Simundervisningen i skolan

Just nu talar: {{ VideoModel.activelivespeaker.text }}
{{ videometadata.debatetypename }} {{ videometadata.debatedate }}

Interpellationsdebatt 17 september 2021

Interpellation: Simundervisningen i skolan

Interpellation 2020/21:885 av Kristina Axén Olin (M)

Interpellation 2020/21:885 Simundervisningen i skolan

av Kristina Axén Olin (M)

till Utbildningsminister Anna Ekström (S)

 

Sommarledigheten närmar sig sitt slut, och statistiken över sommarens drunkningsolyckor har kommit. Svenska Livräddningssällskapet redovisar att det totalt har omkommit 75 personer till och med den sista juli 2021, vilket kan jämföras med 54 personer motsvarande period 2020.

Tidningen Läraren, som ges ut av Lärarförbundet, har gjort en granskning av Sveriges kommuner vad gäller riktlinjer för simundervisning och konstaterar att sex av tio kommuner saknar riktlinjer för hur simundervisning ska ske säkert. En uppskattning är också att simkunnigheten sjunkit de senaste åren, men Skolverket har inte gjort någon uppföljning sedan 2014.

I kursplanen för Idrott och hälsa ingår att elever ska lära sig simma. I årskurs 6 ska eleverna kunna simma 200 meter, varav minst 50 meter på rygg. Av tidningen Lärarens granskning framgår att skolorna hanterar simundervisningen väldigt olika och ibland inte alls.

Förutom att det finns en viktig trygghets- och säkerhetsaspekt i att alla barn i Sverige lär sig att simma är det också ur en social synvinkel förödande om vi har grupper av barn som inte lär sig detta. I ett land som Sverige, med våra sjöar och hav, är det livsviktigt att vara simkunnig.

Med anledning av ovanstående vill jag fråga utbildningsminister Anna Ekström:

 

  1. Avser ministern att ge Skolinspektionen i uppdrag att särskilt granska hur skolornas simundervisning fungerar?
  2. Avser ministern att ge Skolverket i uppdrag att kartlägga hur många barn som inte kan simma och vid behov ta fram riktlinjer hur simundervisning kan ske på ett säkert sätt?