De regionala skyddsombudens arbete

Just nu talar: {{ VideoModel.activelivespeaker.text }}
{{ videometadata.debatetypename }} {{ videometadata.debatedate }}

Interpellationsdebatt 25 april 2014

Interpellation: De regionala skyddsombudens arbete

Interpellation 2013/14:427 av Raimo Pärssinen (S)

Interpellation 2013/14:427 De regionala skyddsombudens arbete

av Raimo Pärssinen (S)

till Arbetsmarknadsminister Elisabeth Svantesson (M)

 

De regionala skyddsombuden (RSO) från LO:s medlemsförbund lämnar årligen in en slutredovisning av sin verksamhet till Arbetsmiljöverket. Nu har resultatet för 2013 presenterats. Berörda var 420 249 arbetsställen med 639 646 medlemmar med 1 139 RSO.

Arbetsmiljöverket är satt på svältkur av regeringen med minskad resurstilldelning som påverkar myndighetens möjligheter att verka för bättre arbetsmiljö på våra svenska arbetsplatser. Sammantaget så rapporterar LO:s RSO bland annat följande negativa konsekvenser av regeringens minskningar av Arbetsmiljöverkets anslag:

  • Det sker allt färre inspektionsbesök på arbetsplatserna och RSO upplever att det krävs lång framförhållning om man vill få ut inspektionen till arbetsplatserna.
  • Inspektörerna hinner inte följa upp olyckor på ett tillfredsställande sätt.
  • Inspektionen kontrollerar mer sällan arbetsgivarnas åtgärdsplaner.
  • RSO har själva fått utöka sina återbesök till arbetsplatserna på grund av neddragningarna på Arbetsmiljöverket.
  • Det har blivit svårare att få tag i inspektionsmeddelanden vilket gör det svårt för RSO att följa upp åtgärdskrav med mera.
  • Arbetsmiljöverkets experter och branschkännedom försvinner alltmer. Kunniga arbetsmiljöinspektörer går i många fall till näringslivet i stället. I den kvarvarande kåren blir inspektörerna mer av generalister och RSO rapporterar att många inspektörer har sämre kunskaper om den bransch de inspekterar.
  • Arbetsmiljöverket har gradvis förvandlats till en mer informations- än tillsynsmyndighet.
  • Generellt så uppfattar RSO att det råder en viss rättsosäkerhet gällande beslut. Tolkningar av lagstiftningen är beroende av vilket inspektionsdistrikt som RSO har kontakt med.

Jag har följande fråga till ministern: Föranleder den ovan nämnda RSO-redovisningen någon åtgärd från ministerns och regeringens sida eller är ministern och regeringen är nöjda med rådande ordning?