Fredag den 17 december 2021

Kammarens föredragningslistor 2021/22:48

Föredragningslistor

I föredragningslistorna står det vilka ärenden som ska behandlas under kammarens sammanträden.

PDF
DOCX

Föredragningslista

2021/22:48

Fredagen den 17 december 2021

Kl.

09.00

 

Särskild debatt

 

 

 

Interpellationssvar

______________________________________________________________________________

 

 

1

Särskild debatt om händelseutvecklingen i gränsområdena mellan Belarus och vissa medlemsländer

 

 

Justering av protokoll

 

2

Justering av protokoll från sammanträdet fredagen den 26 november

 

 

Anmälan om betänkande

 

3

Finansutskottets betänkande 2021/22:FiU10 Statens budget för 2022

 

 

Anmälan om fördröjt svar på interpellation

 

4

2021/22:157 av Julia Kronlid (SD)
Sjukskrivningar på grund av psykisk ohälsa

 

 

Anmälan om granskningsrapport

Ansvarigt utskott

5

RiR 2021:31 Det finanspolitiska ramverket – regeringens tillämpning 2021

FiU

 

Ärende för hänvisning till utskott

Förslag

 

Proposition

 

6

2021/22:81 Anpassning av svensk rätt till EU:s nya in- och utresesystem
Kammaren har beslutat om förlängd motionstid för denna proposition
Motionstiden utgår den 14 januari

SfU

 

Debatt med anledning av interpellationssvar

 

 

 

Interpellationer upptagna under samma punkt besvaras i ett sammanhang

 

 

Justitie- och inrikesminister Morgan Johansson (S)

 

7

2021/22:122 av Thomas Morell (SD)
Behovet av ökade kontroller på väg
2021/22:123 av Thomas Morell (SD)
Åkerinäringens förtroende för polisen

 

8

2021/22:125 av Alexandra Anstrell (M)
Åtgärder för att få extra poliser

 

9

2021/22:140 av Alexandra Anstrell (M)
Brister i krisberedskapen

 

 

Finansminister Mikael Damberg (S)

 

10

2021/22:134 av Jens Holm (V)
Vägslitageavgift

 

11

2021/22:141 av Niklas Wykman (M)
Överskottsmålets avskaffande

 

 

Statsrådet Anders Ygeman (S)

 

12

2021/22:166 av Hans Eklind (KD)
Utlänningars identitet

 

 

Klimat- och miljöminister Annika Strandhäll (S)

 

13

2021/22:167 av Jens Holm (V)
Höjda klimatmål efter COP 26

 

14

2021/22:190 av Lars Hjälmered (M)
Beslut om slutförvaret
Svaret tas av Jessika Roswall (M)

 

 

Näringsminister Karl-Petter Thorwaldsson (S)

 

15

2021/22:144 av Alexandra Anstrell (M)
Pandemistöd till företag

 

 

Statsrådet Max Elger (S)

 

16

2021/22:164 av Lars Hjälmered (M)
Kärnkraftens hållbarhet
Svaret tas av Jessika Roswall (M)

 

 

 

 

 

_________________________

 

Föredragningslistor

I föredragningslistorna står det vilka ärenden som ska behandlas under kammarens sammanträden.