Gasledningen Nordstream 2

Just nu talar: {{ VideoModel.activelivespeaker.text }}
{{ videometadata.debatetypename }} {{ videometadata.debatedate }}

Interpellationsdebatt 17 juni 2016

Interpellation: Gasledningen Nordstream 2

Interpellation 2015/16:700 av Maria Weimer (L)

Interpellation 2015/16:700 Gasledningen Nordstream 2

av Maria Weimer (L)

till Statsrådet Isabella Lövin (MP)

 

Det ryska energibolaget Gazprom planerar för ytterligare en gasledning i Östersjön, Nordstream II. Det är oroande utifrån flera aspekter både säkerhetspolitiskt och energipolitiskt. Det är också djupt oroande utifrån miljö- och klimatskäl.

I december 2015 enades världens länder i Paris om ett nytt hoppingivande klimatavtal. En central del i avtalet handlar om att minska världens beroende av fossila bränslen. Sverige ligger här i framkant eftersom vi har en klimatsmart energiproduktion baserad på kärnkraft, vattenkraft och förnybar energi. Vi är i dagsläget inte beroende av rysk gas för att klara av att värma upp våra hus.

Dessvärre är flera länder i Europa beroende av fossila energikällor. Rysk gas ses fortfarande som ett alternativ och planeringen av utbyggnaden av Nordstream 2 löper på. Det är oroande eftersom ju mer det investeras i gasledningar desto längre kommer gasen att förbli en del av EU:s energimix.

Med hänvisning till det anförda vill jag fråga statsrådet Isabella Lövin:

  1. Vad anser statsrådet om den planerade utbyggnaden av Nordstream 2 och kopplingen till att uppnå Parismålen?
  2. Hur kommer statsrådet att agera inom EU för att uppmärksamma EU-kommissionen och viktiga länder, såsom Tyskland, på problematiken med att EU fortsätter utbyggnaden av fossila energikällor?