Konstitutionsutskottets öppna sammanträde om JO:s verksamhet

Öppet sammanträde 21 mars 2024
  • Bädda in video

  • Ladda ner

Konstitutionsutskottet, KU, håller ett öppet sammanträde där justitieombudsmännen presenterar sin ämbetsberättelse för riksdagen och redogör för sin verksamhet under perioden 1 juli 2022–31 december 2023.

Tid: 10–11.30
Plats: Andrakammarsalen, ingång Riksplan.

Sammanträdet är öppet för allmänhet och media och går att se direkt eller i efterhand via riksdagens webb-tv.

Hitta till riksdagen