då tydligare att detta inte är något slumpartat utan faktiskt något som kan förutses och förebyggas. Jag håller med.

Enligt tidigare granskningar av skadehändelser med dödlig utgång utförda av Arbetsmiljöverket framkom en kombination av orsaker. Men den mest framträdande orsaken handlar om högst bristfälliga eller helt uteblivna riskbedömningar. Det är ett bekymmersamt faktum. Men det innebär också att det finns alla möjligheter att förändra situationen.

Jag välkomnar att den nuvarande regeringen har ambitionen att minska skadehändelser med dödlig utgång, särskilt genom att ge Arbetsmiljöverket möjlighet att genomföra fler oanmälda inspektioner. Regeringens ambitioner följs dock inte av konkreta möjligheter för Arbetsmiljöverket att vidta rätt åtgärder. Myndigheten saknar resurser både för att öka antalet inspektörer och för att utföra fler oanmälda kontroller. Det är hög tid för regeringen att omvandla sina ambitioner från önsketänkande till konkreta åtgärder.

Slutligen vill jag lyfta fram problemet med underleverantörer och otydligt ansvar. Det är svårt att utkräva ansvar när man inte vet vilka som jobbar på en arbetsplats och vilka som är ansvariga. Det ska inte vara möjligt att bolla ansvaret och skylla ifrån sig. Vi i Miljöpartiet vill se en skärpning gällande entreprenörskedjan.

(Applåder)


Anf. 134 Statsrådet Paulina Brandberg (L)

Herr talman! Om vi ska lyckas pressa ned dessa dödstal måste vi jobba inom två olika områden. Vi måste göra det lätt att göra rätt, och vi måste göra det lätt att ha ett fungerande och systematiskt arbetsmiljöarbete.

Denna regering ser det som ett problem att vi får fler och fler arbetsplatser i Sverige som saknar lokala skyddsombud. Regeringen har därför tagit ett initiativ och gett ett uppdrag till Arbetsmiljöverket att se hur man kan få fler att vilja engagera sig som lokala skyddsombud och hur man kan få befintliga skyddsombud att vilja stanna kvar.

Jag måste säga att jag tycker att det är lite magstarkt av Socialdemokraterna att anklaga denna regering för passivitet. Jag undrar om Socialdemokraterna inte såg det som ett problem att vi nu har fler och fler arbetsplatser utan lokala skyddsombud. I stället kommer de med påståenden om att regeringen har tagit initiativ till att frikoppla skyddsombuden från facket.

Jag måste säga att jag tycker att debatten som vi har i dag är alldeles för viktig för att vi ska komma med osanningar. Vi måste hålla oss till fakta. Något sådant initiativ har inte tagits från den här regeringen.

STYLEREF Kantrubrik \* MERGEFORMAT Särskild debatt med anledning av det höga antalet dödsolyckor i arbetslivet

Vi har också ökat anslagen till Arbetsmiljöverket, och Arbetsmiljöverket har också bekräftat att de kommer att anställa fler inspektörer för att kunna genomföra de här viktiga inspektionerna.

Men vi måste också inse att vi har ett skuggsamhälle på svensk arbetsmarknad med alltför många aktörer som inte har någon avsikt att göra rätt. De vill inte göra rätt, utan de vill tjäna pengar på bekostnad av arbetstagarnas liv och hälsa.

Detta måste vi bekämpa med full kraft. Vi har ett skuggsamhälle som har brett ut sig under en lång tid, och jag önskar att vi hade agerat mycket, mycket tidigare för att få stopp på den utvecklingen.

Jag välkomnar det initiativ som den förra regeringen tog att inrätta center mot arbetslivskriminalitet. Tyvärr förutsätter myndighetssamverkan, vilket det här bygger på, att myndigheterna också kan utbyta information med varandra. Den biten missade den förra regeringen.

Den här regeringen jobbar nu aktivt för att riva sekretesshindren så att de viktiga centren mot arbetslivskriminalitet kan fungera så effektivt som möjligt. Det kommer bara att kunna fungera när informationsutbytet kan ske fullt ut.

Jag vet att vi har en samsyn kring att vi måste uppnå resultat. Men vi måste också se att vi har misslyckats, och det finns ett ansvar bakåt för att det ser ut som det gör.


Anf. 135 Teresa Carvalho (S)

Herr talman! En klassisk skiljelinje mellan Socialdemokraterna och högern är att medan det sitter i vårt politiska dna att driva löntagarnas trygghet på arbetsmarknaden har detta i princip alltid åsidosatts av borgerligheten.

Förra gången vi hade en borgerlig regering nedmonterades arbetsmiljöpolitiken. Under våra följande åtta år växlade vi upp resurserna och införde en nollvision mot dödsolyckor.

Vi har lagt förslag om att de regionala skyddsombuden ska få tillträde till fler arbetsplatser liksom förslag om fler sanktionsavgifter för företag som missköter arbetsmiljöarbetet. I våra budgetalternativ har vi föreslagit kraftigt utökade resurser till Arbetsmiljöverket. Än så länge har dock regeringen sagt nej till allt detta, trots stigande dödstal och trots att Arbetsmiljöverket så sent som förra året tvingades avbryta nyrekryteringar just på grund av bristande resurser.

Vi har även föreslagit en kriskommission för att motverka dödsolyckor i den hårt drabbade byggbranschen. Kommer ministern åtminstone att ställa sig bakom det förslaget?


Anf. 136 Statsrådet Paulina Brandberg (L)

Herr talman! Återigen tror jag att det är viktigt att vi håller oss till fakta i debatten. Det finns en utredning om regionala skyddsombud som bereds inom Regeringskansliet. Regeringen kommer såklart att återkomma med besked i den frågan.

Sanktionsavgifterna är såklart ett jätteviktigt verktyg, för det måste ju finnas någon konsekvens om man brister i sitt ansvar som arbetsgivare. Här finns ett pågående uppdrag till Mynak som i mars kommer att redovisa en utvärdering av befintligt system kring sanktionsavgifter. Självklart kommer vi i regeringen att invänta Mynaks slutsatser innan vi meddelar något vidare i den delen.

STYLEREF Kantrubrik \* MERGEFORMAT Särskild debatt med anledning av det höga antalet dödsolyckor i arbetslivet

Det är viktigt generellt att vi jobbar med både morot och piska. Det ska vara lätt att göra rätt, men det ska också kosta väldigt mycket att göra fel. Man ska aldrig kunna använda osäkra arbetsvillkor som ett konkurrensmedel för att konkurrera ut seriösa aktörer i Sverige.


Anf. 137 Teresa Carvalho (S)

Herr talman! Det är som om byggbranschen skulle ha drabbats av aggressiv cancer, och regeringen försöker bota den med Panodil. Det är uppenbart att regeringen har blivit tagen på sängen av de här dödsolyckorna. Jag tror att Paulina Brandberg grämer sig över att hon och regeringen inte såg detta komma - annars hade man rimligtvis vidtagit några åtgärder eller åtminstone hörsammat våra.

Tyvärr kan jag konstatera, enligt regeringens egen propositionsförteckning som kom i går, att regeringen inte planerar att lägga några konkreta förslag i närtid. Att kalla till sig parterna är givetvis bra, men det ska inte behöva uppmärksammas av medierna för att en minister på Arbetsmarknadsdepartementet ska kalla till sig parterna. Det borde vara en stående punkt på ministerns schema.

Herr talman! Ministern svarade heller inte på min enkla fråga: Kommer regeringen att ställa sig bakom Socialdemokraternas förslag om en kriskommission för att motverka dödsolyckorna i byggbranschen?


Anf. 138 Statsrådet Paulina Brandberg (L)

Herr talman! Som jag nämnde i mitt inledande anförande arbetar regeringen enligt den arbetsmiljöstrategi som den förra regeringen var med och tog fram. Hade Liberalerna och den här regeringen tagit fram strategin hade den sannolikt sett annorlunda ut. Vi har dock velat ha en kontinuitet i arbetet och har därför tagit vidare den förra regeringens arbetsmiljöstrategi.

