Biståndet till palestinska myndigheten

Just nu talar: {{ VideoModel.activelivespeaker.text }}
{{ videometadata.debatetypename }} {{ videometadata.debatedate }}

Interpellationsdebatt 23 mars 2018

Interpellation: Biståndet till palestinska myndigheten

Interpellation 2017/18:421 av Julia Kronlid (SD)

Interpellation 2017/18:421 Biståndet till palestinska myndigheten

av Julia Kronlid (SD)

till Statsrådet Isabella Lövin (MP)

 

Förra året riktades stark kritik mot att Sverige, Nederländerna, Danmark och Schweiz indirekt stöttat ett kvinnocenter på Västbanken som namngivits efter Dalal Mughrabi, som deltog i ett terrordåd i Israel 1978.

Avslöjandet fick länderna, däribland Sverige, att avbryta allt samarbete med kvinnoorganisationen Women’s Affairs Technical Committee (WATC) som i sin tur stöttat kvinnocentret i fråga.

Efter denna händelse har både Danmark och Norge satt ned foten och skärpt upp villkoren vad gäller biståndet till palestinska myndigheten.

Vi har dock ännu inte sett att regeringen har låtit händelsen få några vidare konsekvenser. Om regeringen ansåg att händelsen med att ett kvinnocenter var döpt efter en terrorist var tillräcklig allvarlig för att frysa biståndet borde regeringen agera och avsluta biståndet till palestinska myndigheten, som belönar terrorister.

Det har under lång tid varit känt att palestinska myndigheten betalar ut stora belopp i bidrag till personer som sitter fängslade för att ha begått terrordåd i Israel gentemot judar. Dessutom förekommer antisemitisk propaganda och uppmaning till terrorhandlingar från palestinska myndigheten. Trots detta fortsätter regeringen med utbetalning av bistånd.

Amnesty Internationals rapport om Gaza och Västbanken 2015/16 ger också en tydlig bild av ett skräckvälde där grundläggande mänskliga rättigheter systematiskt kränks, och våld och tortyr mot politiska motståndare tillhör vardagen. Palestinska myndigheten visar också stora brister avseende korruption, yttrandefrihet, rättssäkerhet och diskriminering av kvinnor.

I samband med att Sveriges regering mycket beklagligt erkände Staten Palestina lanserades en ny femårig resultatstrategi för det bilaterala utvecklingsbiståndet. Med strategin ökade man snabbt det svenska stödet med 500 miljoner kronor över en femårsperiod, vilket därmed uppgått till totalt 1,5 miljarder kronor.

Tillsammans med det humanitära stödet bidrar nu Sverige med sammanlagt 500 miljoner kronor per år till palestinska myndigheten. Även via EU, som är den största biståndsgivaren till palestinska myndigheten, bidrar Sverige med skattemedel. EU:s skattebetalare har sedan 1994 skänkt över 50 miljarder kronor till palestinierna. Enligt den tidigare ordföranden i Palestine International Bank, Issam Abu Issa, är korruptionen inom palestinska myndigheten enorm. Trots löften från president Abbas om att bekämpa korruptionen har nästan ingenting hänt. Enligt Abu Issa försvinner uppemot hälften av den samlade palestinska statsbudgeten.

Europeiska revisionsrätten publicerade i december 2013 en rapport om biståndet till palestinska myndigheten. I rapporten bekräftas omfattande brister vad gäller förvaltningen av biståndsmedlen. Revisionsrätten krävde därför, som ett direkt villkor för fortsatta utbetalningar, en fungerande administration samt minskad byråkrati på den palestinska sidan. Palestinska myndigheten beskrivs i rapporten som det enda organet i världen som tar emot EU-stöd utan krav på motprestation.

Vi menar att om regeringen agerat och fryst biståndet till Women’s Affairs Technical Committee (WATC) borde regeringen och biståndsministern ta ställning och avsluta biståndet till palestinska myndigheten så länge den inte kan uppfylla grundläggande krav med att avsluta alla löneutbetalningar till terrorister, upphöra och ta avstånd ifrån antisemitisk propaganda och på allvar börja verka för att mänskliga rättigheter och demokrati respekteras.

Med anledning av ovanstående vill jag fråga statsrådet Isabella Lövin:

 

Kommer statsrådet och regeringen att agera gällande biståndet till palestinska myndigheten på samma sätt som regeringen agerande gällande biståndet till WATC samt se över att inte andra organisationer i de palestinska områdena förespråkar terrorism och antisemitism?