Partiledardebatt

Partiledardebatt 26 oktober 2022
Hoppa över anförandelistan

Anförandelista

 1. Hoppa till i videospelarenStatsminister Ulf Kristersson (M)
 2. Hoppa till i videospelarenMagdalena Andersson (S)
 3. Hoppa till i videospelarenJimmie Åkesson (SD)
 4. Hoppa till i videospelarenNooshi Dadgostar (V)
 5. Hoppa till i videospelarenAnnie Lööf (C)
 6. Hoppa till i videospelarenEbba Busch (KD)
 7. Hoppa till i videospelarenMärta Stenevi (MP)
 8. Hoppa till i videospelarenJohan Pehrson (L)
 9. Hoppa till i videospelarenStatsminister Ulf Kristersson (M)
 10. Hoppa till i videospelarenMagdalena Andersson (S)
 11. Hoppa till i videospelarenStatsminister Ulf Kristersson (M)
 12. Hoppa till i videospelarenMagdalena Andersson (S)
 13. Hoppa till i videospelarenStatsminister Ulf Kristersson (M)
 14. Hoppa till i videospelarenNooshi Dadgostar (V)
 15. Hoppa till i videospelarenStatsminister Ulf Kristersson (M)
 16. Hoppa till i videospelarenNooshi Dadgostar (V)
 17. Hoppa till i videospelarenStatsminister Ulf Kristersson (M)
 18. Hoppa till i videospelarenAnnie Lööf (C)
 19. Hoppa till i videospelarenStatsminister Ulf Kristersson (M)
 20. Hoppa till i videospelarenAnnie Lööf (C)
 21. Hoppa till i videospelarenStatsminister Ulf Kristersson (M)
 22. Hoppa till i videospelarenMärta Stenevi (MP)
 23. Hoppa till i videospelarenStatsminister Ulf Kristersson (M)
 24. Hoppa till i videospelarenMärta Stenevi (MP)
 25. Hoppa till i videospelarenStatsminister Ulf Kristersson (M)
 26. Hoppa till i videospelarenMagdalena Andersson (S)
 27. Hoppa till i videospelarenJimmie Åkesson (SD)
 28. Hoppa till i videospelarenMagdalena Andersson (S)
 29. Hoppa till i videospelarenJimmie Åkesson (SD)
 30. Hoppa till i videospelarenMagdalena Andersson (S)
 31. Hoppa till i videospelarenStatsminister Ulf Kristersson (M)
 32. Hoppa till i videospelarenMagdalena Andersson (S)
 33. Hoppa till i videospelarenStatsminister Ulf Kristersson (M)
 34. Hoppa till i videospelarenMagdalena Andersson (S)
 35. Hoppa till i videospelarenNooshi Dadgostar (V)
 36. Hoppa till i videospelarenMagdalena Andersson (S)
 37. Hoppa till i videospelarenNooshi Dadgostar (V)
 38. Hoppa till i videospelarenMagdalena Andersson (S)
 39. Hoppa till i videospelarenEbba Busch (KD)
 40. Hoppa till i videospelarenMagdalena Andersson (S)
 41. Hoppa till i videospelarenEbba Busch (KD)
 42. Hoppa till i videospelarenMagdalena Andersson (S)
 43. Hoppa till i videospelarenJohan Pehrson (L)
 44. Hoppa till i videospelarenMagdalena Andersson (S)
 45. Hoppa till i videospelarenJohan Pehrson (L)
 46. Hoppa till i videospelarenMagdalena Andersson (S)
 47. Hoppa till i videospelarenJimmie Åkesson (SD)
 48. Hoppa till i videospelarenMagdalena Andersson (S)
 49. Hoppa till i videospelarenJimmie Åkesson (SD)
 50. Hoppa till i videospelarenMagdalena Andersson (S)
 51. Hoppa till i videospelarenJimmie Åkesson (SD)
 52. Hoppa till i videospelarenNooshi Dadgostar (V)
 53. Hoppa till i videospelarenJimmie Åkesson (SD)
 54. Hoppa till i videospelarenNooshi Dadgostar (V)
 55. Hoppa till i videospelarenJimmie Åkesson (SD)
 56. Hoppa till i videospelarenAnnie Lööf (C)
 57. Hoppa till i videospelarenJimmie Åkesson (SD)
 58. Hoppa till i videospelarenAnnie Lööf (C)
 59. Hoppa till i videospelarenJimmie Åkesson (SD)
 60. Hoppa till i videospelarenMärta Stenevi (MP)
 61. Hoppa till i videospelarenJimmie Åkesson (SD)
 62. Hoppa till i videospelarenMärta Stenevi (MP)
 63. Hoppa till i videospelarenJimmie Åkesson (SD)
 64. Hoppa till i videospelarenNooshi Dadgostar (V)
 65. Hoppa till i videospelarenAnnie Lööf (C)
 66. Hoppa till i videospelarenNooshi Dadgostar (V)
 67. Hoppa till i videospelarenAnnie Lööf (C)
 68. Hoppa till i videospelarenNooshi Dadgostar (V)
 69. Hoppa till i videospelarenEbba Busch (KD)
 70. Hoppa till i videospelarenNooshi Dadgostar (V)
 71. Hoppa till i videospelarenEbba Busch (KD)
 72. Hoppa till i videospelarenNooshi Dadgostar (V)
 73. Hoppa till i videospelarenJohan Pehrson (L)
 74. Hoppa till i videospelarenNooshi Dadgostar (V)
 75. Hoppa till i videospelarenJohan Pehrson (L)
 76. Hoppa till i videospelarenNooshi Dadgostar (V)
 77. Hoppa till i videospelarenAnnie Lööf (C)
 78. Hoppa till i videospelarenEbba Busch (KD)
 79. Hoppa till i videospelarenAnnie Lööf (C)
 80. Hoppa till i videospelarenEbba Busch (KD)
 81. Hoppa till i videospelarenAnnie Lööf (C)
 82. Hoppa till i videospelarenEbba Busch (KD)
 83. Hoppa till i videospelarenMärta Stenevi (MP)
 84. Hoppa till i videospelarenEbba Busch (KD)
 85. Hoppa till i videospelarenMärta Stenevi (MP)
 86. Hoppa till i videospelarenEbba Busch (KD)
 87. Hoppa till i videospelarenMärta Stenevi (MP)
 88. Hoppa till i videospelarenJohan Pehrson (L)
 89. Hoppa till i videospelarenMagdalena Andersson (S)
 90. Hoppa till i videospelarenJohan Pehrson (L)
 91. Hoppa till i videospelarenMagdalena Andersson (S)
 92. Hoppa till i videospelarenJohan Pehrson (L)
 93. Hoppa till i videospelarenNooshi Dadgostar (V)
 94. Hoppa till i videospelarenJohan Pehrson (L)
 95. Hoppa till i videospelarenNooshi Dadgostar (V)
 96. Hoppa till i videospelarenJohan Pehrson (L)
 97. Hoppa till i videospelarenAnnie Lööf (C)
 98. Hoppa till i videospelarenJohan Pehrson (L)
 99. Hoppa till i videospelarenAnnie Lööf (C)
 100. Hoppa till i videospelarenJohan Pehrson (L)
 101. Hoppa till i videospelarenMärta Stenevi (MP)
 102. Hoppa till i videospelarenJohan Pehrson (L)
 103. Hoppa till i videospelarenMärta Stenevi (MP)
 104. Hoppa till i videospelarenJohan Pehrson (L)
 • Bädda in video

 • Ladda ner

Protokoll från debatten

Anföranden: 104

Anf. 1 Statsminister Ulf Kristersson (M)

Herr talman! I valet fick de fyra samarbetspartierna mandat att sätta Sverige på ny kurs. Uppgiften är att systematiskt, på punkt efter punkt, börja lösa våra allvarliga samhällsproblem. Förändring var nödvändig. Förändring är nu möjlig.

Regeringen kommer att ta fasta på det mandatet. Vi kommer att genomföra ett paradigmskifte i svensk politik. Men vi är också ödmjuka inför uppgiftens storlek. Saker som har gått fel väldigt länge lagas inte i en handvändning.

Partiledardebatt

Vi har också respekt för att det finns mycket oro runt om i Sverige och i världen: kriget, energin, elräkningarna, inflationen, räntorna, utanförskapet och alla dödsskjutningar - senast i natt, en 16-årig pojke i Sandviken. Det kan mycket väl bli värre innan det blir bättre.

Den regering som jag nu leder vill vända utvecklingen, lösa problem, göra oss tryggare och säkrare och slå vakt om statens kärnuppgifter - men också samla och ena, inte splittra och dela.

Regeringen har rivstartat. I måndags var Romina Pourmokhtari i Luxemburg för att anta EU:s gemensamma ståndpunkter inför miljökonferensen COP 27 i Egypten, dit även jag själv kommer att åka. I går var Ebba Busch på sitt rådsmöte för att jobba vidare med gemensamma lösningar som kan pressa ned elpriserna i Europa. Andra dagen på jobbet ägnade jag åt Sveriges och Finlands Natoanslutning och Europas gemensamma stöd till Ukraina.

Här hemma lägger samarbetspartierna sista handen vid sin första gemensamma budget, samtidigt som Gunnar Strömmer tog emot sin allra första utredning. En utredning kan låta rätt odramatisk, men den gjordes för att en majoritet i justitieutskottet krävde det av den förra regeringen för ett och ett halvt år sedan. Nu finns resultatet: Svensk polis ska få samma verktyg som polisen i andra länder.

Herr talman! Fyra uppgifter är särskilt viktiga de kommande åren.

Den första är att kampen mot den grova kriminaliteten måste vinnas. Tryggheten måste återupprättas i hela Sverige. Min regering kommer att göra en historisk satsning - nya pengar och ny lagstiftning. Det blir en fullständig översyn av strafflagstiftningen. Fokus skiftas från gärningsmannen till brottsoffret. Straffen ska spegla brottets allvar.

Uppgiften att ge alla barn en ärlig chans är lika viktig. Det förebyggande ska gå hand i hand med det brottsbekämpande. Det blir en nationell social insatsstyrka som stöder den kommunala socialtjänsten. Vi kommer också att stärka socialtjänstens och skolans brottsförebyggande ansvar.

Den andra uppgiften är att ta Sverige igenom ekonomiskt svåra tider och bryta utanförskapet. Det kräver budgetdisciplin. Inflationen snuddar vid 10 procent. Sverige har nu en historiskt hög arbetslöshet när vi går in i en lågkonjunktur. Många människor vet inte hur, eller om, de ska klara vintern. Elräkningarna hotar många företags överlevnad.

Mitt besked är att högkostnadsskyddet kommer. Vi fullföljer vårt vallöfte. Det löser inte den långsiktiga energikrisen, men det mildrar en kall vinter.

De som nu står utanför och lever på bidrag behöver byta bidragsberoende mot egen försörjning. En stor bidragsreform kommer att genomföras så att det alltid lönar sig att gå till jobbet. Samtidigt kommer vi att sänka skatten på låga och medelhöga inkomster.

STYLEREF Kantrubrik \* MERGEFORMAT Partiledardebatt

Det finns ingenting som skapar välstånd i ett land som arbete. Det finns ingenting som motverkar fattigdom som att ha ett arbete. Ingenting skapar klassresor som att få sitt allra första arbete.

Regeringen kommer att kraftigt minska invandringen. Vi kan inte fortsätta som nu. Sverige ska vara ett jämlikt och jämställt land med hög tillit och god social välfärd. Många hundratusen invandrare gör stora insatser varenda dag, men om Sverige fortsätter att ta emot många fler asylsökande än våra grannländer kommer segregationen bara att öka. Därför lägger vi nu om politiken.

Herr talman! Den tredje uppgiften handlar om att Sverige måste ut ur energikrisen, både för att nå våra klimatmål och för att återge hushåll och företag framtidstro. Klimatomställningen börjar och slutar med energifrågan. Stabil, prisvärd, fossilfri el är grunden för att klara klimatmålen. Det nya superdepartementet kopplar ihop vår tids stora klimatfrågor och ökar ambitionerna för att rädda Östersjön. Miljö och klimat får en starkare roll i vår regering.

Den fjärde stora uppgiften är att leda Sverige in i Nato, att axla ansvaret som EU:s nästa ordförandeland och att på alla sätt vi kan hjälpa Ukraina att vinna kriget - och därefter att vinna freden.

Den nya regeringen ökar vårt stöd till Ukraina politiskt, ekonomiskt och militärt - för att vi vill det, för att det är vår plikt, men också för att ukrainska kvinnor och män nu strider även för vår skull. Jag sätter stort värde på den breda enigheten om svensk utrikespolitik i den svåraste tiden sedan andra världskriget.

Herr talman! I dag känner jag tillförsikt. Jag känner glädje i det arbete som ligger framför oss. Det beror inte alls på att jag underskattar Sveriges stora problem, inte heller på att jag överskattar vår, och ännu mindre min egen, förmåga. Detta kommer nämligen att bli svårt. Det kommer att ta tid. Men det kommer att gå. För det finns ingenting som är så dåligt i Sverige att det inte kan lagas med allt det som är riktigt, riktigt bra.

(Applåder)


Anf. 2 Magdalena Andersson (S)

Herr talman! Sverige har nu fått en ny regering. Det är bra att den har kommit på plats. Jag vill gratulera statsministern och alla andra i deras nya roller.

Vi lever i en orolig tid, och säkerhetsläget är mycket allvarligt. Rysslands brutala anfallskrig mot Ukraina får konsekvenser för oss alla. Det ukrainska folket betalar just nu ett oerhört högt pris i blod och mänskligt lidande. Därför måste stödet till Ukraina och det ukrainska folket fortsätta - ekonomiskt, militärt och civilt, med hela svenska folkets starka och solidariska mandat.

STYLEREF Kantrubrik \* MERGEFORMAT Partiledardebatt

Just nu hotas hela den europeiska säkerhetsordningen av Rysslands agerande. Socialdemokraterna kommer att fortsätta bidra till det viktiga arbetet med att föra den Natoansökan som jag tidigare i år lämnade in hela vägen in i mål. Jag ser fram emot att fortsätta det goda samarbetet med Ulf Kristersson i den processen.

Mitt besked till svenska folket är tydligt: Vi socialdemokrater kommer i alla lägen att agera för Sveriges och svenska folkets bästa, också när vi nu kliver in i opposition.

Herr talman! Inrikespolitiskt kommer vi socialdemokrater att fortsätta arbeta med full kraft för att Sverige ska bli mer som Sverige, det land som vi alla älskar. Här finns stora orosmoln som vi behöver hantera.

För det första känner många människor nu stor oro över hur hushållsekonomin ska gå ihop. Priser på mat, bensin och el slår rakt in i svenska hushålls plånböcker samtidigt som risken är stor att vi står inför en allvarlig konjunkturnedgång. Det här måste mötas med en ansvarsfull ekonomisk politik. Annars riskerar människor att bli av med jobben samtidigt som höga räntor på bolånen sopar bort de sista marginalerna.

Här vilar ett tungt ansvar på regeringen. Det finns inget utrymme för misstag. Det visar den marknadsoro som följde på Storbritanniens ödesdigra skattesänkarpolitik.

För det andra måste behoven i vård, skola och omsorg mötas. De här verksamheterna står just nu inför en kostnadskris som riskerar att slå hårt mot barnen i skolan, brukarna i äldreomsorgen och patienterna i sjukvården. Välfärden måste prioriteras i den kommande budgeten. Medarbetarna ska inte behöva betala priset för den stundande kostnadskrisen. Det sista de hårt arbetande undersköterskorna, lärarna och omsorgspersonalen behöver är försämrade villkor och ökad stress. Det riskerar att slå undan benen på den välfärd som gör Sverige till ett unikt land, där behov och inte plånbok bestämmer över vård, skola och omsorg.

Nu är det upp till bevis för Sverigedemokraterna och deras regering. Vi måste ta tillbaka den demokratiska kontrollen över välfärden.

För det tredje måste klimatomställningen fortsätta. Klimathotet är vår tids ödesfråga. Det är en rent existentiell fråga för vår planet och för människans framtid. Vi ser redan konsekvenserna med värmeböljor, översvämningar och extrema väderhändelser. Det är saker som tvingar människor på flykt och bidrar till stora flyktingströmmar. Sannolikheten för en förvärrad situation är stor.

I Sverige har vi tagit oss an omställningen som en möjlighet. De senaste åtta åren har vi investerat kraftfullt för att ta till vara potentialen i ny teknik samtidigt som vi minskar utsläppen. Det har gett resultat. De gröna industrierna växer så att det knakar. Nya jobb växer fram i tusental, inte minst i de norra delarna av Sverige.

Den här utvecklingen behöver fortsätta, både för att vi ska kunna se framtida generationer i ögonen och säga att vi gjorde vårt och för att säkra jobb och tillväxt här och nu. Det är också nyckeln för att kunna bryta de alldeles för stora klyftorna mellan stad och land.

För det fjärde behöver vi vända på varje sten för att stoppa våldet och bryta segregationen. Det är en segregation som skapar splittring mellan människor och driver fram det gängvåld och den kriminalitet som plågar vårt land. De kriminella gängen ska mötas med hårdare tag, fler poliser och skärpta straff. Men för varje gängkriminell som spärras in står nya generationer redo att ta över platsen. Utan att bryta nyrekryteringen kommer vi aldrig att lyckas knäcka gängen. Här måste hela samhället mobiliseras, alla goda krafter tas till vara.

STYLEREF Kantrubrik \* MERGEFORMAT Partiledardebatt

Herr talman! Sverige är som bäst när Sverige håller ihop, från norr till söder, från förort till bruksort och till innerstad. Sverige behöver nu en politik och politiker som vill och förmår ena vårt land. Det handlar i grund och botten om att stå upp för Sverige och för de värderingar som gör vårt sätt att leva tillsammans unikt. Det handlar om jämlikhet, så att alla får chansen, om jämställdhet, så att män och kvinnor behandlas lika, och om plikt och rätt, eftersom alla behövs. Sverige behöver helt enkelt en politik som gör att Sverige blir lite mer som Sverige.