Jag ställer mig lite undrande: Menar Socialdemokraterna att vi borde ha rivit upp den strategi som den förra regeringen slog fast och beslutat om en annan strategi? Vi kommer givetvis att arbeta aktivt med att ta fram nya verktyg för när den här strategin löper ut, men vi tycker att det är viktigt med en kontinuitet i det arbetet.

Vad gäller en kriskommission kan vi använda olika ord. Det viktiga nu är att vi samlas över partigränserna, att vi har kontakt med parterna och att vi lyssnar in varandra och parterna för att få fram de åtgärder som verkligen fungerar så snabbt det någonsin går.


Anf. 139 Ciczie Weidby (V)

Herr talman! Jag har mött statsrådet Paulina Brandberg i ganska många debatter här om arbetsmiljö i allmänhet och senast i maj om just dödsolyckor.

Tyvärr är det enda jag fortsatt får höra från Paulina Brandberg att hon tycker att det är beklagligt - det är det såklart, det har hon rätt i - och att hon ska sätta sig ned och lyssna. Jag är jättenyfiken på hur länge statsrådet Paulina Brandberg ska lyssna innan hon faktiskt kommer med konkreta förslag och åtgärder för att stoppa döden på jobbet.

STYLEREF Kantrubrik \* MERGEFORMAT Särskild debatt med anledning av det höga antalet dödsolyckor i arbetslivet

Hur många fler måste Paulina Brandberg lyssna på - som kommer att komma med ungefär samma förslag som Vänsterpartiet - innan hon åtminstone lägger fram ett eller förhoppningsvis två förslag?


Anf. 140 Statsrådet Paulina Brandberg (L)

Herr talman! När man lyssnar på Ciczie Weidby låter det som om regeringen inte har vidtagit några åtgärder alls, och det är som sagt var inte sant. Vi har tagit initiativ för att få fler lokala skyddsombud på våra arbetsplatser, ett problem som den förra regeringen lämnade helt orört. Vi har också gett ett uppdrag till Arbetsmiljöverket att genomföra fler oanmälda inspektioner, vilket vi också ser som otroligt viktigt.

Framför allt har vi växlat upp arbetet mot arbetslivskriminaliteten. Det kan inte ha undgått någon att den här regeringen slår mot kriminaliteten i alla dess former, en kriminalitet som har spritt ut sig i samhällets alla kapillärer. Vi rustar upp rättsväsendet på ett historiskt sätt. Vikten av att de här brotten också får ett rättsligt efterspel framfördes här; det är helt omöjligt när rättsväsendet inte mäktar med den kriminalitet som vi har.

Den här regeringen har vidtagit många åtgärder som den förra regeringen lämnade helt orörda.


Anf. 141 Ciczie Weidby (V)

Herr talman! Jag ska prata jättesnabbt så att jag hinner säga så mycket som möjligt på en minut!

Det är jättebra att statsrådet Paulina Brandberg säger att man ska se till att det blir fler inspektioner. Det finns bara ett litet problem: Det finns för få inspektörer, och man skjuter inte till tillräckligt med resurser för att kunna anställa fler som kan utföra alla de här inspektionerna. Vad ska de göra? Trolla med knäna? Det kan faktiskt inte någon.

Arbetslivskriminaliteten som breder ut sig och skuggsamhället som man ofta pratar om finns där för att det kan. Människorna som lever i skuggorna är ditputtade av någon annan; det är ingen som själv har valt att stå i skuggan. Kriminaliteten på arbetsmarknaden och i hela samhället finns därför att det finns en grogrund som gör att den kan verka, vilket i sin tur beror på att vi inte har tillräckligt mycket bra lagar och regler som stoppar dessa saker. Det här är ytterligare saker som regeringen kan göra ännu mycket mer åt.

(Applåder)


Anf. 142 Statsrådet Paulina Brandberg (L)

Herr talman! Den här regeringen tillskjuter resurser till Arbetsmiljöverket, som också har bekräftat att man kommer att anställa fler inspektörer.

När det gäller arbetslivskriminaliteten håller jag med Ciczie Weidby om att de som befinner sig i skuggsamhället är ditputtade av någon annan. De är inte ditputtade av den här regeringen, utan de är ofta ditputtade av personer som är involverade i grov organiserad brottslighet. Detta är en brottslighet som jag har sett med egna ögon i min tidigare roll som åklagare, och den bild jag har sett är inte vacker. Det finns människor på svensk arbetsmarknad som utnyttjas fruktansvärt. Systematiskt arbetsmiljöarbete finns över huvud taget inte i dessa människors vokabulär.

Det är dock inte lagar och regler som är det största hindret, utan det största hindret är att vi har ett sådant problem med kriminalitet i vårt samhälle att vi inte mäktar med. Vi hade lika många poliser i förhållande till befolkningsmängd 2022 som vi hade 2012, trots den utveckling vi har haft med kriminaliteten. Den förra regeringen har ett stort ansvar för att skuggsamhället har brett ut sig på det här sättet.


Anf. 143 Teresa Carvalho (S)

STYLEREF Kantrubrik \* MERGEFORMAT Särskild debatt med anledning av det höga antalet dödsolyckor i arbetslivet

Herr talman! Det är ingen slump att de flesta dödsolyckor sker i branscher som är hårt drabbade av brottslighet och fusk med allt möjligt, inklusive arbetsmiljö, för att tjäna pengar. Det måste helt enkelt bli svårare att fuska, enklare att åka fast och mer kännbart att bli straffad.

Det är bra att den nuvarande regeringen säger sig stå bakom den strategi mot fusk och brott på arbetsmarknaden som vi socialdemokrater tog fram. Det tycks dock tyvärr inte vara mycket mer än läpparnas bekännelse, för jag kan konstatera att mycket av arbetet har stannat av påtagligt trots att S-regeringen lämnade efter sig flera förslag som på olika sätt påbörjades men som inte hann genomföras.

Förslagen gällde exempelvis att bryta sekretesshinder, utökade möjligheter till sanktionsavgifter för företag som missköter arbetsmiljöarbetet, en myndighetsgemensam leverantörskontroll vid offentlig upphandling och behovsprövning vid arbetskraftsinvandring. Det unikt liberala regelverk som den förra moderatledda regeringen införde har bäddat för att oseriösa arbetsgivare kan lura hit människor och tvinga dem att arbeta under vidriga förhållanden som de flesta svenskar aldrig någonsin skulle acceptera. Tyvärr kastade SD-regeringen detta förslag i papperskorgen så fort man äntrade Rosenbad.

Under förra året lämnade vi även fler förslag. Vi lade exempelvis fram ett förslag om en kriskommission för att motverka dödsolyckor i byggbranschen. Det behövs en total genomlysning av alla strukturella problem bortom den enskilda hissen eller lyftkranen, såsom långa kedjor av underleverantörer, språkförbistringar och att det fuskas hej vilt med arbetsmiljön för att öka vinsten.

I våra budgetalternativ har vi också föreslagit rejäla tillskott till Arbetsmiljöverket och skyddsombudsverksamheten, men regeringen lägger i stället pengarna på att förenkla företagens regelbestyr. Man öppnar samtidigt för att frikoppla skyddsombuden från facket, vilket skulle försvaga skyddsombuden och göra arbetsplatserna farligare.

Nu är det dags för regeringen att agera så att 2024 inte blir lika mörkt som 2023.

(Applåder)


Anf. 144 Magnus Persson (SD)

Herr talman! År 2019 hade vi exakt samma debatt som nu, och exakt samma problematik lyftes fram. Efter den debatten valde Socialdemokraterna att inta en väldigt passiv roll, trots att man satt i regeringsställning och verkligen kunde påverka utvecklingen. Man röstade konstant nej till förslag som andra partier lade fram. Till exempel röstade man i Sveriges riksdag nej till förslag om en statlig arbetsmarknadsprövning från 2018 till 2020 eller 2021.

