Vargstammens storlek

Just nu talar: {{ VideoModel.activelivespeaker.text }}
{{ videometadata.debatetypename }} {{ videometadata.debatedate }}

Interpellationsdebatt 22 januari 2021

Interpellation: Vargstammens storlek

Interpellation 2020/21:138 av Marléne Lund Kopparklint (M)

Besvarades tillsammans med

Interpellation 2020/21:138 Vargstammens storlek

av Marléne Lund Kopparklint (M)

till Statsrådet Jennie Nilsson (S)

 

Förra vinterns inventeringar visade att det fanns ungefär 365 vargar i Sverige. Sedan dess har det fötts ett stort antal valpar. Stammen just nu torde ha därför ha passerat 400 vargar. Av dessa medges jakt på endast 24 vargar.

I förra veckan beslutade fyra län i Mellansverige att medge licensjakt på sammanlagt 24 vargar 2021. De län som nu får jaga är Värmland, Örebro, Västmanland och Gävleborg.

Riksdagen bestämde år 2013 att vi ska ha minst 170–270 vargar i Sverige för att uppfylla EU-direktivets krav om gynnsam bevarandestatus. Intervallet byggde på den vetenskapliga analysen av minsta livskraftiga population, 100 vargar, som Naturvårdsverket låtit forskarna ta fram. EU:s art- och habitatdirektiv ställer högre krav än så, och därför landade riksdagen på ett högre intervall.

Mindre än två år senare såg nuvarande regering till att via uppdrag till Naturvårdsverket höja miniminivån till 300 vargar. I dag ligger alltså miniminivån tre gånger högre än nivån för minsta livskraftiga population.

Trygghet för människor borde sättas i första rummet hos regeringen. Under rådande omständigheter med en mer förtätande vargpopulation i landet ska referensvärdet snarare ligga i det nedre spannet om 170 individer, som är en bra bit över minsta livskraftiga vargpopulation – i synnerhet med den täta rapporteringen om vargangrepp som förekommit senaste tiden.

Med anledning av detta vill jag fråga statsrådet Jennie Nilsson:

 

  1. Hur ämnar statsrådet verka för att regeringen ska vidmakthålla riksdagens beslut att utgå från intervallet 170–270 vargar?
  2. Hur ämnar statsrådet verka för att säkra tryggheten på landsbygden, i synnerhet inom de mest vargtäta länen?