Vi socialdemokrater kommer aldrig att sluta kämpa för vårt land och för svenska värderingar om respekt, sammanhållning och tillit. Vi gör det i sakpolitiken, vi kommer att göra det i folkrörelsen och vi kommer att göra det i vardagen varje dag när vi på fikapausen och på nätet står upp mot det hat och hot och den splittring som riskerar att förgöra allt det som Sverige så stolt har varit.

(Applåder)


Anf. 3 Jimmie Åkesson (SD)

Herr talman! Sverige har fått en ny regering på plats. Jag noterar att den även är på plats här i kammaren - välkomna! Det är en ny regering som är överens med oss i Sverigedemokraterna om att Sverige behöver en ny start, om att det behövs ett paradigmskifte inom ett antal samhällskritiska områden.

Vi är ett land som sedan lång tid tillbaka har dragits med riktigt allvarliga problem. Säkerhetsläget i vår omedelbara omvärld är allvarligare än på mycket länge. Putins olagliga, fega anfallskrig mot Ukraina har satt skräck i hela Europa. Det har skapat en svår, osäker situation säkerhetsmässigt, socialt och ekonomiskt, såklart inte minst för dem som lever med kriget i sin omedelbara närhet men också för oss här i Sverige.

Det ekonomiska läget är osäkert, delvis på grund av detta men också på grund av den ansvarslösa, direkt Sverigefientliga politik som regeringar från både höger och vänster har bedrivit de senaste decennierna.

Vi upplever en energikris med närmast overkliga el- och bränslepriser. Vi upplever en kriminalitetskris med gängvåld och skjutningar och en tilltagande otrygghet. Vi upplever en invandringskris med just kriminalitet men också segregation, polarisering och splittring som följd. Vi upplever en välfärdskris där grundläggande sociala funktioner utmanas av inflation, arbetsbrist och demografi.

Herr talman! Misskötseln, precis som bristen på krisinsikt, konsekvenstänkande och verklighetsförankring, har varit påtaglig i decennier. Nu står vi här med gigantiska problem som den nya regeringen tillsammans med Sverigedemokraterna har en tydlig och bestämd ambition att ta tag i. Vi är fyra partier som är fast beslutna att bryta och vända utvecklingen.

Kriminalpolitiken ska skifta fokus. Brottsligheten ska tryckas tillbaka. Tryggheten ska öka. Brottsoffer ska ges upprättelse. Det ska bli hårdare straff. Straffrabatter ska bort. Det ska bli fler fängelseplatser. Poliserna ska bli fler och ges bättre verktyg för att kunna göra sitt jobb.

STYLEREF Kantrubrik \* MERGEFORMAT Partiledardebatt

Det blir ett paradigmskifte i invandringspolitiken. Sverige går från ansvarslöshet och kravlöshet till ordning och reda, till rimlighet, till förnuft. Asyllagstiftningen anpassas till EU:s miniminivå på riktigt. Arbetskraftsinvandringen stramas upp och fokuseras på högkvalificerad arbetskraft och på bristyrken. Integrationspolitiken blir kravbaserad så att den som kommer till Sverige förväntas anstränga sig för att bli en del av det svenska samhället.

Vi får en energipolitik som långsiktigt tryggar en stabil elförsörjning. Planerbar kraftproduktion, alltså kärnkraft, blir åter basen i vårt energisystem långsiktigt. Bränslepriserna sänks genom både lägre skatter och minimerad reduktionsplikt.

Välfärden tryggas och utvecklas genom mer statligt ansvar för både vården och skolan. Tandvården blir billigare. Äldres ekonomiska villkor stärks. Trygghetssystemen i övrigt, alltså både a-kassan och sjukförsäkringen, tryggas långsiktigt.

Herr talman! Sverigedemokraterna har under den här regeringsbildningen varit väldigt tydliga med en genomgående, övergripande prioritering, nämligen att vi sätter Sverige först. Så länge vi har svenska medborgare som dör medan de står i kö till den vård de behöver, så länge vi har äldre människor i vårt land som tvingas från hus och hem för att de inte har råd att betala elräkningen och så länge vi har människor i vårt land - inte sällan helt oskyldiga människor - som skjuts ihjäl på gatorna är det helt orimligt, och till och med moraliskt förkastligt, att fortsätta kasta pengar över andra länder och andra länders medborgare.

Jag är förvissad om att den nya regeringen i åtminstone rimlig utsträckning kommer att prioritera Sverige och svenska behov under de kommande fyra åren.

(Applåder)

I detta anförande instämde Sara-Lena Bjälkö (SD).


Anf. 4 Nooshi Dadgostar (V)

Herr talman! Den svenska välfärden är underfinansierad. Jag ser det själv när jag sitter på akuten med min treåriga dotter. Vi kan inte skära ned mer. Tvärtom måste vi anställa fler som kan ge oss trygghet i livet.

Sverige går mot kristider. Vi har inte råd med system som låter våra skattepengar försvinna till skatteparadis och i vinstuttag. Sveriges Kommuner och Regioner kom med en preliminär bedömning som visar att vård, skola och omsorg behöver ett tillskott på 20 miljarder kronor under nästa år för att inte stå inför stora nedskärningar. Då talar vi alltså bara om att behålla befintliga nivåer.

Jag kan redan nu höra hur det kommer att låta om några veckor när högern presenterar sin budget - hur de lägger några miljarder här och några miljarder där och påstår att det är stora satsningar. Men det skulle alltså inte räcka. Allt annat än i storleksordningen 20 miljarder skulle innebära stora nedskärningar, och det går inte. Vi är på bristningsgränsen i förskolan, i äldreomsorgen och på sjukhusen.

Det handlar om prioriteringar, som det högernationalistiska styret i Norrtälje sa. Det handlar om prioriteringar, och nu måste välfärden gå först. Vi kommer att hålla regeringen ansvarig om den i dag inte tydligt kan deklarera att välfärden kommer att skyddas under denna mandatperiod.

STYLEREF Kantrubrik \* MERGEFORMAT Partiledardebatt

Den nya högerregeringen har nu tillträtt, och vi har fått besked om vilka som ska få ansvaret för att genomföra det högernationalistiska slottsavtalet. Inte en enda norrlänning har fått nycklarna till Regeringskansliet - men det har desto fler lobbyister från organisationer som företräder den ekonomiska elitens särintressen. Listan är relativt lång: Det är Timbro, det är Svenskt Näringsliv och det är Kreab.

Lobbyisterna tar nu över styret av landet. De lever på att sälja idén att det bästa vore om vi alla bara samlade ihop skattemedel och skänkte dessa till just dem. De är till och med beredda att betala pengar för det; i Kalla fakta kunde vi se hur partierna hade etablerade upplägg för att ta emot donationer från sina riktiga uppdragsgivare, det vill säga de ekonomiska särintressena.

Detta syns. Marknadsskolan ska få fortsätta som om den inte var ett världsunikt misslyckande - det som föreslås i slottsavtalet är bara kosmetiska förändringar och ett beställningsjobb från skolkoncernerna. År 2018 kommenterade nuvarande skolminister Lotta Edholm riksdagsförslaget om att skattemedel skulle stanna i skolan och inte bli till aktieutdelning med att vinstförbud "är lika absurt som att förbjuda privatpersoner att öppna sparkonto". Barnens rätt till skola ska få lida för att den ekonomiska eliten vill fylla på sitt eget sparkapital. Så ser den nya regeringen på skolans verksamhet.

Herr talman! Det är nog inte många som har hört talas om Tellusgruppen. Betydligt fler har hört talas om svältens - förlåt, jag menar Hälsans - förskola. Det var ett aktiebolag som gav förskolebarnen vatten och knäckebröd och sa att de yngsta barnen, som inte hade fått tänder, fick tugga med gommen. Så, för att låna en annan persons ord: Vad fan får folk för pengarna? Det handlar om barn som inte fått blöjan bytt på hela dagen, personal som slår larm och barngrupper som bara växer. Företaget gjorde under samma period en vinst på 8 miljoner kronor.

Styrelseledamot för och grundare av Hälsans förskola är Bijan Fahimi, en liberal politiker. I vilket annat land som helst hade man inlett en rättsprocess, bett ägarna att tacka för sig och förändrat de lagar som gjort detta möjligt - men inte i Sverige. Här saknas respekten för andras pengar. I stället blev det ett namnbyte som lurar ännu fler föräldrar, och så kunde de fortsätta. Snart blev det också en ministerpost för styrelseledamoten Lotta Edholm.

Tellusgruppen är ett nätverk av och för liberala politiker med kärlek till stora pengar på barns bekostnad. Fråga i stället de lärare som inte har aktieinnehav i friskolekoncernerna! De säger sanningen. Det är de som finns i verksamheten.

En anständig regering hade i detta krisläge börjat med att stätta stopp för den omfattande bristande vandel med svenska folkets skattemedel som i dag sker. Det som sker nu håller nämligen inte.

(Applåder)


Anf. 5 Annie Lööf (C)

Herr talman! Det sägs ibland att du blir vad du äter. Om det stämmer bör mina tidigare allianskollegor se över sin diet, för de senaste veckorna har uteslutande ägnats åt att tugga i sig Sverigedemokraternas politik - på politikområde efter politikområde, tugga för tugga. Nyss satt man också här och applåderade Jimmie Åkesson i partiledardebatten.

STYLEREF Kantrubrik \* MERGEFORMAT Partiledardebatt

Det gemensamma oktoberavtal som den nya regeringen presenterade häromdagen är ett tungt ok att bära för den som någon gång har kallat sig liberal. Eller som Civil Rights Defenders formulerade det häromdagen: "Det kommer att undergräva de mänskliga rättigheterna, rättsstatens principer samt den liberala demokratin för oss alla. Tidöavtalet visar att den globala trenden med demokratisk nedmontering har kommit till Sverige."

Detta syns framför allt på områdena migration och integration, liksom på justitieområdet i synen på rättsstaten. Men det syns lika tydligt i synen på människan, i hur man beskriver och slår mot de allra mest utsatta. När det pratas om människors vandel jämställer man brottsoffer med gängkriminella.

Den regeringsförklaring Ulf Kristersson läste upp i kammaren häromdagen följer samma mönster. I en tid där vi verkligen behöver en offensiv klimatpolitik går regeringen i stället på defensiven. Man tar bort den gröna inblandningen i bränslen, ökar utsläppen med miljoner ton och lägger ned Miljödepartementet.

Efter att ha hört och sett den nya regeringens planer för kommande år är det bara att konstatera: Det blev inte liberalt, utan det blev högerkonservativt. Det blev inte grönt, utan det blev grått. Det blev inte ordning, utan det blev ovisshet. Det slutade i en liberal kraschlandning.

I en tid där vi hade behövt mer av samförstånd och blocköverskridande samarbete fick vi en konfrontativ, nationalistisk och reaktionär politik. I säkerhetspolitisk turbulens med krig i vårt absoluta närområde och ett aggressivt, konfrontativt Ryssland fick vi en regering som sitter i knät på ett parti vars partiledare bara några veckor innan kriget bröt ut inte kunde välja mellan Biden och Putin.

Sverige behöver en annan politik, en politik som tar tryggheten, välfärden, säkerheten och klyftorna på allvar. Det behövs en klimatpolitik som pressar ned utsläppen snabbare och ökar den gröna elproduktionen och inte ökar utsläppen och skjuter problemen framför sig.

Det behövs en politik där man ser klimatförändringarna för vad de är, tar dem på allvar, har modet att agera och låter vetenskapen leda snarare än att förledas av klimatpopulism.

Det behövs kraftfulla insatser för att hela Sverige ska klara sig igenom inflation och lågkonjunktur och för att stärka företagens konkurrenskraft. Det behövs en politik som ser till hela landet och värnar landsbygden inte bara i valrörelsekampanjer utan i varje förhandling, varje budget och varje beslut.

Sverige behöver en politik och ett ledarskap som sätter människors frihet lika högt som vår trygghet, som står redo att möta prövningar men gör det utan att vika en tum från de grundläggande värderingarna om humanism, tolerans, öppenhet och omtanke om samhällets allra mest utsatta.

Centerpartiet kommer att vara garanten för den politiken och det ledarskapet framåt. Som Sveriges enda liberala borgerliga oppositionsparti kommer vi att visa hur det är med mer liberalism och inte mindre som vi gör vårt land starkare. Det handlar om hur kloka liberala reformer kan ta allt från företagande och trygghet till jämställdhet och klimatarbete framåt.

Vi kommer att fortsätta att vara en konstruktiv, handlingskraftig, grön kraft. Det är en kraft som står redo att ta ansvar i breda överenskommelser och uppgörelser som är för trygghetens, säkerhetens, klimatets och frihetens bästa.

STYLEREF Kantrubrik \* MERGEFORMAT Partiledardebatt

Vi kommer att fortsätta att göra det som krävs när det krävs för Sveriges bästa men utan att dagtinga med våra liberala grundvärderingar. Det handlar om människors lika rätt och värde, öppenheten mot varandra och mot omvärlden, tolerans mot olikhet och likhet inför lagen.

För oss är det inte brickor eller bytesvaror i ett förhandlingsspel. Det kommer det heller aldrig att bli. Det är en del av vårt dna som liberalt parti. Det är en del som vi rakryggat kommer att slåss för oavsett regering och oavsett förhandling för Sveriges bästa.

(Applåder)


Anf. 6 Ebba Busch (KD)

Herr talman! Sverige har nu fått en ny regering. Sverige ska nu få ny energi. Vår uppgift är nu att försvara det som fungerar och reparera det som raserats.

Jag är glad att stå här i dag som en del av en regering som gått till val på att ta tag i Sveriges mest akuta problem. Våra partier är olika varandra, men vi ser samma problem. I den andan föddes Tidöavtalet

Nu tas det första helhetsgreppet om Sveriges sjukvård på generationer. Vi har alla hört larmen från vårdanställda som känner sig otillräckliga trots att de anstränger sig långt bortom rimlighetens gräns. Vi har alla läst om patienter som väntat i månader och till och med år på att få nödvändig sjukvård.

Ett av alla dessa fall som fastnat i mitt sinne är Torvald Hurula. Torvald satt på sjukhuset i Luleå där han just skulle få en cancertumör bortopererad när en sjuksköterska kommer in och berättar att operationen var inställd på grund av platsbrist. Att modernisera den svenska vården kommer att ta tid. Men det kan göras, och det ska göras.

Den otrygghet som kommit att prägla Sveriges gator träffar blint. Det var bokstavligen vad som hände en mamma och ett litet barn en sommarkväll i stadsdelen Årby i Eskilstuna tidigare i år. De befann sig på en lekplats när de träffades av kuleld.

Lika blinda var de kulor som avslutade tolvåriga Adrianas liv en sommarnatt i Stockholmsförorten Botkyrka. Drygt två år har gått sedan dess, och nu är dödsskjutningarna ännu fler.

Otryggheten, ilskan och sorgen som vi alla känner inför dessa vansinnesdåd är i sig en skada på vår samhällskropp. Att trygga gatorna på nytt och att bryta våldsspiralen kommer att ta tid. Men det kan göras, och det ska göras.

Sverige hade världens kanske allra bästa system för elförsörjning. Vi hade billig el, vi hade utsläppsfri el och vi hade planerbar el. Sedan lades sex av tolv kärnreaktorer ned.

Det senaste året har det talats om ransonering. Fabriker har genomfört driftsstopp, och det har talats om planerade strömavbrott. Elpriserna har nu nått nivåer som få kunde drömma om. I det svenska hjärtlandet kunde man snabbt känna av konsekvenserna och se hur dramatiska de blev.

Lantbrukaren Stefan Gård utanför Säffle fick se sina kostnader för el och diesel stiga med 1 miljon. I andra änden kom sedan de skenande priserna på mat. Lite märkligt kan tyckas blev falukorven en av valrörelsens starkaste symboler för att något gått väldigt fel i vårt land.

STYLEREF Kantrubrik \* MERGEFORMAT Partiledardebatt

Att återskapa den elproduktion som rivits och att pressa tillbaka de ohållbara drivmedelspriserna kommer att ta tid, men det kan och ska göras.

På alla dessa områden gick Kristdemokraterna före. Vi var först ut med att säga att sjukvården inte kan vara ett 21-bitarspussel och att det krävs ett nationellt ledarskap. Det var samma slutsats som Coronakommissionen senare skulle dra.

Vi var tidiga med att peka på hur de tungt beväpnade gängen kräver nya befogenheter från ordningsmaktens sida för att knäckas. Vi ägnade valrörelsen 2018 åt att varna för de elproblem som blev till bitter verklighet 2022.

Hösten 2014, när vi kristdemokrater lämnade regeringsmakten efter åtta år, påbörjade vi en process med att fundera över vad vi hade kunnat göra bättre när vi regerade. Där inleddes ett tankearbete som spände över bostäder, energi, jämställdhet, integration, utbildning, migration, landsbygd och ekonomi.

Jag räknar med hård kritik från oppositionen. Det hör demokratins spelregler till. Men jag vill samtidigt vädja till er att vara lika självkritiska som vi var. Jag tror att vi alla tjänar på det.

Samhället blir aldrig färdigbyggt. Det kan hela tiden bli bättre. Vi behöver en politik som värmer upp våra hus så att de kan bli hem. Men vi behöver också en politik som värmer upp vårt samhälle till en starkare samhällsgemenskap för alla dem som räknar med och behöver ett Sverige som fungerar.

Som Magdalena Andersson sa i valrörelsen: Sverige kan bättre. Det håller jag med om. Mitt parti och jag lovar att vi ska göra allt vi kan för att Sverige ska kunna bättre.

(Applåder)


Anf. 7 Märta Stenevi (MP)

Herr talman! För en dryg vecka sedan valde Sveriges riksdag med minimal marginal en statsminister. Hans regeringsförklaring och det avtal som ligger till grund för regeringsbildningen är ett dråpslag mot Sverige.

Det är ett dråpslag mot klimatpolitiken. När bensinpopulism och klimatförnekare får styra klimatpolitiken blir den därefter. De förslag som hittills har presenterats av den nya regeringen innebär en kraftig ökning av Sveriges utsläpp. Då spelar det ingen roll att en statsminister säger sig stå bakom Parisavtalet, för klimatförändringarna kan inte stoppas med ord utan bara med handling.