Jag undrar helt enkelt varför man valde att rösta nej till sitt eget förslag när man hade majoritet för det. Var det viktigare att klamra sig fast vid makten än att få ordning och reda på svensk arbetsmarknad?


Anf. 145 Teresa Carvalho (S)

STYLEREF Kantrubrik \* MERGEFORMAT Särskild debatt med anledning av det höga antalet dödsolyckor i arbetslivet

Herr talman! Jag kan bolla tillbaka frågan till Sverigedemokraterna, för under den tidsperiod som Magnus Persson hänvisade till drev vi socialdemokrater aktivt frågan om att införa en behovsprövning vid arbetskraftsinvandring. Vi hade inte politiska förutsättningar att få igenom detta då, men vi förberedde under den förra mandatperioden för att återinföra denna behovsprövning. Vi tillsatte en utredning om just detta.

När Magnus Perssons kamrater i Sverigedemokraterna gjorde gemensam sak med den nuvarande regeringen var en av de första saker som de gjorde att kasta vårt förslag i papperskorgen. Var det viktigare för Sverigedemokraterna att bli accepterade i näringslivets värme än att använda den majoritet som skulle kunna finnas i riksdagen för att återinföra en behovsprövad arbetskraftsinvandring och för att få ordning och reda på arbetsmarknaden och stå upp för svenska löntagares rättigheter?


Anf. 146 Magnus Persson (SD)

Herr talman! År 2019 hade vi alltså denna debatt, med exakt samma fokus och inriktning. Då satt Socialdemokraterna i regeringsställning. Ändå valde Socialdemokraterna att inte driva igenom dessa förslag, trots att det var frågor som man hade gått till val på. Jag kan stå här och rabbla upp en massa förslag som Socialdemokraterna röstade nej till.

Herr talman! Det var viktigare för Socialdemokraterna att blidka Miljöpartiet, och i efterhand även Centerpartiet. Det var viktigare att sitta vid makten än att ta kampen för bättre arbetsmiljö.

Vi har inte nått hela vägen, men vi har kommit betydligt längre på ett år än vad Socialdemokraterna gjorde på åtta år när det gäller dessa frågor.


Anf. 147 Teresa Carvalho (S)

Herr talman! Jag tycker att det är intressant att Sverigedemokraterna tar chansen att ta replik på mig här. Det finns mycket som vi är oense om i arbetsmarknadspolitiken, men jag trodde att behovsprövning vid arbetskraftsinvandring var en sak som vi var desto mer överens om.

Som jag sa tidigare hade vi socialdemokrater inte politiska förutsättningar att få igenom detta i det samarbete som vi hade under den förra mandatperioden. Den här regeringen och Sverigedemokraterna gör ett stort nummer av att de är så överens i migrationsfrågorna och av att de ska genomföra ett paradigmskifte. Men när det gäller arbetskraftsinvandringen har ju Sverigedemokraterna lagt sig platt för Moderaterna, som vill fortsätta att ha hela makten i knät på arbetsgivarna. Det är viktigare att komma in i värmen hos näringslivet än att stå upp för svenska löntagares trygghet, väl och ve på arbetsmarknaden. Det är sanningen, Magnus Persson.

(Applåder)


Anf. 148 Saila Quicklund (M)

Herr talman! Dagens debatt har ju initierats på grund av att det är så många som skadas och till och med avlider på Sveriges arbetsplatser. Självklart tycker vi alla att detta är oacceptabelt och att vi behöver finna lösningar på problemen.

STYLEREF Kantrubrik \* MERGEFORMAT Särskild debatt med anledning av det höga antalet dödsolyckor i arbetslivet

Tyvärr är detta ingen ny företeelse; dödsolyckorna har varit alltför många under flera år. Insatser har genomförts, men tyvärr utan genomslag i rätt riktning. Vi måste kalla detta för ett stort misslyckande. Statistiken talar sitt eget tydliga språk.

Vad är Teresa Carvalhos analys av att den förra regeringen trots åtta år i regeringsställning inte kunde förbättra resultaten gällande antalet dödsolyckor?


Anf. 149 Teresa Carvalho (S)

Herr talman! Socialdemokraterna gjorde väldigt mycket under sina åtta år för att försöka motverka dödsolyckorna i arbetslivet. Jag är dock den första att säga att mer behöver göras och att vi inte har nått ända fram förrän ingen behöver sätta livet till på jobbet. Där är vi inte ännu.

Den S-ledda regeringen tog detta på mycket stort allvar och växlade upp resurserna rejält efter de stora neddragningar som den tidigare borgerliga regeringen genomförde. Den förra borgerliga regeringen lade också ned Arbetslivsinstitutet. Som svar på detta återinförde vi en annan myndighet, Myndigheten för arbetsmiljökunskap. Vi lade fram konkreta förslag här i riksdagen. Jag hinner tyvärr inte rabbla upp alla, men jag har ju gjort det tidigare.

Nu är frågan vad den här regeringen kommer att göra. Vi ser ju att det är tomt på propositionslistan och att budgettabellerna är magra. Vad tänker Saila Quicklund göra?

(Applåder)


Anf. 150 Saila Quicklund (M)

Herr talman! Var är ödmjukheten? Var är självkritiken? Var är viljan att svara på frågan jag ställde till Teresa Carvalho om hon har analyserat varför Socialdemokraterna efter åtta år i regeringsställning inte kunnat minska antalet dödsolyckor i arbetet? Det är en ödmjuk fråga. Relevanta frågor är också: Hur kan man arbeta vidare med detta? Vad gick fel? Vad kunde ha gjorts bättre? Det är frågor Teresa Carvalho väljer att inte svara på.

Regeringen arbetar vidare med mycket från den förra regeringen, men vi kommer också med nyheter och insatser som förhoppningsvis ska ge ett bättre resultat än den förra S-styrda regeringens - allt för en tryggare arbetsplats för alla.

Jag återkommer till min fråga om analysen och ber Teresa Carvalho svara på den.


Anf. 151 Teresa Carvalho (S)

Herr talman! Jag har inget rakt svar på varför dödsolyckorna ökade från 2022 till 2023. Men ingen av oss är nöjd förrän vi inte har några dödsolyckor på arbetsmarknaden.

Jag skulle säga att det finns en stor koppling mellan de många dödsolyckorna och den alltmer utbredda arbetslivskriminaliteten. Varför har vi då den? Ja, det är lite för komplicerat att besvara heltäckande på en halv minut, men det har givetvis mycket att göra med långa leverantörskedjor där arbetsmiljöansvaret tenderar att försvinna längs vägen och med fusk och fiffel i många branscher, inte minst byggbranschen. Det handlar också om de problem som har uppstått i och med den alltför liberala arbetskraftsinvandringen. Fuskföretag har genom att nyttja den också kunnat ge sina arbetstagare alldeles förfärliga arbetsvillkor.

STYLEREF Kantrubrik \* MERGEFORMAT Särskild debatt med anledning av det höga antalet dödsolyckor i arbetslivet

(Applåder)


Anf. 152 Magnus Jacobsson (KD)

Herr talman! Inför denna debatt har jag tittat på lite siffror och samtalat med en del vänner för att lite grann skanna av verkligheten. Min upplevelse är att de flesta företag gör rätt för sig. De flesta eftersträvar att göra rätt, och ändå sker olyckor. Men inställningen är att de vill göra rätt.

Tyvärr finns det kriminella och oseriösa företagare, och hos dem är risken för olyckor som störst. Detta vill regeringen möta med att bland annat försöka få fler att vilja vara skyddsombud och den har därför gett ett uppdrag till Arbetsmiljöverket. Men innan uppdraget ens är slutfört väljer socialdemokratin att såga det. Jag är förvånad över att man väljer att såga något som ännu inte är presenterat. Varför gör man det?


