Löfte om ersättning till ålfiskare

Just nu talar: {{ VideoModel.activelivespeaker.text }}
{{ videometadata.debatetypename }} {{ videometadata.debatedate }}

den 20 mars

Interpellation

2012/13:339 Löfte om ersättning till ålfiskare

av Jan-Olof Larsson (S)

till landsbygdsminister Eskil Erlandsson (C)

Ålfisket på västkusten förbjöds i september 2011. Fiskeriverket och ålfiskarna var ense om en nedtrappning av ålfisket redan flera år tidigare och överenskommelse gjordes 2008 om fortsatt fiske av gulål på västkusten. Trots överenskommelsen fattade Fiskeriverket i november 2010 beslut om att förbjuda allt fiske av gulål på västkusten från och med den 14 september 2011. Fiskeriverket grundade sitt beslut utifrån forskarnas rådgivning.

I samband med ålfiskestoppet utlovades ersättning till de ca 70–80 ålfiskarna för fiskeredskap och utebliven inkomst av förre generaldirektören för Fiskeriverket.

När myndigheten ombildades till Havs- och vattenmyndigheten tillsattes också en ny gd. De åtaganden och löften som hade getts av den tidigare gd:n borde rimligtvis uppfyllas om det ska finnas en trovärdighet i det kommande arbetet. Ansvaret torde nu ligga på Landsbygdsdepartementet att följa upp statens åtagande.

Det skapar inget förtroende att ersättning som utlovas av en generaldirektör sedan förnekas när denne slutat. Ska det skapas ett förtroendefullt samarbete gäller det att staten och dess företrädare står för de löften som getts.

Landsbygdsdepartementet äger nu frågan om huruvida ålfiskarna på västkusten ska få sin berättigade och utlovade ersättning.

Vad tänker landsbygdsministern göra åt det?