Öppen utfrågning om assistansersättningen

Öppen utfrågning 2 februari 2017
  • Bädda in video

  • Ladda ner

Socialutskottet håller öppen utfrågning om kostnadsutvecklingen inom den statliga assistansersättningen och den kommunala insatsen personlig assistans.

Tid: Klockan 9-12
Plats: Andrakammarsalen, ingång Riksplan

Utfrågningen är öppen för allmänhet och media. Den sänds via webb-tv.

Program

09.00-09.05Inledning
Emma Henriksson (KD), ordförande i socialutskottet
09.05-09.15

Socialdepartementet
Madeleine Harby Samuelsson, statssekreterare

09.15-09.25Henrik Jansson, kammarrättsråd
09.25-09.35Bengt Westerberg, före detta socialminister
09.35-09.45Eva Edström-Fors, huvudsekreterare i Utredningen om
assistansersättningens kostnader (S 2011:04)
09.45-09.55Agneta Rönn, expert, särskild utredare i
Assistansersättningsutredningen (S 2013:07)
09.55-10.20Paus
10.20-10.30Försäkringskassan
10.30-10.40Inspektionen för socialförsäkringen, ISF
10.40-10.50Socialstyrelsen
10.50-11.00Sveriges Kommuner och Landsting, SKL
11.00-11.55Frågor från utskottets ledamöter
11.55-12.00Avslutning
Anna-Lena Sörenson (S), vice ordförande i socialutskottet
 

Övriga deltagare - beredda att svara på frågor:

Désirée Pethrus (KD), riksdagsledamot, särskild utredare i Utredningen om översyn av insatser enligt LSS och assistansersättningen (S2016:03)

Myndigheten för delaktighet

Relaterade videor