Den här regeringen har visat med all önskvärd tydlighet att den är beredd att öka utsläppen. Enligt de forskare som granskat politiken kan det kanske bli med så mycket som 50 procent. Det innebär att man raderar ut åratal av arbete och skapar en enorm uppförsbacke för åren som kommer därefter.

Det är också ett dråpslag mot miljöarbetet. När klimatpolitik reduceras till energi lägger regeringen ned Miljödepartementet. Frågor om biologisk mångfald, om skydd av känslig och värdefull natur och om tillgången till rent vatten och ren luft underordnas ekonomiska intressen när miljöfrågor blir särintressen i Näringsdepartementet.

STYLEREF Kantrubrik \* MERGEFORMAT Partiledardebatt

Samtidigt sätter ideologiska käpphästar käppar i hjulen för energipolitiken när det ensidiga fokuset på framtida kärnkraft gör att regeringen riskerar att stoppa hundratals miljarder i investeringar i havsbaserad vindkraft. Därmed stoppas också den snabba utbyggnaden av billig el för Sveriges företag och konsumenter. Energipopulism överordnas verkligheten.

Herr talman! Den nya regeringen är ett dråpslag mot Sverige som en röst för fred och frihet i världen. "Kvinna, liv, frihet!" ropar de modiga demonstranterna som slåss för sin frihet i Iran, men från den nya regeringen hörs inte ett ljud - annat än för att smeka Turkiet medhårs. Turkiet bombar den kurdiska civilbefolkningen i Syrien och fängslar opposition och journalister. Men den nya regeringen menar att det är en demokrati. Sveriges röst mot auktoritära regimer har tystnat när vapen ska säljas och medlemskapet i Nato bekräftas.

Det är ett dråpslag mot Sveriges solidaritet med världens mest utsatta. Enprocentsmålet sviks av kristdemokrater och liberaler trots vallöften om att skydda det. Biståndet riktas om till Europa samtidigt som en av de värsta svältkatastroferna i modern tid härjar i Somalia. Medan barnen där dör av svält ska biståndspengarna användas för att förmå våra somaliska grannar och kollegor här i Sverige att återvända.

Herr talman! Tidöavtalet och den regering som ska administrera det är ett dråpslag mot rättssäkerheten. Regeringen vill krossa gängen, men politiken innebär att man i stället krossar rättsstaten. Straff ska kunna utfärdas utan att man dömts. Straff ska kunna utdömas inte för att man begått brottsliga handlingar, utan för att man uppvisar bristande vandel - bristande vandel som i att ha utsatts för sexualbrott eller vara fast i ett missbruk. I den nya regeringens ögon är även brottsoffer straffbara om de är invandrare.

Likhet inför lagen är inte längre självklart i det Sverige som laget bakom Tidöavtalet vill skapa. Polisen uppmanas visserligen inte av den nya regeringen att skjuta skarpt, men väl att rasprofilera när inre utlänningskontroller ska genomföras. Svenskar med fel utseende gör bäst i att aldrig glömma legget hemma när rasismen smyger in på Regeringskansliet.

Visitationszoner sänder en tydlig signal till unga killar i förorten: Det spelar ingen roll hur bra du klarar dig i skolan. Det spelar ingen roll hur bra du sköter dig, hur hårt du arbetar eller mycket du anstränger dig. För Sverigedemokraternas marionettregering kommer du alltid att vara misstänkt.

Herr talman! Det är i sanning ett paradigmskifte vi ser i svensk politik. En regering som lämnar över nycklarna till Rosenbad till ett högerextremt parti är ett paradigmskifte, och det genomförs med två mandats marginal. Liberalerna må ha gjort sig till möjliggörare för Sverigedemokraterna, men Miljöpartiet kommer aldrig att låta regeringen smyga undan. Vi kommer att peka på och protestera mot varje del i Tidöavtalet vid varje tillfälle som ges och lyfta fram dess konsekvenser i ljuset. Och vi kommer vid varje givet tillfälle att stå redo att fälla den här regeringen och förpassa avtalet dit det hör hemma: på historiens skräphög.

(Applåder)


Anf. 8 Johan Pehrson (L)

STYLEREF Kantrubrik \* MERGEFORMAT Partiledardebatt

Herr talman! Det är ett svårt läge i världen. I vår närhet ångar den ryska mördarmaskinen på, och allt tyder på att det blir en tuff krigsvinter. Sveriges stöd till Ukrainas kamp för frihet och demokrati i vår del av världen måste fortsätta med all kraft.

I Sverige och Europa rusar inflationen - ja, faktiskt i hela världen. Årtionden av stabila reallöneökningar för vanligt folk i Sverige rullas nu tillbaka i rask takt. Räntorna stiger samtidigt som värdet på den lilla bostaden och pensionssparandet faller. Vi blir fattigare. Vintern är på ingång. Det ansträngda läget i Sverige är med andra ord inte helt unikt. Men vi kan konstatera att den nya regeringen inte kommer till ett dukat bord.

Jag tänker inte minst på de 16 000 barn som lämnar grundskolan utan tillräckligt goda betyg för att kunna börja gymnasiet. Jag tänker på de höga elpriserna, som kortsluter familjers bankkonton. Jag tänker på att ett innovations- och industriland som Sverige har Europas fjärde högsta arbetslöshet. Jag tänker på att rubriker om dödsskjutningar har blivit lika vanliga som morgonkaffet. Jag tänker på att barn blir offer i gängens blodiga krig och på att medeltida idéer fortsätter att förtrycka kvinnor och flickor, men även killar, i hederns namn.

Det är sådana här problem som växer fram när en rödgrön regering har stått alltför handlingsförlamad år efter år. Men nu står en ny, liberal, borgerlig regering redo att ta sig an de stenar som tydligen har varit för tunga att vända på för den tidigare regeringen.

Herr talman! Jag har sagt det förut och jag säger det igen: Det finns ingen bättre rättspolitik och det finns ingen bättre socialpolitik eller arbetsmarknadspolitik än en återupprättad kunskapsskola. Med Liberalerna i regering kommer skolan att få verktyg för att upprätthålla ordning och skapa studiero.

Vi vill se en ny friskolereform med tydliga kvalitetskrav och vinstbegränsningar för att hålla rent från lycksökare och samtidigt värna friheten för vanliga människor att oavsett plånbok kunna välja skola för sina barn. Det eviga småsnålandet på skolan ska upphöra genom viktiga steg mot en mer statligt styrd skolpeng som ökar likvärdigheten för alla barn i hela landet.

En kraftfull utbyggnad av energisystemet är en förutsättning för att Sverige ska kunna nå klimatmålen. Med ett nytt starkt departement för både närings- och klimatfrågor och biologisk mångfald höjer vi hastigheten i klimatarbetet samtidigt som vi löser elkrisen.

Den svenska tillväxtmotorn har fått soppatorsk. Det handlar om den ekonomiska utveckling som skapar det välstånd som kan bli välfärd - för pengar kommer inte från himlen. Sverige har den kanske lägsta tillväxten i EU. Sveriges arbetslöshet är på europeisk toppnivå, som jag sa tidigare, samtidigt som vi har brist på arbetskraft. Det finns mycket regeringen måste göra.

Vi måste värna arbetslinjen. Alla som kan arbeta ska arbeta - även utrikes födda kvinnor. Alla som kommer till Sverige ska också bli en del av det svenska samhället. Jobb, språk och kunskaper om det svenska samhället är vägen in. Det ska ställas krav på att lära sig svenska och ha försörjning för att få svenskt medborgarskap - bättre sent än aldrig.

Den som vill få stopp på det dödliga våldet måste ha både en stålhandske och en lovikkavante. Regeringen kommer med den största offensiven i svensk historia för att pressa tillbaka den grova organiserade brottsligheten samtidigt som vi stärker föräldraansvaret och genomför reformer inom socialtjänsten för att kunna gripa in tidigare och tydligare.

STYLEREF Kantrubrik \* MERGEFORMAT Partiledardebatt

Omvändelseterapi ska förbjudas. Oskuldskontroller ska kriminaliseras. Fler som döms för hedersrelaterade brott ska utvisas. Aborträtten ska grundlagsskyddas, och LSS ska förbättras.

Liberalerna gick till val på en ny borgerlig regering med ett starkt liberalt inslag. Vi höll vad vi lovade, herr talman, och vi levererar nu på vårt löfte. Nu börjar vi arbetet med att göra Sverige till möjligheternas land för fler.

(Applåder)


Anf. 9 Statsminister Ulf Kristersson (M)

Herr talman! Det här inlägget kommer jag att ägna helt åt en fråga som är riktigt viktig för mig och för den nya regeringen, nämligen att stoppa mäns våld mot kvinnor. I decennier har Sverige misslyckats med precis den saken.

Vi minns förra året, när fem kvinnor mördades på tre veckor. Under 2021 anmäldes 23 800 fall av misshandel där kvinnan kände gärningsmannen - 23 800!

Alltför länge har det mest pratats. Ja, vi går från ord till handling. Inga kvinnor ska tvingas anpassa sina liv till våldsamma eller kontrollerande män. Vi är nu överens om obligatorisk häktning vid misstanke om grov kvinnofridskränkning. Vi är överens om vistelseförbud för att hålla män borta från de kvinnor som de har kränkt och utsatt för brott.

För att skydda utsatta kvinnor som är särskilt hotade ska området för kontaktförbud utökas kraftigt, till exempel till hela kommuner. Fler kommer att få kontaktförbud också med fotboja. Straffen för våldsbrott och sexualbrott ska skärpas kraftigt.

Både dödsskjutningar och det dödliga våldet mot kvinnor är skamfläckar för Sverige. Vi tar båda på stort allvar, och det arbetet börjar bokstavligt talat nu.

(Applåder)


Anf. 10 Magdalena Andersson (S)

Herr talman! Låt mig återigen gratulera Ulf Kristersson till rollen som statsminister.

Det är uppseendeväckande med den nya regeringens start: först löftesbrott om högkostnadsskydd för höga elpriser från den 1 november och sedan ministrar som tar avstånd från Tidöavtalet.

Nu har också Sverigedemokraterna hotat organisationer som granskar Tidöavtalet med att de ska få sitt ekonomiska stöd indraget. Men att regeringens politik granskas är ju grunden i en demokrati.

Nu sitter civilsamhället, våra myndigheter och medierna och funderar på vad det får för konsekvenser om de granskar Tidöavtalet. Jag tänkte därför ge dig, Ulf Kristersson, en möjlighet att ge dem ett tydligt besked. Kan du lova att din regering inte kommer att skära i stödet till organisationer, myndigheter och medier som granskar Tidöavtalet?


Anf. 11 Statsminister Ulf Kristersson (M)

STYLEREF Kantrubrik \* MERGEFORMAT Partiledardebatt

Herr talman! Två saker är nog rätt självklara i en demokrati. Det första är att alla regeringar i alla demokratier granskas, ifrågasätts och kritiseras. Det gällde din regering, Magdalena Andersson, och det kommer att gälla min regering. Så ska det vara. Det är självklart. Det andra är att utgångspunkten i en bra demokrati är att skattebetalarnas pengar inte ska gå till organisationer som bekämpar demokratin. Så ska det också vara. Det har uppmärksammats många fall där detta verkligen kan ifrågasättas. Min regering kommer att stå upp för båda dessa saker fullt ut.

(Applåder)


Anf. 12 Magdalena Andersson (S)

Herr talman! Jag tyckte inte att jag hörde ett riktigt tydligt svar på frågan. Självklart ska regeringar granskas, och självklart ska vi stödja civilsamhället. Våra myndigheter behöver naturligtvis ekonomiska resurser för att genomföra sitt arbete, och vi har ett viktigt mediestöd för att politiker runt om i landet också ska kunna granskas av oberoende journalister.

Självklart ska vi inte heller ge pengar till organisationer som inte lever upp till demokratikriteriet. Där är vi helt eniga. Men det som har hänt nu och som är nytt är att ett parti i ditt regeringsunderlag hotar organisationer som granskar Tidöavtalet med att de ska få sina statliga ekonomiska stöd indragna. Därför behöver vi ett tydligt besked från dig, Ulf Kristersson: Lovar du att din regering inte kommer att skära i det ekonomiska stödet till organisationer, myndigheter och medier som granskar Tidöavtalet och ditt regeringsunderlag?

(Applåder)


Anf. 13 Statsminister Ulf Kristersson (M)

Herr talman! Jag tyckte att jag sa precis de två sakerna.

I Sverige gäller fullkomlig yttrandefrihet med rätt att kritisera regeringar, inklusive den politik vi går till val på. Det är självklart. Ingen har ifrågasatt detta.

I Sverige ska också gälla att skattebetalarnas pengar inte ska gå till organisationer som motarbetar demokratins grundläggande funktionssätt. Det har varit flera uppmärksammade fall, inte sällan nära ett parti som är Magdalena Andersson närstående, där man kan ifrågasätta hur väl detta har skötts.

I Sverige är vi toleranta, men vi är inte toleranta mot intoleransen. Båda dessa värderingar kommer att vägleda den här regeringen till hundra procent.

(Applåder)


Anf. 14 Nooshi Dadgostar (V)

Herr talman! Ulf Kristersson är mycket noga med att signalera att det kommer att bli tuffare tider framöver. Sveriges familjer ska bereda sig på en hård vinter. Sjukförsäkringen ska stramas upp, och barnbidraget ska sänkas för många barn.

Det är en dålig politik, och det är en hjärtlös politik. Men det finns ett bultande hjärta från den här regeringen i slottsavtalet, och det handlar om att rikta skattesubventioner till mycket välbeställda personer. Ett exempel är att regeringen lovar sänkt skatt på personaloptioner, alltså att ledningspersoner i stora företag inte ska behöva betala vanlig löneskatt som alla andra. Är det i dessa kristider, Ulf Kristersson, där vi måste hålla i pengarna, rimligt att prioritera till exempel Spotifys produktchef, med en inkomst på 168 miljoner, framför landets barnfamiljer?


Anf. 15 Statsminister Ulf Kristersson (M)

STYLEREF Kantrubrik \* MERGEFORMAT Partiledardebatt

Herr talman! Ja, det väntar nog tuffare tider men inte alls på det sätt som Nooshi Dadgostar beskriver det. Det väntar tuffare tider för att vi har krig i vår omedelbara närhet, med dramatiska konsekvenser. Där kommer man att veta vad krigsvinter betyder.

Det väntar tuffare tider för att vi har en lågkonjunktur i Sverige och i många andra länder som påverkar allas ekonomi, staters, städers och privatpersoners.

Vi har en brottslighet som senast i natt skördade ytterligare en tonårings liv. Det kan bli värre innan det blir bättre.

Allt detta är tuffare tider på riktigt. Vi tar det på otroligt stort allvar. Den nya regeringen är besjälad av att lösa de problemen. Sedan finns det långsiktiga frågor som Sverige också måste arbeta med. Svensk konkurrenskraft är en sådan fråga. Det handlar om växande företag som ger nya jobb till människor som har en utbildning som passar in i de företagen och att se till att små, snabbväxande företag kan behålla rätt personal. Det är nyckelfrågor för svensk konkurrenskraft.

(Applåder)


Anf. 16 Nooshi Dadgostar (V)

Herr talman! Nu svarar inte Ulf Kristersson på frågan.

Vi är i ett läge där akutmottagningar är överbelagda och förskolegrupperna blir större och större. Hur kan det då vara prioriterat att produktchefen på Spotify ska få ytterligare sänkt skatt? Det leder ju inte till ett enda nytt jobb. Det här är ju ett beställningsjobb från Spotify, som Svenska Dagbladet mycket riktigt beskrev det häromsistens.

Hur kan det vara prioriterat att konsultbyråer som redan i dag är mycket lönsamma ska kunna ta ut ännu mer pengar med låg skatt och betala lägre skatt än helt vanliga löntagare? Hur kan detta ske i ett läge där skolan går på knäna? Två skolor i Kiruna har fått stängas tillfälligt därför att de saknar utbildade lärare. Hur kan det vara prioriterat att genomföra den här typen av förändringar när det saknas pengar på annat håll? Är det inte så att trappan ska städas uppifrån, Ulf Kristersson?

(Applåder)


Anf. 17 Statsminister Ulf Kristersson (M)

Herr talman! I min regering läggs inga beställningsjobb. I min regering löser vi allvarliga samhällsproblem. En del är akuta. Dödsskjutningarna är ett akut problem, och energikrisen är akut, för att ta två exempel.

Andra är långsiktiga överlevnadsfrågor för vårt land. Utbildning är en sådan. Forskning är en sådan. Konkurrenskraftiga företag är en sådan. Att se till att nästa generations företag som växer upp i Sverige kan bli nästa århundrades stora exportframgångar är en sådan långsiktig överlevnadsfråga.

STYLEREF Kantrubrik \* MERGEFORMAT Partiledardebatt

Ni har aldrig förstått att det är arbete och företagande som ger skatteinkomster. Ni tror att de kan uttaxeras från himlen. Vi vet att det inte stämmer. Det är därför vi också kommer att ta tag i frågan om företagsamhet och konkurrenskraft. Det handlar om fri marknadsekonomi - jag vet att det är svårt.

(NOOSHI DADGOSTAR (V): Ja, men nolltaxerare vet du.)

Allt detta är viktiga saker i mitt Sverige för att skapa långsiktiga förutsättningar för ett riktigt välfungerande samhälle.

(Applåder)


Anf. 18 Annie Lööf (C)

Herr talman! Den som har tagit del av regeringens så kallade Tidöavtal har bland mycket annat noterat hur människors bristande vandel nu ska bli skäl för utvisning. Bland exemplen som anges vara bristande vandel nämns prostitution.

Hur kan en regering ens landa i det? Hur kan man jämställa brottsoffer med gängbrottslingar? Det handlar om brottsoffer när vi talar om kvinnor som tvingas sälja sin kropp och som gång på gång blir utsatta för betalda sexuella övergrepp. Bristande vandel, säger M, L, KD och SD.

Hur kan statsministern, som själv jobbat med socialfrågor genom hela sin politiska karriär, tillåta att en sådan människosyn blir vägledande i den svenska rättspolitiken?

