En differentierad alkoholskatt

Just nu talar: {{ VideoModel.activelivespeaker.text }}
{{ videometadata.debatetypename }} {{ videometadata.debatedate }}

Interpellationsdebatt 19 december 2019

Interpellation: En differentierad alkoholskatt

Interpellation 2019/20:156 av Tobias Andersson (SD)

Interpellation 2019/20:156 En differentierad alkoholskatt

av Tobias Andersson (SD)

till Finansminister Magdalena Andersson (S)

 

I april 2018 riktade riksdagen ett tillkännagivande till regeringen om att regeringen borde verka för att gårdsförsäljning tillåts i vissa fall. S, MP och V sa då nej till förslaget men i efterdyningarna har nu S och MP enligt januariöverenskommelsen åtminstone öppnat upp för en utredning av detsamma som kommer att tillsättas under nästa år.

Detta är onekligen positivt av flera skäl, inte minst för att gagna dessa näringar, stärka den inhemska turismen och förenkla för dryckesentusiaster i hela riket – samtidigt som folkhälsoperspektivet värnas och omöjligen sätts ur spel. Sverigedemokraterna kommer därför självklart att följa detta arbete och verka för att gårdsförsäljning blir verklighet inom en snar framtid.

Med det sagt är det ändock även fortsättningsvis av intresse att ytterligare se över möjligheterna att stärka verksamhet av denna karaktär och därigenom främja näringsliv på landsbygden. Ett exempel på hur detta skulle vara möjligt har i veckan presenterats av Föreningen Sveriges Oberoende Småbryggerier som arrangerat seminarier både ute i landet och här i riksdagen.

Förslaget som sådant bygger på att även Sverige borde nyttja den möjlighet som ges om att differentiera alkoholskatten för småskalig bryggning av öl genom en sänkning av dessas alkoholskatt i enlighet med artikel 4 i EU:s direktiv 92/83/EEG. Denna möjlighet nyttjas av samtliga stater inom unionen förutom Sverige och Italien, vilket innebär att de svenska bryggeriernas konkurrenskraft begränsas i relation till övriga inom unionen. Givet riksdagens tillkännagivande om att implementering av EU-direktiv inte bör försämra företags konkurrenskraft så torde det onekligen vara aktuellt att även ta chansen och förenkla för den inhemska småskaliga alkoholproduktionen. 

Detta är enligt mig ett intressant förslag att kika vidare på. Utan att vare sig rucka på alkoholmonopolet eller främja en osund alkoholkonsumtion hade förslaget kunnat stödja denna landsbygdsorienterade näring. Föreningen Sveriges Oberoende Småbryggerier fokuserar naturligtvis på ölbryggerier men det kan finnas skäl att se frågan i ett bredare perspektiv och överväga ytterligare alkoholsorter.

Med anledning av detta vill jag fråga finansminister Magdalena Andersson:

 

Kommer ministern att se över möjligheten att ta initiativ till denna form av skattelättnad för svensk småskalig alkoholproduktion?