Åtgärder för att rädda strömmingen i Östersjön

Just nu talar: {{ VideoModel.activelivespeaker.text }}

Interpellationsdebatt 17 mars 2023

Interpellation: Åtgärder för att rädda strömmingen i Östersjön

Interpellation 2022/23:247 av Tomas Kronståhl (S)

Interpellation 2022/23:247 Åtgärder för att rädda strömmingen i Östersjön

av Tomas Kronståhl (S)

till Landsbygdsminister Peter Kullgren (KD)

 

Vi har fått och får ständigt nya larmrapporter om strömmingens tillstånd i mycket stora delar av Östersjön. Under flera år, för att inte säga decennier, har man kunnat se strömmingens illavarslande utveckling på flera olika sätt. Dels har antalet strömmingar konstant minskat sedan början på 90-talet, dels har storleken under samma period även den minskat betydligt. 

Under de senaste årens kartläggningar och provfisken som genomförts har man nu även konstaterat en alarmerande snabb förändring när det gäller strömmingbeståndens åldersstruktur och storlek. De större strömmingarna för livsmedel och konsumtion har minskat kraftigt och är på sina håll obefintliga. Detta är enligt min mening ett akut hot mot strömmingen som art, och det innebär då dessvärre även ett akut hot mot den biologiska mångfalden i Östersjön, eftersom strömmingen är en nyckelart för livet i Östersjöhavet. 

Det småskaliga fiske som ännu finns kvar längs våra kuster är nu, om inget snabbt görs, hotat i själva sin existens. En ytterligare försämring för det småskaliga yrkesfisket är troligtvis dödsstöten för en näring som har betytt och betyder så mycket både för bra lokala livsmedel och inte minst för den så viktiga turistnäringen.

Min fråga till statsrådet landsbygdsminister Peter Kullgren är därför följande:

 

Ämnar ministern och regeringen vidta några åtgärder för att försöka rädda strömmingen i Östersjön och därmed det kustnära fisket?