(Applåder)


Anf. 19 Statsminister Ulf Kristersson (M)

Herr talman! Här jämställs inga brottsoffer med brottslingar - självklart inte. Självklart är det stora problemet i Sverige att det kommer hit människor som sysslar med trafficking, att det kommer hit människor som är hallickar, som utnyttjar och missbrukar andra människors liv. Det är det stora problemet.

Lika självklart är det naturligtvis att man, om man kommer till Sverige, ska in i det svenska samhället. Vi påpekar det uppenbara: att den som kommer till Sverige ska inkluderas i det svenska samhället, följa svenska lagar och regler och försörja sig själv på ett lagligt sätt.

Fram till 2005 hade Sverige en lagstiftning som uttryckligen handlade om detta med vandel. Snarlika begrepp används för att kontrollera om människor ska få bli svenska medborgare eller inte. Detta är inget konstigt. Jag försöker bara säga att människor som kommer till vårt land antingen får avslag, och då ska de lämna landet, eller får bifall, och då ska de inkluderas i samhället, leva ett lagligt liv och försörja sig själva.

Det här är inget konstigt. Självklart ska sedan varje enskild detalj utredas, som när det gäller all lagstiftning. Avsikten kan inte missförstås.

(Applåder)


Anf. 20 Annie Lööf (C)

Herr talman! Men detta står svart på vitt i Tidöavtalet. Smit inte från ansvaret!

Att sälja sex är inte olagligt i Sverige. Att köpa, däremot, är det. Det är anmärkningsvärt, tycker jag, att statsministern inte tydligare kan stå upp för brottsutsatta kvinnor. Det handlar om människovärde och om hur man ser på och behandlar samhällets allra mest utsatta. Det är som en rad företrädare för Sveriges kvinnoorganisationer skrev i Aftonbladet häromdagen: Kvinnors rättigheter gäller alla kvinnor.

STYLEREF Kantrubrik \* MERGEFORMAT Partiledardebatt

Som skrivningarna i Tidöavtalet är nu strider de mot principen om kvinnors mänskliga rättigheter. M, L och KD har fått kröka rygg för Sverigedemokraterna ännu en gång.

Om statsministern nu menar allvar med att man tar brottsutsatta kvinnor på allvar undrar jag om han här och nu kan lova att prostitution tas bort som grund för utvisning - ja eller nej.

(Applåder)


Anf. 21 Statsminister Ulf Kristersson (M)

Herr talman! All svensk lagstiftning kommer naturligtvis att följa de regler som finns i den svenska grundlagen och i internationella konventioner - självklart. Det är lika självklart som detta med vandel och att en människa ska leva ett liv som över huvud taget är acceptabelt i Sverige om man ska ha rätt att stanna i Sverige, om man inte är en svensk medborgare. Det finns alltså ingen automatisk rätt för människor som inte är svenska medborgare att vara i vårt land - låt oss börja där.

Sedan är det ingen som jämställer brottsoffer med gärningsmän. Det är den som är brottslig som straffas. Så är det i svensk lagstiftning, och så ska det vara. Ingen jämställer dem. Däremot ska inte Sverige vara ett land där det är lätt att missbruka vår lagstiftning. Det är väl lika självklart. Sverige ska inte vara ett land som är naivt. Man ska kunna komma till Sverige och arbeta, tjäna pengar på ett lagligt sätt, försörja sig själv och bli framgångsrik för sig och sin familj. Det är hela syftet med den paragrafen, och detta kommer vi att genomföra.

(Applåder)


Anf. 22 Märta Stenevi (MP)

Herr talman! Jag tackar för att våldsutsatta kvinnor nämndes i det sista anförandet. Ett stort antal kvinnor i Sverige lever i dag frihetsberövade trots att de är brottsoffer och inte brottslingar. Det är kvinnor som inte får traumabehandling på grund av eftervåldet, som aldrig slutar. Det är kvinnor som utsätts för livsfara när barn tvingas till umgänge med en våldsam pappa. Det är kvinnor som gång på gång tvingas fly när myndigheter röjer deras uppgifter och som inte kan röra sig fritt. Och det är kvinnor vars ekonomi har slagits sönder samtidigt som deras kroppar.

Det är hög tid för ett perspektivskifte. Det är förövarna som ska begränsas och våldsutsatta kvinnor som måste få sin frihet tillbaka.

Men medan mäns våld mot män ägnades sida efter sida i regeringsförklaringen fanns det bara ett förslag för att stävja mäns våld mot kvinnor. Jag uppskattar att statsministern nu har lyft detta. Men min fråga till Ulf Kristersson är: Vad kommer hans regering att göra för att ge våldsutsatta kvinnor livet tillbaka?


Anf. 23 Statsminister Ulf Kristersson (M)

STYLEREF Kantrubrik \* MERGEFORMAT Partiledardebatt

Herr talman! Först vill jag utan minsta ironi säga att jag uppskattar att Miljöpartiet i varje fall är för tuffare tag mot de män som misshandlar kvinnor. Det tycker jag är bra. För mig står det inte i motsatsställning till att också ta mycket, mycket tuffare tag mot dem som skjuter ihjäl sextonåringar runt om i vårt land. Båda sakerna är dödliga. Båda sakerna måste stoppas.

Vi satt antagligen i samma Zoomsamtal förra våren efter flera mord på kort tid i nära relationer. Plötsligt fanns det stöd i denna kammare för de förslag som vi hade lagt fram tidigare. Det gällde till exempel obligatorisk häktning vid grov kvinnofridskränkning och skärpta straff. Det fanns det plötsligt stöd för. Vi hade drivit de förslagen, inte ni.

(Applåder)


Anf. 24 Märta Stenevi (MP)

Herr talman! Ändå blev det så tyst i regeringsförklaringen kring dessa frågor. I stället är det svepande rättsosäkra grunder för utvisning, som bristande vandel, utsatthet för prostitution, missbruk och samröre med kriminella organisationer. Brottsoffer kommer att tystas när de riskerar utvisning om de anmäler.

Kvinnan som lurades hit för att försörja sina barn och i stället utsattes för kommersiell sexuell exploatering eller människohandel tystnar, och männen som köper våldtäkterna går fria. Mamman som misshandlas av sin gängkriminella tonårsson tystnar för att inte riskera utvisning för sig och sina barn, och sonen kommer att gå fri för att man inte vågar vittna. Flickan som våldtas av mannen som gömmer henne kan inte söka vård, för vårdpersonalen ska bli skyldig att anmäla papperslösa till polisen och då går våldtäktsmannen fri.

Herr talman! Tidöavtalet innehåller mängder av ondhetssignalerande hårda tag och straffskärpningar, men i själva verket är Tidöavtalet en politisk agenda som skyddar våldsamma män. Hur ska kvinnor våga vittna i ett rättssystem som bygger på svepande angiveri och osäkra rättsgrunder?


Anf. 25 Statsminister Ulf Kristersson (M)

Herr talman! Jag kan försäkra både riksdagen och Miljöpartiet att här blir det inga svepande lagstiftningar som är rättsosäkra - absolut inte, självklart inte. Det blir heller ingen fortsatt låtgåpolitik. Vi kommer alltså inte att fortsätta med en lagstiftning som bevisligen inte fungerar. Vi kommer att lägga om migrationspolitiken för att det är nödvändigt, för att nästan alla i Sverige inser att det är nödvändigt och för att ni inte klarade av det under er period. Detta är viktigt.

Sedan är det självklart så att en del saker är strafflagstiftning. Det handlar till exempel om att våga vittna. Det är därför vi har förslag om anonyma vittnen. Det har vi för att människor som i dag inte vågar vittna och inte vågar tala med polisen ska våga göra det, så att fler människor som begår brott fälls och ibland hamnar i fängelse i Sverige och ibland tvingas lämna landet och därmed inte längre kan utgöra en fara för dem de har terroriserat.

Allt detta hänger ihop, och allt detta tar vi i vårt paradigmskifte i svensk politik tag i.

STYLEREF Kantrubrik \* MERGEFORMAT Partiledardebatt

(Applåder)


Anf. 26 Magdalena Andersson (S)

Herr talman! De höga priserna på el, drivmedel och mat slår hårt mot människors plånböcker. Samtidigt står välfärden inför stora behov av tillskott, annars väntar smärtsamma nedskärningar. Sällan har behovet av en ansvarsfull ekonomisk politik varit större, eftersom en missriktad finanspolitik riskerar att göra Sveriges pensionärer, barnfamiljer och löntagare fattigare. Regeringen bär ett tungt ansvar på sina axlar.

Efter åtta år av socialdemokratisk ekonomisk politik finns dock goda förutsättningar att hantera situationen. Vi har goda statsfinanser och en låg statsskuld. De starka statsfinanserna vilar på en utveckling på arbetsmarknaden där fler svenskar än någonsin går till jobbet på morgonen. Också andelen som arbetar har ökat. Etableringstiden för nyanlända har halverats, och andelen personer som lever på transfereringar är den lägsta på flera årtionden.

Vi ser ett näringsliv som investerar för fullt, och ytterligare hundratals nya miljarder i investeringar är på gång. Tack vare stora, permanenta tillskott ser vi 100 000 fler som jobbar i välfärden.

Nu måste regeringen se till att säkerställa att denna styrka i statsfinanserna inte används för att driva på inflation och bolåneräntor och därigenom göra svenska folket fattigare. Det vore förödande när vi nu går mot en redan tuff vinter.

(Applåder)


Anf. 27 Jimmie Åkesson (SD)

Herr talman! Vi har under åtta år med den socialdemokratiska regeringen fått höra i princip i varje regeringsförklaring hur regeringen har sagt att man ska knäcka gängen, knäcka segregationen och så vidare. Samtidigt är det efter åtta år ett väldigt blodigt facit med rekord i skjutningar, rekord i sprängningar och så vidare. Vi känner till allt det där.

Ändå gav den tidigare justitieministern Morgan Johansson i en intervju för inte så länge sedan uttryck för vad han benämnde som stolthet. Han var stolt över vad den förra regeringen hade åstadkommit under åtta år.

Min enkla fråga till den tidigare statsministern Magdalena Andersson är därför: Är även hon stolt över vad hennes regering har åstadkommit i det här avseendet under åtta år?


Anf. 28 Magdalena Andersson (S)

Herr talman! Den historiska utbyggnad av rättsväsendet som genomfördes under dessa åtta år, och som jag förutsätter att en nytillträdd regering kommer att ta vidare, har varit otroligt viktig. Vi har startat två nya polishögskolor, och det är fler poliser än någonsin som nu arbetar i Sverige. Vi socialdemokrater gick också i vårt valmanifest fram med ett tydligt polismål om 50 000 polisanställda.

Här kan jag dock notera att den nytillträdda regeringen med Sverigedemokraternas stöd inte har något tydligt och tidssatt polismål. Där blir frågan till Jimmie Åkesson: Hur blir det med polisutbyggnaden?

Utöver detta har den förra regeringen skärpt en lång rad straff, och vi ser också hur fler gängkriminella sitter av längre straff. Vi kommer att samarbeta konstruktivt om ytterligare straffskärpningar som verkligen får ned brottsligheten.

STYLEREF Kantrubrik \* MERGEFORMAT Partiledardebatt

(Applåder)


Anf. 29 Jimmie Åkesson (SD)

Herr talman! Min fråga gällde alltså huruvida även Magdalena Andersson, precis som sin tidigare justitieminister, är stolt över det man har åstadkommit. Där fick jag inget svar, men det finns en chans till att ge mig ett sådant.

Det stämmer att regeringen har pratat väldigt mycket om den här utvecklingen, pratat väldigt mycket om saker som borde göras, pratat väldigt mycket om polisanställda. Märk väl - polisanställda, inte poliser.

Ulf Kristersson var väldigt tydlig i sin regeringsförklaring: Vi pratar om polistäthet. Äntligen, skulle jag säga. Det avgörande är inte antalet polisanställda utan hur många poliser vi har i förhållande till hur många vi är som lever i det här landet. Det är väldigt tydligt.

Det har varit åtta förlorade år när det handlar om att göra det som måste göras för att knäcka gängen och återta kontrollen. Jag är oerhört glad, herr talman, över att Magdalena Andersson inte längre är statsminister, för nu kan vi äntligen göra det som är så viktigt att få på plats.

(Applåder)


Anf. 30 Magdalena Andersson (S)

Herr talman! Att starta två nya polishögskolor är inte att prata. Det är att göra. Tack vare dessa utbyggda polishögskolor utexamineras nu tusentals poliser som kommer att kunna arbeta.

Det Jimmie Åkesson nu säger är att det enda som räknas är poliser, inte polisanställda. Exakt det sa du, Jimmie Åkesson: Polisanställda spelar ingen roll, utan det handlar om antalet poliser.

Detta är föraktfullt mot alla utredare, jurister, ekonomer, assistenter och it-tekniker som varje dag arbetar inom Polismyndigheten och brottsbekämpande myndigheter. Här hör vi Sveriges riksdags näst största parti säga att det bara är poliserna som räknas.

Inget kunde vara mer fel. Ni ska veta att vi socialdemokrater står bakom er. Ni gör ett viktigt arbete!

(Applåder)


Anf. 31 Statsminister Ulf Kristersson (M)

Herr talman! Regeringsförklaringen har beskrivits som ett paradigmskifte av många, inte minst inom kriminalpolitiken och migrationspolitiken. Jag ser verkligen fram emot intensiva debatter i våra nya roller, i de politiska sakfrågor där vi tycker helt olika. Jag är moderat, Magdalena Andersson är socialdemokrat - gott så.

Jag ser också fram emot ett fortsatt gott samarbete i frågor där vi tycker lika och där vi har ett nationellt ansvar att samarbeta. Jag tänker på Natoprocessen, och jag tänker på Sveriges stöd till Ukraina. Det gör vi allra bäst tillsammans, i nationens intresse.


Anf. 32 Magdalena Andersson (S)

Herr talman! Självklart kommer vi socialdemokrater att fortsätta att ta ansvar för Sverige och svenska folkets bästa i de här tuffa och oroliga tiderna med det värsta säkerhetspolitiska läget sedan 80-talet. Vi är socialdemokrater.

STYLEREF Kantrubrik \* MERGEFORMAT Partiledardebatt

Därför ser jag fram emot att göra det jag kan för att stödja Ulf Kristerssons viktiga arbete i att ta den svenska Natoansökan i hamn.

(Applåder)


Anf. 33 Statsminister Ulf Kristersson (M)

Herr talman! Tack, Magdalena Andersson, jag uppskattar det.

Jag nämner detta också av ett lite bredare skäl. För mig är politik på riktigt att ha hederliga, intensiva debatter i frågor där man faktiskt tycker olika. I en demokrati tycker man ofta olika. Att ha respektfulla debatter där man visar på skillnader i vägval tycker jag är bra. Det skyggar ingen av oss för.

Politik handlar också, för mig, om att ibland göra tvärtom: att enas, att samarbeta, att se minsta gemensamma nämnare i frågor där man vill gå i samma riktning. Då kan man göra någonting som är större än att enbart peka på skillnader och mer peka på likheter och få någonting gjort.

Min regering kommer att vara öppen för båda de här sakerna. I Sverige behöver vi mer av samling, mindre av splittring, mindre av polarisering och mindre av hårt tonläge. Vi behöver mer av äkta oenighet som pekar på riktiga skillnader i vägval där vi tycker så.


Anf. 34 Magdalena Andersson (S)

Herr talman! Ja, självklart är det viktigt att vi kan ha debatter och samarbeta om det som vi är överens om. Men att tala om mindre polarisering, Ulf Kristersson, när du väljer att samarbeta med ett parti som har polarisering och splittring i sitt dna, som sin själva affärsidé.

Vi har ju sett konsekvenserna av att samarbeta med ett parti som Sverigedemokraterna. Titta på dina partivänner i Sölvesborg, Ulf Kristersson! Är det mindre av polarisering som har blivit resultatet av det samarbetet?

Om man inte vill polarisera finns det en annan väg att gå. Min dörr står öppen. Men hur kommer det att bli för Moderaterna på riksnivån om man väljer att avsluta samarbetet med Sverigedemokraterna? Blir det samma väg som Moderaterna i Sölvesborg har fått vandra?

(Applåder)


Anf. 35 Nooshi Dadgostar (V)

Herr talman! Priserna på mat och el har ju stigit dramatiskt. Det har vi talat om här i dag.

I veckan föreslog Vänsterpartiet att de ersättningar som höjs automatiskt vid årsskiftet, såsom garantipension och sjukersättning, i stället ska höjas nu, omedelbart, därför att prisökningarna har hållit på ända sedan i somras. Inflationen börjar inte vid årsskiftet utan pågår här och nu.

Vänsterpartiet och Socialdemokraterna har ju tillsammans mycket framgångsrikt förhandlat fram höjd sjukersättning och höjda garantipensioner. Det är det som gör att det vid årsskiftet kommer att bli en ordentlig höjning. Det är just de höjningarna som våra två partier har genomfört.

Min fråga till Magdalena Andersson är om Socialdemokraterna kan ställa sig bakom det utskottsinitiativ som Vänsterpartiet lade på finansutskottets bord i går om att höja dessa ersättningar retroaktivt omedelbart i stället för vid årsskiftet.


Anf. 36 Magdalena Andersson (S)

STYLEREF Kantrubrik \* MERGEFORMAT Partiledardebatt

Herr talman! Vi kommer naturligtvis att noga studera det förslag som Vänsterpartiet har lagt fram för Sveriges riksdag.

Vi tycker att de förbättringar är helt centrala som vi tillsammans med Vänsterpartiet har genomfört för de pensionärer som har det allra tuffast. Det är ju upp till 1 000 kronor i månaden som de har fått i höjd pension för att de ska klara de prisökningar som skett. Vi har också genomfört viktiga förbättringar för att människor inte ska slängas ut ur sjukförsäkringen.

Vi kommer i vår budget att arbeta för en ansvarsfull ekonomisk politik som skyddar de mest utsatta hushållen från en ökad inflation och ökade boräntor.