Anf. 153 Teresa Carvalho (S)

Herr talman! Det uppdrag regeringen har gett Arbetsmiljöverket och som påstås stärka skyddsombuden befaras av många vara ett första steg mot att sära skyddsombuden från facket, vilket i stället skulle försvaga skyddsombuden och göra arbetsplatserna farligare. Det är inget som bara jag och Socialdemokraterna tycker utan något som framförs av några av landets mest välmeriterade arbetsmiljöexperter och av de tre fackliga centralorganisationerna, som företräder uppemot 4 miljoner löntagare.

I tidigare debatter har ministern bedyrat att det inte är regeringens avsikt att koppla loss skyddsombuden från facket. Delar Kristdemokraterna den uppfattningen?


Anf. 154 Magnus Jacobsson (KD)

Herr talman! Jag delar till fullo ministerns åsikt vad gäller att det inte finns något sådant uppdrag. Från vår sida finns inte heller någon sådan uttalad önskan.

Det som däremot finns hos oss kristdemokrater är en djup oro över att människor åker till jobbet och kanske inte kommer hem därifrån. Det finns en djup oro över att detta sker på arbetsplatser där kriminella människor utnyttjar arbetskraft. Jag pratar alltså inte om de skötsamma, ordningsamma och strävsamma företagarna.

En av metoderna - men inte den enda, för vi behöver även arbeta med rättsvård - är att få fram fler skyddsombud. Därför är det positivt att regeringen försöker åstadkomma det.

Jag återkommer till min fråga: Är det inte lite konstigt att man säger nej till något innan det är helt klart?


Anf. 155 Teresa Carvalho (S)

Herr talman! För oss socialdemokrater är det inte ett dugg konstigt att vi precis som de tre fackliga centralorganisationerna reagerar när uppdraget till Arbetsmiljöverket formuleras på ett sätt som av oss och många andra uppfattas som ett första steg mot att sära skyddsombuden från facken.

När skyddsombuden har de fackliga organisationerna i ryggen får de muskler att sätta hårt mot hårt när chefen inte gör det som krävs för en god arbetsmiljö. Skyddsombuden har inte en chans om de står ensamma. De har ingen möjlighet att bedriva en rättstvist på egen hand. De behöver en rejäl uppbackning, vilket de får från de fackliga organisationerna. Utan denna koppling får vi svagare skyddsombud, vilket ger farligare arbetsplatser.

STYLEREF Kantrubrik \* MERGEFORMAT Särskild debatt med anledning av det höga antalet dödsolyckor i arbetslivet

Därför reagerar vi och vill vara tydliga redan nu med att om detta slutar med att man särar skyddsombuden från facken står vi socialdemokrater inte bakom det.

(Applåder)


Anf. 156 Magnus Persson (SD)

Herr talman! Som jag nämnde i mitt förra anförande hade vi en exakt likadan debatt som dagens 2019, även då kopplat till det ökande antalet dödsolyckor på landets arbetsplatser. För mig och Sverigedemokraterna var det tydligt att åtgärder krävdes redan då, och för min egen del såg jag problemen öka på svenska byggarbetsplatser långt innan dess. I 26 år har jag följt utvecklingen, och det är en stor anledning till mitt politiska engagemang.

Herr talman! Sverigedemokraterna har ända sedan 2018 lagt fram skarpa förslag i Sveriges riksdag kopplat till det ämne vi debatterar här i dag. Varje år har vi lagt fram förslag om att införa statlig arbetsmarknadsprövning, men Socialdemokraterna har röstat nej. Vi har lagt fram förslag om att utöka preskriptionstiderna för arbetsmiljöbrott - något Socialdemokraterna gick till val på både 2014 och 2018 men röstade nej till. Vi har också lagt fram förslag om kraftigt reglerad arbetskraftsinvandring - även det något Socialdemokraterna gick till val på 2014 och 2018 men röstade nej till. Nu driver de dessa frågor eftersom de har blivit av med sina hängslen.

Förslaget om anmälningsplikt hånas av Socialdemokraterna och kallas angiverilag trots att de själva varit inne på samma spår. Det är ett viktigt verktyg mot illegal arbetskraftsinvandring, men det är tydligt att det är viktigare för Socialdemokraterna att ta avstånd från vissa partier än att gemensamt och över partigränserna få ordning på svensk arbetsmarknad.

Om Socialdemokraterna hade släppt prestigen hade vi för länge sedan fått åtgärder på plats som garanterat räddat liv. Men nu har de tyvärr valt en annan väg, och det är bara att beklaga. De största förlorarna är de löntagare de påstår sig företräda och värna.

Som politiker måste man titta på andra lösningar och våga tänka nytt. Svensk arbetsmarknad ser inte ut som på 70- och 80-talet, även om vissa verkar tro det. Sverigedemokraterna tar nu tillsammans med regeringen ett steg i rätt riktning - även om det inte är en hemlighet att vi sverigedemokrater hade velat gå längre i många frågor. Jag är stolt över detta, inte för min egen skull utan för mina gamla kollegor som fortsätter att knega på svenska arbetsplatser varenda dag.


Anf. 157 Teresa Carvalho (S)

Herr talman! Även om Sverigedemokraterna främst tycks drivas av frågan om att skilja skyddsombuden från facket, vilket skulle göra skyddsombuden svagare och arbetsplatserna farligare, har de genom åren också haft en ganska hög svansföring när det kommer till resurserna till Arbetsmiljöverket.

STYLEREF Kantrubrik \* MERGEFORMAT Särskild debatt med anledning av det höga antalet dödsolyckor i arbetslivet

Nu när Sverigedemokraterna till sist har fått det avgörande inflytandet över svensk arbetsmarknadspolitik är det intressant att de inte använder sin makt för att stärka Arbetsmiljöverkets möjligheter att växla upp arbetsmiljöinspektionerna eller arbetet mot fusk och brottslighet i arbetslivet.

I vårt budgetalternativ föreslog Socialdemokraterna att Arbetsmiljöverket skulle få ytterligare 50 miljoner kronor, men SD-regeringen lägger i stället pengarna på ett förenklingspaket för att minska regelbestyret för företag.

Varför är det så viktigt för Sverigedemokraterna att i ett läge med ökade dödsolyckor göra det enklare för människor att driva företag och tjäna pengar? Varför är detta viktigare än att stärka arbetsmiljöarbetet för svenska löntagare?

(Applåder)


Anf. 158 Magnus Persson (SD)

Fru talman! När det gäller skyddsombuden önskar jag att Teresa Carvalho skulle läsa vår kommittémotion. Där står det klart och tydligt att facket spelar en viktig roll och är ett stort stöd för lokala skyddsombud.

Sedan måste man såklart titta på andra lösningar när det saknas över 30 000 lokala skyddsombud. Hur ska vi komma till rätta med det problemet? Där måste man tänka lite brett, och det var det jag försökte säga i mitt anförande. Man måste börja tänka i nya banor, för den utveckling vi nu ser är problematisk. Organisationsgraden minskar drastiskt i fackförbunden. Folk vill inte vara skyddsombud. Folk blir uteslutna för att de tillhör fel parti; de får inte bli skyddsombud. Det finns många parametrar i denna fråga.

När det gäller Arbetsmiljöverket och resurser fick myndigheten de pengar de äskade i denna budget. Det var ett första steg i rätt riktning, tycker vi, och sedan får vi se hur det blir i nästa budget.


Anf. 159 Teresa Carvalho (S)

Fru talman! Som sagt: När högern styr igen och när vi dessutom ser att dödsolyckorna börjar öka blir det inga tillskott till Arbetsmiljöverket som räcker till fler inspektörer för att kunna växla upp inspektionsarbetet eller bekämpa arbetslivskriminaliteten. Ja, det blir en inflationsjustering av anslaget. Men det blir också en generell besparing.

Vi socialdemokrater har föreslagit att Arbetsmiljöverket ska få rejäla tillskott till sina resurser för att kunna anställa fler arbetsmiljöinspektörer och utöka arbetet mot fusk i arbetslivet. Men SD-regeringen väljer som sagt i stället att lägga pengarna på att förenkla företagens regelbestyr.

