Remitteringen av utredningen om en långsiktigt hållbar migrationspolitik

Just nu talar: {{ VideoModel.activelivespeaker.text }}
{{ videometadata.debatetypename }} {{ videometadata.debatedate }}

Interpellationsdebatt 20 november 2020

Interpellation: Remitteringen av utredningen om en långsiktigt hållbar migrationspolitik

Interpellation 2020/21:87 av Ludvig Aspling (SD)

Interpellation 2020/21:87 Remitteringen av utredningen om en långsiktigt hållbar migrationspolitik

av Ludvig Aspling (SD)

till Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S)

 

I regeringens egen promemoria Svara på remiss – hur och varför – Om remisser av betänkanden från Regeringskansliet står det att ”regeringsärendena måste bli allsidigt belysta”. Regeringen har nyligen skickat ut förslaget till ny migrationspolitik, En långsiktigt hållbar migrationspolitik (SOU 2020:54), på remiss.

Totalt sett har förslaget remitterats till 93 olika instanser. Av dessa är inte mindre än 12 stycken organisationer som bedriver politiska kampanjer för att i princip öppna Sveriges gränser. Av de 93 finns inte en organisation som förespråkar en balanserad eller restriktiv migrationspolitik.

En ännu viktigare fråga är varför regeringen vill inhämta synpunkter från Sveriges muslimska råd (SMR).

Sveriges muslimska råd är en organisation som officiellt avvecklades i december 2019 men som när den fanns fungerade som Muslimska brödraskapets filial i Sverige, något som borde få ministern att fundera på om SMR är lämpligt som remissinstans.

Muslimska brödraskapet har väldokumenterade kopplingar till internationell terrorism och religiös extremism.

Jag vill därför fråga justitie- och migrationsminister Morgan Johansson:

 

  1. Hur arbetar ministern och regeringen med urval av remissinstanser, och anser ministern att urvalet i det här fallet kommer att ge en allsidig belysning?
  2. Hur har ministern och regeringen säkerställt att lagstiftningsprocessen inte påverkas av islamister eller organisationer med kopplingar till internationell terrorism, och anser ministern att valet av Sveriges muslimska råd som remissinstans är lämpligt?
  3. Hur arbetar ministern och regeringen med valet av remissinstanser, och hur påverkar det faktum att en organisation är avvecklad dess funktion som remissinstans?