Med det sagt: Att ta ytterligare initiativ i riksdagen med extra ändringsbudgetar i det här läget bedömer jag inte är något som vi kommer att stödja.


Anf. 37 Nooshi Dadgostar (V)

Herr talman! Tack, Magdalena Andersson, för det tydliga svaret! Jag beklagar det naturligtvis. De höjningar som vi båda genomförde när det gällde sjukersättning, sjukförsäkring och garantipension hade i det läget inte bara med inflationen att göra. Och det som sker vid årsskiftet kommer det inte att vara den här regeringen som genomför, utan det är en automatisk höjning som sker på grund av de höjningar som vi genomförde. Det är bra att veta.

Däremot är vår uppfattning att det inte blev den prisökning och inflation som vi trodde i början av detta år, utan den blev dramatiskt förändrad. Priserna för kaffe, smör och el är oerhört höga, och de har varit det sedan i somras.

Är det möjligt för Socialdemokraterna att höja sjukersättning och garantipension och de ersättningssystem som bygger på prisbasbeloppet redan nu? Jag hade hoppats att vi kunde dela uppfattningen om detta därför att människor, särskilt de med små marginaler, betalar ett mycket högt pris just precis nu och inte bara med början vid årsskiftet.


Anf. 38 Magdalena Andersson (S)

Herr talman! Ja, det är tuffa tider för svenska hushåll med höjda priser på el, bensin och diesel och mat och höjda boräntor. Det råder det ingen som helst tveksamhet om.

Därför är det viktigt att den nya regeringen för en ansvarsfull ekonomisk politik för att inte ytterligare driva på höjda boräntor och ökad inflation. Det sämsta en regering kan göra då är att komma med stora skattesänkningar för dem som redan har de högsta inkomsterna. Jag utgår från att den nya regeringen kommer att ta det ansvaret och i stället se till att alla de som arbetar i sjukvården, äldreomsorgen, skolan och barnomsorgen får det stöd de behöver för att kunna fortsätta sitt viktiga arbete men naturligtvis också vidta åtgärder för att stötta de hushåll som har det allra tuffast.

Nu har vi en ny regering. Det är deras ansvar att se till att säkra svenska hushålls ekonomi.

(Applåder)


Anf. 39 Ebba Busch (KD)

STYLEREF Kantrubrik \* MERGEFORMAT Partiledardebatt

Herr talman! Kristdemokraterna placerade energifrågan i centrum i valrörelsen 2018. Då kändes det lite ensamt, måste jag medge. I årets valrörelse var scenförändringen total. Alla pratade energi.

Magdalena Anderssons tal i november 2021 om ingen ny kärnkraft övergavs i augusti 2022. Då hette det plötsligt att nya kärnkraftverk kan bli aktuella. För utomstående betraktare kan det här nog verka lite svårbegripligt, rent av cyniskt, men jag väljer att se det positivt. Jag ser med glädje fram emot en situation där den nya majoriteten i riksdagen kan få stöd av det största partiet i riksdagen om behovet av ny kärnkraft.

Därför är min fråga till Magdalena Andersson om vi kan få se de korten redan nu. Är Socialdemokraterna med på resan mot ny, utsläppsfri kärnkraft?


Anf. 40 Magdalena Andersson (S)

Herr talman! Är det något som har hänt från november till nu? Jag kan berätta för Ebba Busch att det har hänt något sedan november. Det finns nämligen en värld utanför Sverige.

Det är så att president Putin har invaderat Ukraina. Som ett resultat av det ser vi höga elpriser. Vi ser höga gaspriser som resulterar i höga elpriser och höga bensin- och dieselpriser. Det är inte sannolikt att Europa kommer att vilja återuppta sin import av den ryska gasen. Med anledning av det hamnar hela kärnkraftverksfrågan i ett helt nytt läge. Det kommer vi socialdemokrater att diskutera.

Frågan till Ebba Busch blir denna. Det tar tid att bygga kärnkraftverk. Vindkraft går att bygga snabbt. Varför drar ni undan stödet för det energislag som snabbt kan få ned de svenska hushållens elpriser, nämligen vindkraften?

(Applåder)


Anf. 41 Ebba Busch (KD)

Herr talman! Magdalena Andersson är välkommen att återkomma i nästa replikskifte, där rollerna är omvända, med fler frågor.

Ett raljant tonläge, rätt använt, kan tydliggöra åsiktsskillnader. Det kan vara elegant. Det kan vara roligt. Jag har uppskattat när mina meningsmotståndare ibland till och med har häcklat min politik eller mitt sätt att agera i politiska sammanhang, när det skett med lite finess. I andra sammanhang kan ett raljant tonläge användas för att dölja osäkerhet. Att använda Putins invasionskrig på det här sättet tycker jag är osnyggt.

Min fråga var väldigt enkel. Kan vi söka samarbete och breda överenskommelser för Sveriges bästa, där vi också kan påverka omvärlden positivt, kring ny kärnkraft i Sverige? Är svaret ja, eller är det nej?


Anf. 42 Magdalena Andersson (S)

Herr talman! Vad ska man säga när Ebba Busch talar om tonläge i debatten i förhållande till mig?

(Applåder)

Nu var frågan en annan, nämligen om vi ska ha breda överenskommelser om energipolitiken. Det är en helt annan fråga. Frågan var förut om vi skulle stödja regeringens politik rakt av. Ni är ju fyra partier som har majoritet, men frågan är om ni nu kommer att bjuda in till energiöverläggningar med alla partier i riksdagen. Då är frågan en helt annan, nämligen om det finns öppningar för att verkligen diskutera olika kraftslag i sådana överenskommelser eller om de fyra partier som har majoritet i riksdagen redan har bestämt sig för hur det ska bli; då är det ju meningslöst. Men då måste frågan om havsbaserad vindkraft och stöd till den vara på bordet, eftersom den här regeringen har sagt nej till det som snabbt kan ge svenska hushåll billig el.

STYLEREF Kantrubrik \* MERGEFORMAT Partiledardebatt

(Applåder)


Anf. 43 Johan Pehrson (L)

Herr talman! Det är oppositionsledaren vi nu fått höra, Magdalena Andersson från Socialdemokraterna. Jag välkomnar den ton som Magdalena Andersson har. Hon sågar inte alla åtgärder som den nya regeringen föreslår rakt av, tvärtom. Jag läste i en kvällstidning att du valde att ställa dig ganska nära flera av våra förslag för en ny start för Sverige.

Politik är att vilja, kunna och drömma. Men man kan inte fastna i det sista och bara drömma - man måste också vilja och kunna göra. Jag undrar om Socialdemokraterna har inlett någon omprövningsprocess och kan säga vad man ångrar mest att man inte gjorde mer av under de åtta åren vid makten till exempel vad gäller integrationen, skolan och energin.


Anf. 44 Magdalena Andersson (S)

Herr talman! Vi kommer från socialdemokratins sida naturligtvis att granska Tidöavtalet och ta ställning till de olika förslagen. Vi är beredda att samarbeta om åtgärder som effektivt kan minska brottsligheten i Sverige, även om en del åtgärder tycks vara direkt kontraproduktiva; dem kommer vi naturligtvis att gå emot. Vi socialdemokrater genomförde den stora omläggningen av migrationspolitiken men kommer naturligtvis att vara beredda att samarbeta kring åtgärder som kan minska segregationen och nyrekryteringen, även om det finns många punkter i Tidöavtalet som tyvärr kommer att leda i helt motsatt riktning.

Vi granskar Tidöavtalet. Även andra har granskat Tidöavtalet och har sedan av Sverigedemokraternas företrädare hotats med att de kommer att bli av med sina bidrag eller sitt ekonomiska stöd om de fortsätter att göra det. Ulf Kristersson gav inget löfte om att man inte ska skära i sådana organisationers och myndigheters bidrag, men jag ger Johan Pehrson möjlighet: Kan du lova att ni inte kommer att skära i bidrag och ekonomiska stöd till de organisationer och myndigheter som granskar Tidöavtalet?

(Applåder)


Anf. 45 Johan Pehrson (L)

Herr talman! Min replik gick alltså ut på om det är något Magdalena Andersson känner att hon tar med sig, som kanske inte blev helt fullkomligt och perfekt, från sina åtta år vid makten, eftersom politik är att vilja, kunna och, i lagom mån, också drömma. Men jag fick inget riktigt svar på om man hade velat göra mer åt brottsbekämpningen.

Men när det gäller till exempel skolan har vi många elever som lämnar grundskolan utan tillräckliga betyg för att ta sig vidare till gymnasiet om de inte börjar på ett introduktionsprogram. Kunde man ha gjort något mer med speciallärare, små undervisningsgrupper och sociala team för att få fler unga att klara skolan? Vi vet ju att skolan är den viktigaste faktorn för att motverka social utslagning och ge en stark position på arbetsmarknaden, men också för brottsbekämpning. Det är väldigt få unga killar - eller flickor, för den delen, men det handlar mest om killar - med godkända betyg som springer runt och skjuter ihjäl varandra.


Anf. 46 Magdalena Andersson (S)

STYLEREF Kantrubrik \* MERGEFORMAT Partiledardebatt

Herr talman! Det ekar tyst. Jag frågar alltså Liberalernas partiledare om han kan stå upp mot Sverigedemokraternas hot om att dra tillbaka ekonomiska stöd som riktats mot organisationer som granskar Tidöavtalet. Jag frågar alltså Liberalernas partiledare om han kan lova att nej, vi kommer inte att skära i organisationer, myndigheter eller medier som kritiserar Tidöavtalet. Detta lovar inte Liberalernas partiledare. Det är så svagt.

Frågan var om det är något jag ångrar. Självklart finns det många saker som hade kunnat gå snabbare och göras snabbare. Inte minst hade jag önskat att vi hade kunnat punktmarkera varenda kille som är på glid. Det kräver stora satsningar på socialtjänst och kommuner - jag hoppas att Liberalerna levererar detta.

(Applåder)


Anf. 48 Jimmie Åkesson (SD)

Herr talman! Jag noterade besvikelsen hos Magdalena Andersson när hon inte fick det svar hon ville ha av Johan Pehrson när det gäller bidrag till olika organisationer och så vidare. Jag kan svara för min del: Ingen organisation i Sverige kommer att bli av med några bidrag för att man kritiserar Tidöavtalet. Jag tror att övriga partier i majoriteten här i kammaren håller med om detta. Det kan däremot finnas andra anledningar att se över bidrag till olika organisationer, men det är en helt annan sak och har ingenting med Tidöavtalet att göra.

Herr talman! Vi har inte bara en ny regering utan också en ny opposition. Jag tycker att det är intressant att se hur denna opposition formerar sig, uttrycker sig och positionerar sig i det nya parlamentariska landskapet. Jag noterar ett väldigt högt tonläge från många håll. Det är många hårda ord, många epitet och etiketter, mycket symboler och många plakat. Kraschlandning, dråpslag, populism, klimatförnekare, krossad rättsstat, rasprofilering, rasism och högerextremism är några exempel jag fick med när jag lyssnade lite flyktigt på de olika talarna.

Det är trots allt väldigt lite kritik i sak, och man kan fråga sig varför. Är det möjligen så att även oppositionen någonstans innerst inne inser att det Sverige faktiskt behöver är just en ny start, ett paradigmskifte? Man kan hoppas att de inser att när de tidigare hade majoriteten här i kammaren och utgjorde regering inte gjorde tillräckligt mot den slappa invandringspolitiken och den slappa kriminalpolitiken. De gjorde för lite för en stabil energiförsörjning och så vidare. Jag hoppas det, och i så fall kommer denna mandatperiod att bli mycket trevligare än den förra.

STYLEREF Kantrubrik \* MERGEFORMAT Partiledardebatt

(Applåder)


Anf. 49 Magdalena Andersson (S)

Herr talman! Jag vill börja med att gratulera Jimmie Åkesson. Sverigedemokraterna har nu ett avgörande inflytande över svensk politik när Jimmie Åkesson tar plats i regeringens inre kabinett, partiet får tjänstemän i Statsrådsberedningen och varje enskilt beslut kräver Sverigedemokraternas godkännande. Man kan alltså få igenom sin politik.

Så här skrev Jimmie Åkesson i Aftonbladet tidigare i år: "Därför går vi nu fram med en historisk satsning på sänkta bensin- och dieselpriser. Vi föreslår tre åtgärder, för maximal effekt, som skulle göra en omedelbar skillnad i människors vardag. Med förslagen sänks dieselpriset med 10 kronor och bensinpriset med 6,50 kronor."

Nu är frågan: När sänks priset på bensin med 6,50 kronor? Svara nu inte bara att ni ska sänka bensinskatten. Frågan är: När sänks priset med 6,50 kronor? Du har ju styrkan att driva igenom detta nu.


Anf. 50 Jimmie Åkesson (SD)

Herr talman! Magdalena Andersson sa "du" - jag vill bara påpeka detta.

Jag måste nog ändå göra Magdalena Andersson besviken. Jag kommer först och främst att svara så: Vi kommer att sänka priset på drivmedel vid pump. Det kommer att ske genom skattesänkningar och genom minimerad reduktionsplikt.

På frågan om när detta sker är svaret att det sker när vi har majoritet för det i Sveriges riksdag. Om jag får bestämma sker det i morgon. Sannolikt blir det inte så enkelt.

Det förvånar mig lite att Magdalena Andersson ändå väljer det här spåret, för Magdalena Andersson har ju tillsammans med dem som hon har styrt med under åtta år orsakat den situation som vi har vid pump i dag, så att människor inte har råd att använda sin bil. Då kan man tycka att lite självkritik hade varit på sin plats i stället för att be mig att åtgärda det som hon har ställt till.

(Applåder)


Anf. 51 Magdalena Andersson (S)

Herr talman! Det är alltså du, Jimmie Åkesson, som sitter med makten i Sveriges riksdag nu. Då är frågan om du också ska jobba enligt Johan-Pehrson-doktrinen. Man säger något före valet, men efter valet gäller någonting annat.

Sverigedemokraterna har ju lovat sina väljare det här. Därför är det min skyldighet som opposition att också granska om ni lever upp till löftena till era väljare. Men nu verkar det som att löftet om sänkt bensinskatt med 6,50 kronor inte var tillräckligt viktigt för Sverigedemokraterna, för om det hade varit det hade det stått i Tidöavtalet och du hade nu kunnat säga att den kommer att sänkas med 6,50 kronor. Men det var uppenbarligen inte tillräckligt viktigt. Det är bra att detta kan föras till kammarens protokoll.

STYLEREF Kantrubrik \* MERGEFORMAT Partiledardebatt

No further questions.

(Applåder)


Anf. 52 Jimmie Åkesson (SD)

Herr talman! Det är en väldig massa saker som inte står i Tidöavtalet. Det är en massa saker som jag har gått till val på och som andra partier som omfattas av avtalet har gått till val på. Antingen finns de inte med där därför att det är frågor där vi redan är överens om riktningen, eller så finns de inte med där därför att det är frågor som vi helt enkelt inte samarbetar kring.

Drivmedelspriser är något som påverkar budgeten. Det är i högsta grad en budgetfråga. Regeringen kommer inom kort att lägga fram en budget här i kammaren. Där kommer det att framgå hur detta som Magdalena Andersson nu vill uppnå, det vill säga kraftigt sänkta drivmedelspriser, kommer att lösas framöver.

Jag är fullt trygg med att vi nu tar stora steg i den riktningen och att vi under mandatperioden når upp till just det som jag och mitt parti har lovat våra väljare. Jag har ingen annan ambition än att göra just detta.

(Applåder)


Anf. 53 Nooshi Dadgostar (V)

Herr talman! De svenska familjerna är hårt pressade av prisökningar på alltifrån mat till boende. I det läget verkar Sverigedemokraterna fokusera mest på att ta ifrån grupper rätten till trygghetssystem på olika sätt. Det kan vi se i slottsavtalet.

Du, Jimmie Åkesson, har släppt fram en regering med ett avtal där det står en enda mening om sjukförsäkringen. Så viktig var den för Sverigedemokraterna. Och där verkar alla dessa fyra partier vara helt överens om att det är för många som har rätt till sjukförsäkring. Så står det rakt upp och ned.

Varför släppte Åkesson fram en regering med ett avtal som inte på något sätt garanterar människor rätt till ekonomisk trygghet vid sjukdom?


Anf. 54 Jimmie Åkesson (SD)

Herr talman! Sjukförsäkringen är en oerhört viktig fråga. Det är en viktig fråga samhällsekonomiskt av olika skäl, och det är framför allt en viktig fråga för de individer som har behov av ersättning i samband med sjukdom.

Sverigedemokraterna har gått till val på att trygga sjukförsäkringen långsiktigt, och jag sa i mitt anförande här tidigare att vi nu också har gjort det. Det är nämligen min upplevelse.

Som jag sa till Magdalena Andersson här tidigare är det som står i Tidöavtalet det som står i Tidöavtalet. Det som inte står i Tidöavtalet står inte i Tidöavtalet av en anledning.

Om Nooshi Dadgostar har idéer om hur vi ytterligare kan trygga sjukförsäkringen långsiktigt är hon hjärtligt välkommen att prata med mig om det. Jag upplever att jag är ganska öppen och ganska fri att agera på sjukförsäkringens område här i riksdagen, så länge det inte handlar om sådant som påverkar statens budget. Och det finns väldigt mycket där som man skulle kunna göra och där jag tror att jag och Vänsterpartiet har åtminstone en gemensam idé om riktningen. Det är en inbjudan till Nooshi Dadgostar att diskutera denna fråga med mig.


Anf. 55 Nooshi Dadgostar (V)

STYLEREF Kantrubrik \* MERGEFORMAT Partiledardebatt

Herr talman! Åkesson säger att det finns en anledning till att det inte finns något annat än den enda meningen att ni är överens om att det är för många som har rätt till sin egen sjukförsäkring. Anledningen är helt uppenbart att Sverigedemokraterna inte prioriterar detta.

Det är i avtalet sida upp och sida ned om mycket detaljerade förslag på olika områden. Men detta jätteområde, människors rätt till sin egen försäkring när de råkar illa ut på jobbet eller på sin fritid, struntar Sverigedemokraterna i.

