ROT-avdraget samt allmännyttan och andra byggnader än privatägda

Just nu talar: {{ VideoModel.activelivespeaker.text }}
{{ videometadata.debatetypename }} {{ videometadata.debatedate }}

den 8 december

Interpellation

2008/09:198 ROT-avdraget samt allmännyttan och andra byggnader än privatägda

av Monica Green (s)

till finansminister Anders Borg (m)

Till slut kom då det krispaket som alla utom regeringen ansett vara nödvändigt för att stimulera ekonomin och rädda kvar jobben. Tyvärr är satsningen för liten och för lam.

När det gäller det så kallade ROT-avdraget gäller det till exempel bara bostadsrätter och villor.

Inom byggbranschen varslades nästan 4 000 byggnadsarbetare under årets första tio månader; för november landar siffran någonstans runt 1 500 – och då ska man minnas att företag med färre än 20 anställda inte syns i statistiken.

Samtidigt vet vi att i stora delar av det så kallade miljonprogrammets bostadsområden behövs omfattande investeringar i både fastigheter och miljö.

Genom att så snart som möjligt starta en upprustning av miljonprogrammet kan två angelägna behov mötas med samma åtgärd. Nya jobb skapas i byggbranschen, inklusive de industrier som tillverkar produkterna, samtidigt som angelägna investeringar kommer till stånd. Förslag om att satsa på miljonprogrammet har kommit från Skanska, Hyresgästföreningen, fackförbundet Byggnads och de allmännyttiga bostadsföretagens organisation Sabo. På så sätt skulle man kunna få i gång ombyggnader för att förbättra energibesparingar och få klimatanpassade bostäder. Vi behöver också få tryggare och säkrare bostadsområden.

Därför är det förvånande att regeringen inte tar tillfället i akt att föreslå kraftfulla åtgärder som är riktade till fastighetsägare.

Avser finansministern och regeringen att återkomma med andra typer av förslag för att stimulera till klimat- och miljösmarta ombyggnader i miljonprogramsområden och i offentliga byggnader?

Vad är, enligt finansministerns ställningstagande, grunden till att regeringens ROT-avdrag riktar sig bara till villor och bostadsrätter?