Jag kan bara konstatera att borgerligheten är förbluffande naiv när det kommer till detta. De ser inte att det också finns oseriösa företag som tar varje möjlighet som ges att fuska med allt möjligt, inklusive arbetsmiljön. Sverigedemokraterna är så måna om att komma in i näringslivets värme att de driver deras intressen framför svenska löntagares.


Anf. 160 Magnus Persson (SD)

Fru talman! Teresa Carvalho tillför inget nytt i debatten utan låter mer som hackspetten i Kalle Anka på julafton.

Det här blir en retorisk fråga, men det skulle vara roligt att kunna få ett svar på den: Varför röstade Socialdemokraterna nej till att regionala skyddsombud skulle ha tillträde till samtliga Sveriges arbetsplatser när det är någonting som både LO och Byggnads drev i sitt remissvar när propositionen var uppe för ett antal år sedan? Men det är en retorisk fråga, för Teresa Carvalho kan inte svara på den nu.


Anf. 161 Saila Quicklund (M)

STYLEREF Kantrubrik \* MERGEFORMAT Särskild debatt med anledning av det höga antalet dödsolyckor i arbetslivet

Fru talman! Kraftfulla åtgärder krävs för att vi ska kunna se en minskning av antalet dödsfall i arbetslivet. Regeringen har därför intensifierat arbetet mot arbetsplatsolyckor.

Några exempel: Regeringen fortsätter arbetet med den förra regeringens strategi mot arbetslivskriminalitet och har därigenom också förlängt uppdraget för nio myndigheter att samverka mot just a-krim. Arbetsmiljöverket har fått i uppdrag att utföra fler oanmälda fysiska inspektioner. Arbetsmiljöverket har också fått i uppdrag att utreda hur fler skulle vilja engagera sig som skyddsombud, och det gäller alltså alla skyddsombud.

En utredning gällande de regionala skyddsombuden bereds på Regeringskansliet. Regeringen fortsätter med den förra regeringens arbetsmiljöstrategi, och i den inryms också en så kallad nollvision mot dödsolyckor.

Mynak, Myndigheten för arbetsmiljökunskap, utreder sanktionsavgiftssystemet och planeras vara klar med det i mars 2024. En leverantörskontrollsutredning, som har granskat möjligheterna att begränsa antalet underleverantörer, bereds också nu på Regeringskansliet.

Arbetsmiljöregelverket innebär att arbetsgivaren ansvarar för arbetsmiljön och ska se till att arbetsmiljöarbetet ingår naturligt i verksamheten som en viktig del. Den svenska arbetsmiljölagstiftningen bygger också på att arbetsgivaren samverkar med arbetstagarna i syfte att skapa en trygg och bra arbetsmiljö.

Det kommer fortsatt att vara det systematiska arbetsmiljöarbetet som är grunden för en god arbetsmiljö. Ingen ska skadas eller förolyckas på arbetet, och regeringen fortsätter det offensiva arbetet för att alla som går till jobbet också ska komma hem efter arbetsdagens slut.


Anf. 162 Teresa Carvalho (S)

Fru talman! Många dödsolyckor sker i branscher som är hårt drabbade av fusk och brottslighet på arbetsmarknaden. Men trots att SD-regeringen gärna framhåller att den fokuserar på att bekämpa kriminaliteten är arbetslivskriminaliteten lite av en blind fläck i Tidöavtalet.

De senaste åren har det blivit alltmer tydligt att oseriösa och kriminella företag etablerar sig i välfärdens valfrihetssystem och på marknader för offentlig upphandling. Det är också uppenbart att långa kedjor av underleverantörer ökar risken för att regler och avtal inte efterföljs och att ansvaret för arbetsmiljön tenderar att försvinna på vägen.

Vi socialdemokrater anser därför att antalet underleverantörsled bör begränsas. Vad tycker Moderaterna? Och hur många fler olyckor måste inträffa innan regeringen är beredd att agera för detta?


Anf. 163 Saila Quicklund (M)

Fru talman! A-krim är en blind fläck, säger Teresa Carvalho. Vi har nu sju a-krimcenter färdiga och besatta av den här regeringen. Det finns 32 inspektörer knutna till dessa, som bara ska jobba med a-krim. Vi har två samordnare, och vi har sju lokala samordnare. Det känns ovärdigt den här diskussionen att Teresa Carvalho uttrycker att detta skulle vara en blind fläck.

STYLEREF Kantrubrik \* MERGEFORMAT Särskild debatt med anledning av det höga antalet dödsolyckor i arbetslivet

Vad gäller underleverantörer finns det en utredning som ser över hur man kan begränsa antalet underleverantörer. Den heter Leverantörskontrollsutredningen, och utredningens betänkande bereds under Erik Slottners ansvar på Finansdepartementet. Frågan är ganska komplex, för vi styrs också av EU-författningar om fri rörlighet och av grundlagen kring näringsfrihet.

Regeringen tar detta på största allvar. Det är en viktig fråga, så låt oss återkomma i den.


Anf. 164 Teresa Carvalho (S)

Fru talman! De a-krimcenter som Saila Quicklund lyfter fram var det vi socialdemokrater som initierade. Det är bra att den här regeringen fullföljer arbetet, men det behöver nu också växlas upp. Vi kan inte nöja oss med det som redan finns.

Offentlig upphandling ska inte bidra till osund konkurrens eller till att dumpa löner och villkor på svensk arbetsmarknad. Därför behövs som sagt en begränsning av långa entreprenörskedjor så att det blir ordning och reda på svensk arbetsmarknad. Ingen ska kunna smita undan sitt ansvar från vare sig skatter, löner, arbetsmiljö eller säkerhet på arbetsplatsen.

Av samma skäl tillsatte också vi socialdemokrater en utredning som har gett förslag på hur en samordnad registerkontroll kan fungera för att få bort kriminella och oseriösa företag från marknaden för offentlig upphandling. Förslaget är nu färdigutrett och färdigremitterat och finns på Regeringskansliet. Jag undrar om regeringen kommer att agera för att få detta på plats och i så fall när.


Anf. 165 Saila Quicklund (M)

Fru talman! Teresa Carvalho uttrycker att hon är otålig när det gäller regeringens insatser mot dödsolyckor i arbetslivet. Det är ganska magstarkt att framföra sådana saker med den offensiva inställningen och i det tonläget i denna debatt när man själv har suttit i åtta år i regeringsställning. Är Teresa Carvalho nöjd med de insatser som utfördes då, när hon nu skjuter över skulden på en regering som suttit i regeringsställning i ett år?

Teresa Carvalho nämnde i ett annat replikskifte vikten av skyddsombuden. Det är helt rätt. Det är också därför regeringen har bett Arbetsmiljöverket se över hur vi kan få fler skyddsombud. Skyddsombuden fyller en verkligt viktig funktion, och jag skulle vilja fråga: Vilka initiativ tog Teresa Carvalho för att det skulle bli fler skyddsombud? Nu har inte Teresa Carvalho möjlighet att svara på det i detta replikskifte, men jag skickar med frågan ändå. Den är central i ljuset av kritiken mot oss.


Anf. 166 Ciczie Weidby (V)

Fru talman! Jag vet att Saila Quicklund är väldigt insatt i arbetsmiljöfrågor och också är personligt intresserad av frågorna. Däremot har det varit lite svårt att hitta den konkreta politiken hos just Moderaterna. Jag har dock läst på olika ställen och hört här i dag att man vill öka antalet inspektioner och fördubbla preskriptionstiden för arbetsmiljöbrott. Det tycker jag är himla bra förslag, så nu undrar jag: När kommer propositionen?


Anf. 167 Saila Quicklund (M)

STYLEREF Kantrubrik \* MERGEFORMAT Särskild debatt med anledning av det höga antalet dödsolyckor i arbetslivet

Fru talman! Jag tackar Ciczie Weidby för berömmet. Vi har ju haft förmånen att jobba ihop som ledamöter i Arbetsmiljöverkets insynsråd, så vi har känt på varandra.