Det finns ett utrett förslag som innebär att fler sjuka skulle få rätt till sjukersättning, vilket är något av det viktigaste. Den utredningen hade ni kunnat lägga in i slottsavtalet. Varför prioriterades detta bort? Det är ju en mycket viktigare fråga än många av de andra frågor som ni har förhandlat fram. Hur kan detta vara så lågt prioriterat av Sverigedemokraterna?


Anf. 56 Jimmie Åkesson (SD)

Herr talman! Jag vet inte om det har framgått tillräckligt tydligt, men Sverigedemokraterna är alltså inte ett regeringsparti. Sverigedemokraterna samarbetar med den nya regeringen om det som står i Tidöavtalet och om budgeten.

När det gäller förslag som inte står i Tidöavtalet upplever jag att jag och mitt parti är helt fria att i den här kammaren söka majoritet för andra förslag.

Det var därför, herr talman, som jag sa till Noshi Dadgostar att om hon nu har idéer om hur vi kan trygga och stärka sjukförsäkringen på ett sätt som inte innebär budgetpåverkande åtgärder är hon hjärtligt välkommen att ta kontakt med mig kring det. Jag vill nämligen också gå i den riktningen och är fri att göra det, trots att vi har en ny regering på plats.

(Applåder)


Anf. 57 Annie Lööf (C)

Herr talman! Jimmie Åkesson bad om lite sakpolitiskt tuggmotstånd, så jag väljer då att granska klimatpolitiken.

Att vi skulle befinna oss i en klimatkris anser jag saknar vetenskapligt stöd. Så sa Jimmie Åkessons partikamrat Elsa Widding här från riksdagens talarstol förra veckan. Och på frågan vad Sverigedemokraterna vill göra för klimatet blev Widdings svar: "Det bästa vi kan göra är att se till att hjälpa de fattiga länderna att finansiera bra kolkraftverk för att ta dem ur fattigdomen."

Att Sverigedemokraterna är klimatförnekare är ju inget nytt, men att fattiga länder ska betala priset för avsaknaden av politisk handlingskraft liknar koloniala resonemang som inte hör hemma vare sig i dag eller i framtiden.

Håller Jimmie Åkesson med sin partikamrat Elsa Widding om att klimatkrisen är en bluff och om behovet av mer kolkraft?


Anf. 58 Jimmie Åkesson (SD)

Herr talman! Klimatfrågan är ingen enkel fråga. Ibland när man lyssnar på partier, framför allt de extrema, närmast religiösa partierna som inte minst Centerpartiet, får man intrycket att det här är en väldigt enkel sak. Det är det inte. Det är väldigt komplicerat. Det kräver viss kunskap och kompetens för att förstå sambanden mellan olika skeenden.

STYLEREF Kantrubrik \* MERGEFORMAT Partiledardebatt

Har vi en förestående klimatkris? Ja, sannolikt. Sannolikt kommer vi att uppleva stora problem med ett förändrat klimat om vi inte gör någonting åt det, och därför ska vi göra det.

Valrörelsen handlade inte så mycket om det, utan den handlade väldigt mycket om ifall det är någon större poäng med att vi fortsätter att plåga oss själva här i Sverige, som redan har redan väldigt låga utsläpp, i stället för att möjliggöra för andra länder som har väldigt stora utsläpp att i högre grad minska dem. Det är det som är konflikten här, inte huruvida det förekommer klimatförändringar eller inte, herr talman.


Anf. 59 Annie Lööf (C)

Herr talman! Nu var det ju en sverigedemokrat, som dessutom har inspirerat Tidöavtalet på klimatområdet och de förslag som finns däri, som sa just detta om klimatbluff och mer kolkraft. Och under valrörelsen hörde jag Jimmie Åkessons svar på frågan om vi inte borde vara räddare för att varmare klimat: Vad jag vet dör fler av kyla än av värme.

Det finns alltså inga gränser inom Sverigedemokraterna när det gäller klimatförnekelsen. De ifrågasätter globalt erkänd vetenskap och raljerar över värmerekord och extremväder.

Men om det är som Jimmie Åkesson nu säger att man tar klimatförändringarna på allvar och att man kan erkänna klimatvetenskapen och dess resultat måste jag fråga: Är det då Jimmie Åkessons mening att Sverige och EU nu ska gå före och agera för förändring både här hemma och globalt så att vi når de högt ställda förväntningar som finns inom den globala klimatpolitiken?


Anf. 60 Jimmie Åkesson (SD)

Herr talman! Vad jag vet är klimat inte bara uppvärmning utan även kyla. Jag förstår inte riktigt vad Annie Lööf är ute efter när hon menar att det är konstigt att påpeka att fler dör av kyla än av värme, för det är ju sant.

Detta betyder inte att vi inte ska göra något för att förhindra klimatförändringar, och det har vi ägnat hela valrörelsen åt att debattera.

Men återigen: Problemet har ju varit att svensk klimatpolitik hittills har gått ut på att minska utsläpp i Sverige till ofantliga kostnader, i ett land som redan har väldigt låga utsläpp, i stället för att fokusera på klimatet som en global fråga, vilket det faktiskt är. Därför är det viktigare att se till att få teknik för minskade utsläpp i andra delar av världen där man till exempel har gamla kolkraftverk. Detta gör betydligt större skillnad än att Sverige har till exempel världens högsta dieselpriser.

(Applåder)


Anf. 61 Märta Stenevi (MP)

Herr talman! I veckan kom det mycket kraftig kritik mot Tidöavtalet, där man ifrågasätter hur den svenska rättsstaten kommer att hålla under trycket av detta avtal. I går gick också Sverigedemokraternas riksdagsledamot Björn Söder ut och sa att han ville strypa det statliga bidraget till människorättsorganisationen Civil Rights Defenders på grund av den kritiska granskningen av Tidöavtalet.

STYLEREF Kantrubrik \* MERGEFORMAT Partiledardebatt

I en demokrati är en av de viktigaste principerna att det finns fristående aktörer som också kan granska makten. Delar Jimmie Åkesson denna syn på demokratiska mekanismer?


Anf. 62 Jimmie Åkesson (SD)

Herr talman! Ja, det är ganska grundläggande för en demokrati att det ges uttryck för olika uppfattningar och att man kan granska makten. Att det på något sätt skulle vara hotat i Sverige har jag svårt att se. Tvärtom är Sverige en väl utvecklad demokrati med ett väl utbyggt civilsamhälle.

Herr talman! Med detta sagt måste man kunna ha synpunkter på hur man använder skattemedel. I mitt anförande sa jag att ingen organisation kommer att bli av med bidrag för att den kritiserar regeringen eller Tidöavtalet. Det finns dock en överenskommelse om att se över bidrag till organisationer som sprider extremism, islamistisk propaganda och annat. Detta är självklart och hotar inte rättsstaten, tvärtom. Denna typ av organisationer gör dock det.

Det är en märklig syn på demokrati att det enda sättet att uppnå detta är att skicka statliga bidrag till olika vänsterliberala organisationer. Jag förstår över huvud taget inte denna uppfattning.

(Applåder)


Anf. 63 Märta Stenevi (MP)

Herr talman! Man kan utifrån detta svar fråga sig om Jimmie Åkesson anser att Civil Rights Defenders, som funnits sedan 1982 och granskat just makten och demokratins upprätthållande, är en vänsterliberal organisation eller upprätthåller islamistiska, extremistiska åsikter.

Sverigedemokraterna är det största partiet i regeringsunderlaget. Sverigedemokraterna sitter i ett inre kabinett i Regeringskansliets innersta rum och dikterar villkoren för den politik som förs. Sverigedemokraterna har en enorm makt men kommer inte att kunna granskas av riksdagen. Jimmie Åkesson har släppts in på en position i Rosenbad där hans parti i allt väsentligt styr regeringen utan att kunna ställas till svars för regeringens agerande.

Herr talman! Är det möjligen så att Jimmie Åkesson har förstått det Ulf Kristersson inte verkar ha förstått: att även arméer av nättroll spricker i ljuset när de granskas. Eller hur föreslår Jimmie Åkesson att man ska kunna granska makten när den gömmer sig i skuggorna bakom sin marionettregering?

(Applåder)


Anf. 64 Jimmie Åkesson (SD)

Herr talman! Detta är väl alldeles ypperligt exempel på hur man granskar makten och varandra inom ramen för det parlamentariska systemet: debatt. Debatt förekommer i denna sal hela tiden, nästan varje dag, och det är ett sätt att granska varandra.

Sverigedemokraterna är inget regeringsparti. Vi har en överenskommelse med regeringen på ett antal områden. Vi har en överenskommelse med regeringen om budgeten, där vi har samma inflytande som regeringen.

Givetvis kommer detta att granskas här. Vad gör vi annars här? Varför har vi annars en opposition om man inte är här för att just granska majoritetens beslut? Det är självklart, herr talman, så jag förstår över huvud taget inte denna utgångspunkt.

STYLEREF Kantrubrik \* MERGEFORMAT Partiledardebatt

Sverigedemokraterna är ett parti som på riktigt vill göra skillnad. Nu har vi fått denna möjlighet för att väljarna har gett oss denna möjlighet, och vi kommer givetvis att göra vad vi kan för att förvalta detta förtroende och ta till vara denna möjlighet.

(Applåder)


Anf. 65 Nooshi Dadgostar (V)

Herr talman! Sverige har blivit ett land där skojare och lobbyister innehar maktpositionerna. Det är svårt att se det på något annat sätt när man läser ministrarnas cv:n. Vi har en statsminister som har tagit emot en lägenhet som skulle ha gått till bättre behövande kvinnor, en bostadsminister som har skrivit sig hos sina föräldrar för att få extra ersättning, en näringsminister som är dömd för förtalsbrott och en justitieminister som så sent som i valrörelsen var beredd att ta emot pengar till Moderaterna genom ett så kallat bulvanupplägg.

Kanske är det som man säger: Som man känner sig själv känner man andra. Verklighetsbilden kan nog bli skev om man rör sig i ett sådant umgänge.

Men jag tror inte att gemene man är beskaffad så som regeringen verkar tro. De allra flesta vill göra rätt för sig.

Herr talman! Statsministern varnar för hårda tider. Det verkar dock främst gälla vanliga människor; det ekonomiska toppskiktet har sitt på det torra. Det är väl bara att välja mellan sommarsemestern och skidresan, säger den som har mycket men inget förstår.

Stålbadet i välfärden väntar runt hörnet om regeringen inte skjuter till stora medel. Den preliminära beräkningen på vad som saknas i välfärden är 20 miljarder. Svenska folket ska inte behöva stå för notan när lobbyistregeringen säkrar tillgångarna för kapitalägarna. Jag lovar att Sveriges 542 miljardärer klarar sig även utan frikostigt stöd. Det gör däremot inte vård, skola och omsorg, och det gör inte familjer som får svårt att betala elräkningen denna vinter.

Att inte göra något när 20 miljarder fattas kallar jag för tveksam vandel.


Anf. 66 Annie Lööf (C)

Herr talman! Putins illegala anfallskrig rasar vidare i Ukraina. Men Ukraina har initiativet, och ryska trupper trycks tillbaka - mest tack vare mod och list från det ukrainska folket men också tack vare ekonomiskt och militärt stöd från övriga världen.

Den nytillträdda regeringen har varit tydlig med att man vill fortsätta med och även öka stödet till Ukraina, och det välkomnar jag. Men Vänsterpartiet har tyvärr svajat betänkligt tidigare när det gäller dessa viktiga stöd.

Därför är min fråga till Nooshi Dadgostar i dag: Kommer Vänsterpartiet att klart och tydligt ställa sig bakom ett ökat svenskt militärt stöd till Ukraina när regeringen väl lägger sådana förslag på riksdagens bord?


Anf. 67 Nooshi Dadgostar (V)

STYLEREF Kantrubrik \* MERGEFORMAT Partiledardebatt

Herr talman! Självklart! Vi hade önskat att regeringen hade kommit med fler sådana förslag, men det har man inte gjort. Vi har också respekt för att Försvarsmakten måste göra en utredning av hur mycket vi har möjlighet att skicka till Ukraina.

Vi kommer alltid att stå bakom det ukrainska folket och folkrättens principer om att inget land får invaderas eller tas till fånga för andra motiv. Det kan gå fort i vissa situationer. Det är viktigt för oss att se till att svenska folket vet att de är trygga och säkra och att det inte finns några hot mot Sverige. Man gör ibland en samlad bedömning av detta.

För oss är det fullständigt självklart att vi och hela västvärlden står bakom det ukrainska folket, och det är jag väldigt glad över.

(Applåder)


Anf. 68 Annie Lööf (C)

Herr talman! Det är ett välkommet svar från Nooshi Dadgostar men också lite förvånande, för det kommer andra signaler från Nooshi Dadgostars partikamrat i Europaparlamentet. Där svajas det kring det gemensamma EU-stödet, senast i början av oktober då denna partikamrat lade ned sin röst när det gäller ökat militärt stöd. Och som enda svenska ledamot lade hon ned sin röst när det gäller fördömandet av den ryska invasionen. Detta imponerar inte.

Jag tycker att det är anmärkningsvärt med Vänsterpartiets mycket ambivalenta spagat när det gäller detta, här i riksdagen tidigare i våras men också mellan riksdagen och Europaparlamentet. Därför frågar jag igen: Kommer Vänsterpartiet att fortsätta att svaja i Europaparlamentet och här i riksdagen när det gäller förlängt och ökat militärt stöd till Ukraina, eller har det bara varit olycksfall i arbetet?

(Applåder)


Anf. 69 Nooshi Dadgostar (V)

Herr talman! Jag är lite förvånad över att Annie Lööf inte känner till att vi var helt eniga här. Vi har ett flertal gånger skickat vapen till Ukraina, och Vänsterpartiet har efterfrågat fler sådana tillfällen. Men regeringen har inte alltid återkommit, och vi har också respekt för vad Försvarsmakten säger.

Vår EU-parlamentariker har avstått i frågor som handlar om Natoansökan och Natomedlemskap. Där har vi olika uppfattningar, även om Centerpartiet så sent som för bara några år sedan också var emot Natomedlemskap. Inget annat har skett i den frågan.

I övrigt har vi vid alla tillfällen då EU-parlamentet har samordnat sig om vapenleveranser till Ukraina ställt oss bakom detta. Vi hade önskat ännu större stöd och att man tar bort skulderna från den ukrainska staten, arbetar för återuppbyggnad, säkrar medicinska leveranser och ser till att ännu mer vapen skickas så att ryssarna kan kastas ut ur Ukraina.


Anf. 70 Ebba Busch (KD)

Herr talman! Sedan Ryssland inledde sitt folkrättsvidriga anfallskrig mot Ukraina har det varit lite svårt att få grepp om Vänsterpartiets eventuellt nya säkerhetspolitiska linje.

STYLEREF Kantrubrik \* MERGEFORMAT Partiledardebatt

Vänsterpartiet är emot Natomedlemskap, nu som tidigare, men har samtidigt sagt sig inte vara redo att bråka om den frågan i en eventuell rödgrön regering. Samtidigt röstade Vänsterpartiet i EU-parlamentet, som Annie Lööf nyss påpekade, emot militärt bistånd till Ukraina, för att slopa budgeten för Europeiska försvarsfonden och emot forskning, samarbete och utveckling på försvarsområdet. Och en av de riksdagsledamöter som viftade med PKK-flaggor i Almedalen blir nu Vänsterns enda utskottsordförande.

Så vad gäller? Kommer Vänsterpartiet att bråka om Nato?


Anf. 71 Nooshi Dadgostar (V)

Herr talman! Nu är det lite olika frågor. Det som vår EU-parlamentariker röstade emot var en Natoansökan. Vi har olika uppfattningar om Natomedlemskap, och där är vår uppfattning att hoten mot Sverige blir större om vi deltar i världens konflikter på olika sätt, så som man gör inom ramen för Nato.

Vi kommer alltid att ställa oss bakom det ukrainska folket. Vi hade önskat fler vapenleveranser dit, och vi har alltid stått bakom detta i Europaparlamentet. Ebba Busch och, uppenbarligen, Annie Lööf är felinformerade. Vi har alltid stått bakom det. Däremot är det vår uppfattning att vi ska ha en svensk ÖB och att det inte är säkert att vi ska ha en europeisk ÖB.

Försvarsmakten och försvarsfrågorna är en svensk angelägenhet. Det är klart att man kan diskutera detta, men än så länge ser det ut så. Där har vi inte ändrat oss. Man ska självfallet samarbeta internationellt, och vi ska ha internationell solidaritet. Men Försvarsmakten är fortfarande regeringens och svenska folkets försvarsmakt.


Anf. 72 Ebba Busch (KD)

Herr talman! Frågan gällde egentligen inte grundhållningen till Nato. Där har jag respekt för att man tycker olika. Det finns också många frågor där vi har gjort gemensam sak i stödet till Ukraina, och det är bra. Men i Europaparlamentet röstade man den 19 oktober nej till forskning, samarbete och utveckling inom försvarsområdet. Det handlade inte om Nato. Samma dag röstade man ja till slopad budget för Europeiska försvarsfonden. Och sedan stöttade man inte militärt bistånd till Ukraina. Därefter har man med en mycket tveksam motivering försökt korrigera sin röst, men det kan ju hända ibland.

Min primära fråga handlar framför allt om det uttalande som Nooshi Dadgostar själv gjorde i valrörelsen om att man inte hade för avsikt att bråka med en rödgrön regering i Natomedlemskapsprocessen. Försvåra är kanske ett mer korrekt uttryck. Min fråga är: Vad gäller nu? Ämnar Vänsterpartiet försvåra Natomedlemskapsprocessen, eller gäller det som Nooshi Dadgostar sa om en rödgrön regering även den nya regeringen?


Anf. 73 Nooshi Dadgostar (V)

Herr talman! Ebba Busch säger många saker som inte stämmer, men låt mig lägga det åt sidan. Vi har alltid stått bakom att öka leveranserna, och vi hade önskat att fler leveranser skickades. Däremot står vi upp för att det inte är läge att ha en europeisk militär, utan vi ska ha ett svenskt försvar. Jag är stolt över svenska ÖB.

