Öppen utfrågning om it-infrastrukturen

Öppen utfrågning 2 februari 2017
  • Bädda in video

  • Ladda ner

Trafikutskottet håller öppen utfrågning om it-infrastrukturen - i dag och i framtiden.

Tid: Klockan 8.45-12.00
Plats: Förstakammarsalen, ingång Riksplan

Utfrågningen är öppen för allmänhet och media. Den sänds via webb-tv. Efter pausen klockan 10.30 sänds utfrågningen med enbart en kamera.

Program

TidProgrampunkt
8.45

Inledning
Trafikutskottets ordförande Karin Svensson Smith (MP)

8.50

Nyttigt bredband? - riksdagens rapport om it-infrastrukturen
Erik Bohlin, biträdande professor vid Teknikens ekonomi och organisation, Chalmers tekniska högskola

9.00

Förutsättningar, utmaningar och möjligheter med framtidens it-infrastruktur ur ett användarperspektiv
Ann-Marie Eklund Löwinder, säkerhetschef, Internetstiftelsen i Sverige (ISS) 

9.10

Kommunernas roll och det offentligas ansvar för it-infrastrukturen - effekter av kommunala investeringar
Peter Haglund, sektionschef, avdelningen för tillväxt och samhällsbyggnad Sveriges kommuner och landsting (SKL)

9.20

Hinder och möjligheter med fiberutbyggnad i glesbygd
Per Sundin, fibernätskoordinator Bräcke kommun/Byanätsforum

9.30

It-infrastrukturen, PTS uppdrag och mål
Jonas Wessel, avdelningschef spektrumavdelningen & Bo Andersson, chefsekonom Post- och telestyrelsen (PTS)

9.40

Främjandet av effektiv konkurrens på marknaden
Kajsa Frisell, näringspolitisk expert It- och telekomföretagen

9.50

It-infrastrukturens och bredbandets betydelse för innovationskraft och hållbar utveckling
Cecilia Sjöberg, direktör, avdelningschef för Tjänster och IKT och Joakim Tiséus, avdelningschef, avdelningen för samhällsutveckling Vinnova

10.00

ITS som möjliggörare inom transportsektorn
Per-Erik Holmberg, affärsansvarig Viktoria - Swedish ICT

10.10

Sårbarhet och elektronisk kommunikation - krav på tillförlitlighet och robusthet
Richard Oehme, chef för Verksamheten för cybersäkerhet och skydd av samhällsviktig verksamhet och Minna Nyman, verksamhetschef för Rakel och ledningssystem Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB)

10.20

Vad vill framtidens konsumenter ha?
David Mothander, policyansvarig för samhällspolitiska frågor Google

10.30Paus
10.55Frågestund
11.55

Avslutning
Trafikutskottets vice ordförande Jessica Rosencrantz (M)

Relaterade videor