Du nämnde några insatser som regeringen gör. Jag skulle vilja fylla på. Arbetsmiljöverket ska göra fler inspektioner. Man tittar också över hur vi kan få fler skyddsombud, som jag sagt tidigare. Utvärderingen av de regionala skyddsombuden bereds. Sanktionsavgiftssystemet utreds. Underleverantörskontrollsutredningen bereds.

Det görs också historiska satsningar på rättskedjan och rättspolitiken. Det är viktigt, vilket jag har framfört många gånger i dessa debatter. Den förra regeringens partier satsar först nu på detta, sedan gängkriminaliteten kommit till, men gjorde det inte innan dess. Det är oerhört viktigt för detta med arbetsplatsolyckor, dödsolyckor och så vidare att vi har en kedja av insatser. Där är både polis och åklagare väldigt betydelsefulla.

Det är alltså en bred palett av insatser. När saker och ting kommer kan jag inte svara på här och nu, men de kommer.


Anf. 168 Ciczie Weidby (V)

Fru talman! Jag kan som sagt bara säga att det är toppen. Det är jättemånga bra förslag. Jag hörde också att även Sverigedemokraterna tycker att man måste skärpa straffen för arbetsmiljöbrotten, att preskriptionstiden ska förlängas och så vidare.

När det gäller tidigare regeringar och vem som borde ha gjort vad har jag aldrig suttit i någon regering eller i regeringsställning, tyvärr, men vi delar väldigt mycket synen att vi måste skärpa straffen. Jag upplever att regeringen väldigt ofta pratar om att man vill ha högre straff på allt möjligt, men just på arbetsmiljöområdet är det lite eftersatt. Även om inte Saila Quicklund kan lova när hoppas jag verkligen att det kommer propositioner på området just för att skärpa straffen vid arbetsmiljöbrott.


Anf. 169 Saila Quicklund (M)

Fru talman! Just detta med preskriptionstiderna är en fråga som jag och Moderaterna har drivit väldigt offensivt. Bara för någon vecka sedan läste vi om en dödsolycka som skedde 2019. Den rättsprocessen avslutas nu. Detta är helt förkastligt. Vi behöver rättsprocesser som löser ut vad orsaken var och så vidare så att vi lär inför framtiden. Det hoppas jag verkligen kommer till stånd. Vi vill alltså dubbla preskriptionstiderna.

Jag tror att jag stannar där. Vi håller med varandra, och ledamoten vet att jag och Moderaterna har drivit den här frågan och bevakar den.


Anf. 170 Ciczie Weidby (V)

Fru talman! Vänsterpartiet har väldigt många förslag som vi menar är avgörande för att vända utvecklingen och motverka de dödliga arbetsplatsolyckorna. Jag ska gå igenom några.

Vi måste stärka skyddsombuden med mer utbildning och ökade befogenheter, behålla kopplingen till facket och ge de regionala skyddsombuden utökad tillträdesrätt.

Vi måste skärpa arbetsgivarnas arbetsmiljöansvar och införa ett utvidgat rådighetsansvar, det vill säga att den arbetsgivare som har ansvar för en arbetsplats ska ha ansvar för alla arbetstagare som befinner sig på arbetsplatsen oavsett vem som köper deras arbete och vilken anställningsform de har.

STYLEREF Kantrubrik \* MERGEFORMAT Särskild debatt med anledning av det höga antalet dödsolyckor i arbetslivet

Vi måste skapa ordning och reda på arbetsmarknaden. Vänsterpartiet tycker att vi ska införa krav på max två led av underentreprenörer vid offentlig upphandling. Det entreprenörsansvar som finns i bygg- och anläggningsbranschen borde vi också ha i fler branscher.

Vi måste också stärka det statliga arbetsmiljöarbetet och tillföra mer resurser till Arbetsmiljöverket så att myndigheten kan anställa fler inspektörer och genomföra fler inspektioner. Antalet inspektörer ska givetvis vara i enlighet med ILO:s rekommendation, som säger att man ska ha en inspektör per 10 000 arbetstagare.

Slutligen måste vi, som vi har pratat om i tidigare replikskiften, skärpa straffen för arbetsmiljöbrott som leder till döden. I dag är straffen för dessa arbetsmiljöbrott alldeles för låga, och utredningarna tar alldeles för lång tid. En regering som höjer straffen för andra allvarliga brott bör rimligen även höja straffen för arbetsmiljöbrott som leder till döden. Vi kan inte hålla på och schackra med arbetsmiljön. Det måste kosta för arbetsgivaren, både i form av pengar och i form av år i fängelse.


Anf. 171 Statsrådet Paulina Brandberg (L)

Fru talman! Jag vill prata mer om lokala skyddsombud. Vi har pratat om det tidigare, och jag tycker att det är en viktig fråga.

Det är korrekt att vår lagstiftning erbjuder större skydd för de skyddsombud som är fackliga än för dem som inte är det. Det vet jag att Ciczie Weidby känner till. Vi har förtroendemannalagen, som ger ett extra skydd till dem som är fackligt anslutna.

Detta blir dock bara relevant så länge vi har lokala skyddsombud, och vi har nu en utveckling med färre och färre lokala skyddsombud.

Jag vill fråga Vänsterpartiets Ciczie Weidby: Vill ni ändra lagstiftningen och helt ta bort de icke fackliga skyddsombuden, trots att det skulle innebära att vi fick ännu färre lokala skyddsombud och ännu fler arbetsplatser som står utan skyddsombud? Och vad har Vänsterpartiet för förslag för att vi ska kunna öka antalet skyddsombud?


Anf. 172 Ciczie Weidby (V)

Fru talman! Jag vill tacka Paulina för att det för en gångs skull är hon som ställer en fråga till mig. Det brukar alltid vara jag som ställer henne till svars.

Skyddsombuden behöver givetvis stärkas, och vi måste ha fler skyddsombud. Vänsterpartiet har väldigt många bra förslag på hur vi ska göra detta. En viktig sak är att man stärker förtroendemannalagen så att de som behöver ha ledigt för att exempelvis gå en utbildning också kan få det.

Men framför allt är det så att väldigt många skyddsombud upplever att de blir utsatta för hot och trakasserier från arbetsgivaren. Det man ska börja med är nog därför inte att gå på människor och anklaga dem för att de inte vill bli skyddsombud utan att ställa frågan till dem som är chefer på arbetsplatser: Hur kommer det sig att ni inte uppmuntrar fler människor att engagera sig fackligt och tillsammans utse skyddsombud på arbetsplatsen?


Anf. 173 Statsrådet Paulina Brandberg (L)

STYLEREF Kantrubrik \* MERGEFORMAT Särskild debatt med anledning av det höga antalet dödsolyckor i arbetslivet

Fru talman! Jag noterar att jag inte fick svar på min fråga om Vänsterpartiet vill ändra lagstiftningen så att vi tar bort möjligheten att ha icke-fackliga skyddsombud och hur Vänsterpartiet i så fall ser på effekten det sannolikt skulle innebära: att vi skulle få ännu färre lokala skyddsombud på våra arbetsplatser.

Det är positivt att vi pratar om hat och hot, vilket berördes här, och att Vänsterpartiet också pratar om repression i debatten. Det är ärligt talat inte Vänsterpartiets starkaste gren historiskt sett. Jag skulle vilja höra Vänsterpartiets syn på den extrema passivitet som funnits gällande vårt rättsväsen och på att brottsligheten har tillåtits breda ut sig utan att vi har ökat antalet poliser. Det spelar ingen roll vilket regelverk vi har om vi inte har ett rättsväsen som mäktar med. Jag har själv suttit med de här utredningarna och vet att rättsväsendet inte mäktar med.


Anf. 174 Ciczie Weidby (V)

Fru talman! Visst är det irriterande när politiker inte svarar på de frågor som ställts till dem. Det är lite så vi ledamöter här i kammaren ofta känner när vi har ställt skriftliga frågor och interpellationer. Men jag lovar att jag ska svara statsrådet.

