Granskning av biståndet

Just nu talar: {{ VideoModel.activelivespeaker.text }}
{{ videometadata.debatetypename }} {{ videometadata.debatedate }}

Interpellationsdebatt 5 november 2013

Interpellation: Granskning av biståndet

Interpellation 2013/14:18 av Forslund, Kenneth G (S)

den 26 september

Interpellation

2013/14:18 Granskning av biståndet

av Kenneth G Forslund (S)

till statsrådet Hillevi Engström (M)

Det har i medierna framkommit att regeringen har låtit biståndsmedel finansiera biståndsministerns och statssekreterarens löner i fyra års tid. Vissa kostnader för att förvalta och sköta biståndet är förenligt med regelverket att räkna av, men inte alla. Enligt medieuppgifter säger Dac, organet som bestämmer regelverket, att detta är en ”gråzon”.

Regeringen har tidigare hävdat att deras beräkningsmodeller för förvaltningsavdrag var förenliga med Dacreglerna – och sedan fått ändra modell. Metoden att schablonmässigt räkna av biståndsmedel för att bekosta ambassader med ingen eller mycket liten koppling till biståndet fick hård kritik. Detta granskades sedan av Dac.

Efter kontakterna med Dac gjordes modellen om. Beräkningsgrunden för ambassaderna ändrades. Det har nu i medierna framkommit att detta även innebar att modellen med avräkning för statsrådets och statssekreterarens löner upphörde 2013.

I medierna har det också framkommit uppgifter om att Sadev, dåvarande utvärderingsmyndighet av biståndet, ville granska regeringens avräkningar men stoppades av UD. Enligt Ekot säger UD:s kommunikationschef: ”I Sadevs uppdrag ingår uteslutande svenskt utvecklingsarbete och svenska biståndsmedel. Frågan om avräkning handlar om andra utgiftsområden och föll därför inte inom Sadevs uppdrag.”

Regeringen har sedan dess lagt ned Sadev. Den funktion som skulle ersätta myndigheten är försenad jämfört med de löften dåvarande biståndsministern gav till riksdagen.

En oberoende granskning av hanteringen av biståndsmedel är nödvändig för att kvalitetssäkra verksamheten. Poängen med just oberoende granskning är att också den som granskar, och inte enbart regeringen som är bland dem som kan granskas, ska kunna välja granskningsområde.

Händelserna beskrivna ovan riskerar att skada förtroendet för biståndet.

Därför vill jag fråga följande:

Vad avser statsrådet att göra för att återställa förtroendet för regeringens hantering av biståndsmedel och för en god granskning av det svenska utvecklingssamarbetet?