STYLEREF Kantrubrik \* MERGEFORMAT Partiledardebatt

Vi bråkar aldrig. Vi står upp för människors rättigheter. Vi skyddar Sverige. Vi ser till att svenska folket är skyddade, undan despoter och krig. Det finns ingen uppfattning om att vi bråkar fram och tillbaka. Det är regeringen som i samtal med en islamistisk despot, som Erdogan är, har förlängt processen. Det är regeringen som sprider deras narrativ och som tvekar kring om SVT till exempel ska få sända det de sänder. Man är inte tydlig, utan man är svag i förhandlingarna.

Ett medskick till regeringen är: Stå starka! Visa inte svaghet, så som ni har gjort hittills!


Anf. 74 Johan Pehrson (L)

Herr talman! Läget är nytt, men mycket är sig likt, till exempel att flera ledamöter här verkar tycka att debatten inte har den spänst som den borde så att de har fått annat att göra och lämnat kammaren. Men vänsterpartiledaren, jag och några till är kvar - tack för det!

Väldigt mycket är sig likt i den kraft och de utfall som Vänsterpartiet presenterar mot svensk företagsamhet. Hat är ett starkt ord, men aggressiviteten är uppenbar. Jag vänder mig just nu, till att börja med, mot tanken på att det är fel med personaloptioner. Det handlar om att bredda ägandet och se till att små företag som har dåliga eller små kassaflöden i början kan ta Sverige in i framtiden - nya Spotify eller nya Ericsson. Man måste kunna ha ett breddat ägande. Man har inga pengar som kommer in, men man har en bra idé. Personaloptioner är ett fantastiskt sätt att ge ägarmakt till medborgarna. Varför gillar Vänsterpartiet inte detta?


Anf. 75 Nooshi Dadgostar (V)

Herr talman! Det är det inte, utan det är bara ett sätt att slippa undan löneskatt, som alla andra betalar, och ta ut sina pengar som kapitalinkomster och därmed betala mindre skatt. Och det är bara riktat till höginkomsttagare. De kommer knappt att märka av det. Det är därför Spotify, som för övrigt inte längre har sitt säte i Sverige, ligger på om detta.

Vänsterpartiet är riksdagens näringslivsparti. Vi driver svenska företags frågor. Fråga Västsvenska Handelskammaren hur glada de blev över att ni inte vill bygga nya stambanor, Johan Pehrson!

Ni förstör ju näringslivet för Sverige - ny teknik, ny innovation och nya tåg, Johan Pehrson. Hur känns det för företagarna i södra Sverige när ni fortsätter och fortsätter att exportera el och inte ordnar upp den svenska elmarknaden och frigör den från de europeiska priserna, så att de kan fortsätta sin verksamhet? De får lägga ned nu, Johan Pehrson.

(Applåder)


Anf. 76 Johan Pehrson (L)

Herr talman! Jag väntar in de rungande applåderna för Vänsterpartiet.

(NOOSHI DADGOSTAR (V): De är ändå fler än dina.)

Det kan man väl säga.

Herr talman! Det är ändå så att innovationer har byggt detta land. Företagsamheten har byggt detta land. Svensk forskning har byggt detta land. Det är så grunden för ett fortsatt välstånd skapas. Det är så vi får resurser till välfärden.

STYLEREF Kantrubrik \* MERGEFORMAT Partiledardebatt

Jag har, precis som Nooshi Dadgostar säkert har gjort, åkt runt med bygghjälm på olika platser. Jag var bland annat på Northvolts anläggning. Där var det väldigt tydliga budskapet att man behöver ha ett sätt för att få mer ägarspridning och få medarbetarna att bli delägare i företaget och att vi måste göra mer för att underlätta för att personalen ska kunna bli delägare och få personaloptioner. Varför? Jo, därför att i det moderna samhället ligger framgången i kompetens och kunskap. Det är otroligt viktigt för företagen att se till att Sverige fortsätter att vara en internationell kraft för teknisk utveckling och ny modern teknik och att företagen får behålla medarbetarna. Då är ett sätt ett breddat ägande. Det handlar inte om löntagarfonder, men det handlar om att ge medarbetarna makt och inte bara kapitalägarna. Varför tycker ni illa om det?

(Applåder)


Anf. 77 Nooshi Dadgostar (V)

Herr talman! Jag noterar att Pehrson är för löntagarfonder. Det var nya bud.

Jag känner till att Northvolt vill ha personaloptioner. De kommer inte att riktas till medarbetare utan riktas alltid till höginkomsttagare. Det finns inget modernt, Johan Pehrson, med stora ekonomiska klyftor. Den typen av länder är inte innovativa. Där trycks inte alla människor upp inom forskning och utbildning. Där tror man inte på alla människor. Där sprids inte denna typ av företagsamhet.

Vad säger Northvolt när slottsavtalet nu förespråkar att vi ska ha ett och samma elprisområde? De skånska priserna ska upp till Northvolts industrilokaler. De kommer att behöva lägga ned, herr talman. Johan Pehrsons besked är att skånska priser nu ska gälla i norra Sverige. Är detta beskedet till svenskt näringsliv går vi under.

(Applåder)

(FÖRSTE VICE TALMANNEN: Johan Pehrson anmäler att han vill få fört till protokollet att han inte har rätt till ytterligare replik.)


Anf. 78 Annie Lööf (C)

Herr talman! När man går till val säger man en sak innan valet. Sedan genomförs valet, och så säger man en sak också efter valet.

Detta som Johan Pehrson sa borde sitta som korsstygnsbroderi på varje statsrådsrum. Så väl sammanfattar det den nya regeringens agerande.

Innan valet var det stora och fina ord om landsbygdens betydelse - hjärtlandshyllningar och Instagramkampanjer. Efter valet är det andra tongångar. Landsbygden nämndes knappt ens i vare sig oktoberavtal eller regeringsförklaring. Våra nya statsråd bor alla söder om Uppsala. Och bland det första man nu gör är att rasera det nya reseavdraget som skulle ha gynnat just glesbygderna framför storstaden.

Samma sak är det med klimatet. Gröna löften innan valet blev en grå verklighet efteråt. Man gör våra bränslen mindre gröna, ökar utsläppen med miljoner ton. Man inleder med att lägga ned Miljödepartementet.

STYLEREF Kantrubrik \* MERGEFORMAT Partiledardebatt

De röda liberala linjer som innan valet skulle vara garanten mot Sverigedemokraternas inflytande förbyttes mot en blank check till en regering där Jimmie Åkesson sitter på vetorätt i varje beslut.

Sverige hade behövt en annan väg. I tider av oro och osäkerhet, både i vår omvärld och på vår hemmaplan, hade samförstånd och bred enighet varit att föredra framför en konservativ konfrontation. Nu hade vi behövt liberala reformer för att bromsa klimatförändringarna, få hela landet att komma framåt och förstärka välfärden, öka både tryggheten, jämställdheten och friheten samt göra allt det som skulle göra Sverige mycket bättre utan att tumma på tolerans, respekt och medmänsklighet.

Centerpartiet, som Sveriges enda borgerliga liberala oppositionsparti, kommer fortsätta att försöka styra politiken i den riktningen. För det som vi sa innan valet står vi också upp för efter valet.

(Applåder)


Anf. 79 Ebba Busch (KD)

Herr talman! Ett av skälen till valresultatet i september var förmodligen att vår sida hade en gemensam problemformulering - om än inte exakt samma lösningar så åtminstone en gemensam färdriktning.

På andra sidan fanns ingenting sådant. Socialdemokraterna var som vanligt öppna för förslag. Vänsterpartiet verkade kunna tåla Centerpartiet som koalitionspartner så länge det inte innebar centerpartistisk politik. Centerpartiet kunde å sin sida leva med inslag av Vänsterpartiets politik så länge man slapp själva Vänsterpartiet. Och alla tre verkade helst vilja slippa Miljöpartiet, även om ingen av dem riktigt visste hur det skulle gå till. Var och en kunde se att detta inte skulle gå ihop.

Efter att ha lyssnat på de första debattrundorna efter regeringsskiftet och på utspelen efter valet konstaterar jag att det fortfarande inte går ihop. Socialdemokraterna verkar röra sig i vår riktning vad gäller brottsbekämpning och migration. Övriga tre gör det inte. Vänsterpartiet håller fast vid sin, i mitt tycke, kloka kursändring vad gäller reduktionsplikten. De båda gröna partierna tycker tvärtom. Centerpartiet håller fast vid sin, i mitt tycke, ganska så kloka välfärdspolitik. De övriga tre tycker helt annorlunda.

Man kan tycka vad man vill, men det regeringsunderlag som numera leder landet är det som är möjligt och som kan ge ny kraft till Sverige. Den andra sidan är lika kritisk inbördes som gentemot oss. Oppositionskompassen snurrar åt alla möjliga olika tänkbara håll i denna debatt, och jag misstänker att det också kommer att märkas på de eventuella replikerna nu.


Anf. 80 Annie Lööf (C)

Herr talman! Jag vill till protokollet föra att Moderaterna, Liberalerna och Kristdemokraterna minskade på valdagen och att de sitter i regering tack vare både Sverigedemokraternas valresultat och Sverigedemokraternas politik.

Inte nöjd - det var Ebba Busch svar på hur oktoberavtalets biståndspolitik landade. Hennes parti lovade under valrörelsen dyrt och heligt att stå upp för enprocentsmålet men vek ned sig när det var allvar.

Det är problematiskt att man sänker biståndet i en tid när de globala utmaningarna är större än någonsin, sades det från Svenska kyrkans biståndsverksamhet när beskedet kom.

STYLEREF Kantrubrik \* MERGEFORMAT Partiledardebatt

Rädda Barnen kallade det för ett svek mot världens fattiga, inte minst de allra fattigaste barnen.

Vad i oktoberavtalet är det som Kristdemokraterna känner att de har fått igenom och som gjorde att det var värt att överge löftet om enprocentsmålet och svika världens fattigaste barn?


Anf. 81 Ebba Busch (KD)

Herr talman! Vi har slagits för världens fattigaste barn. Bra bistånd gör skillnad, och det är en moralisk skyldighet att hjälpa den som är i brinnande nöd. Att ge bistånd är också bra för vårt land. Vi vinner på att även andra delar av världen blir bättre. Deras framgång är också vår framgång, utöver den moraliska skyldigheten.

Men svenskt bistånd ska vara bra, och det ska vara effektivt. Och det som vi har fått till, jämfört med när Centerpartiet stöttade den tidigare röda regeringen, är att vi har fått till ett tak på hur mycket avräkningar som man kan göra. Det innebär att man inte längre kan använda svensk biståndsbudget för att täcka migrationskostnader som man inte har finansierat genom andra poster för att man inte vill signalera att man inte ser att det kostar pengar. Vi har sagt att maximalt 8 procent ska få räknas av. På så vis finns det även långsiktigt bättre förutsättningar för att mer av biståndspengarna ska nå dem som verkligen behöver Sveriges stöd som bäst.


Anf. 82 Annie Lööf (C)

Herr talman! Vilket luftslott till vinst, Ebba Busch! I Tidöavtalet står det att man ska jobba för en återvandringspolitik och lägga migrationspolitiken på EU:s absoluta miniminivå. Varför ska man då ha tak för avräkningar, om Tidöavtalets politik nu ska gå igenom?

Ebba Busch säger att det är en moralisk skyldighet att hjälpa människor i nöd. Ja, men frågan man då ställer sig är: Vart försvann Ebba Buschs och Kristdemokraternas moraliska skyldighet?

Vi ser nu hur Sveriges anseende i världen naggas i kanten på det här området och hur man sviker världens fattigaste barn. Det är inte jag som säger det, utan de biståndsorganisationer som varje dag kämpar och sliter för att öka solidariteten.

Med vetskapen om detta frågar jag igen: Vad i oktoberavtalet är det som väger upp det sveket? Det handlar om inte det där luftslottet med avräkningar; det kommer inte att påverka, med tanke på att ni lägger migrationen på bottennivån. Vad i oktoberavtalet är det KD har fått igenom som gjorde att det var värt att offra biståndet för att få sitta i Jimmie Åkessons regering?


Anf. 83 Ebba Busch (KD)

Herr talman! En del tycker att det är viktigare hur det ser ut. Andra tycker att det är viktigare hur det faktiskt blir. Vi kristdemokrater tillhör de senare.

Det har sett bra ut i omvärlden med ett enprocentsmål, även om det har fluktuerat lite grann. Men det har inte alltid blivit så bra. Vi har lagt för mycket pengar i FN-maskineriet, där det varit svårt att veta var pengarna hamnat. Vi gjorde inte det vi borde ha gjort av den plats vi - lite till följd av det - fick i FN:s säkerhetsråd. Vi använde också alldeles för mycket pengar av biståndet till förtäckta migrationskostnader i stället för att stå för att vi hade en ohållbar migrationssituation i Sverige.

STYLEREF Kantrubrik \* MERGEFORMAT Partiledardebatt

Det vi kommer att göra nu är att säkra en stabil nivå för de kommande åren. Den kommer att ligga på 56 miljarder de kommande tre åren. Vi kommer att säkerställa att mer kan gå till civilsamhället, med alla de organisationer som vi vet har varit fullkomligt avgörande för att bidra till att lyfta länder ur fattigdom, och till de människor som behöver vårt stöd allra bäst. Det kommer jag att vara stolt över. Jag ser framför mig att många efteråt kommer att se att det blev bra i slutändan. Det är det viktiga.


Anf. 84 Märta Stenevi (MP)

Herr talman! Ebba Busch säger att hon slagits för världens fattigaste barn och att pengarna tidigare varit förtäckta migrationskostnader. Nu ser vi hur pengarna i stället blir väldigt öppna verktyg i migrationspolitiken när de ska användas för återvändande och i Europa. Men det var inte det jag tänkte fråga Ebba Busch om, herr talman.

Den här regeringen säger att Sverige ska nå de klimatmål som vi har förbundit oss till i Parisavtalet. Men det enda som har presenterats i Tidöavtalet och regeringsförklaringen är förslag som kraftigt kommer att öka Sveriges utsläpp. Det är inte att slåss för världens fattigaste barn, som också är de som kommer att ta de största konsekvenserna av klimatförändringarna i den klimatkris vi befinner oss i.

Herr talman! Bara sänkningen av reduktionsplikten beräknas öka utsläppen med 10 procent i år. Jag skulle vilja veta hur Ebba Busch som ansvarig departementschef menar att Sverige ska nå etappmålen för utsläppen till 2030 i Sverige med den här politiken.


Anf. 85 Ebba Busch (KD)

Herr talman! Sverige har bedrivit en politik som gjort att allt fler företag flyttar från Sverige och förlägger sin produktion någon annanstans. Det bidrar till kraftigt ökade utsläpp och riskerar att fortsätta göra det, om "Made in Sweden" blir någonting man får leta efter på olika auktionsverk och i antikvitetsbutiker. "Made in Sweden" och att värna produktion i Sverige hör nämligen till de viktigaste koldioxidsänkande åtgärder som finns.

Därför har det varit så skadligt med den reduktionspliktsnivå som vi har haft. Den har gjort att det blivit alldeles för dyrt både att vara svensk och att vara ett svenskt företag. En viktig del i klimatåtgärderna är därför att behålla produktion i Sverige i stället för att öka importen från andra länder, där utsläppen är mycket högre.


Anf. 86 Märta Stenevi (MP)

Herr talman! Jag ska gärna vid något annat tillfälle debattera konsumtionsbaserade utsläpp med Ebba Busch, som nu ansvarar för de här frågorna efter att ha lagt ned Miljödepartementet och flyttat in dem under sig på Näringsdepartementet.

Det är svårt att avgöra om regeringens oförmåga att agera på klimatkrisen beror på okunskap eller om man medvetet för svenskarna bakom ljuset. Det är svårt att veta om det beror på att man faktiskt inte förstår sambanden mellan naturkris och klimatkris eller om det bara handlar om att man låtit sig påverkas alltför mycket av Sverigedemokraternas klimatförnekande riksdagsledamöter.

STYLEREF Kantrubrik \* MERGEFORMAT Partiledardebatt

Det jag fortfarande skulle vilja veta av Ebba Busch som ansvarig chef för det departement som nu ska ta över när Miljödepartementet har lagts ned är: Vilka är de jättemånga förslag om smååtgärder som regeringen tänker lägga fram för att sänka Sveriges utsläpp när man samtidigt ökar Sveriges utsläpp med 50 procent i en brinnande klimatkris?


Anf. 87 Ebba Busch (KD)

Herr talman! Jag vill börja med att säga: Lägg ned det där snacket! Det är oseriöst och populistiskt. Att säga att vi lägger ned Miljödepartementet sprider en helt ogrundad rädsla hos organisationer och medarbetare som är fullkomligt avgörande för att Sverige ska stå starkt som land och nå klimatmålen. Inte ett enda departement läggs ned. Men det här passar in i retoriken och narrativet. Varför påstår Miljöpartiet då inte att vi lägger ned energienheten på Infrastrukturdepartementet? Därför att det inte är sant. Det är falskt. Det är lögn att påstå att det är fråga om nedläggning. I stället är det så att kompetenser läggs ihop, så att Sverige bättre ska kunna nå våra högt ställda klimatmål.

Jag skulle önska att jag hade mer talartid, för jag vill gärna svara på frågan. Men det här är viktigt. Ska vi nå våra högt ställda klimatmål behöver vi föra ihop kompetenser. Näringslivs, miljö- och klimatfrågorna behöver gå hand i hand framåt. Då kan vi nå målen.


Anf. 88 Märta Stenevi (MP)

Herr talman! Ett sätt att få talartiden att räcka när man ska svara på en fråga är just att använda tiden till att svara på frågan.

Ett av de allra första beslut som den här regeringen fattade var att lägga ned Miljödepartementet som eget departement. Det här handlar inte om en resursförstärkning eller om att stärka klimat- och miljöarbetet. Det handlar om en total okunskap om hur naturkrisen och klimatkrisen hänger ihop. Politiskt ledarskap inom miljö- och klimatfrågor har aldrig varit viktigare än nu. Tyvärr har den här regeringen på lite drygt en vecka med all önskvärd tydlighet visat att de aldrig har prioriterat och aldrig kommer att prioritera klimatfrågan.

