Höjda klimatmål efter COP 26

Just nu talar: {{ VideoModel.activelivespeaker.text }}
{{ videometadata.debatetypename }} {{ videometadata.debatedate }}

Interpellationsdebatt 17 december 2021

Interpellation: Höjda klimatmål efter COP 26

Interpellation 2021/22:167 av Jens Holm (V)

Interpellation 2021/22:167 Höjda klimatmål efter COP 26

av Jens Holm (V)

till Klimat- och miljöminister Annika Strandhäll (S)

 

Vid klimattoppmötet COP 26 i Glasgow enades världens länder om att höja sina klimatambitioner. Före slutet av 2022 ska alla länder presentera ambitiösare klimatbidrag för minskade utsläpp till 2030 och som är i linje med Parisavtalet. Det framgår av artikel 29 i Glasgow Climate Pact. Artikel 29 lyder så här: ”Recalls Article 3 and Article 4, paragraphs 3, 4, 5 and 11, of the Paris Agreement and requests Parties to revisit and strengthen the 2030 targets in their nationally determined contributions as necessary to align with the Paris Agreement temperature goal by the end of 2022, taking into account different national circumstances.”

Alla parter som var på COP 26 står bakom Glasgowdeklarationen och artikel 29 om höjda klimatmål. Sverige var på plats i Glasgow och står bakom deklarationen.

De klimatbidrag som hittills lämnats in till FN öppnar för en temperaturhöjning på långt över 2 grader Celsius. Det skulle innebära en klimatförändring som blir okontrollerad och farlig, och som inte kan accepteras. Därför är det mycket viktigt att länderna på COP 26 enades om att höja sina klimatbidrag. Sverige och världens andra rika länder har ett särskilt stort ansvar när vi historiskt sett bidragit till de största utsläppen av växthusgaser. Det kommande decenniet blir avgörande för om vi ska lyckas. Att höja våra klimatåtaganden är det minsta vi kan göra, och jag hoppas verkligen att det är vad den nya svenska regeringen avser göra.

Med anledning av detta vill jag fråga klimat- och miljöminister Annika Strandhäll:

 

  1. Avser ministern att verka för att Sverige återkommer med ett nytt ambitiösare klimatbidrag till FN före slutet av 2022?
  2. Om så är fallet, avser regeringen att presentera det som ett nationellt bidrag som kompletterar och går utöver EU:s klimatbidrag?
  3. Avser ministern också att verka för att EU skärper sitt klimatbidrag före slutet av 2022?