Socialutskottets öppna sammanträde om civilt försvar och krisberedskap inom hälso- och sjukvården

Öppet sammanträde 21 mars 2024
 • Bädda in video

 • Ladda ner

Socialutskottet anordnar ett öppet sammanträde om civilt försvar och krisberedskap inom hälso- och sjukvården

Tid: Torsdagen den 21 mars 2024 klockan 9–12

Plats: Förstakammarsalen, ingång Riksplan

Sammanträdet är öppet för allmänheten och media och går att följa direkt eller i
efterhand via riksdagens webb tv.

Hitta till riksdagen

Program

9.00–9.05

Inledning
Christian Carlsson, ordförande i socialutskottet

9.05–9.15

 • Statssekreterare hos ministern för civilt försvar, Johan Berggren
 • Cornelia Norman, politisk sakkunnig
 • Charlotte Koutras, kansliråd
 • Anders Klahr, kansliråd

9.15–9.25

 • Sjukvårdsminister Acko Ankarberg Johansson
 • Erika K Nilsson, ämnesråd

9.25–9.35

Försvarsberedningen

Pär Eriksson, sekreterare

9.35–9.45

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap

 • Annika Elmgart, chef för avdelningen för krisberedskap och civilt försvar
 • Magnus Dyberg-Ek, strateg

9.45–9.55

Försvarsmakten

Claes Ivgren, Generalläkare, chef Försvarsmedicin

9.55–10.05

Östra civilområdet
Ethel Limén, bitr. kanslichef Östra civilområdet, Länsstyrelsen i Stockholms län

10.05–10.15

Socialstyrelsen – Erfarenheter från arbetet i Ukraina
Taha Alexandersson, krisberedskapschef

10.15–10.35

Paus

Kaffe/ te och smörgås serveras

10.35–10.45

Socialstyrelsen
Olivia Wigzell, generaldirektör

10.45–10.55

Sveriges Kommuner och Regioner

 • Rachel de Basso (S), ordförande sjukvårdsdelegationen
 • Marie Morell (M), vice ordförande sjukvårdsdelegationen
 • Ameli Norling, sektionschef hälso- och sjukvårdssektionen

10.55–11.05

Regiondirektörernas arbetsgrupp för civilt försvar

 • Emma Lennartsson, regiondirektör i Region Stockholm
 • Johan von Knorring, regiondirektör i Region Uppsala

11.05–11.15

Läkemedelsverket

 • Björn Eriksson, generaldirektör
 • Kristina Malmström, direktör Säkerhets- och beredskapsfunktionen
 • Veronica Arthurson, direktör Verksamhetsområde Användning

11.15–11.55

Frågor från ledamöterna

11.55–12.00

Avslutning
Fredrik Lundh Sammeli, vice ordförande i socialutskottet

Relaterade videor