Terrorpropaganda, antisemitism och korruption hos Unrwa

Just nu talar: {{ VideoModel.activelivespeaker.text }}

Interpellationsdebatt 26 mars 2022

Interpellation: Terrorpropaganda, antisemitism och korruption hos Unrwa

Interpellation 2019/20:66 av Ludvig Aspling (SD)

Interpellation 2019/20:66 Terrorpropaganda, antisemitism och korruption hos Unrwa

av Ludvig Aspling (SD)

till Statsrådet Peter Eriksson (MP)

 

FN:s Palestinamyndighet Unrwa, eller The United Nations Relief and Works Agency for Palestine Refugees in the Near East, är inte okontroversiell. Organisationen har i flera sammanhang anklagats för att

  •  inte följa sitt mandat om att hålla sig opartisk i konflikten i Mellanöstern
  •  bedriva grov antisemitisk terrorpropaganda i sina skolor
  •  vara djupt korrumperad.

Biståndsministern har kommenterat kritiken så här: ”Påståenden om att Unrwa skulle legitimera antisemitism eller terrorism har gång på gång visats vara felaktiga”.

I boken Vårt vackra språk, årskurs 3, från 2018, står det på s. 64:

”Jag lovar att jag ska offra mitt blod för att vattna de generösas land. Och ska avlägsna inkräktaren från mitt land. Och ska utrota återstoderna av utlänningarna.”

I boken Arabiska språket, årskurs 5, från 2018, berättas på s. 52–53 historien om Dalal al-Mughrabi, som kidnappade och mördade judiska barn på 70-talet.

”Efter att de hade orsakat ockupationen ett stort antal sårade och dödsfall, så förde Dalal tillbaka Deir Yassin en del av dess rätt och vattnade Palestinas land med sitt färska blod.”

I boken Arabiska språket, årskurs 8, 2018 års upplaga, står på s. 148 (lärarinstruktionen):

”[Eleven] bör finna för sig själv fri tid för att reflektera över farorna med judarnas giriga ambitioner.”

I september 2019 avslöjades att Unrwas generalkommisionär Krähenbühl nyttjat organisationens medel dels för att anställa sin älskarinna och dels för att finansiera deras nöjesresor.

Det är inte heller den enda korruptionsskandalen som uppdagats. Den vice generalkommisionären Mitchell har anställt sin make genom att fuska med dennes arbetsprov.

Stabschefen Shahwan har anklagats för nepotism i samband med anställning och dessutom försökt tysta personer som velat berätta om detta.

Jag skulle därför vilja fråga statsrådet Peter Eriksson:

 

  1. Anser statsrådet att det är lämpligt att svenska biståndsmedel går till sådant undervisningsmaterial för barn som återgetts ovan?
  2. Bedömer statsrådet att mekanismerna för att säkerställa att Unrwa använder biståndsmedel på rätt sätt är tillräckliga?