Nej, vi vill inte ta bort de skyddsombuden. Man kan redan nu utses till skyddsombud även om man inte är med i en facklig organisation. Vi tänker inte säga att de ska förbjudas eller inte finnas. Men jag tycker att krut ska läggas på att människor ska vilja bli fackligt engagerade och bli skyddsombud med det skyddsnät som förtroendemannalagen ger. Det ska inte satsas på att bara plocka ut folk som inte kommer att omfattas av förtroendemannalagen.

När det gäller rättsväsendet och politik har jag tio sekunder på mig att svara. Jag är ledsen, men jag kan inte svara på det.

(Applåder)


Anf. 175 Jonny Cato (C)

Fru talman! Liberalism, socialism, konservatism, nationalism - politiska partier kan beskrivas på många olika sätt. Men Moderaterna, Kristdemokraterna, Liberalerna och biträdande arbetsmarknadsministern har gjort det tydligt att man kan beskriva den här regeringen på ett annat sätt, med nånannanism. Det är någon annans fel, någon annans ansvar.

Det går inte att blunda för regeringens oförmåga att leverera politik på arbetsmarknadsområdet. Förra hösten skickade regeringen inte ett enda arbetsmarknadsförslag till riksdagen. Nu pratas det om utredningar och att man ska titta på saker. På andra områden går det fort. Kolla på migrationspolitiken och när det gäller kärnkraften!

På propositionslistan för detta år fortsätter det att eka. Två propositioner avser Arbetsmarknadsdepartementet att leverera. Det är minst av samtliga departement. Till och med Statsrådsberedningen levererar fler propositioner än Arbetsmarknadsdepartementet. Det är dags att kliva ned från läktaren, sluta prata och börja leverera.

Det här är en viktig fråga. Men arbetsmarknadspolitiken i stort är också jätteviktig. Det saknas politik på samtliga arbetsmarknadspolitiska områden egentligen, även när det kommer till arbetsmiljö och dödsolyckor, som vi pratar specifikt om här i dag.

STYLEREF Kantrubrik \* MERGEFORMAT Särskild debatt med anledning av det höga antalet dödsolyckor i arbetslivet

Min uppmaning till regeringen är ganska enkel: Sluta prata om vad tidigare regeringar inte har gjort och börja leverera! Sverige förtjänar bättre än så här.

(Applåder)


Anf. 176 Magnus Jacobsson (KD)

Fru talman! Regeringen gör en hel del för att minska risken för olyckor i arbetslivet. Arbetsmiljöverket får mer resurser, så att man kan stärka sitt tillsynsarbete och genomföra fler anmälda och oanmälda inspektioner. Regeringen har gett Arbetsmiljöverket i uppdrag att utreda hur fler ska vilja engagera sig som skyddsombud. Regeringen bereder också förslag avseende utökat informationsutbyte för att bland annat motverka arbetslivskriminalitet.

Fru talman! Allt detta är bra. Fler inspektioner, fler skyddsombud samt ett tydligt fokus på att bekämpa arbetsplatskriminalitet kommer troligtvis att leda till säkrare och tryggare arbetsplatser. Samtidigt vet vi att det alltid kommer att finnas en risk för olyckor i vardagen och i yrkeslivet.

Vi kristdemokrater har tidigare lyft fram idén om en nollvision avseende dödsolyckor på jobbet samt att det efter varje enskild dödsolycka ska tillsättas en haverikommission som försöker se vad som hänt samt undersöka hur man kan undvika att det händer igen. Denna metod har använts med framgång inom bland annat flyget. Där utreds varje enskild olycka, och man arbetar hela tiden med ständiga förbättringar i syfte att skapa världens säkraste transportsystem. Det är en metod som vi borde använda på arbetsplatser i syfte att hela tiden förbättra oss.

Fru talman! Jag tror att övriga arbetslivet har en hel del att lära av transportsektorn. Om vi arbetar mer förebyggande, vilket regeringens förslag syftar till, i kombination med ett mer systematiskt arbete när olyckan väl är framme kan vi som samhälle tillsammans med arbetsmarknadens parter minska risken för olyckor och på sikt skapa en arbetsmarknad där ingen riskerar att dö när man går till jobbet.

Fru talman! Slutligen vänder jag mig å det starkaste mot att man använder en retorik för att försöka låtsas att regeringen efter ett år skulle ha orsakat förändringar som innebär att fler dör på arbetsmarknaden. Det är helt enkelt oseriöst. Vi borde kunna vara större än så här i kammaren.

(Applåder)


Anf. 177 Teresa Carvalho (S)

Fru talman! I och med lanseringen av årets budget skickade regeringen ut ungefär 120 pressmeddelanden om varenda liten grej som kunde tänkas paketeras som en satsning. Inget av dessa pressmeddelanden handlade om Arbetsmiljöverket. Fram tills nu har nämligen inte ens regeringspartierna själva tyckt att det man gör är att satsa på Arbetsmiljöverket. Ändå får vi höra Kristdemokraterna stå här och prata om hur man satsar på och förstärker Arbetsmiljöverket.

Sanningen är den att regeringen inflationsjusterar anslaget till Arbetsmiljöverket marginellt. Men man gör också en generell besparing. På sista raden finns det inte utrymme för att växla upp inspektionsarbetet.

När det gäller det sista som Kristdemokraterna påstår, att det framförts retorik här i kammaren om att det skulle vara regeringens fel att vi har många dödsolyckor, har jag inte hört någon påstå det. Det vore klädsamt om Kristdemokraterna inte spred sådana falsarier.


Anf. 178 Magnus Jacobsson (KD)

STYLEREF Kantrubrik \* MERGEFORMAT Särskild debatt med anledning av det höga antalet dödsolyckor i arbetslivet

Fru talman! Avseende den första frågeställningen har vi väl redan redogjort för att vår uppfattning är att vi har gjort den förstärkning som efterfrågats. I budgetar brukar man inte ge mer än det som efterfrågas. Vi har också fått besked av bland annat ministern att myndigheten säger att de utifrån detta kommer att anställa fler och göra fler kontroller. Jag känner mig trygg med det.

Avseende den andra frågeställningen kan jag bara uppmana dem som eventuellt lyssnar på detta nu eller framöver att gå till ett av Teresa Carvalhos senare anföranden. Då kan man se sådan retorik. Det beklagar jag.

Det här är en för viktig fråga för att vi ska slänga i ansiktet på varandra att den ena eller den andra är skyldig till att enskilda går bort på arbetsplatser. Jag beklagar den typen av retorik. Det är tråkigt. Jag försöker själv undvika att säga att det var den förra regeringens, vår regerings eller någon annans fel. Det är synd. Detta är en för viktig fråga.


Anf. 179 Teresa Carvalho (S)

Fru talman! Jag betackar mig för sådana påhopp. Om kristdemokraten hade lyssnat till mitt anförande hade han hört att jag till och med klart och tydligt sa: Givetvis är inga dödsolyckor regeringens fel. Det kan han gå tillbaka och lyssna på. Däremot sa jag att det finns ett politiskt ansvar att ta och att den här regeringen har varit förbluffande passiv. Inga förslag levereras till riksdagen.

Vi socialdemokrater menar att man ger Arbetsmiljöverket för dåligt med resurser till att växla upp arbetet. Vi föreslog ytterligare 50 miljoner till Arbetsmiljöverket. De pengarna lägger regeringen i stället på ett förenklingspaket för företag.

Vi har uppenbart olika politiska ambitioner. Låt oss diskutera det i stället för att kasta paj och säga att någon har sagt att det är regeringens fel att människor dör på arbetsmarknaden, för det har faktiskt ingen sagt. Ta det politiska ansvaret för att stärka arbetsmiljön på arbetsplatserna!

(Applåder)


Anf. 180 Magnus Jacobsson (KD)

Fru talman! Först och främst är jag glad för att det finns ett engagemang hos oss allihop. Det tycker jag är positivt. Jag har också den största respekt för att man kan ha olika uppfattningar om resurser och metodik, det vill säga sätt att arbeta.