Det är en dryg vecka sedan regeringen tillträdde. Men vi ser redan nu hur mycket man kommer att montera ned av Sveriges miljö- och klimatpolitik. Man gör en sänkning av klimatskatten på bensin, trots att forskarna är överens om att den är det absolut mest effektiva styrmedlet för att sänka utsläppen, och beslutar att sänka reduktionsplikten, den reform som i särklass snabbast skulle kunna hjälpa oss att nå utsläppsmålen.

Herr talman! Det här är uppenbart bara början. Det största partiet i Kristerssons marionettregering har klimatförnekare i partiledningen, och det är uppenbart att det också är deras politik som kommer att diktera villkoren för den här regeringen och dess klimatpolitik. Det är en stor sorg att detta också verkar vara början på slutet för Sverige som ett internationellt föredöme vad gäller klimatomställningen. En extra stor sorg är att de som kommer att drabbas absolut hårdast när Sverige viker ned sig, backar och släpper taget om det internationella klimatarbetet är de barn som Ebba Busch påstår sig vilja slåss för.


Anf. 89 Johan Pehrson (L)

STYLEREF Kantrubrik \* MERGEFORMAT Partiledardebatt

Herr talman! Världen hänger samman vare sig man vill eller inte. Fred, frihet, klimat och välstånd - allt är beroende av en värld som hänger samman. För ett inte så litet men exportberoende land som Sverige är samarbete för fred och säkerhet, klimat och internationell handel helt avgörande för våra kommande generationers framtid.

Utmaningarna är stora, men vi måste också påminna oss om alla de framsteg som gjorts de senaste 50 åren. Människors levnadsstandard har ökat, liksom livslängden. Enorma framsteg har gjorts vad gäller barns skolgång i hela världen. Men vi har mycket kvar att göra.

Internationell handel, bistånd och samarbete gör skillnad när det är rätt utformat. Klimatet är gemensamt, liksom våra hav. Planetens biologiska mångfald hänger helt ihop med vår förmåga att driva på för mer samarbete och fler insatser. Här behövs EU som världens viktigaste miljöorganisation.

Den ryska aggressionen är blodig, skoningslös och vettlös. Människors liv och framtid trasas sönder, och i krigets skugga skymmer detta hela vårt närområde just nu. Samarbetet mellan Nato och EU är avgörande för att säkra inte bara Ukrainas framtid utan även vår egen framtid och säkerhet.

Sammantaget vill Liberalerna att vi samarbetar mer. Det kommande svenska ordförandeskapet i EU ger oss möjligheter att driva utvecklingen framåt, och ett svenskt Natomedlemskap behövs för Sveriges och Europas frihet och säkerhet.

Herr talman! Sverige, Europa och världen behöver mer samarbete - inte mindre. Det här kommer att vara vägledande för Liberalernas arbete i regeringen och riksdagen denna mandatperiod.

(Applåder)


Anf. 90 Magdalena Andersson (S)

Herr talman! Jag vill börja med att gratulera Johan Pehrson till ministerrollen.

Liberalerna fick ju sina ministerposter genom att ge Sverigedemokraterna verklig makt i svensk politik. Hård kritik har riktats mot det vägvalet, inte minst från Johan Pehrsons egna partivänner i EU. Det rapporteras att Liberalerna till och med hotas med uteslutning.

Som svar ska Johan Pehrson ha skrivit ett brev där han beskriver att Jimmie Åkessons parti är Liberalernas huvudsakliga motståndare. Samtidigt slår ju slottsavtalet fast att man måste "tala respektfullt om varandras centrala företrädare".

Har du rätt, Johan Pehrson? Kan du här i talarstolen upprepa att Jimmie Åkessons parti är din huvudmotståndare? Kan du säga det i kammaren så att det blir fört till protokollet, eller är du bakbunden av din lojalitet med Jimmie Åkesson?


Anf. 91 Johan Pehrson (L)

Herr talman! Det är ingen hemlighet för dem som har följt Liberalerna i den här kammaren i hundra år, eller för dem som har följt Sverigedemokraterna, som blev invalda i Sveriges riksdag för ett antal år sedan, att vi har helt olika ideologiska utgångspunkter. Ibland står vi mot varandra. Ibland hamnar vi dock vid ståndpunkter som handlar om att pragmatiskt lösa problem som hindrar frihet i Sverige.

STYLEREF Kantrubrik \* MERGEFORMAT Partiledardebatt

Vi kan därför stå bakom detta avtal. Vi kan därför med stolthet delta i den liberala och borgerliga regeringen, där vi för respektfulla samtal med Jimmie Åkesson i sakfrågor.

Jag lovar också att detta är ömsesidigt. Det är inte så att Jimmie Åkesson brukar skriva hyllningsartiklar om att Liberalerna är hans bästa vän. Så är det ju inte - vi har olika utgångspunkter. Men i sak kan vi komma fram till gemensamma ståndpunkter för Sveriges bästa, och det är det vi har gjort. Vi har givit och tagit.


Anf. 92 Magdalena Andersson (S)

Herr talman! Nu hörde jag inte Johan Pehrson upprepa att Jimmie Åkessons parti är hans huvudmotståndare. Johan Pehrson anpassar sig nu alltså till skrivningarna i Tidöavtalet. Är Jimmie Åkesson inte längre hans huvudmotståndare?

Det ser ut som att Johan Pehrson kanske ändå vill säga att Jimmie Åkesson är hans huvudmotståndare. I så fall kommer en följdfråga: Varför samarbetar Johan Pehrson med sin huvudmotståndare och inte med mig?


Anf. 93 Johan Pehrson (L)

Herr talman! Det är skönt att se att Magdalena Andersson även är tankeläsare; det är en talang som jag själv skulle vilja ha. Ibland behövs den dock inte, för det är uppenbart vad någon är ute efter.

Nationalismen, i sin ursprungliga form, är liberalismens huvudmotståndare. Sverigedemokraterna har många åsikter som Liberalerna absolut inte delar. Trots den ideologiska skillnaden kan vi dock komma överens i viktiga sakfrågor för att förändra i Sverige. Det kan till exempel handla om en rimligare rättspolitik, en bättre skolpolitik eller en bättre energipolitik. Vi kan komma överens om att public service behöver slås vakt om eller om att skydda kvinnors rätt till sin kropp i grundlagen.

Allt detta kan vi komma fram till pragmatiskt. Det betyder inte att vi inte fortsätter att ha mycket spänstiga, får jag väl säga, debatter. Detta kommer att märkas i kammaren under den här mandatperioden, herr talman.

Det här samarbetet är till för Sverige och för att flytta Sverige framåt och lösa människors problem.


Anf. 94 Nooshi Dadgostar (V)

Herr talman! Vi har tio miljoner invånare i vårt land. Många av dem är lärare, pedagoger eller pedagogiska ledare. Är det verkligen en välfärdslobbyist för ett antal välfärdsbolag, som har suttit i styrelsen för det mest ökända friskoleföretaget, som är den bäst lämpade i landet att styra den svenska skolan?


Anf. 95 Johan Pehrson (L)

Herr talman! Nu tycker jag väl att statsrådet och skolminister Edholm kan få svara på detta själv, men att man har haft uppdrag i företag utanför den här kammaren är någonting vi bör bejaka. Att människor har gjort annat än suttit här och bara stiftat lagar är någonting vi bör bejaka. Regeringens skolminister har bred erfarenhet av att driva skola i Stockholm.

STYLEREF Kantrubrik \* MERGEFORMAT Partiledardebatt

Vi vet vad vi behöver göra för att se till att skolan kommer på rätt kurs så att det blir ordning och reda, att fler klarar kunskapskraven och att vi har mer socialt stöd, fler speciallärare och fler mindre undervisningsgrupper. Vi ska reformera friskolesystemet. Att Vänsterpartiet inte blir nöjda förvånar ingen.


Anf. 96 Nooshi Dadgostar (V)

Herr talman! Det är Sveriges lärare och Sveriges elever som inte är nöjda. Det handlar om att finnas i en verksamhet och sedan själv ge bidrag och skattemedel till den verksamheten och till det nätverk som man tillhör.

I Kalla fakta visades för ett tag sedan att ett antal partier var beredda att ta emot olagliga donationer - Liberalerna var ett av dem. Samtliga i denna kammare skärpte 2018 lagstiftningen om att ge olagliga donationer därför att det kan leda till att ekonomiska särintressen påverkar politiken, vilket kan leda till korruption.

Kan Johan Pehrson i denna kammare i dag garantera att Liberalerna aldrig, direkt eller via bulvanupplägg, har tagit emot pengar från Tellusgruppen eller från någon annan friskolekoncern?


Anf. 97 Johan Pehrson (L)

Herr talman! Liberalerna välkomnade den granskning som gjordes i valrörelsen. Vi tyckte att den var bra. Vi gjorde inte något bra när vi tog emot de här samtalen på tjänstemannanivå.

Vi har nu gått igenom samtliga våra transaktioner, alla resurser som vi har fått och alla donationer - de är tyvärr inte så många. Vi har tittat på dem och vänt på dem, och vi har gjort det återigen med vårt revisionsföretag. Det ska inte kunna hända igen. Vi ska vara tydliga: Vill man ge pengar för att stötta liberal politik ska man göra det.

Vi har olika storlek på bankkontona i våra partier här; alla har inte likt Vänsterpartiet enorma tillgångar som byggdes upp under Stalins tid.


Anf. 98 Annie Lööf (C)

Herr talman! Liberalerna valde väg. De valde att kroka arm med ett uttalat antiliberalt parti, ett nationalistiskt populistparti. Man sålde in sitt vägval till väljarna med att man var garanten för ett liberalt maktskifte. I dag har vi facit. Det blev inte liberalt. Det blev nationalistiskt. Det blev inte grönt. Det blev grått. Det blev Sverigedemokraternas politik rakt igenom, förslag som slår mot rättssäkerheten, mot skyddet för de allra svagaste, mot en human migrationspolitik, mot klimatet och mot tryggheten. Detta är nu Liberalerna satta att driva igenom.

Min enkla, raka fråga till Johan Pehrson som liberal är: Var det värt det?


Anf. 99 Johan Pehrson (L)

Herr talman! Jag hörde inledningsvis att Annie Lööf gav lite kostråd. Jag tar tacksamt emot dem. Det är många som har haft synpunkter på vad jag äter. Jag kan dock konstatera att man inte heller ska idissla för mycket. Att man går runt och upprepar ord och brutaliserar debatten hjälper ingen, oavsett om det sker från vänsterhåll eller från högerhåll. Det behövs en saklig och sansad debatt.

STYLEREF Kantrubrik \* MERGEFORMAT Partiledardebatt

Liberalerna gick till val på att kunna samtala med alla partier. Jag hade önskat att Centerpartiet hade varit med och bidragit till en ny liberal borgerlig regering. Den hade till och med kunnat bli ännu bättre. Men så blev det inte, för Centerpartiet kan inte prata med alla partier.

Vi menar att de framsteg vi har uppnått när det gäller jämställdhet, rejäla satsningar för att minska våldet, skydd för kvinnor - inte minst aborträttens grundlagsskyddande -, skydd för public service och mängder av åtgärder som varit debatterade länge gör att detta avtal bär en prägel som vi kan stå bakom.


Anf. 100 Annie Lööf (C)

Herr talman! Och allt det hade kunnat genomföras brett över blockgränsen.

Låt mig citera en erkänt tung människorättsorganisation, både i Sverige och globalt, som granskar staters hantering av mänskliga fri- och rättigheter: Civil Rights Defenders. De har utvärderat Tidöavtalet och skriver så här:

"Det kommer att undergräva de mänskliga rättigheterna, rättsstatens principer samt den liberala demokratin för oss alla. Tidöavtalet visar att den globala trenden med demokratisk nedmontering har kommit till Sverige."

Jag tycker att detta är oerhört. Det kan inte passera förbi obemärkt. Skulle ett annat land få denna mycket allvarliga kritik skulle sju av åtta riksdagspartier kritisera i kör. Nu är det den svenska regeringen som får kritik.

Sverige blir inte ett mer liberalt land av att Johan Pehrson sitter i Jimmie Åkessons regering. I stället legitimerar man Sverigedemokraternas allt annat än liberala politik.

När han nu vet det, när han har sett resultatet och hört sina partikamraters besvikelse, frågar jag igen: Var det värt det, Johan Pehrson?


Anf. 101 Johan Pehrson (L)

Herr talman! Om framtiden vet vi ännu ingenting. Men hade vi inte tagit tag i de allvarliga samhällsproblem för vilka människor i valet röstade för en förändring tror jag att det hade varit mycket allvarligt med den svenska demokratin.

När Annie Lööf säger att vi skulle ha hittat en annan konstellation vet inte jag vilken hon menar att det skulle ha varit. Då måste hon ju prata med helt andra parter. Det är inte så att Annie Lööf och jag hade kunnat bilda en ny egen regering. Det hade kanske varit trevligt, men det hade varit helt omöjligt.

Dessutom gick Liberalerna till val på att prata med alla. Vi kan samtala med Sverigedemokraterna i sakfrågor. Vi fick väljarnas förtroende. Nu genomför vi detta för att lösa de problem som vi tycker är högt uppe på agendan och som i dag förstör människors frihet.

Det är förvånande att Centerpartiet inte ser mer allvarligt på den våldsutveckling vi har, de kvinnor som hotas och de flickor och pojkar som lever under hedersförtryck. Man säger bara att det som nu görs är fel.

STYLEREF Kantrubrik \* MERGEFORMAT Partiledardebatt

Jag ska prata med Civil Rights Defenders. Jag välkomnar all kritik.


Anf. 102 Märta Stenevi (MP)

Herr talman! I valrörelsen pratade högerpartierna ofta om danska straff för svenska brott för att bekämpa brottsligheten. Man var däremot inte lika noga med att ta del av den följeforskning som har gjorts i Danmark, till exempel om effekten av att öka fattigdomen. Där blev det nämligen väldigt tydligt att när man kraftigt sänkte bidragen kom visserligen grupper som ändå skulle ha fått jobb i arbete lite snabbare, men samtidigt ökade sårbarheten för barn och unga att rekryteras in i kriminalitet kraftigt.

Sverigedemokraternas agenda för att piska flyktingar i Sverige, som nu Liberalerna och Johan Pehrson ska genomföra, är i många delar direkt kontraproduktiv för integration och etablering, för att inte tala om inkludering. Därför, herr talman, undrar jag om Johan Pehrson kan svara på hur ett bidragstak kommer att få fler barn till arbetslösa föräldrar att klara skolan.


Anf. 103 Johan Pehrson (L)

Herr talman! Jag vill bara vända mig något mot Miljöpartiets retorik. "Piska flyktingar" - är inte det ganska grovt ändå?

Det här avtalet innehåller delar som innebär en kraftigt minskad migration till Sverige. Det innebär värnad asylrätt. Det finns inga volymmål. Det är tydligare krav på integration. Det sista är någonting som liberaler har drivit i 20 år - att man ska sköta sig, att man ska kunna försörja sig och att man ska kunna prata svenska i Sverige. Det har Märta Stenevis parti kallat rasism i alla år. Nu genomförs det, och det är jag stolt över. Jag är glad att fler stöder den politiken.

Sedan kommer ju barn som växer upp i utsatta miljöer alltid att må bäst om de klarar skolan och kan se sina föräldrar gå till ett arbete och förtjäna sitt eget levebröd. Det finns ingen framtid där man kan hjälpa dessa barn på annat sätt än att se till att deras föräldrar kommer i arbete, att de lär sig svenska och att det blir tydligt att det också i utsatta områden finns en polis som ser till att människor som inte sköter sig hamnar i fängelse.


Anf. 104 Märta Stenevi (MP)

Herr talman! Då fick vi åter bekräftat att Tidöavtalet inte innehåller några svar på etablering eller inkludering.

I våra svenska skolklasser riskerar vi nu att få vissa barn som får middag varje kväll och andra barn som bara får det vissa dagar därför att deras föräldrar inte har pengar så att det räcker i slutet av veckan. Vi kan få vissa barn som rör sig fritt till träningen och andra barn som kommer att visiteras varje dag, inte för att de har gjort något fel utan på grund av hur de ser ut. Vi kan få vissa barn som förväntansfullt väntar på antagningsbeskedet till gymnasiet medan andra inte vet om de kommer att få vara kvar i landet, trots att de är födda här, när möjligheten till permanent uppehållstillstånd tas bort.

Herr talman! Frihet, jämlikhet och likhet inför lagen är grundläggande liberala värderingar. Men Liberalerna var inte den garant för liberal politik som de lovade att vara. I stället går de till historien som det parti som lämnade över makten och agendan till Sverigedemokraterna.

STYLEREF Kantrubrik \* MERGEFORMAT Partiledardebatt

Herr talman! Den här regeringen må vara blå, men den bruna skuggan är lång och mörk.


Anf. 105 Johan Pehrson (L)

Herr talman! Vi har samarbetat. Det måste vara solklart för varje medborgare i landet som går till val att om fyra partier ska samarbeta blir det fyra partier som får ge och ta.

Nu nämndes återigen detta med barnen. Finns det någonting som bättre kan förstärka barns rätt och möjlighet att integreras än att se föräldrarna gå till jobbet, att barnen själva kommer i förskola och får hjälp att klara skolan och har förebilder hemma som går och jobbar? Det är en integrationsskuld, ett misslyckande under åtta år, som har gjort att vi har en sådan fruktansvärd utsatthet i dessa områden. Förutom tokiga gäng finns det ju separatister som driver en helt annan agenda. Vi har ett parti som har kommit in i parlamentariska församlingar och som vill införa i stort sett sharialagar i det här landet. Det borde oroa människor också i Miljöpartiet.

När det gäller visitationszoner har de sådana i Danmark, som just lyftes fram som en förebild.

Partiledardebatten var härmed avslutad.

I partiledardebatten får partiledarna för alla riksdagspartier chansen att argumentera för den politik de vill föra. Debatten tolkas till teckenspråk och engelska och sänds via webb-tv. 

Relaterade videor