Jag tycker dock att det är djupt olyckligt och tråkigt - oavsett om det bara var jag som uppfattade det - att det blir en debatt där man sätter enskilda års dödstal i relation till eventuella resurser. Jag tror faktiskt inte att varje enskilt beslut i den här kammaren har direkt koppling till vad som händer nästa år. Jag tror att den här typen av frågor ibland handlar om kriminalitet, slarv eller rena olyckshändelser. Därför skulle vi nog alla må bra av att vara lite ödmjukare mot varandra.

Tack för debatten!


Anf. 181 Ciczie Weidby (V)

STYLEREF Kantrubrik \* MERGEFORMAT Särskild debatt med anledning av det höga antalet dödsolyckor i arbetslivet

Fru talman! Jag ägnade mig åt att försöka leta efter vad Kristdemokraterna vill göra åt dödsolyckorna. Magnus Jacobsson berättade mycket om vad regeringen tänker göra. Gott så. Men Kristdemokraterna har inte skrivit någonting om det i enkäterna inför valet 2022, som alla andra partier gjort, och inte heller i några av sina motioner på arbetsmarknadsområdet. Det tycker jag är lite anmärkningsvärt, så jag är nyfiken på att få veta mer av Magnus Jacobsson om Kristdemokraternas politik och förslag vad gäller att stoppa dödsolyckorna.


Anf. 182 Magnus Jacobsson (KD)

Fru talman! Tack, ledamoten, för en väldigt bra fråga! Eftersom det finns folk som lyssnar på det här vill jag redogöra för att jag har suttit i utskottet i ett år och att jag jobbar vidare med att utveckla Kristdemokraternas politik på området. Hittills har jag redogjort för det vi gör tillsammans med regeringen. Därutöver har jag noga pekat på vad vi kristdemokrater tycker. Vi tycker att man borde arbeta utifrån en nollvision, precis som man gör inom trafikområdet som jag tidigare arbetade med.

När det gäller de dödsfall som sker kallas Haverikommissionen bara in i större sammanhang. Vi tycker att man borde titta på varje enskilt fall, åtminstone under en period. Vi behöver nämligen få klart för oss hur det egentligen ser ut. Vad är det som gör att det fortsätter att ske olyckor? I vissa fall kan det bero på rent slarv, i andra fall på kriminalitet.

Vi försöker även jobba med att få stopp på brottsligheten. Det gör vi just nu, framför allt tillsammans med regeringen, men vi försöker givetvis jobba fram egna idéer också.


Anf. 183 Ciczie Weidby (V)

Fru talman! När man tar fram en vision, i det här fallet en nollvision, kan man inte bara säga att man inte vill att folk ska dö och nöja sig med det. Om man tänker att man inte vill att folk ska dö måste man lägga till att man därför tänker att det här, det här och det här måste göras.

Jag är genuint - inte drygt - nyfiken på vad Kristdemokraternas politik är på det här området. Även om Magnus Jacobsson bara har suttit i utskottet i ett år har det ju suttit en massa kristdemokrater där tidigare. De har heller inte skrivit i sina motioner om de här specifika arbetsmiljöfrågorna och hur man ska stoppa dödsolyckorna. Jag ställer alltså frågan en gång till.


Anf. 184 Magnus Jacobsson (KD)

Fru talman! När jag tackade ja till att sitta i arbetsmarknadsutskottet var det just därför att jag tillsammans med mitt parti vill utveckla hela det arbetsmarknadspolitiska området. Jag är inte säker på att alla tänker på det, men som representant för ett mindre parti i riksdagen har man ansvar för alla frågor. Jag kommer alltså att grotta ned mig i dem bit för bit.

När det gäller det här området har jag redan redogjort för de tre grejer regeringen gör. Därutöver har jag i det tidigare svaret redogjort för att vi jobbar med den rättsvårdande sidan, som jag tror är otroligt viktig.

STYLEREF Kantrubrik \* MERGEFORMAT Särskild debatt med anledning av det höga antalet dödsolyckor i arbetslivet

Jag har också lyft fram en reflektion eller ett förslag som jag som kristdemokrat även har fört fram i samtal med våra kompisar i regeringsunderlaget. Det är att man vid varje dödsfall - inte bara vissa - borde titta närmare på fallet och ta in Haverikommissionen, åtminstone under en period, för att få ett bättre faktaunderlag.

Jag lovar Ciczie Weidby att jag kommer att fortsätta jobba med de här frågorna och hjälpa till att utveckla mitt partis politik.


Anf. 185 Leila Ali Elmi (MP)

Fru talman! En dålig arbetsmiljö ska aldrig tillåtas vara ett konkurrensmedel för oseriösa företag. Vi behöver komma åt cynismen hos arbetsgivare som uppenbart struntar i att förebygga arbetsskador, som tycks tänka att det går så länge det går och som anser att det är billigare att betala sanktionsavgifter än att göra de förebyggande insatser som krävs.

Att strunta i arbetsmiljön är att bryta mot lagen, och det måste tas på stort allvar. Fler arbetsmiljöbrott måste klaras upp. Vi vill även se över straffskalorna för denna typ av brott.

Vi vill ge de regionala skyddsombuden tillträde till alla arbetsplatser med kollektivavtal, även om det saknas fackligt anslutna på arbetsplatsen.

Jag tvivlar inte på att alla partier verkligen vill få stopp på dödsfall på arbetsplatser. Jag är dock rejält bekymrad över att regeringen verkar underskatta behovet av resurser. I höstbudgeten införde regeringen sparkrav på alla myndigheter, utan analys av vad det skulle föra med sig. För Arbetsmiljöverket betydde det att de fick stoppa en planerad rekrytering av drygt 25 inspektörer, samtidigt som de har fått i uppdrag att göra fler oanmälda kontroller. Fler uppdrag och mindre resurser ger Arbetsmiljöverket sämre förutsättningar för sitt viktiga arbete.

Många här har konstaterat att ingen ska behöva dö på jobbet. Jag hoppas att det inte bara blir tomma ord och att regeringen nu vidtar de åtgärder som krävs för att vända den negativa utvecklingen.

(Applåder)


Anf. 186 Statsrådet Paulina Brandberg (L)

Fru talman! Även om vi håller den här debatten med anledning av det stora antalet dödsolyckor ska vi komma ihåg att dödsolyckorna bara är det yttersta symtomet på en arbetsmarknad som inte mår bra. Förutom dödsolyckorna har Sverige en arbetsmarknad där många på flera olika sätt far illa.

Precis som det har påpekats i den här debatten vill de flesta arbetsgivare göra rätt. Men vi har ett skuggsamhälle där det blir svårare och svårare för seriösa företag att konkurrera med de oseriösa aktörerna. Jag vill faktiskt påstå att vi i viss mån har en situation där vi inte såg detta komma, alltså att skuggsamhället har brett ut sig.

Politikerna har såklart ett ansvar, men man kan också göra mycket som arbetsgivare. Det finns många intressanta initiativ i landet. Exempelvis vet jag att man i Eskilstunas kommunala fastighetsbolag arbetar med att göra egna oanmälda inspektioner på alla sina byggen. Även den typen av initiativ behövs.

Avslutningsvis vill jag tacka Vänsterpartiet för denna viktiga debatt. Jag är glad över att vi har en samsyn kring att det krävs mer för att komma till rätta med den här problematiken.

STYLEREF Kantrubrik \* MERGEFORMAT Särskild debatt med anledning av det höga antalet dödsolyckor i arbetslivet

(Applåder)

Den särskilda debatten var härmed avslutad.

Onsdagen den 17 januari håller riksdagen en särskild debatt med anledning av det höga antalet dödsolyckor i arbetslivet. Debatten har begärts av Vänsterpartiet. Från regeringen deltar jämställdhets- och biträdande arbetsmarknadsminister Paulina Brandberg (L).

Den särskilda debatten går att se direkt och i efterhand via webb-tv.